Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Unngå dårlig omgang nå i de siste dager

Unngå dårlig omgang nå i de siste dager

«Dårlig omgang ødelegger gode vaner.» – 1. KOR 15:33.

SANGER: 73, 119

1. Hvilken tidsperiode lever vi i nå?

VI LEVER i en svært vanskelig tid. Bibelen kaller den tidsperioden som begynte i 1914, for «de siste dager». Disse ‘kritiske tider som er vanskelige å mestre’, kjennetegnes av forhold som er mye verre enn det menneskene noen gang før har opplevd. (2. Tim 3:1–5) Men forholdene i verden vil bli enda vanskeligere, for Bibelen har forutsagt at «onde mennesker og bedragere vil gå fra vondt til verre». – 2. Tim 3:13.

2. Hva er karakteristisk for denne verdens avkobling og underholdning? (Se det første bildet i artikkelen.)

2 Mange velger usunn avkobling og underholdning. De ser på eller gjør noe som ifølge Bibelen er umoralsk eller voldelig eller har med okkultisme å gjøre. Vold og umoral blir ofte stilt i et positivt lys på Internett og i tv-programmer, filmer, bøker og blad. Ting som det før ble sett på som helt uakseptabelt å gjøre, har nå noen steder til og med blitt legalisert. Men det betyr ikke at Gud ser på slike ting som akseptable. – Les Romerne 1:28–32.

3. Hva synes mange om dem som lever etter Bibelens normer?

 3 Jesu etterfølgere i det første århundre holdt seg langt unna uren underholdning. På grunn av dette og fordi de ellers levde etter Guds normer, ble de hånt og forfulgt av andre. Apostelen Peter skrev til de kristne: «Fordi dere ikke fortsetter å løpe med dem i dette løp ut i den samme sump av utsvevelser, undrer de seg og fortsetter å spotte dere.» (1. Pet 4:4) Også i dag synes folk i verden at de som lever etter Guds normer, er rare. Bibelen sier til og med at «alle som ønsker å leve med gudhengivenhet i samfunn med Kristus Jesus, skal ... bli forfulgt». – 2. Tim 3:12.

«DÅRLIG OMGANG ØDELEGGER GODE VANER»

4. Hva formaner Bibelen oss til ikke å gjøre når det gjelder denne verden?

4 Bibelen formaner dem som ønsker å gjøre Guds vilje, til ikke å elske verden og «de ting som er i verden». (Les 1. Johannes 2:15, 16.) De religiøse, politiske og kommersielle elementene i denne verden – inkludert deres informasjonskanaler – er under innflytelse av «denne tingenes ordnings gud», Satan Djevelen. (2. Kor 4:4; 1. Joh 5:19) Som kristne må vi derfor passe på hvem vi omgås. Guds inspirerte Ord kommer med denne advarselen: «Bli ikke villedet. Dårlig omgang ødelegger gode vaner.» – 1. Kor 15:33.

5, 6. Hvem bør vi ikke omgås, og hvorfor?

5 For at våre gode vaner ikke skal bli ødelagt, må vi unngå å ha personer som praktiserer gale ting, som nære omgangsfeller. Dette innbefatter ikke bare ikke-troende, men også personer som sier at de tilber Jehova, men som med vilje bryter hans lover. Hvis noen som sier at de tjener Jehova, gjør noe alvorlig galt og ikke angrer, slutter vi å omgås dem. – Rom 16:17, 18.

6 Hvis vi omgås noen som ikke holder Guds lover, kan det være at vi lett kommer til å gjøre det de gjør, for å bli godtatt av dem. Hvis vi for eksempel har nære omgangsfeller som praktiserer seksuell umoral, kan vi bli fristet til å gjøre som dem. Det har skjedd med noen av våre brødre og søstre, og noen av dem har blitt ekskludert fordi de ikke angret. (1. Kor 5:11–13) Hvis de ikke vender tilbake til Jehova, kan situasjonen deres bli slik som Peter beskrev i 2. Peter 2:20–22. (Les)

7. Hvem bør vi velge som nære venner?

7 Selv om vi ønsker å være vennlige mot dem som ikke følger Guds lov, bør vi ikke ha nær omgang med dem eller bli nære venner med dem. Det ville derfor være galt av et Jehovas vitne som er enslig, å date en som ikke er en innviet, trofast tjener for Gud, og som ikke respekterer hans høye normer. Å bevare et godt forhold til Jehova er mye viktigere enn å bli populær blant mennesker som ikke lever etter Jehovas lover. Våre nære omgangsfeller bør være personer som gjør Guds vilje. Jesus sa: «Enhver som gjør Guds vilje, det er min bror og søster og mor.» – Mark 3:35.

8. Hvordan ble israelittene i gammel tid påvirket av dårlig omgang?

8 Israelittene fikk erfare at dårlig omgang fikk katastrofale følger. Da Jehova hadde utfridd dem fra slaveriet i Egypt og ledet dem til det lovte land, advarte han dem mot å gjøre som landets innbyggere. Han sa: «Du skal ikke bøye deg for deres guder eller la deg forlede til å  tjene dem, og du skal ikke lage noe som ligner deres verk, men du skal ubetinget rive dem ned, og du skal ubetinget knuse deres hellige støtter. Og dere skal tjene Jehova deres Gud.» (2. Mos 23:24, 25) Men etter hvert lot de fleste israelittene være å følge instruksene fra Jehova. (Sal 106:35–39) Fordi de sluttet å være trofaste mot Gud, sa Jesus senere til dem: «Se, deres hus blir overlatt til dere selv.» (Matt 23:38) Jehova forkastet Israel og velsignet i stedet den nyopprettede kristne menighet. – Apg 2:1–4.

PASS PÅ HVA DU LESER OG SER PÅ

9. Hvorfor kan denne verdens medier være farlige for oss?

9 Mye av det som verdens medier produserer, kan være farlig åndelig sett for kristne. Det er ikke laget for å bygge opp troen på Jehova og hans løfter. Det reflekterer i stedet holdningene i Satans onde verden og fremmer dens mål. Vi må derfor være svært forsiktige så vi ikke velger å se på, lytte til eller lese noe som kan vekke «verdslige begjær». – Tit 2:12.

10. Hva kommer til å skje med denne verdens medier?

10 Snart vil Satans verden, med dens skadelige lesestoff, filmer, nettsteder og lignende være borte. Guds Ord sier: «Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig.» (1. Joh 2:17) Og salmisten sang: «De som gjør ondt, de skal bli avskåret, men de som håper på Jehova, de skal ta jorden i eie ... og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Hvor lenge? «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Sal 37:9, 11, 29.

11. Hvordan sørger Jehova for at hans folk får god åndelig føde?

11 Som en kontrast til det denne verden produserer, blir det som utgis av Jehovas organisasjon i disse siste dager, laget for å hjelpe oss til å leve på en måte som fører til evig liv. Jesus sa i bønn til Jehova: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Joh 17:3) Gjennom sin organisasjon sørger vår himmelske Far for en overflod av oppbyggende åndelig føde. Så heldige vi er som har både blad, brosjyrer, bøker, videoer og nettsider som hjelper oss til å fortsette å tjene Gud! Guds organisasjon sørger også for regelmessige møter i mer enn 110 000 menigheter verden over. På disse møtene og på stevner blir det drøftet bibelsk stoff som bygger opp troen på Gud og hans løfter. – Hebr 10:24, 25.

Å GIFTE SEG ‘BARE I HERREN’

12. Hva ligger det i Bibelens råd om å gifte seg ‘bare i Herren’?

12 Det er spesielt viktig for enslige kristne som ønsker å gifte seg, å passe på hva slags omgang de har. Guds Ord sier: «Bli ikke spent i ulikt åk med ikke-troende. For hvilket samfunn har rettferdighet med lovløshet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørke?» (2. Kor 6:14) Bibelen råder tjenere for Gud som ønsker å finne en ektefelle, til å gifte seg ‘bare i Herren’. (1. Kor 7:39) Det vil si at de bare bør gifte seg med et innviet, døpt Jehovas vitne som lever etter Bibelens lære. Ved å gifte seg med en trosfelle vil de få en partner som er innviet til Jehova, og som vil hjelpe dem til å være trofaste mot Ham.

13. Hvilken befaling angående ekteskap gav Gud israelittene?

13 Jehova vet hva som er best for sine  tjenere, og han har opp gjennom tidene vært konsekvent når han har holdt fram sitt syn på ekteskapet. Legg merke til den lett forståelige befalingen han gav israelittene gjennom Moses angående innbyggerne i de omkringliggende nasjonene – mennesker som ikke tjente Jehova. Han sa: «Du skal ikke inngå noen ekteskapsallianse med dem. Din datter skal du ikke gi til hans sønn, og hans datter skal du ikke ta til din sønn. For han kommer til å vende din sønn bort, så han ikke lenger følger meg, og de kommer med sikkerhet til å tjene andre guder; og Jehovas vrede skal i sannhet blusse opp mot dere, og han skal tilintetgjøre deg i hast.» – 5. Mos 7:3, 4.

14, 15. Hvordan gikk det med Salomo fordi han ignorerte Jehovas befaling?

14 Kort tid etter at Davids sønn Salomo var blitt konge, bad han Gud om visdom, og Gud gav ham spesielt stor visdom. Salomo ble derfor berømt, kjent for å være den vise kongen i et velstående land. Da dronningen av Saba besøkte Salomo, sa hun om det ryktet hun hadde hørt om ham: «Jeg trodde ikke på ordene før jeg var kommet, så mine egne øyne kunne se det; og se, jeg var ikke blitt fortalt halvparten. Du har i visdom og velstand overgått det ryktet som jeg hørte.» (1. Kong 10:7) Men Salomo ble et trist eksempel på hvordan det kan gå når en ignorerer Guds befaling om ikke å gifte seg med en som ikke tjener ham. – Fork 4:13.

15 Til tross for alt det Gud hadde gjort for Salomo, ignorerte Salomo hans befaling om ikke å gifte seg med kvinner fra omkringliggende nasjoner, personer som ikke tilbad Jehova. Salomo «elsket mange fremmede hustruer» og hadde etter hvert 700 hustruer og 300 medhustruer. Hva førte det til? Da han var blitt gammel, hadde hans hedenske hustruer «bøyd hans hjerte til å følge andre guder ... Og Salomo begynte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne». (1. Kong 11:1–6) Salomos dårlige omgang undergravde hans visdom og førte til at han falt fra den sanne tilbedelse. Dette er virkelig en advarsel for kristne som tenker på å gifte seg med en som ikke elsker Jehova!

16. Hvilken veiledning gir Bibelen til tjenere for Gud som er gift med en ikke-troende?

16 Hva om en person blir en tilbeder av Jehova mens han eller hun er gift med en som ikke er det? Bibelen sier: «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, for at de, hvis det er noen som ikke er lydige mot ordet, kan bli vunnet uten et ord ved sine hustruers livsførsel.» (1. Pet 3:1) Disse ordene er rettet til kristne hustruer, men kan også anvendes på en ektemann som blir en tilbeder av Jehova mens han er gift med en ikke-troende. Bibelens veiledning er klar: Vær en god ektefelle og lev opp til Guds høye normer for ekteskapet. Mange har tatt imot sannheten fordi de har sett at ektefellen deres har forandret seg til det bedre etter å ha begynt å følge Guds normer.

OMGÅS DEM SOM ELSKER JEHOVA

17, 18. Hvorfor overlevde Noah vannflommen, og hva hjalp kristne i det første århundre til å overleve Jerusalems ødeleggelse?

17 Mens dårlig omgang ødelegger gode vaner, gir god omgang positive resultater. Tenk på Noah, som levde i en ond verden, men som ikke hadde noe ønske om å bli nær venn med noen som ikke tjente Jehova. På den tiden så Jehova  «at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle tilbøyeligheter i dets hjertes tanker bare var onde hele tiden». (1. Mos 6:5) Han bestemte seg derfor for å fjerne den onde verden og alle som støttet den, ved hjelp av en global vannflom. Men «Noah var en rettferdig mann. Han viste seg å være uklanderlig blant sine samtidige. Noah vandret med den sanne Gud». – 1. Mos 6:7–9.

18 Noah prøvde ikke å få venner blant ugudelige mennesker. Han og hans kone og deres tre sønner og tre svigerdøtre engasjerte seg i det arbeidet som Gud hadde gitt dem, og som innbefattet å bygge en ark. Samtidig var Noah også «en rettferdighetens forkynner». (2. Pet 2:5) Så Noah brukte tid på å være sammen med familien sin, forkynne og bygge arken – alt sammen ting som Gud hadde behag i. Det førte til at Noah og hans nærmeste familie overlevde vannflommen. Vi bør være takknemlige mot dem, for alle vi som lever i dag, stammer fra disse trofaste tjenerne for Jehova. I likhet med dem lot lojale og lydige kristne i det første århundre være å omgås ugudelige mennesker, og de overlevde ødeleggelsen av Jerusalem og den jødiske tingenes ordning i år 70. – Luk 21:20–22.

Sunn omgang med brødre og søstre gir oss en forsmak på livet i den nye verden (Se avsnitt 19)

19. Hva må vi gjøre for å få Guds godkjennelse?

19 Som tilbedere av Jehova må vi etterligne Noah og hans familie og de lydige kristne i det første århundre. Vi må holde oss atskilt fra den onde tingenes ordning som vi er omgitt av, og søke oppbyggende omgang blant de millioner av trofaste brødre og søstre vi har. Det at vi holder oss nær til dem som lar seg lede av den visdom som Gud gir, vil hjelpe oss til å «stå fast i troen» i disse svært vanskelige tider. (1. Kor 16:13; Ordsp 13:20) Og bare tenk på alt det fantastiske vi kan se fram til! Hvis vi unngår dårlig omgang nå i de siste dager, kan vi få overleve enden for denne onde ordning og komme inn i Jehovas rettferdige, nye verden, som nå er så nær!