Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2015

«Dere trenger utholdenhet»

«Dere trenger utholdenhet»

ETTER at Anita * var blitt døpt som et av Jehovas vitner, møtte hun kraftig motstand fra mannen sin. «Han hindret meg i å gå på møter og forbød meg til og med å nevne Guds navn», sier hun. «Bare jeg så mye som sa navnet Jehova, ble han rasende.»

En annen stor utfordring for Anita var å lære barna sine om Jehova. «Jeg hadde forbud mot å tilbe Jehova i mitt eget hjem. Jeg kunne ikke studere åpenlyst med barna, og jeg kunne heller ikke ta dem med på møtene.»

Som Anita erfarte, kan det å møte motstand fra familiemedlemmer være en stor trosprøve. Det samme kan sies om kroniske helseproblemer, det å miste et barn eller en ektefelle eller det at et nært familiemedlem vender Jehova ryggen. Hva kan så hjelpe en kristen til å være trofast mot Jehova?

Apostelen Paulus sa: «Dere trenger utholdenhet.» (Hebr 10:36) Men hva kan hjelpe deg til å holde ut?

BE TIL JEHOVA OG STOL PÅ HAM

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få styrke til å utholde prøvelser, er å be til Gud og stole på ham. Det var det Anna gjorde da tragedien rammet familien hennes en mandag ettermiddag. Mannen hennes, som hun hadde vært gift med i 30 år, døde plutselig. «Han kom aldri hjem fra jobb», sier Anna, «og han var bare 52 år.»

Hvordan taklet Anna situasjonen? Hun måtte i jobb igjen, og det var til hjelp for henne, for arbeidet krevde stor konsentrasjon, men det tok ikke bort den smerten hun følte. Hun sier: «Jeg bad inderlig til Jehova og bønnfalt ham om å hjelpe meg til å takle det forferdelige tapet.» Besvarte Jehova bønnene hennes? Hun er overbevist om at han gjorde det. Hun sier: «Den fred som bare Gud kan gi, var lindring for sjelen og gjorde at jeg ikke gikk fra forstanden. Jeg er helt sikker på at Jehova skal gi mannen min livet tilbake i oppstandelsen.» – Fil 4:6, 7.

Jehova, «som hører bønner», har lovt å gi sine tjenere det de trenger for å være trofaste mot ham. (Sal 65:2) Er ikke det et trosstyrkende løfte? Og hjelper det deg ikke til å se hvorfor også du kan holde ut?

MØTENE – EN KILDE TIL STØTTE

Jehova har støttet sitt folk gjennom den kristne menighet. Det erfarte de kristne i Tessalonika. På et tidspunkt da de ble utsatt for kraftig forfølgelse, oppfordret Paulus dem til å fortsette «å trøste hverandre og oppbygge hverandre». (1. Tess 2:14; 5:11) Ved å holde sammen, vise hverandre kjærlighet og hjelpe hverandre klarte de kristne i Tessalonika å bestå denne trosprøven. Det som hjalp dem til å holde ut, kan også hjelpe oss i dag.

Når vi utvikler et nært vennskap med andre i menigheten, kan vi lettere dele gode ting med hverandre som er «til innbyrdes oppbyggelse». (Rom 14:19) Dette er spesielt viktig når vi opplever vanskeligheter. Paulus gjennomgikk selv mange trengsler, og Jehova gav ham den styrken han trengte for å holde ut. Noen ganger gav Gud Paulus mye oppmuntring gjennom trosfeller. Da Paulus skrev til menigheten i Kolossai, sa han for eksempel om noen brødre som stod ham nær: «Disse er blitt en styrkende hjelp for meg.» (Kol 4:10, 11) Ja, disse brødrene var glad i Paulus, og det fikk dem til å trøste og styrke ham i en vanskelig tid. Du har sannsynligvis fått lignende oppmuntring og støtte av brødre og søstre i menigheten din.

 STØTTE FRA DE ELDSTE

Gud har også gjort det mulig å få støtte i menigheten gjennom de eldste. Disse åndelig modne mennene kan være «som et ly mot vinden og et skjul mot det kraftige regnværet, som strømmer av vann i et vannløst land, som skyggen av en veldig, steil klippe i et utpint land». (Jes 32:2) Så godt det er å vite at disse brødrene er klare til å hjelpe oss! Har du benyttet deg av denne kjærlige ordningen? Oppmuntringen og støtten fra de eldste kan hjelpe deg til å være utholdende.

De eldste kan selvfølgelig ikke gjøre mirakler. De er ufullkomne mennesker, som har «de samme svakheter som [oss]». (Apg 14:15) Men de inderlige bønnene de ber for oss, kan utrette mye. (Jak 5:14, 15) En bror i Italia som i mange år har levd med de svekkende virkningene av muskeldystrofi, har erfart at de eldste har oppmuntret ham. Han sier: «Brødrenes kjærlighet og hengivenhet og det at de ofte kommer på besøk, har hjulpet meg til å holde ut.» Hva med deg? Kan du i større grad dra nytte av den hjelpen som Jehova kjærlig gir gjennom de eldste?

HA GODE ÅNDELIGE RUTINER

Det er enda mer vi kan gjøre for å holde ut. Én ting vi kan gjøre, er å passe på å ha gode åndelige rutiner. Tenk på den 39 år gamle John, som fikk en sjelden form for kreft. Han forteller: «Jeg følte meg snytt, siden jeg var så ung.» Sønnen hans var bare 3 år. «Sykdommen betydde at kona mi ikke bare måtte ta seg av barnet vårt, men også meg, i tillegg til at hun måtte hjelpe meg med alle de avtalene jeg hadde i forbindelse med behandlingen», sier han. Cellegiftbehandlingen gjorde at han følte seg ekstremt utmattet og kvalm. Og på toppen av det hele ble faren hans uhelbredelig syk og trengte omsorg fra familien.

Hvordan taklet John og familien hans denne vanskelige situasjonen? «Selv om jeg følte meg utmattet, passet jeg på at familien fortsatte å ha gode åndelige rutiner», forteller han. «Vi var på alle møtene, gikk på feltet hver uke og hadde et regelmessig familiestudium, også når det var vanskelig.» John innså at for å klare en hvilken som helst utfordring var det viktig at han tok vare på åndeligheten. Hva vil han si til andre som er i en vanskelig situasjon? Han sier: «Etter at det første sjokket har gitt seg, vil de nagende tankene bli erstattet av Jehovas styrke og kjærlighet. Jehova kan gjøre deg sterk, akkurat som han har gjort meg sterk.»

Med Guds støtte kan vi utholde harde prøvelser – både nå og i framtiden. Vis at du stoler på Jehova, ved å be til ham. Knytt nære vennskapsbånd med de andre i menigheten, hent støtte hos de eldste og ha gode åndelige rutiner. Ved å gjøre dette vil du kunne holde ut. Som Paulus sa: «Dere trenger utholdenhet.»

^ avsn. 2 Noen av navnene er forandret.