Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mai 2015

Vær på vakt – Satan prøver å sluke deg!

Vær på vakt – Satan prøver å sluke deg!

«Vær årvåkne. Deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen.» – 1. PET 5:8.

1. Forklar hvordan en åndeskapning ble Satan.

EN GANG i tiden hadde han et godt forhold til Jehova. Men på et tidspunkt fikk denne åndeskapningen et ønske om å bli tilbedt av mennesker. I stedet for å avvise dette urette ønsket gav han næring til det og lot det vokse helt til det førte til synd. (Jak 1:14, 15) Vi kjenner denne skapningen som Satan. «Han stod ikke fast i sannheten», men gjorde opprør mot Jehova og ble «løgnens far». – Joh 8:44.

2, 3. Hva viser betegnelsene «Satan», «Djevelen», «slange» og «drage» om Jehovas største fiende?

2 Helt siden Satan gjorde opprør, har han vist seg å være Jehovas største fiende, og han har så visst ikke vært en venn av menneskene. De titlene Satan har fått, gjør det klart hvor fordervet han er. Satan betyr «motstander», noe som viser at denne onde åndeskapningen ikke støtter Guds overherredømme, men hater det og kjemper aggressivt mot det. Satan ønsker mer enn noe annet at Jehovas overherredømme skal ta slutt.

3 Ifølge Åpenbaringen 12:9 blir Satan også kalt Djevelen, som betyr «baktaler». Dette minner oss om at Satan har  vanæret Jehova ved å kalle ham en løgner. Ordene «den opprinnelige slange» får oss til å tenke på den tragiske dagen i Eden da Satan brukte en slange til å bedra Eva. Uttrykket «den store drage» får oss til å tenke på et skremmende monster og er en treffende beskrivelse av Satan, siden han hensynsløst er oppsatt på å hindre gjennomføringen av Jehovas hensikt og utslette hans folk.

4. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

4 Satan er helt klart den største trusselen mot vår ulastelighet. Bibelen formaner oss med god grunn: «Vær fornuftige, vær årvåkne. Deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen.» (1. Pet 5:8) I betraktning av denne advarselen skal vi i denne artikkelen drøfte tre av Satans karaktertrekk som understreker behovet for å være på vakt mot denne skruppelløse fienden av Jehova og hans folk.

SATAN ER MEKTIG

5, 6. (a) Nevn noen eksempler som viser at åndeskapninger er «veldige i kraft». (b) Hvorfor kan det sies at Satan har «midlene til å volde død»?

5 Åndeskapningene, englene, er «veldige i kraft». (Sal 103:20) De har større intelligens og styrke enn menneskene. Trofaste engler bruker selvfølgelig sin makt i en god hensikt. Ved en anledning slo for eksempel en av Jehovas engler i hjel 185 000 fiendtlige assyriske soldater, en prestasjon som ville ha vært umulig for ett menneske og vanskelig til og med for en hel hær. (2. Kong 19:35) Ved et annet tilfelle brukte en engel sin overmenneskelige makt og genialitet til å sette Jesu apostler fri fra et fengsel. Denne åndeskapningen klarte å omgå sikkerhetstiltak, låse opp dørene, slippe ut apostlene og deretter låse dørene bak dem – alt dette mens det stod vakter rett i nærheten! – Apg 5:18–23.

6 Mens trofaste åndeskapninger bruker sin makt for å gjøre gode ting, bruker Satan sin makt for å gjøre onde ting. Og for en makt og innflytelse han har! Bibelen omtaler ham som «denne verdens hersker» og som «denne tingenes ordnings gud». (Joh 12:31; 2. Kor 4:4) Satan Djevelen har til og med «midlene til å volde død». (Hebr 2:14) Dette betyr ikke at han dreper alle mennesker direkte. Men hans morderiske ånd gjennomsyrer denne verden. Og fordi Eva trodde på Satans løgn og Adam var ulydig mot Gud, har synd og død spredt seg til alle mennesker. (Rom 5:12) Det kan derfor sies at Djevelen har «midlene til å volde død». Han er det Jesus kalte ham – «en manndraper». (Joh 8:44) For en mektig fiende vi har i Satan!

7. Hvordan har demonene vist at de har stor makt?

7 Når vi står Satan imot, er det ikke bare ham vi står imot, men også alle som står på hans side i stridsspørsmålet om det universelle overherredømme. Blant dem er det en stor gruppe av opprørske åndeskapninger, eller demoner. (Åp 12:3, 4) Gang på gang har demonene vist sin overmenneskelige styrke og forårsaket store lidelser for dem de har plaget. (Matt 8:28–32; Mark 5:1–5) Vi må aldri undervurdere den makt slike onde engler og «demonenes hersker» har. (Matt 9:34) Uten Jehovas hjelp hadde vi aldri kunnet vinne kampen mot Satan.

SATAN ER OND

8. (a) Hva er Satans mål? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvordan gjenspeiler denne verden Satans ondskap, ut fra det du har sett?

8 Apostelen Peter sammenlignet Satan med «en brølende løve». Ifølge en  ordbok betyr det greske ordet som er oversatt med «brølende», «brølet fra et farlig dyr som er skrubbsultent». Så godt dette beskriver Satans onde innstilling! Selv om hele verden allerede ligger i hans makt, hungrer han etter flere ofre. (1. Joh 5:19) For ham er verden bare en «appetittvekker», mens «hovedretten» er den salvede rest og deres medarbeidere, de «andre sauer». (Joh 10:16; Åp 12:17) Satan er oppsatt på å sluke Jehovas folk. De bølgene av forfølgelse som han har sendt mot Jesu etterfølgere helt fra det første århundre av og fram til nå, viser hvor ond han er.

9, 10. (a) Hvordan angrep Satan nasjonen Israel? (Nevn noen eksempler.) (b) Hvorfor hadde Satan en spesiell grunn til å fokusere på det gamle Israel? (c) Hvordan tror du Djevelen føler det når en av Jehovas tjenere begår en alvorlig synd i dag?

9 I sine forsøk på å hindre gjennomføringen av Guds hensikt viser Satan Djevelen sin ondskap på enda en måte. En skrubbsulten løve synes ikke synd på byttet sitt. Den har ikke medfølelse med byttet når den dreper det, og den har ikke dårlig samvittighet etterpå. På lignende måte synes ikke Satan synd på dem han prøver å sluke. Tenk for eksempel på hvor ofte han må ha lusket rundt når israelittene begikk slike synder som seksuell umoral og griskhet. Når du leser om de tragiske konsekvensene som den umoralske Simri og den griske Gehasi opplevde, kan du da «se» den brølende løven fryde seg over sitt bytte? – 4. Mos 25:6–8, 14, 15; 2. Kong 5:20–27.

Satan fryder seg når en av Jehovas tjenere begår en synd (Se avsnitt 10)

10 Satan hadde en spesiell grunn til å fokusere på det gamle Israel. Denne nasjonen skulle jo frambringe Messias – den som skulle knuse Satan og forsvare Jehovas overherredømme. (1. Mos 3:15) Satan ønsket ikke at det skulle gå israelittene godt, og han var ondsinnet i sine forsøk på å forderve dem med synd. Ikke tro at Satan syntes synd på David da han begikk ekteskapsbrudd, eller at han hadde noen som helst medlidenhet med Moses da han ikke lenger var kvalifisert til å komme inn i det lovte land. Tvert imot – Satan jubler når en av Guds  tjenere begår en alvorlig synd. Slike seire er blant de tingene Djevelen bruker for å håne Jehova. – Ordsp 27:11.

11. Hvorfor kan Satan ha vært interessert i å angripe Sara?

11 Satan var spesielt fiendtlig innstilt til den slektslinjen som skulle frambringe Messias. Tenk for eksempel på det som skjedde kort tid etter at Jehova sa til Abraham at han skulle bli «en stor nasjon». (1. Mos 12:1–3) Mens Abraham og Sara var i Egypt, sørget farao for at Sara ble ført hjem til ham – tydeligvis for at hun skulle bli hans kone. Men Jehova grep inn og reddet Sara fra denne vanskelige situasjonen. (Les 1. Mosebok 12:14–20.) Kort tid før Isak ble født, skjedde det noe lignende i Gerar. (1. Mos 20:1–7) Befant Satan seg bak kulissene i disse tilfellene? Håpet han at Sara, som hadde forlatt den velstående byen Ur for å bo i telt, skulle la seg friste av de luksuriøse palassene til farao og Abimelek? Trodde han at Sara kom til å svikte mannen sin – og Jehova – og inngå et utuktig ekteskap ved å gifte seg med en av disse kongene? Det sier ikke Bibelen noe om, men vi har god grunn til å tro at Djevelen ville vært strålende fornøyd hvis han hadde klart å gjøre Sara uskikket til å bli stammor til den lovte ætt. Han ville ikke hatt et fnugg av dårlig samvittighet for å ha ødelagt en god kvinnes ekteskap, rykte og forhold til Jehova. Så ond Satan er!

12, 13. (a) Hvordan viste Satan hvor ond han er, etter at Jesus ble født? (b) Hva tror du Satan synes om barn og unge som elsker Jehova og anstrenger seg for å tjene ham i dag?

12 Jesus ble født mange århundrer etter Abraham. Ikke tenk at Satan syntes at dette barnet var en skjønn, bedårende og dyrebar liten baby. Satan visste at dette nyfødte barnet skulle bli den lovte Messias. Jesus var den primære delen av Abrahams ætt, den som senere skulle «gjøre ende på Djevelens gjerninger». (1. Joh 3:8) Ville Satan resonnere som så at å ta livet av et lite barn ville være å gå for langt? Nei. Satan har ikke noe sett med opphøyde etiske normer. Og når det gjaldt det lille barnet Jesus, handlet han raskt. Hvordan?

13 Kong Herodes ble svært opprørt da noen astrologer kom og spurte: «Hvor er den jødenes konge som er født?», og han var fast bestemt på å ta livet av ham. (Matt 2:1–3, 13) For å forsikre seg om at jobben ble gjort, befalte han at alle gutter fra toårsalderen og nedover som bodde i Betlehem og distriktene omkring, skulle drepes. (Les Matteus 2:13–18.) Jesus unnslapp denne ufattelige nedslaktingen, men hva forteller den oss om vår fiende Satan? Det er tydelig at et menneskeliv ikke er noe verdt i Djevelens øyne. Og ikke engang barn kan få fram noen myk side hos ham. Satan er virkelig «en brølende løve». Undervurder aldri hans ondskap!

SATAN ER BEDRAGERSK

14, 15. Hvordan har Satan «blindet de ikke-troendes sinn»?

14 Det er bare ved å være bedragersk at Satan kan vende mennesker bort fra den kjærlige Gud, Jehova. (1. Joh 4:8) Ved å bedra mennesker hindrer han dem i å bli «klar over sitt åndelige behov». (Matt 5:3) Han har «blindet de ikke-troendes sinn, for at lyset fra det herlige gode budskap om Kristus, som er Guds bilde, ikke skal skinne igjennom». – 2. Kor 4:4.

15 Noe av det viktigste Satan bruker for å bedra, er falsk religion. Tenk så fornøyd han må være når han ser mennesker som tilber forfedrene sine eller naturen  eller dyr – hva som helst eller hvem som helst, så lenge de ikke tilber Jehova, «som krever udelt hengivenhet»! (2. Mos 20:5) Til og med mange som tror at de tilber Gud på rette måte, blir i virkeligheten holdt i lenker av falske religiøse oppfatninger og nytteløse ritualer. De er i omtrent samme ynkelige situasjon som dem Jehova sa dette til: «Hvorfor fortsetter dere å betale ut penger for det som ikke er brød, og hvorfor sliter dere for det som ikke metter? Hør oppmerksomt på meg, og spis det som er godt, og la deres sjel finne sin største glede i fete retter.» – Jes 55:2.

16, 17. (a) Hvorfor sa Jesus til Peter: «Vik bak meg, Satan»? (b) Hvordan kan Satan bedra oss når det gjelder hvilken tid vi lever i?

16 Satan kan narre selv nidkjære tjenere for Jehova. Tenk for eksempel på det som skjedde en gang Jesus sa til disiplene at han snart skulle bli drept. Apostelen Peter tok Jesus til side og sa: «Vær god mot deg selv, Herre; det skal slett ikke gå deg slik.» Peter sa uten tvil dette med et godt motiv. Men Jesus svarte bestemt: «Vik bak meg, Satan!» (Matt 16:22, 23) Hvorfor kalte Jesus Peter for «Satan»? Fordi Jesus forstod hva som straks skulle skje. Tiden var kommet da han skulle dø som et gjenløsningsoffer og bevise at Djevelen er en løgner. Dette avgjørende tidspunktet i menneskenes historie var ikke en tid da Jesus kunne ‘være god’ mot seg selv. Hvis Jesus hadde sluttet å være på vakt, ville det ha vært akkurat det Satan ønsket.

17 Ettersom enden for denne ordning nærmer seg, lever også vi i en avgjørende tid. Satan vil at vi skal slutte å være på vakt, at vi skal ‘være gode’ mot oss selv ved å fokusere på å oppnå suksess i denne verden og dermed miste følelsen av at det er kort tid igjen. Ikke la dette skje med deg! Sørg i stedet for at du ‘holder deg våken’. (Matt 24:42) Tro aldri på Satans bedragerske propaganda – at enden er langt unna, eller at den ikke kommer i det hele tatt.

18, 19. (a) Hvordan kan Satan forsøke å bedra oss med hensyn til den måten vi tenker om oss selv på? (b) Hvordan hjelper Jehova oss til å handle fornuftig og forbli årvåkne?

18 Satan prøver å bedra oss på en annen måte også. Han vil ha oss til å tro at Gud umulig kan elske oss, og at våre synder er utilgivelige. Dette hører med til Satans bedragerske propaganda. Men tenk over dette: Spesielt hvem er det virkelig umulig for Gud å elske? Det er Satan. Og hvem er det Gud virkelig ikke kan tilgi? Det er også Satan. Men Bibelen forsikrer oss: «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og den kjærlighet dere har vist mot hans navn.» (Hebr 6:10) Jehova setter pris på de anstrengelsene vi gjør oss for å behage ham, og vår tjeneste er ikke forgjeves. (Les 1. Korinter 15:58.) Så la deg ikke lure av Satans bedragerske propaganda.

19 Som vi har sett, er Satan mektig, ond og bedragersk. Hvordan kan vi vinne kampen mot en slik skremmende fiende? Jehova hjelper oss til å forsvare oss. Hans Ord gjør oss kjent med Satans metoder, så «vi er ikke uvitende om hans planer». (2. Kor 2:11) Når vi er klar over hvilke taktikker Satan bruker, er det lettere for oss å handle fornuftig og forbli årvåkne. Men det er ikke nok bare å vite om Satans planer. Bibelen sier: «Stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» (Jak 4:7) Den neste artikkelen tar opp tre områder hvor vi kan kjempe mot Satan og vinne.