Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Forbered deg nå til å leve i den nye verden

Forbered deg nå til å leve i den nye verden

«Pålegg dem ... at de skal gjøre godt ... for at de skal få et fast grep om det virkelige liv.» – 1. TIM 6:17–19.

SANGER: 125, 40

1, 2. (a) Hvilke fysiske velsignelser i det jordiske paradiset gleder du deg mest til? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvilke åndelige velsignelser vil vi få erfare i den nye verden?

«DET VIRKELIGE LIV.» De fleste av oss forbinder dette uttrykket med håpet om evig liv på en paradisisk jord. Apostelen Paulus omtalte «det evige liv» som «det virkelige liv». (Les 1. Timoteus 6:12, 19.) Vi ser fram til å leve et liv som aldri vil ta slutt, og som vil gi oss varig lykke og glede. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det vil være å våkne hver eneste dag og føle seg helt opplagt og sunn og frisk både fysisk, mentalt og følelsesmessig. (Jes 35:5, 6) Tenk så hyggelig vi kommer til å ha det sammen med familie og venner, deriblant dem som er blitt oppreist fra de døde! (Joh 5:28, 29; Apg 24:15) Vi vil også få mulighet til å øke vår kunnskap og utvikle våre evner på forskjellige områder, for eksempel innen naturvitenskap, musikk og arkitektur.

2 Uansett hvor mye vi ser fram til å oppleve dette i den nye verden, så er det de åndelige velsignelsene som vil være de viktigste. Så godt det vil være å vite at Jehovas navn er blitt helliget, og at det er blitt slått fast at han er universets  rettmessige Overherre! (Matt 6:9, 10) Det vil bli fantastisk å se Jehovas opprinnelige hensikt med jorden og menneskene bli gjennomført. Og tenk så mye lettere det blir å nærme seg Jehova etter hvert som vi går framover mot fullkommenhet, og når vi til slutt er blitt fullkomne! – Sal 73:28; Jak 4:8.

3. Hva bør vi forberede oss til nå?

3 Vi kan få del i disse velsignelsene, for Jesus forsikrer oss om at «for Gud er alt mulig». (Matt 19:25, 26) Men hvis vi håper å få leve i den nye verden – også etter Kristi tusenårige styre – må vi gjøre noe nå for å «få et fast grep om» det evige liv. Vi må leve på en måte som viser at vi venter at denne onde verden snart skal forsvinne, og vi må ta konkrete skritt nå for å forberede oss til livet i den nye verden. Hvordan kan vi gjøre det?

HVORDAN VI KAN FORBEREDE OSS

4. Hvordan kan vi forberede oss nå til å leve i den nye verden? Illustrer.

4 Hvordan kan vi forberede oss nå til å leve i Guds nye verden? Vi kan jo tenke på hvordan vi ville ha forberedt oss hvis vi planla å flytte til et annet land. Kanskje vi ville ha begynt å lære oss språket, satt oss litt inn i skikkene og prøvd noe av maten som var vanlig i landet. Til en viss grad ville vi ha begynt å leve som om vi allerede bodde i det landet. Det er jo den måten vi forventer å leve på når vi etter hvert kommer dit. På lignende måte kan vi forberede oss til å leve i den nye verden ved at vi, i den grad det er mulig, lever slik vi forventer å leve da. La oss se på hvordan.

5, 6. Hvorfor bør vi lære oss å følge instrukser fra Jehovas organisasjon i dag?

5 I den nye verden vil alle støtte Guds overherredømme. For en herlig kontrast til den verden som er underlagt Satans kontroll! I dagens verden er det mange som fremmer menneskers styre, har en uavhengig holdning og fokuserer på egne ønsker. Men hva har det at Guds veiledning ikke er blitt fulgt, ført til? Det har ført til nød og lidelse. (Jer 10:23) Som vi lengter etter den tiden da alle underordner seg Jehovas kjærlige overherredømme!

6 Det vil være en glede å underordne seg teokratisk ledelse i den nye verden når vi skal være med på å gjøre jorden til et vakkert paradis og undervise dem som er blitt oppreist fra de døde. Men hva om vi ble tildelt en arbeidsoppgave som vi ikke likte noe særlig? Ville vi gjøre som vi ble bedt om, og gå inn for å utføre oppgaven så godt som mulig og til og med prøve å finne glede i å utføre den? De fleste av oss ville svare ja! Underordner vi oss i så fall teokratisk ledelse ? Hvis vi gjør det, forbereder vi oss til et evig liv under Jehovas styre.

7, 8. (a) Hvorfor bør vi være samarbeidsvillige? (b) Hvilke forandringer har noen brødre og søstre opplevd? (c) Hva kan vi være sikre på når det gjelder livet i den nye verden?

7 For å forberede oss til livet i den nye verden må vi ikke bare følge instrukser fra Jehovas organisasjon, men også lære oss å være fornøyde og å samarbeide godt. Hvis vi i dag samarbeider med dem som tar ledelsen, for eksempel ved å gå inn for å finne glede og tilfredshet i nye tjenesteoppdrag, vil vi sannsynligvis ha den samme holdningen i den nye verden. (Les Hebreerne 13:17.) I det lovte land ble israelittenes arvelodder tildelt ved loddkasting. (4. Mos 26:52–56; Jos 14:1, 2) Vi vet selvfølgelig ikke i dag hvor vi kan bli  bedt om å bo i den nye verden. Men hvis vi har lært oss å samarbeide, vil vi være glade for å gjøre Jehovas vilje uansett hvor på jorden vi da måtte bo.

8 Det privilegium å få leve under Rikets styre er vel verdt enhver anstrengelse vi gjør oss nå for å samarbeide med Jehovas organisasjon og for å utføre de oppgavene den gir oss. Etter hvert som tiden går, kan det være at situasjonen vår forandrer seg. Noen medlemmer av Betel-familien har for eksempel fått i oppdrag å utføre andre former for heltidstjeneste og opplever mange velsignelser i sine nye oppgaver. Noen som har vært i reisetjenesten, har på grunn av høy alder eller andre faktorer fått i oppdrag å tjene som spesialpionerer. Hvis vi lærer oss å være fornøyde, ber om Guds hjelp og gjør alt vi kan i tjenesten for ham, vil vi erfare glede og mange velsignelser selv nå i disse vanskelige siste dager. (Les Ordspråkene 10:22.) Hva med den nye verden? Vi har kanskje noen tanker om hvor vi har lyst til å bo, men det kan være at vi blir bedt om å flytte til et annet sted. Uansett hvor vi kommer til å tjene da, og hva vi kommer til å gjøre, kan vi være sikre på at vi vil være takknemlige og fornøyde og strømme over av glede. – Neh 8:10.

9, 10. (a) På hvilke områder kan det bli nødvendig å vise tålmodighet i den nye verden? (b) Hvordan kan vi vise at vi er tålmodige?

9 Det kan være at vi i den nye verden trenger å være tålmodige iblant. Det kan for eksempel være at vi får høre at noen har fått slektninger og venner tilbake i oppstandelsen, men at vi selv må vente en stund før vi får oppleve gleden ved å få tilbake dem vi har mistet. Vil vi i så fall glede oss med dem som er blitt gjenforent, og være tålmodige? (Rom 12:15) Hvis vi lærer oss å vente tålmodig på oppfyllelsen av Jehovas løfter nå, blir det lettere for oss å være tålmodige da. – Fork 7:8.

10 Vi kan også forberede oss til å leve i den nye verden ved å være tålmodige i forbindelse med justerte forståelser av Bibelens sannhet. Er vi i dag ivrige etter å studere nye forklaringer, og er vi tålmodige hvis vi ikke forstår alt med en gang? I så fall vil vi sannsynligvis ikke ha noen problemer med å være tålmodige i den nye verden når Jehova åpenbarer for menneskene hva han venter av dem. – Ordsp 4:18; Joh 16:12.

11. Hva lærer Jehova oss nå om forholdet til andre mennesker, og hvordan vil dette være til hjelp for oss i den nye verden?

11 Noe annet som vil være nyttig for oss i den nye verden, er at vi er flinke til å tilgi. Det kan være at det i løpet av Kristi tusenårige styre vil ta tid før de rettferdige og de urettferdige har kvittet seg med ufullkomne trekk ved sin personlighet. (Apg 24:15) Vil vi klare å behandle hverandre på en kjærlig måte? Hvis vi lærer oss å tilgi villig og unngår å ha et anstrengt forhold til noen nå, vil det være lettere for oss å gjøre det da. – Les Kolosserne 3:12–14.

12. Forklar sammenhengen mellom de forventningene vi har til framtiden, og den måten vi lever på nå.

12 Det kan være at vi i den nye verden ikke alltid vil få det vi ønsker oss, når vi ønsker det. Vi vil likevel ha mange grunner til å være takknemlige og fornøyde i en hvilken som helst situasjon, for vi vil underordne oss Jehovas kjærlige styre. Vi vil trenge nettopp de egenskapene Jehova nå lærer oss å utvikle. Ved at vi nå lærer oss å leve slik vi forventer å leve da, utvikler vi egenskaper som vi vil ha behov for i all evighet. Vi styrker vår  tro på «den kommende bebodde jord», som dermed blir mer virkelig for oss. (Hebr 2:5; 11:1) Og vi viser hvor mye vi lengter etter de rettferdige forholdene som vil eksistere på jorden da. Ja, vi forbereder oss til et evig liv i Guds nye verden.

FOKUSER PÅ ÅNDELIGE MÅL

Engasjer deg i tjenesten

13. Hvilke ting vil ha førsteprioritet i den nye verden?

13 Tenk over enda en måte vi kan forberede oss til det framtidige, virkelige liv på. Selv om vi har blitt lovt en overflod av mat og andre nødvendige ting i den nye verden, vil vi ha størst glede av å få dekket vårt åndelige behov. (Matt 5:3) Åndelige aktiviteter vil være det vi prioriterer høyest, og vi vil vise at vi har vår største glede i Jehova. (Sal 37:4) Ved å prioritere åndelige ting nå forbereder vi oss til det virkelige liv. – Les Matteus 6:19–21.

14. Hvilke åndelige mål kan hjelpe de unge til å fokusere på det evige liv?

14 Hvordan kan vi øke vår glede når det gjelder teokratiske aktiviteter? Én måte vi kan gjøre det på, er å sette oss åndelige mål. Hvis du er ung og tenker på å bruke livet ditt i tjenesten for Jehova, hvorfor ikke da undersøke hva som har stått i litteraturen vår om forskjellige former for heltidstjeneste, og sette deg en av dem som mål? * Kanskje du kan snakke med noen som har vært mange år i heltidstjenesten. Hvis du bruker livet ditt i tjenesten, forbereder du deg på å fortsette din tjeneste for Gud i den nye verden, hvor den teokratiske opplæringen og erfaringen du har fått, vil være av stor verdi.

Delta i forskjellige teokratiske aktiviteter

15. Hvilke andre åndelige mål kan vi sette oss?

15 Det er mange åndelige mål vi kan sette oss. Vi kan for eksempel ha som mål å bli flinkere i en bestemt gren av tjenesten. Eller vi kan anstrenge oss for å få en bedre forståelse av bibelske prinsipper og hvordan de kan anvendes. Kanskje vi kan bli flinkere til å lese høyt eller forbedre kvaliteten av talene og kommentarene våre på møtene. Du kan sikkert komme på andre mål. Poenget er: Hvis du setter deg åndelige mål, vil det øke din begeistring for teokratiske aktiviteter, og dette vil hjelpe deg til å forberede deg til livet i den nye verden.

 VELSIGNELSER ALLEREDE NÅ!

Vis at du er glad for den åndelige maten

16. Hvorfor er det å tjene Jehova den beste måten å leve på?

16 Betyr det at vi bruker tiden på å forberede oss til Guds nye verden, at vi går glipp av et godt liv nå? Overhodet ikke! Det å tjene Jehova er den beste måten å leve på. Vi tjener ham ikke fordi vi blir tvunget til det, eller bare for å overleve den store trengsel. Å tjene ham gir størst glede fordi det er et slikt liv vi er skapt for å leve. Det at vi får Jehovas rettledning og får erfare hans lojale kjærlighet, gir oss et mye bedre liv enn om vi ikke hadde hatt et nært forhold til ham. (Les Salme 63:1–3.) Vi trenger selvfølgelig ikke å vente til den nye verden kommer, for å erfare åndelige velsignelser som et resultat av helhjertet tjeneste for Jehova. Disse velsignelsene er tilgjengelige for oss her og nå! Noen av oss har høstet slike velsignelser i flere tiår og vet av erfaring at det ikke finnes noen måte å leve på som kan gi større tilfredshet. – Sal 1:1–3; Jes 58:13, 14.

Søk bibelske råd

17. Hvilken plass vil personlige interesser og avkobling ha i paradiset?

17 I Guds nye verden vil vi få bruke tid på personlige interesser og avkobling. For hvorfor skapte Jehova oss med et ønske om å utrette noe og å hygge oss, hvis han ikke hadde tenkt at vi skulle få tilfredsstilt disse ønskene fullt ut? (Fork 2:24) På denne og andre måter skal Jehova alltid ‘mette alt levende med hva det ønsker’. (Sal 145:16) Fornøyelser og avkobling har sin plass, men vi har størst glede av disse tingene når vi lar forholdet til Jehova komme først. Slik vil det også være i det jordiske paradiset. Så vi bør lære oss å holde personlige interesser på rette plass mens vi søker Riket først og fokuserer på de åndelige velsignelsene det er mulig for oss som Jehovas folk å oppleve nå. – Matt 6:33.

18. Hvordan kan vi vise at vi forbereder oss til å leve evig i paradiset?

18 I paradiset vil vi oppleve større lykke enn noen gang før. Vi kan vise hvor inderlig vi ønsker å oppnå det virkelige liv, ved å forberede oss til det nå. La oss utvikle de egenskapene som Jehova ønsker at vi skal ha, og delta ivrig i det forkynnelsesarbeidet han har gitt oss i oppdrag å utføre. Måtte vi finne glede i å jobbe mot åndelige mål. Og la oss, med full tillit til Jehovas løfter, se fram til å leve i den nye verden!

^ avsn. 14 Se De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 2, sidene 311–318.