Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2015

Han elsket mennesker

Han elsket mennesker

«De ting jeg holdt av, var forbundet med menneskesønnene.» – ORDSP 8:31.

1, 2. Hvordan vet vi at Jesus har dyp kjærlighet til menneskeheten?

GUDS førstefødte Sønn var det tidligste og mest fullstendige uttrykk for Jehovas ufattelige visdom. Han var den personifiserte visdom, «en mesterarbeider» ved sin Fars side. Vi kan bare forestille oss den glede og tilfredshet han må ha følt da hans Far «beredte himlene» og «forordnet jordens grunnvoller». Men det Guds førstefødte Sønn særlig «holdt av, var forbundet med menneskesønnene». (Ordsp 8:22–31) Ja, lenge før Jesus kom til jorden, hadde han stor kjærlighet til menneskene.

2 Senere beviste Guds førstefødte Sønn sin kjærlighet til og lojalitet overfor sin Far, og også sin dype kjærlighet til menneskene, da han villig «uttømte seg selv og ... kom til å være i menneskers likhet». Han gjorde det for å gi sitt liv som en «løsepenge i bytte for mange». (Fil 2:5–8; Matt 20:28) Jesus elsker virkelig oss mennesker! Da han var på jorden, gav Gud ham kraft til å utføre mirakler som viste hvor høyt han elsket mennesker. Ved å utføre disse miraklene viste Jesus også hvilke enestående ting som snart skal skje over hele jorden.

3. Hva skal vi nå fokusere på?

 3 Det at Jesus kom til jorden, gjorde det også mulig for ham å «forkynne det gode budskap om Guds rike». (Luk 4:43) Jesus visste at dette riket skulle hellige hans Fars navn og være den varige løsningen på alle menneskenes problemer. Ikke overraskende er det mange eksempler på at Jesus under forkynnelsesreisene sine viste ekte omsorg for andre. Hvorfor burde dette interessere oss? Fordi det vi lærer av dette, gir oss tillit og håp når det gjelder framtiden. Vi skal nå se nærmere på fire av de miraklene Jesus gjorde.

«JEHOVAS KRAFT VAR DER SÅ HAN KUNNE HELBREDE»

4. Beskriv Jesu møte med en spedalsk mann.

4 Jesus var kommet godt i gang med sin offentlige tjeneste, og nå reiste han rundt omkring i Galilea. I en av byene der ble han møtt av et trist syn. (Mark 1:39, 40) Rett foran ham var det en mann med en fryktelig sykdom; han var spedalsk. Legen Lukas beskriver hvor langt sykdommen hadde kommet, ved å si at mannen var «full av spedalskhet». (Luk 5:12) Da den spedalske mannen fikk se Jesus, «falt han på sitt ansikt og bad ham og sa: ‘Herre, hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren’». Mannen tvilte ikke på at Jesus hadde kraft til å helbrede ham, men det han trengte å vite, var om Jesus ønsket å gjøre det. Hvordan kom Jesus til å reagere på denne inderlige bønnen? Hva tenkte Jesus da han så denne mannen, som sannsynligvis var vansiret? Kom han til å være som fariseerne, som hadde fått en hjerteløs holdning til dem som hadde denne sykdommen? Hva ville du ha gjort?

5. Hva fikk Jesus til å si: «Jeg vil» da han helbredet den spedalske mannen?

5 Denne spedalske mannen hadde tydeligvis latt være å rope: «Uren, uren!», som Moseloven påla en spedalsk å gjøre. (3. Mos 13:43–46) Jesus påpekte ikke det. I stedet konsentrerte han seg om personen og behovene hans. Vi vet ikke nøyaktig hva Jesus tenkte, men vi vet hva han følte. Grepet av medlidenhet gjorde Jesus det utrolige. Han rakte ut hånden, rørte ved den spedalske og sa med fast, men mild stemme: «Jeg vil. Bli ren.» Da «forsvant spedalskheten fra ham». (Luk 5:13) Ja, «Jehovas kraft var der» – ikke bare for at Jesus skulle kunne utføre et slikt mirakel, men også for at Jesus skulle vise hvor høyt han elsket andre mennesker. – Luk 5:17.

6. Hva er det verdt å merke seg når det gjelder Jesu mirakler, og hva viser de?

6 Guds kraft gjorde det mulig for Jesus å utføre mange forskjellige forbløffende mirakler. Han leget ikke bare spedalskhet, men også alle andre slags sykdommer og alle former for funksjonshemninger. Bibelen sier: «Folkemengden ble forbløffet da de så stumme tale, uføre gå og blinde se.» (Matt 15:31) Jesus trengte ikke at noen donerte organer, for at han skulle kunne utføre slike medfølende handlinger. Han leget selve organene og kroppsdelene som var rammet! Og han helbredet folk umiddelbart, noen ganger til og med på lang avstand. (Joh 4:46–54) Hva viser disse enestående eksemplene? At Jesus, som nå er innsatt som Konge i himmelen, ikke bare har kraft til å gi mennesker varig legedom, men også ønsker å gjøre det. Når vi lærer om den måten Jesus behandlet andre mennesker på, får vi større tillit til at følgende profeti i  Bibelen kommer til å bli oppfylt i den nye verden: «Han skal synes synd på den ringe og den fattige.» (Sal 72:13) Ja, Jesus kommer da til å handle etter sitt inderlige ønske om å hjelpe alle som har det vondt.

«STÅ OPP, TA BÅREN DIN OG GÅ»

7, 8. Hvorfor drog Jesus fra Galilea til Judea og Jerusalem?

7 Det hadde gått noen måneder etter at Jesus helbredet den spedalske mannen i Galilea. Han drog fra Galilea til Judea for å forkynne det gode budskap om Guds rike der. Jesu budskap og omtanke må ha berørt mange tusen menneskers liv. Det er tydelig at han ønsket å forkynne det gode budskap for de fattige, å forkynne frigivelse for fangene og å forbinde dem som hadde et sønderknust hjerte. – Jes 61:1, 2; Luk 4:18–21.

8 Så kom måneden nisan. I lydighet mot sin Fars lov reiste Jesus til Jerusalem for å feire påske. Det var liv og røre i byen, siden folk strømmet til for å feire denne hellige høytiden. Like nord for templet lå det en dam som ble kalt Betsata, og der traff Jesus en syk mann.

9, 10. (a) Hva var det som trakk folk til Betsata-dammen? (b) Hva gjorde Jesus ved dammen, og hva lærer dette oss? (Se det første bildet i artikkelen.)

9 Mange syke og uføre pleide å samle seg ved Betsata. Hvorfor det? Av en eller annen ukjent grunn trodde de at hvis en syk person kom seg ned i dammen når vannet ble opprørt, ville han på mirakuløst vis bli frisk. Prøv å forestille deg hvilke følelser de syke der må ha hatt. Desperasjon, sterk uro og håpløshet må ha ligget tungt i luften. Men hva var det som fikk Jesus, en fullkommen mann uten noen slags helseproblemer, til å gå dit? Det var hans kjærlighet til mennesker. Motivert av medlidenhet gikk Jesus bort til en mann som hadde vært syk lenger enn Jesus hadde levd på jorden. – Les Johannes 5:5–9.

10 Kan du se for deg fortvilelsen i den syke mannens øyne da Jesus spurte om han ville bli frisk? Mannen nølte ikke med å svare. Han ville bli frisk. Men han kunne ikke se hvordan, for han hadde ingen som kunne hjelpe ham ned i dammen. Da gav Jesus mannen beskjed om å gjøre det umulige – å ta båren sin og gå. Mannen tok Jesus på ordet. Han tok opp båren og begynte å gå. For et hjertevarmende forhåndsglimt av hva Jesus skal gjøre i den nye verden! Miraklet viser også hvor medfølende Jesus var. Han lette etter personer som trengte hjelp. Jesu eksempel bør motivere oss til å fortsette å lete etter mennesker i vårt distrikt som er nedtrykt på grunn av de forferdelige tingene som skjer i verden.

«HVEM RØRTE VED YTTERKLEDNINGENE MINE?»

11. Hvordan framhever Markus 5:25–34 Jesu medfølelse med dem som er syke?

11 Les Markus 5:25–34. I tolv år hadde kvinnen levd med skammen. Sykdommen hennes hadde innvirkning på alle sidene av livet, også hennes tilbedelse. Selv om hun «var blitt påført mange smerter av mange leger og hadde brukt opp alt hun eide», var hun bare blitt verre. Men en dag hadde hun en annen plan for å bli frisk. Hun ville sørge for å komme i nærheten av ham som het Jesus. Hun gikk inn i en folkemengde og rørte ved ytterkledningen til Jesus. (3. Mos 15:19, 25) Jesus merket at det hadde gått kraft ut fra ham, så han spurte hvem som hadde rørt ved  ham. «Redd og skjelvende» falt kvinnen ned for ham «og fortalte ham hele sannheten». Jesus, som skjønte at det var hans Far, Jehova, som hadde helbredet kvinnen, behandlet henne vennlig og sa: «Datter, din tro har gjort deg frisk. Gå i fred og vær frisk fra din alvorlige sykdom.»

Ved de miraklene Jesus gjorde, viste han at han virkelig bryr seg om oss og problemene våre (Se avsnittene 11, 12)

12. (a) Hvordan vil du beskrive Jesus, ut fra det vi har drøftet hittil? (b) Hva slags eksempel var Jesus for oss?

12 Så stor godhet Jesus viser! Vi ser at han har stor omsorg for dem som har en sykdom. Satan prøver å overbevise oss om at vi er uelsket og ikke noe verdt. Men Jesus viste tydelig ved de miraklene han gjorde, at han virkelig bryr seg om oss og problemene våre. For en medfølende Konge og Øversteprest han er! (Hebr 4:15) Det er kanskje ikke så lett for oss å forstå hvordan en som har en kronisk sykdom, føler det, særlig ikke hvis vi aldri har opplevd noe lignende selv. Men tenk på at Jesus viste empati med de syke, enda han selv aldri var syk. Hans eksempel motiverer oss til å gjøre det samme, så godt vi kan. – 1. Pet 3:8.

«JESUS LOT TÅRENE STRØMME»

13. Hva lærer beretningen om Lasarus’ oppstandelse oss om Jesu personlighet?

13 Det gikk sterkt inn på Jesus når han så at andre hadde det vondt. Da han så hvordan andre sørget etter at hans venn Lasarus var død, «sukket han i ånden og ble opprørt». Han reagerte slik selv om han visste at han straks skulle gi Lasarus livet tilbake. (Les Johannes 11:33–36.) Jesus syntes ikke det var flaut å vise sterke følelser. Andre kunne se hvor glad han var i Lasarus og familien  hans. For en medfølelse Jesus viste ved å bruke den kraft han hadde fått fra Gud, til å gi sin venn livet tilbake! – Joh 11:43, 44.

14, 15. (a) Hva gir oss grunn til å tro at Jehova inderlig ønsker å gjøre slutt på menneskenes lidelser? (b) Hvorfor passer det godt at Jesus brukte ordet «minnegravene»?

14 Bibelen beskriver Jesus som «det nøyaktige bilde av selve [Skaperens] vesen». (Hebr 1:3) Så ved de miraklene Jesus gjorde, viste han at både han og hans Far ønsker å fjerne den smerte som sykdom og død er årsak til. De ønsker at mange, mange flere skal bli oppreist til liv igjen enn de få som Bibelen sier ble oppreist. Jesus sa: «Den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal ... komme ut.» – Joh 5:28, 29.

15 Det passer godt at Jesus brukte ordet «minnegravene», for Guds minne er inne i bildet. Den Allmektige Gud, som har skapt det enorme universet, kan huske hver eneste detalj ved hver og én av dem vi har mistet. Han kan blant annet huske alle deres medfødte og tillærte egenskaper. (Jes 40:26) Og ikke bare kan han huske, men han og hans Sønn ønsker også å gjøre det. Lasarus’ oppstandelse og de andre oppstandelsene Bibelen forteller om, gir oss et glimt av hva som kommer til å skje i global målestokk i den nye verden.

JESU MIRAKLER OG DEG

16. Hvilket privilegium vil mange trofaste kristne i vår tid få oppleve?

16 Hvis vi fortsetter å være trofaste mot Jehova, kan vi få oppleve et av tidenes største mirakler – å overleve den store trengsel. Kort tid etter Harmageddon-krigen vil det skje flere mirakler, som vil gi mennesker god helse. (Jes 33:24; 35:5, 6; Åp 21:4) Se for deg mennesker som kvitter seg med briller, stokker, krykker, rullestoler, høreapparater og lignende ting. Jehova har god grunn til å sørge for at de som overlever Harmageddon, blir friske og sterke – de har en jobb å gjøre. De kan med iver og glød gå i gang med å gjøre jorden, en gave fra Gud, til et verdensomfattende paradis. – Sal 115:16.

17, 18. (a) Hvorfor utførte Jesus mirakler? (b) Hva må du gjøre nå for å komme inn i Guds nye verden?

17 Det at Jesus helbredet mennesker, er til oppmuntring for den ‘store skare’ i dag, for det overbeviser dem om at de kan se fram til å bli helbredet for alle sykdommer og funksjonshemninger. (Åp 7:9) De helbredelsene Jesus utførte i fortiden, reflekterte hans dype følelser og viste hvor stor kjærlighet han har til menneskene. (Joh 10:11; 15:12, 13) Jesu medfølelse gir oss et rørende bilde av den omsorg Jehova har for hver og en av sine tjenere. – Joh 5:19.

18 Menneskene sukker, er i smerte og er døende. (Rom 8:22) Vi trenger Guds nye verden, der alle skal bli fullstendig helbredet, slik som Gud har lovt. Malaki 4:2 gir oss grunn til å stole på at de som har blitt helbredet, skal hoppe som kalver, glade og lykkelige over å ha blitt befridd for all ufullkommenhet. Måtte inderlig takknemlighet mot Gud og sterk tro på hans løfter motivere oss til å gjøre alt som måtte være nødvendig for å være kvalifisert til å komme inn i den nye verden. Så hjertevarmende det er å vite at de miraklene Jesus utførte da han var på jorden, er forhåndsglimt av den varige befrielsen menneskeheten snart vil få oppleve under hans messianske styre!