Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Deres utfrielse nærmer seg»!

«Deres utfrielse nærmer seg»!

«Rett dere opp og løft deres hoder, for deres utfrielse nærmer seg.» – LUK 21:28.

SANGER: 133, 43

1. Hva skjedde i år 66? (Se det første bildet i artikkelen.)

FORESTILL deg at du er en kristen som bor i Jerusalem i år 66. Det har skjedd mye rundt deg. Det begynte med at den romerske stattholderen Florus tok 17 talenter fra templets hellige skattkammer. Jødene gjorde umiddelbart opprør. De drepte de romerske styrkene i Jerusalem og gjorde krav på å være uavhengige av Romerriket. Men romerne reagerte raskt. Før det hadde gått tre måneder, kom 30 000 soldater under ledelse av den romerske stattholderen i Syria, Cestius Gallus, mot Jerusalem. Soldatene inntok raskt Jerusalems forsteder, og de jødiske opprørerne trakk seg tilbake til tempelområdet for å søke sikkerhet der. Så begynte romerne å undergrave muren rundt tempelområdet! Og nå sprer panikken seg i hele byen. Hva tenker og føler du når du ser at alt dette skjer?

2. Hva måtte de kristne i Judea gjøre i år 66, og hvordan ble det mulig for dem å gjøre det?

2 Du husker helt sikkert at Jesus advarte disiplene sine om at dette kom til å skje. Han sa: «Når dere ser Jerusalem omringet  av hærer som har leiret seg, da skal dere vite at dets ødeleggelse er kommet nær.» (Luk 21:20) Men du lurer kanskje på: «Hvordan kan jeg følge de instruksene Jesus gav sammen med denne advarselen?» Jesus sa jo også: «Da må de som er i Judea, begynne å flykte til fjellene, og de som er inne i byen, dra bort, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i den.» (Luk 21:21) Hvordan skal du klare å dra bort fra Jerusalem når det er så mange soldater som omringer byen? Men så skjer det noe helt utrolig. Rett foran øynene på deg begynner de romerske styrkene å trekke seg tilbake! Akkurat som forutsagt blir angrepet «forkortet». (Matt 24:22) Nå er det mulig for deg å følge Jesu instrukser. Du flykter med en gang til fjellene på den andre siden av elven Jordan sammen med alle de andre trofaste kristne i byen og områdene omkring. * Senere, i år 70, kommer en ny romersk hær mot Jerusalem og ødelegger byen. Men du berger livet, for du fulgte lydig Jesu instrukser.

3. Hva kommer de kristne snart til å oppleve, og hva skal vi se på i denne artikkelen?

3 Om veldig kort tid kommer vi alle til å være i en lignende situasjon. Da Jesus advarte de kristne om at Jerusalem skulle bli ødelagt, viste han samtidig at ting som skulle skje når ‘den store trengsel’ plutselig begynner, skulle være en parallell til disse hendelsene i det første århundre. (Matt 24:3, 21, 29) Akkurat som trofaste kristne overlevde ødeleggelsen av Jerusalem, kommer «en stor skare» til å overleve den framtidige, verdensomfattende katastrofen. (Les Åpenbaringen 7:9, 13, 14.) Hva sier Bibelen om disse kommende begivenhetene? Vi bør være svært interessert i det, for det har med vår frelse å gjøre. Vi skal derfor nå se nøye på hvordan disse framtidige hendelsene vil berøre oss personlig.

DEN STORE TRENGSEL BEGYNNER

4. Hva vil markere begynnelsen på den store trengsel, og hvordan kommer dette til å skje?

4 Hvordan kommer den store trengsel til å begynne? Med ødeleggelsen av all falsk religion. Bibelen kaller falsk religion for «Babylon den store, mor til skjøgene». (Åp 17:5–7) Det er virkelig passende at falsk religion blir sammenlignet med en prostituert! Religiøse ledere har prostituert seg med denne onde verdens ledere. I stedet for lojalt å støtte Jesus og hans rike har de gitt sin støtte til menneskelige herskere og ignorert gudgitte prinsipper bare for å oppnå politisk innflytelse. De utgjør en skarp kontrast til de rene, jomfrulignende salvede kristne. (2. Kor 11:2; Jak 1:27; Åp 14:4) Men hvem skal ødelegge Babylon den store? Jehova Gud skal få «de ti horn» på det ‘skarlagenrøde villdyret’ til å «utføre hans tanke». Disse hornene står for alle de politiske maktene som i dag støtter FN, den organisasjonen som det skarlagenrøde villdyret er et bilde på. – Les Åpenbaringen 17:3, 16–18.

5, 6. Kommer alle religiøse mennesker til å dø når Babylon den store blir ødelagt?

5 Men bør vi trekke den konklusjon at alle som tilhører falsk religion, kommer til å dø når Babylon den store blir ødelagt? Tydeligvis ikke. Profeten Sakarja ble inspirert til å skrive om denne tiden. Han skrev om en som hadde tilhørt falsk religion: «Han skal visselig si: ‘Jeg er ikke noen profet. Jeg er en mann som dyrker jorden, for et menneske kjøpte meg fra min ungdom av.’ Og en skal si til ham: ‘Hva er det for sår du har på din kropp  mellom dine hender?’ Og han vil måtte si: ‘Det er de som jeg ble tilføyd i huset til dem som har elsket meg inderlig.’» (Sak 13:4–6) Så selv noen av de religiøse lederne vil tydeligvis slutte å praktisere sin religion og nekte for at de noen gang tilhørte en av de falske religionene.

6 Hvordan vil det gå med Guds folk når dette skjer? Jesus sa: «Hvis ikke de dager ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst, men på grunn av de utvalgte skal de dager bli forkortet.» (Matt 24:22) Som nevnt ble trengselen i år 66 «forkortet». Det gjorde at «de utvalgte», det vil si salvede kristne, kunne flykte fra byen og områdene omkring. På lignende måte kommer den første delen av den framtidige store trengsel til å bli «forkortet» på grunn av «de utvalgte». De politiske «ti horn» vil ikke få lov til å utslette Guds folk. Etter at falsk religion er ødelagt, vil det i stedet komme en kort rolig periode.

PRØVD OG DØMT

7, 8. Hva vil vi få mulighet til når falske religiøse organisasjoner har blitt ødelagt, og hvordan kommer Guds trofaste folk da til å skille seg ut?

7 Hva kommer til å skje etter at de falske religiøse organisasjonene er blitt ødelagt? Det vil bli en tid da det blir åpenbart hva som virkelig bor i hjertet vårt. Folk flest vil søke beskyttelse i menneskelagde organisasjoner, som Bibelen sammenligner med «fjellenes klipper». (Åp 6:15–17) Guds folk derimot vil billedlig talt flykte til det tilfluktsstedet Jehova skaffer til veie. Da trengselen i det første århundre ble «forkortet», skjedde det ikke en masseomvendelse av jøder til kristendommen. Dette var en tid da de som allerede var kristne, skulle gå til handling og lydig følge de instruksene de hadde fått. På lignende måte kan vi ikke forvente at mange i løpet av det framtidige oppholdet i den store trengsel plutselig vil vende om til den sanne kristendom. Denne perioden vil i stedet gi sanne kristne en mulighet til å vise at de elsker Jehova, og at de støtter Kristi brødre. – Matt 25:34–40.

8 Selv om vi ikke vet nøyaktig hva som kommer til å skje i denne tiden, da vår tro vil bli satt på prøve, må vi regne med at det blir nødvendig å ofre noe. Kristne i det første århundre måtte forlate det de eide, og utholde vanskeligheter for å kunne overleve. (Mark 13:15–18) Vil vi være villige til å gi slipp på materielle ting for å kunne fortsette å være trofaste? Vil vi være innstilt på å gjøre alt som er nødvendig for å vise at vi er lojale mot Jehova? Tenk på det – på den tiden vil vi være de eneste som følger profeten Daniels eksempel ved å fortsette å tilbe Gud uansett hva som måtte skje. – Dan 6:10, 11.

9, 10. (a) Hva slags budskap kommer Guds folk til å forkynne på den tiden? (b) Hvordan kommer Guds folks fiender til å reagere?

9 Dette vil ikke være en tid da vi skal forkynne det «gode budskap om riket». Den tiden vil være forbi. Tiden for «enden» vil ha kommet! (Matt 24:14) Guds folk kommer uten tvil til å forkynne et hardtslående domsbudskap. Det kan godt være at det innebærer en kunngjøring om at det er like før Satans onde verden skal bli fullstendig tilintetgjort. Bibelen sammenligner dette budskapet med haglsteiner: «Et stort haglvær, hvor hver stein veide omkring en talent, kom ned fra himmelen over menneskene, og menneskene spottet Gud på grunn av haglplagen, fordi plagen av det var usedvanlig stor.» – Åp 16:21.

10 Dette vil ikke unngå våre fienders  oppmerksomhet. Under inspirasjon forutsa profeten Esekiel hva Gog av Magog, en koalisjon av nasjoner, kommer til å gjøre: «Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ‘Og det skal skje på den dagen at ting vil stige opp i ditt hjerte, og du kommer visselig til å tenke ut en skadelig plan; og du skal si: «Jeg skal dra opp mot landet som er et åpent, landlig område. Jeg skal komme mot folk som har ro, som bor trygt, som alle sammen bor uten mur; og de har ikke engang bom eller dører.» Det vil være for å ta et stort bytte og for å ta mye plyndringsgods, for å vende din hånd mot herjede steder som igjen er bebodd, og mot et folk som er samlet sammen fra nasjonene, et som samler seg velstand og eiendom, de som bor på jordens midtpunkt.’» (Esek 38:10–12) Guds folk vil i åndelig forstand skille seg ut som et unikt folk, som om de befinner seg «på jordens midtpunkt». Dette kommer til å bli for mye for nasjonene. Ja, de vil være ivrige etter å gå til angrep på Jehovas salvede og deres medarbeidere.

11. (a) Hva må vi huske på når det gjelder hendelsene under den store trengsel? (b) Hvordan kommer folk til å reagere på de tegnene som vil vise seg i himmelen?

11 Når vi nå undersøker hva som deretter skal skje, må vi huske på at Guds Ord ikke sier nøyaktig i hvilken rekkefølge de forskjellige hendelsene vil finne sted. Sannsynligvis vil noen hendelser overlappe hverandre. Jesus sa i sin profeti om avslutningen på denne tingenes ordning: «Det skal komme tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden angst blant nasjonene, som ikke ser noen utvei på grunn av havets brøling og uro, mens mennesker blir avmektige på grunn av frykt og i påvente av de ting som skal komme over den bebodde jord; for himlenes krefter skal bli rokket. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med makt og stor herlighet.» (Luk 21:25–27; les Markus 13:24–26.) Kommer oppfyllelsen av denne profetien til å innbefatte skremmende tegn og hendelser på den bokstavelige himmelen? Vi må vente og se. Uansett kommer Guds fiender til å få panikk og bli skrekkslagne.

Vi kommer til å ha en positiv innstilling, for vi vil være sikre på å bli utfridd! (Se avsnittene 12, 13)

12, 13. (a) Hva vil skje når Jesus kommer «med makt og stor herlighet»? (b) Hvordan kommer Guds tjenere til å reagere i denne tiden?

12 Hva vil skje når Jesus kommer «med makt og stor herlighet»? Da skal han lønne dem som er trofaste, og straffe dem som ikke er det. (Matt 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28–30) Da Jesus kom med det sammensatte tegnet, avsluttet han ifølge Matteus med å fortelle lignelsen om sauene og geitene. Han sa: «Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sette seg på sin herlige trone. Og alle nasjonene skal bli samlet framfor ham, og han skal skille menneskene fra hverandre, liksom en hyrde skiller sauene fra geitene. Og han skal stille sauene ved sin høyre side, men geitene ved sin venstre.» (Matt 25:31–33) Hvilken dom kommer sauene og geitene til å få? Jesus avsluttet lignelsen med å si at geitene «skal gå bort til evig avskjærelse, men de rettferdige til evig liv». – Matt 25:46.

13 Hvordan vil geitene reagere når det går opp for dem at det er «evig avskjærelse» som venter dem? De vil «slå seg selv i jammer». (Matt 24:30) Men hvordan kommer Kristi brødre og deres trofaste medarbeidere til å reagere i denne tiden? I full tillit til Jehova Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, vil de gjøre som Jesus sa: «Når disse ting begynner å skje,  da rett dere opp og løft deres hoder, for deres utfrielse nærmer seg.» (Luk 21:28) Ja, vi kommer til å ha en positiv innstilling, for vi vil være sikre på å bli utfridd.

SKINNER KLART I RIKET

14, 15. Hvilken innsamling vil finne sted etter at angrepet fra Gog av Magog har begynt, og hvordan vil den foregå?

14 Hva vil skje etter at Gog av Magog har begynt angrepet på Guds folk? Både Matteus og Markus sier at Menneskesønnen skal «sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vinder, fra jordens ytterste ende til himmelens ytterste ende». (Mark 13:27; Matt 24:31) Denne innsamlingen sikter ikke til den første innsamlingen av salvede, og den sikter heller ikke til den endelige beseglingen av de salvede. (Matt 13:37, 38) Den beseglingen skjer før den store trengsel bryter ut. (Åp 7:1–4) Så hvilken innsamling var det Jesus nevnte? Det er den innsamlingen som finner sted i og med at de av de 144 000 som er igjen på jorden, får sin himmelske belønning. (1. Tess 4:15–17; Åp 14:1) Den finner sted på et tidspunkt etter at angrepet fra Gog av Magog har begynt. (Esek 38:11) Når de salvede er blitt samlet i himmelen, blir disse ordene av Jesus oppfylt: «Da skal de rettferdige skinne så klart som solen i sin Fars rike.» – Matt 13:43. *

15 Betyr dette at de salvede vil bli tatt opp til himmelen i sitt kjødelige legeme? Mange i kristenheten som tror på «bortrykkelsen», tror at de kristne vil bli det, og de forventer at Jesus skal komme synlig tilbake for å herske over jorden. Men Bibelen sier at «Menneskesønnens  tegn [skal] vise seg i himmelen», og at Jesus skal komme «på himmelens skyer». (Matt 24:30) Begge disse uttalelsene indikerer at Jesu gjenkomst er usynlig. Og «kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike». Derfor må de som blir tatt opp til himmelen, først «bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, under den siste trompet». * (Les 1. Korinter 15:50–53.) Så de trofaste salvede som er igjen på jorden, vil bli samlet på et øyeblikk, men vi bruker ikke betegnelsen «bortrykkelsen» om dette, siden den kan gi assosiasjoner til kristenhetens feilaktige lære.

16, 17. Hva må skje før Lammets bryllup kan finne sted i himmelen?

16 Når alle de 144 000 er kommet til himmelen, kan de siste forberedelsene til Lammets bryllup begynne. (Åp 19:9) Men det er noe annet som skal skje før denne gledelige begivenheten. Husk at like før de som er igjen av de 144 000, blir tatt opp til himmelen, kommer Gog til å angripe Guds folk. (Esek 38:16) Hva slags reaksjon kommer dette til å framkalle? På jorden vil Guds folk, som tilsynelatende er forsvarsløse, følge disse instruksene som ble gitt på kong Jehosjafats tid: «Dere vil ikke behøve å kjempe i dette tilfellet. Still dere opp, stå stille og se at Jehova frelser dere. Juda og Jerusalem, vær ikke redde eller skrekkslagne.» (2. Krøn 20:17) I himmelen, derimot, er reaksjonen annerledes. Åpenbaringen 17:14, som beskriver hva som skjer etter at alle de salvede har kommet til himmelen, sier om Guds folks fiender: «Disse skal kjempe mot Lammet, men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge, skal det seire over dem. Og det skal også de kalte og utvalgte og trofaste sammen med det.» Sammen med sine 144 000 medkonger i himmelen skal Jesus redde Guds folk her på jorden.

17 Dermed begynner Harmageddon-krigen, som vil føre til at Jehovas hellige navn blir opphøyd. (Åp 16:16) Alle geitlignende mennesker skal da «gå bort til evig avskjærelse». Jorden vil endelig bli renset for alt ondt, og den store skare vil overleve den siste delen av den store trengsel. Nå som alle forberedelsene er gjort, kan Lammets bryllup, Åpenbaringsbokens klimaks, finne sted. (Åp 21:1–4) * Alle som overlever på jorden, vil ha Guds velvilje og erfare hans store kjærlighet på utallige måter. For en bryllupsfest dette vil bli! Ser vi ikke spent fram til den dagen? – Les 2. Peter 3:13.

18. Hva bør vi være bestemt på å gjøre, i betraktning av de forutsagte spennende begivenhetene som ligger like foran oss?

18 Som vi har sett, har vi spennende begivenheter foran oss. Hva bør vi alle derfor gjøre nå? Apostelen Peter ble inspirert til å skrive: «Ettersom alt dette således skal bli oppløst, hva slags mennesker bør dere ikke da være, med gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til, mens dere venter på og alltid har i tankene Jehovas dags nærvær! ... Derfor, dere elskede, ettersom dere venter på disse ting, så gjør deres ytterste for til slutt å bli funnet plettfrie og lyteløse av ham og i fred.» (2. Pet 3:11, 12, 14) La oss da være fast bestemt på å holde oss åndelig rene og støtte fredens Konge.

^ avsn. 2 Se Vakttårnet for 15. april 2012, sidene 25, 26.

^ avsn. 15 De salvede som lever på den tiden, vil ikke bli tatt opp til himmelen med sitt kjødelige legeme. (1. Kor 15:48, 49) Deres legemer vil sannsynligvis bli fjernet på samme måte som Jesu legeme ble fjernet.

^ avsn. 17 Salme 45 gir en pekepinn om hvilken rekkefølge tingene vil skje i. Først utkjemper Kongen krigen, og så finner bryllupet sted.