Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Fortsett å vente!

Fortsett å vente!

«Selv om det skulle drøye, så fortsett å vente på det.» – HAB 2:3.

SANGER: 128, 45

1, 2. Hvilken innstilling har Jehovas tilbedere lenge hatt?

JEHOVAS tilbedere har opp gjennom tidene ventet på oppfyllelsen av inspirerte profetier. Jeremia profeterte for eksempel at Juda skulle bli lagt øde, og det var det som skjedde i 607 fvt., da babylonerne erobret landet. (Jer 25:8–11) Jesaja, som ble inspirert til å profetere at Jehova skulle få i stand en gjenopprettelse, sa: «Lykkelige er alle som fortsetter å vente på ham.» (Jes 30:18) Mika, som også kom med profetier som angikk Guds folk i gammel tid, skrev: «Hva meg angår, er det Jehova jeg skal speide etter. Jeg vil være innstilt på å vente på min frelses Gud.» (Mi 7:7) Og i flere hundre år ventet Guds tjenere på at profetier om Messias, eller Kristus, skulle bli oppfylt. – Luk 3:15; 1. Pet 1:10–12. *

2 Guds tjenere i dag venter også på at profetier om Messias skal bli oppfylt. Ved hjelp av det messianske rike skal Jehova snart sette en stopper for menneskenes lidelser ved å ødelegge de onde og utfri sitt folk fra denne ustabile verden, som ligger i Satans makt. (1. Joh 5:19) Vi må derfor  fortsette å være årvåkne og ha klart for oss at denne verden raskt nærmer seg sin ende.

3. Hva kan vi kanskje lure på hvis vi i mange år har ventet på at enden skal komme?

3 Som Jehovas tjenere lengter vi etter å se at Guds vilje skal skje, «som i himmelen, så også på jorden». (Matt 6:10) Noen har kanskje sett fram til enden for denne ordning i lang tid, og det kan være at de spør seg selv: Har vi fremdeles god grunn til å fortsette å vente? La oss se.

HVORFOR FORTSETTE Å VENTE?

4. Hvilken viktig grunn har vi til å fortsette å holde oss våkne?

4 Bibelen gjør det helt klart hvilken holdning vi bør ha med tanke på at denne tingenes ordning snart skal bli ødelagt. Jesus sa til sine etterfølgere at de måtte holde seg våkne og være på vakt. (Matt 24:42; Luk 21:34–36) Det i seg selv er en god grunn til å fortsette å vente – Jesus sa at vi skulle gjøre det! Jehovas organisasjon har vært et godt eksempel i denne forbindelse. Den har hele tiden oppmuntret oss til å ‘vente på og alltid ha i tankene Jehovas dags nærvær’ og til å fokusere på Guds lovte nye verden. – Les 2. Peter 3:11–13.

5. Hvorfor er det spesielt viktig for oss i vår tid å være årvåkne?

5 Når det var viktig for de kristne i det første århundre å fortsette å vente, er det spesielt viktig for oss i dag. Hvorfor? Fordi vi lever under Kristi nærvær. Siden 1914 har man kunnet se det sammensatte tegnet på hans nærvær. Forholdene i verden blir stadig verre, og budskapet om Riket blir forkynt over hele jorden. Dette betyr at vi lever i «avslutningen på tingenes ordning». (Matt 24:3, 7–14) Siden Jesus ikke sa hvor lenge denne tidsperioden skulle vare før enden kom, må vi være svært årvåkne.

6. Hvorfor kan vi regne med at forholdene i verden kommer til å bli verre etter hvert som vi nærmer oss enden?

6 Vi spør kanskje: Kan ikke «avslutningen på tingenes ordning» sikte til en tid i framtiden da forholdene i verden har blitt enda verre? Bibelen sier riktignok at de onde forholdene skulle bli stadig verre i «de siste dager». (2. Tim 3:1, 13; Matt 24:21; Åp 12:12) Så selv om forholdene i verden er dårlige nå, kan vi forvente at de vil fortsette å bli verre.

7. Hva antyder Matteus 24:37–39 om verdensforholdene i de siste dager?

7 Men hvor ille regner du med at forholdene kommer til å bli før «den store trengsel»? (Åp 7:14) Venter du for eksempel at det skal være krig i alle land, at ingen kommer til å ha mat på bordet, og at alle familier vil være rammet av sykdom? Under slike forhold ville nok til og med skeptikere innrømme at bibelske profetier ble oppfylt. Jesus sa imidlertid at de fleste ikke kom til å ‘gi akt’ på hans nærvær, men fortsette med dagliglivets gjøremål til det er for sent. (Les Matteus 24:37–39.) Så Bibelen antyder at verdensforholdene i de siste dager ikke kommer til å bli så ekstreme at folk blir nødt til å tro at enden er nær. – Luk 17:20; 2. Pet 3:3, 4.

8. Hva er tydelig for dem som følger Jesu oppfordring om å holde seg våken?

8 På den annen side må det sammensatte tegnet være såpass tydelig at de som har fulgt Jesu oppfordring om å holde seg våken, ser oppfyllelsen av det. Ellers ville ikke tegnet tjene sin  hensikt. (Matt 24:27, 42) Og slik har det vært siden 1914. Fra da av har de forskjellige trekkene ved tegnet vist seg. Det er tydelig at vi lever i «avslutningen på tingenes ordning» – en begrenset tidsperiode som leder opp til og innbefatter ødeleggelsen av denne onde verden.

9. Hvorfor bør vi fortsette å vente på at denne verden skal få sin ende?

9 Så hvorfor bør vi i dag fortsette å vente? Fordi vi ønsker å være lydige mot Jesus Kristus, og fordi vi ser tegnet på hans nærvær. Vi venter, ikke fordi vi er naive og tror på alt vi hører, men fordi vi har solide bibelske grunner til å fortsette å være årvåkne, være på vakt og vente på at denne onde verden skal få sin ende.

HVOR LENGE?

10, 11. (a) Hvilke muligheter forberedte Jesus sine disipler på? (b) Hva sa Jesus at hans etterfølgere skulle gjøre hvis ventetiden skulle vise seg å være lengre enn de hadde forventet? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 Mange av oss har holdt seg åndelig våkne i flere tiår. Men vi bør ikke la det at tiden går, svekke vår beslutning om å vente. Vi må være klare når Jesus kommer for å ødelegge Satans verden. Husk Jesu ord: «Vær aktpågivende, våk, for dere vet ikke når den fastsatte tid er. Det er som med en mann som reiste utenlands, som forlot sitt hus og gav myndigheten til sine slaver, gav enhver hans arbeid og befalte dørvokteren å holde seg våken. Hold dere derfor våkne, for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på dagen eller ved midnatt eller ved hanegal eller tidlig om morgenen; for at han, når han plutselig kommer, ikke skal finne dere sovende. Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Hold dere våkne.» – Mark 13:33–37.

11 Da Jesu etterfølgere forstod at Kristi nærvær begynte i 1914, forberedte de seg med rette på at enden kunne komme på et tidlig tidspunkt. De gjorde det ved å intensivere forkynnelsen av Riket. Men Jesus antydet at han kunne komme senere enn forventet – «ved hanegal eller tidlig om morgenen». Hva skulle hans etterfølgere i så fall gjøre? Han sa: «Hold dere våkne.» Så en lang ventetid kan ikke brukes til å forsvare det å utsette enden mentalt eller helt slutte å vente.

12. Hva spurte Habakkuk Jehova om, og hvilket svar fikk han?

12 Tenk over det profeten Habakkuk opplevde. Han fikk i oppdrag å forutsi Jerusalems ødeleggelse. Da han fikk dette oppdraget, hadde det allerede i mange år blitt profetert at denne byen skulle bli ødelagt. Forholdene var blitt så ille at ‘den onde omringet den rettferdige’, og at ‘retten ble fordreid’. Det er derfor ikke overraskende at Habakkuk spurte: «Hvor lenge, Jehova, må jeg skrike om hjelp?» Istedenfor å komme med et direkte svar forsikret Jehova sin trofaste profet om at den forutsagte ødeleggelsen «ikke [ville] være forsinket». Gud sa til Habakkuk: «Fortsett å vente.» – Les Habakkuk 1:1–4; 2:3.

13. Hvilken holdning kunne Habakkuk ha hatt, og hvorfor ville ikke det vært fornuftig?

13 Men hva om Habakkuk hadde blitt motløs og tenkt: «Jeg har hørt at Jerusalem skal bli ødelagt, i mange år nå. Hva om det fortsatt er lang tid igjen? Jeg ser ikke noe poeng i å fortsette  å profetere, for det virker ikke realistisk at byen nå plutselig skulle bli ødelagt. Jeg tror jeg overlater det til noen andre.» Hvis Habakkuk hadde gitt næring til slike tanker, ville han ha mistet sitt gode forhold til Jehova – og kanskje også livet under babylonernes ødeleggelse av Jerusalem!

14. Hvorfor kan vi være sikre på at vi ikke kommer til å bli skuffet hvis vi fortsetter å vente?

14 I den nye verden vil vi kunne se tilbake og reflektere over at alt som ble forutsagt om avslutningen på tingenes ordning, virkelig skjedde. Når vi da mediterer over hvordan profetier gikk i oppfyllelse, vil vi få enda sterkere tillit til Jehova og til dem av hans løfter som fortsatt ikke har blitt oppfylt. (Les Josva 23:14.) Vi vil garantert være takknemlige for at Gud, som ‘har lagt tider og tidsperioder inn under sin egen myndighet’, formante oss til å være bevisste på at ‘alle tings ende var kommet nær’. – Apg 1:7; 1. Pet 4:7.

Å VENTE INNEBÆRER HANDLING!

Forkynner du ivrig det gode budskap? (Se avsnitt 15)

15, 16. Hva bør den tiden vi lever i, få oss til å gjøre, og hvorfor?

15 Vi kan forvente at Jehovas organisasjon vil fortsette å minne oss om at vi bør tjene Gud med en følelse av at det er kort tid igjen. Slike påminnelser blir ikke bare gitt for at vi skal holde oss travelt opptatt i tjenesten for Gud, men også for å hjelpe oss til å ha i tankene at tegnet på Kristi nærvær nå blir oppfylt. Hva bør den tiden vi lever i, få oss til å gjøre? Å fortsette å søke Riket og Guds rettferdighet først ved nidkjært å forkynne det gode budskap! – Matt 6:33; Mark 13:10.

16 En søster sier: «Vi kan ... redde mennesker fra den visse død i den kommende verdenskatastrofen ved å forkynne det gode budskap om Guds rike for dem.» Denne søsteren har selv opplevd å bli reddet fra en katastrofe. Hun og mannen hennes overlevde en av historiens største skipsforlis – senkingen av luksusskipet Wilhelm Gustloff i 1945. Selv i denne livsfarlige situasjonen var det noen som hadde et forvrengt syn på hva som virkelig er viktig. Hun forteller at en kvinne stadig ropte: «Koffertene mine! Koffertene mine! Smykkene mine! Alle smykkene mine er i lugaren! Jeg har mistet alt!» På den annen side var det noen passasjerer som risikerte livet og gjorde seg store anstrengelser for å redde folk som hadde havnet i det iskalde vannet. I likhet med disse uselviske passasjerene ønsker vi å  gjøre alt vi kan for å hjelpe andre. Vi husker at forkynnelsesarbeidet haster, og anstrenger oss for å hjelpe andre til å overleve den nær forestående verdenskatastrofen.

Treffer du kloke valg, slik at du ikke blir distrahert og mister følelsen av at det haster? (Se avsnitt 17)

17. Hvilke grunner har vi til å tro at enden kan komme når som helst?

17 Det som skjer i verden i dag, viser helt tydelig at bibelske profetier blir oppfylt nå, og at enden for denne onde verden er svært nær. Vi bør derfor ikke tenke at det må gå lang tid før verdensforholdene utvikler seg til det punkt at «de ti horn» og «villdyret» ødelegger Babylon den store, den falske religions verdensrike. (Åp 17:16) Ikke glem at Gud skal ‘inngi dem i hjertet’ å gjøre dette – noe som kan skje raskt og når som helst! (Åp 17:17) Enden for hele denne tingenes ordning er ikke langt unna. Vi har god grunn til å rette oss etter Jesu advarsel: «Gi akt på dere selv, så deres hjerter aldri blir nedtynget av fråtsing og drukkenskap og livets bekymringer og den dagen plutselig, på et øyeblikk, kommer over dere som en snare.» (Luk 21:34, 35; Åp 16:15) La oss være fast bestemt på å tjene Jehova med sterk overbevisning om at det er kort tid igjen, i tillit til at han «griper inn for den som fortsetter å vente på ham». – Jes 64:4.

18. Hvilket spørsmål skal vi drøfte i den neste artikkelen?

18 Mens vi venter på enden for denne onde verden, må vi følge disippelen Judas’ råd: «Ved å bygge dere selv opp på deres aller helligste tro og be med hellig ånd skal dere bevare dere selv i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet med evig liv for øye.» (Jud 20, 21) Men hvordan kan vi vise at vi venter på Guds lovte nye verden og virkelig ser fram til den? Det skal vi drøfte i den neste artikkelen.

^ avsn. 1side 200 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? finnes det en liste over noen av de bibelske profetiene om Messias og hvordan de ble oppfylt.