Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vokser du mot kristen modenhet?

Vokser du mot kristen modenhet?

«Inntil vi alle når fram til ... det mål av vekst som hører Kristi fylde til.» – EF 4:13.

SANGER: 69, 70

1, 2. Hva bør alle kristne gå inn for? Illustrer.

NÅR en erfaren husmor skal kjøpe frukt i butikken, velger hun ikke alltid de største eller billigste fruktene. Hun vil ha noen som smaker og dufter godt, og som er næringsrike. Ja, hun velger frukt som er moden.

2 Etter at en person har gjort framskritt mot innvielse og dåp, fortsetter han å vokse åndelig sett. Målet hans er å bli en moden tjener for Gud. Apostelen Paulus skrev til de kristne i Efesos at de trengte å vokse mot åndelig modenhet. Han oppmuntret dem til å gå inn for å nå fram «til enheten i troen og i den nøyaktige kunnskap om Guds Sønn, til en fullvoksen mann, til det mål av vekst som hører Kristi fylde til». – Ef 4:13.

3. Hvilken situasjon i menigheten i Efesos kan vi også se blant Jehovas folk i dag?

3 Da Paulus skrev brevet til menigheten i Efesos, hadde den allerede eksistert i noen år. Mange av de kristne der hadde kommet langt i sin åndelige utvikling. Men det var også noen som fortsatt trengte å gjøre framskritt mot modenhet. Slik er  det også blant Jehovas vitner i dag. Det er mange brødre og søstre som har tjent Gud i lang tid, og som er blitt åndelig modne. Men det er ikke alle som har kommet så langt, for eksempel de som nylig er blitt døpt. Hvert år er det tusener som blir døpt, så det er fortsatt noen som trenger å gå framover mot modenhet. Hva med deg? – Kol 2:6, 7.

HVORDAN VOKSE SOM KRISTEN

4, 5. På hvilke måter kan modne kristne være forskjellige, men hva har de alle til felles? (Se det første bildet i artikkelen.)

4 Når du undersøker moden frukt i butikken, ser du at ikke alle fruktene er helt like. Men de har visse kjennetegn felles som viser at de er modne. Slik er det også med modne kristne. De kan ha forskjellig nasjonalitet, bakgrunn, helse, alder og erfaring, og det er forskjeller når det gjelder personlighet og kultur. Likevel har de alle visse egenskaper felles som viser at de har vokst åndelig sett og er modne. Hva er det de har til felles?

5 En moden tjener for Jehova bygger livet sitt rundt Jesu eksempel for å kunne «følge nøye i hans fotspor». (1. Pet 2:21) Hva er svært viktig ifølge Jesus? At en elsker Jehova av hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sitt sinn og elsker sin neste som seg selv. (Matt 22:37–39) En moden kristen gjør så godt han kan for å følge den veiledningen. Han har et livsmønster som viser at han prioriterer å ta vare på sitt forhold til Jehova, og han viser andre selvoppofrende kjærlighet.

Eldre kristne kan vise kristuslignende ydmykhet ved å støtte yngre som nå tar ledelsen (Se avsnitt 6)

6, 7. (a) Hvilke egenskaper kjennetegner en moden kristen? (b) Hvilket spørsmål bør vi stille oss selv?

6 Men vi forstår at kjærlighet bare er én av de egenskapene som hører med til åndens frukt, og som en moden kristen har. (Gal 5:22, 23) De andre egenskapene – for eksempel mildhet, selvkontroll og langmodighet – er også viktige. De kan hjelpe ham til å takle vanskelige situasjoner uten å bli irritert og til å tåle vonde skuffelser uten å miste håpet. Under sitt personlige studium er en moden kristen hele tiden på utkikk etter bibelske prinsipper som kan hjelpe ham til å skille mellom rett og galt. De avgjørelsene han så treffer, vitner om åndelig modenhet. Han lytter for eksempel til sin samvittighet, som er formet av Bibelen. En moden kristen viser ydmykhet ved å erkjenne at Jehovas veier og normer alltid er bedre enn hans egne. * Han forkynner ivrig det gode budskap og bidrar til enhet i menigheten.

7 Uansett hvor lenge vi har tjent Jehova, kan vi alle spørre oss selv: Er det noen områder hvor jeg burde etterligne Jesus mer fullstendig, og på den måten fortsette å gå framover åndelig sett?

«FAST FØDE ER FOR MODNE MENNESKER»

8. Hva kan sies om Jesu forståelse av Skriftene?

8 Jesus Kristus hadde svært god forståelse av Guds Ord. Allerede som tolvåring var han i stand til å drøfte det som stod i dem, med lærerne i templet. «Alle som hørte på ham, var hele tiden forbløffet over hans forstand og hans svar.» (Luk 2:46, 47) Senere, etter at Jesus hadde begynt sin jordiske tjeneste, brakte han sine motstandere til  taushet ved å bruke velvalgte sitater fra Guds Ord. – Matt 22:41–46.

9. (a) Hvilke studievaner er viktige for en som ønsker å vokse åndelig sett? (b) Hva er målet vårt når vi studerer Bibelen?

9 I tråd med Jesu eksempel vil en kristen som ønsker å vokse åndelig sett, ikke være fornøyd med bare å ha overfladisk bibelkunnskap. Han vil regelmessig granske Bibelen grundig, for han forstår at «fast føde er for modne mennesker». (Hebr 5:14) Og det er klart at en moden kristen ønsker å ha ‘nøyaktig kunnskap om Guds Sønn’. (Ef 4:13) Setter du av tid til å lese Bibelen hver dag? Har du regelmessig et personlig studium, og gjør du alt du kan for å sette av tid til familiestudium hver uke? Når du studerer Guds Ord, vær da våken for bibelske prinsipper som vil hjelpe deg til å se klarere hvordan Jehova tenker og føler. Ha tillit til og anvend disse bibelske prinsippene når du treffer avgjørelser. På den måten nærmer du deg Jehova enda mer.

10. Hvordan vil den kunnskapen en moden kristen har, påvirke ham i hverdagen?

10 En moden kristen forstår at det ikke er nok å ha kunnskap. Spørsmålet er: Hvor høyt verdsetter han den kunnskapen han har om Guds veier og prinsipper? Én måte han viser en slik verdsettelse på, er at han foretar prioriteringer i livet som er i samsvar med Jehovas vilje, i stedet for å følge sine egne ønsker. Han har uten tvil gått inn for å kvitte seg med tidligere holdninger og å forandre oppførsel. Etter hvert som en kristen gjør disse forandringene, tar han på den nye, kristuslignende personlighet, som blir «skapt i samsvar med Guds vilje i sann rettferdighet og lojalitet». (Les Efeserne 4:22–24.) Bibelen ble skrevet  under ledelse av Guds hellige ånd. Når en kristen får dypere kunnskap om og større verdsettelse av Bibelens normer, åpner han sitt hjerte og sinn for den hellige ånds innflytelse. Det bidrar til åndelig vekst.

GÅ INN FOR Å FREMME ENHET

11. Hva erfarte Jesus når det gjaldt familien sin og disiplene?

11 Da Jesus levde på jorden som et fullkomment menneske, var han omgitt av ufullkomne mennesker. Han ble oppdratt av ufullkomne foreldre, og i mange år bodde han hjemme sammen med ufullkomne familiemedlemmer. Selv hans nærmeste disipler var påvirket av den ambisiøse, manipulerende holdningen som var vanlig rundt dem. Kvelden før Jesus ble henrettet, oppstod det for eksempel «en heftig diskusjon blant dem om hvem av dem som syntes å være størst». (Luk 22:24) Men Jesus hadde tillit til at hans ufullkomne etterfølgere kunne vokse åndelig sett og utgjøre en forent menighet. Den samme kvelden bad Jesus til sin himmelske Far om at apostlene måtte være forent i kjærlighet. Han sa: «Jeg kommer med en anmodning ... for at de alle skal være ett, liksom du, Far, er i forening med meg og jeg i forening med deg, at også de skal være i forening med oss ... for at de skal være ett, liksom vi er ett.» – Joh 17:20–22.

12, 13. (a) Hvordan viser Efeserne 4:15, 16 at det er viktig å fremme enhet i menigheten? (b) Hvordan klarte en bror å overvinne en svakhet han hadde, og dermed bidra til enhet i menigheten?

12 En moden tjener for Jehova fremmer enhet i menigheten. (Les Efeserne 4:1–6, 15, 16.) Vi har som mål at Guds folk skal være «harmonisk sammenføyd», og at alle menighetens medlemmer skal samarbeide med hverandre. Ifølge Jehovas Ord trenger vi ydmykhet for å oppnå denne enheten. En moden bror eller søster har den ydmykheten som trengs for å kunne arbeide for enhet, selv når han eller hun blir konfrontert med andres ufullkommenheter. Hvordan reagerer du når du blir konfrontert med ufullkommenheten til en bror eller søster i menigheten? Eller hva om du opplever at en i menigheten begår en urett mot deg personlig? Har du en tilbøyelighet til, eller til og med for vane, å bygge en mur mellom deg og en slik person? Eller prøver du å bygge en bro over kløften mellom dere? En moden kristen ønsker – ja anstrenger seg for – å bygge broer, ikke murer.

13 En bror som heter Uwe, hadde tidligere en tendens til å bli opprørt over ufullkommenheter han så hos sine brødre og søstre. Så bestemte han seg for å bruke Bibelen og Innsikt i De hellige skrifter til å studere om David. Hvorfor David? Uwe forklarer: «David så at noen som tilbad Jehova, oppførte seg på en måte som var i strid med Skriftene. Kong Saul prøvde for eksempel å drepe ham, noen av folket ville steine ham, og til og med Davids egen kone hånte ham. (1. Sam 19:9–11; 30:1–6; 2. Sam 6:14–22) Men David lot aldri andres oppførsel svekke hans kjærlighet til Jehova. Dessuten var David en som viste barmhjertighet, en egenskap jeg trengte å utvikle. Det jeg lærte ved å studere hans eksempel, fikk meg til å forandre syn på ufullkommenhetene til mine trosfeller. Jeg holder ikke lenger regnskap med  andres feil. I stedet prøver jeg å bidra til at menigheten er forent.» Hva med deg? Har du som mål å bidra til at det er enhet i menigheten?

VELG VENNER BLANT DEM SOM GJØR GUDS VILJE

14. Hva slags personer var det Jesus valgte som sine venner?

14 Jesus Kristus var vennlig mot andre. Alle slags mennesker – både menn og kvinner, unge og gamle og også barn – følte seg vel sammen med ham. Men når han valgte nære venner, var han selektiv. Han sa til de trofaste apostlene: «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.» (Joh 15:14) Jesus valgte sine nære venner blant dem som lojalt fulgte ham og tjente Jehova av hele sitt hjerte. Velger du dine nære venner blant dem som tjener Jehova helhjertet? Hvorfor er det viktig?

15. Hvorfor er det bra for ungdommer å være sammen med modne kristne?

15 Mange fruktsorter modnes best i varmt sollys. På lignende måte kan varmen fra brorskapet vårt hjelpe deg til å bli åndelig moden. Kanskje du er en ungdom som prøver å finne ut hva du skal bruke livet ditt til. Du vil ha mye igjen for å være sammen med brødre og søstre som har lang erfaring i å tjene Jehova og i å bidra til enhet i menigheten. I årenes løp har de nok opplevd at det har gått både opp og ned i livet, og kanskje de til og med har møtt utfordringer i tjenesten for Gud. De kan hjelpe deg til å velge den beste måten å bruke livet på. Varmt, oppbyggende fellesskap med slike brødre og søstre kan hjelpe deg til å ta kloke valg og til å gå framover mot modenhet. – Les Hebreerne 5:14.

16. Hva slags hjelp fikk en ung søster av noen i menigheten som var eldre enn henne?

16 En søster som heter Helga, sier at da hun gikk det siste året på skolen, snakket de andre i klassen sammen om sine mål i livet. Mange av dem ville gå på universitetet i håp om å gjøre karriere. Men Helga snakket med noen venner i menigheten sin. «Mange av dem var eldre enn meg, og de gav meg mye hjelp», forteller hun. «De oppmuntret meg til å begynne i heltidstjenesten. Jeg var så pioner i fem år. Nå, flere år senere, er jeg glad for at jeg brukte så mye tid i tjenesten for Jehova da jeg var ung. Jeg har ingen grunn til å angre på det.»

17, 18. Hvordan kan åndelig modenhet hjelpe oss til å tjene Gud på en god måte?

17 Når vi går inn for å etterligne Jesus, vil vi vokse som kristne. Vi vil komme nærmere Jehova, og vi vil få et enda sterkere ønske om å tjene ham i så stor utstrekning som mulig. En tjener for Jehova kan gi ham sitt beste når han er blitt åndelig fullvoksen, når han er blitt en moden kristen. Jesus kom med denne oppfordringen til sine etterfølgere: «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og gi ære til deres Far, som er i himlene.» – Matt 5:16.

18 Som nevnt kan en moden kristen øve god innflytelse i menigheten. Han vil også bruke sin gudgitte samvittighet på en god måte. Hvordan kan samvittigheten hjelpe oss til å ta kloke avgjørelser? Og hvordan kan vi vise at vi respekterer de avgjørelsene som våre brødre og søstre tar ut fra sin samvittighet? Disse spørsmålene skal vi ta for oss i den neste artikkelen.

^ avsn. 6 Eldre erfarne brødre kan for eksempel bli bedt om å tre tilbake fra visse ansvarsoppgaver og støtte yngre brødre som får disse oppgavene.