«Bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn.» – EF 5:1.

1. Hvilken evne kan hjelpe oss til å etterligne Guds egenskaper?

JEHOVA har gitt oss evnen til å sette oss i andres sted. Vi kan til en viss grad forestille oss en situasjon som vi ikke selv har opplevd. (Les Efeserne 5:1, 2.) Hvordan kan vi bruke denne gaven fra Gud på en god måte? Og hva bør vi gjøre for at forestillingsevnen ikke skal være til skade for oss?

2. Hvordan blir Jehova berørt når vi har det vondt?

2 Vi er uten tvil glade for at Gud har lovt å gi trofaste salvede udødelig liv i himmelen og å gi Jesu lojale «andre sauer» evig liv på jorden. (Joh 10:16; 17:3; 1. Kor 15:53) Udødelig liv i himmelen og evig liv på jorden vil være et liv uten lidelser. Jehova er klar over den smerte vi føler i dag når vi blir utsatt for vonde ting, akkurat som han visste hvordan israelittene led da de var slaver i Egypt. Ja, «i all deres trengsel var det en trengsel for ham». (Jes 63:9) Da jødene mange hundre år senere var redde fordi fiender prøvde å hindre dem i å gjenoppbygge templet, sa Gud: «Den som rører dere, rører ved min øyesten.» (Sak 2:8) Akkurat som en mor har ømme følelser for  barnet sitt, elsker Jehova sine tjenere og ønsker å hjelpe dem. (Jes 49:15) Jehova kan sette seg i andres sted, og han har også gitt oss den evnen. – Sal 103:13, 14.

HVORDAN JESUS REFLEKTERTE GUDS KJÆRLIGHET

3. Hva viser at Jesus var medfølende?

3 Jesus forstod hvordan andre følte det når de hadde det vondt, enda han ikke hadde vært i nøyaktig samme situasjon selv. Folk flest levde for eksempel i frykt for de religiøse lederne, som villedet dem og la tunge byrder på dem i form av mange menneskelagde regler. (Matt 23:4; Mark 7:1–5; Joh 7:13) Selv om Jesus aldri fryktet de religiøse lederne eller ble villedet av dem, kunne han forstå hvordan folket følte det. Så når han «så folkeskarene, følte han medlidenhet med dem, for de var flådd og kastet omkring som sauer uten hyrde». (Matt 9:36) I likhet med sin Far var Jesus kjærlig og medfølende. – Sal 103:8.

4. Hvordan virket det på Jesus når han så andre lide?

4 Når Jesus så mennesker lide, motiverte hans kjærlighet ham til å hjelpe dem. Han reflekterte på en fullkommen måte sin Fars kjærlighet. Etter en omfattende forkynnelsesreise drog Jesus og apostlene til et øde sted for å få litt hvile. Men fordi Jesus følte medlidenhet med folkemengden som ventet på ham, tok han seg tid til å «lære dem mange ting». – Mark 6:30, 31, 34.

HVORDAN VI KAN ETTERLIGNE JEHOVAS KJÆRLIGHET

5, 6. Hvordan må vi behandle andre for å kunne etterligne Guds kjærlighet? Illustrer. (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Vi kan etterligne Guds kjærlighet ved den måten vi behandler andre på. For å illustrere det: Forestill deg at en ung kristen bror, som vi kan kalle Alan, tenker på en eldre bror som har problemer med å lese fordi han ser dårlig. Den eldre broren har også vondt for å gå, så det er vanskelig for ham å være med i hus-til-hus-arbeidet. Alan husker Jesu ord: «Slik som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» (Luk 6:31) Så han spør seg selv: «Hva vil jeg at andre skal gjøre mot meg?» Hans ærlige svar er: «Jeg vil at de skal spille fotball med meg!» Men den eldre broren kan jo ikke være med og spille fotball. Jesu ord antyder at vi må spørre oss selv: «Hvis jeg var i min nestes sted, hva hadde jeg da villet at andre skulle gjøre mot meg?»

6 Alan er ikke en eldre mann, men han har evnen til å forestille seg hvordan det er å være det. Han bruker tid sammen med den eldre broren og hører interessert på det han har å si. Etter hvert forstår Alan hvordan det er å være en eldre mann som synes det er vanskelig å lese i Bibelen og gå fra hus til hus. Når Alan føler den eldre brorens bekymring og frustrasjon, forstår han hva slags hjelp det er behov for, og han ønsker å hjelpe ham. Vi kan også sette oss i andres sted. Vi må gjøre det for å kunne etterligne Guds kjærlighet. – 1. Kor 12:26.

Etterlign Jehova ved å vise kjærlighet (Se avsnitt 7)

7. Hvordan kan vi bli så godt kjent med andre at vi kan føle deres smerte?

7 Det er ikke alltid lett å forstå hvilken smerte andre føler. Mange opplever vanskeligheter som vi selv aldri har hatt. Noen har fysiske utfordringer på grunn av en skade eller sykdom eller på grunn av høy alder. Andre må takle følelsesmessige prøvelser som følge av depresjon, panikkanfall eller ettervirkninger etter overgrep. Andre igjen er  aleneforeldre eller har familiemedlemmer som ikke tjener Jehova. Alle møter vi utfordringer, men de utfordringene andre har, er ikke alltid de samme som dem vi selv har møtt. Så hvordan kan vi etterligne Guds kjærlighet når vi hjelper en annen? Ved å lytte oppmerksomt til det han sier, til vi forstår hvordan han føler det, i hvert fall til en viss grad. Dette vil motivere oss til å etterligne Jehovas kjærlighet ved å gjøre det som det er behov for. Hva det er behov for, er forskjellig fra person til person, men det er kanskje mulig for oss å gi åndelig oppmuntring og noe praktisk hjelp. – Les Romerne 12:15; 1. Peter 3:8.

ETTERLIGN JEHOVAS GODHET

8. Hva hjalp Jesus til å vise godhet og vennlighet?

8 Guds Sønn sa om sin Far: «Han er god mot de utakknemlige og onde.» (Luk 6:35) Og Jesus etterlignet Guds godhet. Hva hjalp Jesus til å behandle andre på en god og vennlig måte? Han så for seg hvordan det han sa og gjorde, kunne komme til å påvirke andres følelser. En gang kom for eksempel en kvinne som var kjent for å være en synder, bort til ham. Hun gråt og vætte føttene hans med tårene sine. Jesus forstod at hun angret det gale hun hadde gjort, og han skjønte hvor fortvilet hun ville bli hvis han var uvennlig og avviste henne. Han gav henne i stedet ros og tilgav henne. En fariseer var uenig i det Jesus gjorde, men Jesus snakket vennlig til ham også. – Luk 7:36–48.

9. Hva kan hjelpe oss til å etterligne Guds godhet? Nevn et eksempel.

9 Hvordan kan vi etterligne Guds godhet? Apostelen Paulus skrev: «En Herrens slave trenger ikke å stride, men må være mild [eller «taktfull», fotn.] mot alle.» (2. Tim 2:24) De som er taktfulle, forstår hvordan de skal opptre for ikke å såre andres følelser. Tenk på hvordan du kan vise vennlighet i følgende situasjoner: Sjefen din utfører ikke jobben sin på en god måte. Hvordan reagerer du? En bror kommer på møtet for første gang på mange måneder. Hva sier du til ham? En beboer du treffer i tjenesten, sier: «Jeg har ikke tid til å snakke akkurat nå.» Tar du hensyn til det? Hjemme spør ektefellen din: «Hvorfor har du ikke fortalt meg hva du har planlagt å gjøre på lørdag?» Vil du reagere på en vennlig måte? Ved å sette oss i andres sted og prøve å forestille oss hvordan det vi sier, vil virke på dem, kan vi forstå hvordan vi kan etterligne Jehovas godhet ved det vi sier og gjør. – Les Ordspråkene 15:28.

ETTERLIGN GUDS VISDOM

10, 11. Hva kan hjelpe oss til å etterligne Guds visdom? Nevn et eksempel.

10 Vår evne til å forestille oss ting som vi ikke selv har opplevd, kan også hjelpe oss til å etterligne Jehovas visdom og forutse de sannsynlige følgene av det vi gjør. Visdom er en av Jehovas hovedegenskaper, og hvis han velger å bruke sin evne til å forutse, kan han i detalj se resultatet av forskjellige handlinger. Vi kan ikke forutse ting i samme grad som Jehova, men vi bør likevel tenke over hva som kan skje som følge av det vi er i ferd med å gjøre. Israelittene tenkte ikke på hvilke konsekvenser det kunne få å være ulydig mot Gud. Moses visste at israelittene kom til å gjøre det som var galt i Guds øyne, til tross for alt det Gud hadde gjort for dem. Mens hele Israels menighet hørte på, framsa Moses en sang som inneholdt disse ordene: «De er en nasjon  som råd er forspilt på, og blant dem er det ingen forstand. Var de bare vise! Da ville de grunne på dette. De ville tenke på hva deres ende ville bli siden.» – 5. Mos 31:29, 30; 32:28, 29.

11 En måte å etterligne Guds visdom på er altså å tenke på og se for seg de sannsynlige konsekvensene av det en gjør. Hvis du har kjæreste, for eksempel, må du huske på at den seksuelle tiltrekningskraften er sterk. Gjør ikke noe som kan sette ditt dyrebare forhold til Jehova i fare! Husk disse inspirerte ordene: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg, men den uerfarne har gått videre og må lide straffen.» – Ordsp 22:3.

UNNGÅ EN SKADELIG MÅTE Å BRUKE FORESTILLINGSEVNEN PÅ

12. Hvordan kan forestillingsevnen brukes på en skadelig måte?

12 En klok person forstår at forestillingsevnen kan være som en ild. Ild som blir håndtert på riktig måte, kan være til nytte, for eksempel når man skal lage mat. Men når en ild ikke holdes under kontroll, kan den være livsfarlig. Den kan føre til at et hus brenner ned, og til at de som bor der, dør. Det forholder seg på lignende måte med forestillingsevnen. Den er nyttig når den hjelper oss til å etterligne Jehova, men den er til skade når den gir næring til umoralske begjær. Hvis vi for eksempel gjør det til en vane å tenke på syndige handlinger, kan det føre til at vi lever ut slike fantasier. Å fantasere om umoralske ting kan føre til åndelig død! – Les Jakob 1:14, 15.

13. Hva slags måte å leve på kan det være at Eva så for seg?

13 Tenk over hvordan den første kvinnen, Eva, utviklet et ønske om å spise av den forbudte frukten på «treet til kunnskap om godt og ondt». (1. Mos 2:16, 17) Slangen sa til henne: «Dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil deres øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Eva «så . . . at treet var godt å spise av, og at det var noe å lengte etter for øynene». Hva ble resultatet? «Hun begynte . . . å ta av dets frukt og å spise den. Senere gav hun også noe til sin mann da han var sammen med henne, og han begynte å spise den.» (1. Mos 3:1–6) Det var tydeligvis noe i den tanken Satan holdt fram for Eva, som virket forlokkende på henne. I stedet for å bli fortalt hva som var godt og ondt, ville hun avgjøre det selv. Så skadelig en slik tankegang viste seg å være! Fordi mannen hennes, Adam, syndet, «kom [synden] inn i verden . . . og døden ved synden». – Rom 5:12.

14. Hvordan hjelper Bibelen oss til å unngå seksuell umoral?

 14 Evas synd i Edens hage hadde ikke noe med seksuell umoral å gjøre. Jesus advarte imidlertid mot å danne seg mentale bilder av at en gjør noe umoralsk. Han sa: «Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matt 5:28) Og Paulus advarte: «Legg ikke på forhånd planer med tanke på kjødets begjær.» – Rom 13:14.

15. Hva slags skatter bør vi samle oss, og hvorfor?

15 En annen farlig fantasi er å forestille seg at man blir veldig rik. Bibelen sier faktisk om en rik person at det bare er «i hans innbilning» at hans velstand er «som en beskyttende mur». (Ordsp 18:11) Jesus fortalte en historie for å illustrere hvor tåpelig det er å ‘samle skatter til seg selv’ i stedet for å være «rik overfor Gud». (Luk 12:16–21) Jehova gleder seg når vi gjør ting som behager ham. (Ordsp 27:11) Og når vi har hans godkjennelse fordi vi har samlet oss «skatter i himmelen», er også vi selv lykkelige. (Matt 6:20) Et godt forhold til Jehova er uten tvil den mest verdifulle skatten vi kan ha.

LA IKKE BEKYMRINGER OPPTA TANKENE DINE

16. Hva kan vi gjøre for ikke å bekymre oss for mye?

16 Forestill deg hvor bekymret vi ville bli hvis vi var veldig opptatt av å samle oss «skatter på jorden». (Matt 6:19) Jesus fortalte en illustrasjon for å vise at «den bekymring som hører denne tingenes ordning til, og rikdommens bedragerske makt» kan kvele ordet om Riket. (Matt 13:18, 19, 22) Noen bekymrer seg fordi de hele tiden forestiller seg alt mulig som kan gå galt, enten det dreier seg om penger eller andre ting. Men bekymringsfulle tanker som kommer ut av kontroll, kan skade oss både fysisk og åndelig. La oss stole på Jehova og huske at «engstelse i en manns hjerte gjør det nedbøyd, men et godt ord får det til å fryde seg». (Ordsp 12:25) Gode, oppmuntrende ord fra en som forstår oss, kan få hjertet vårt til å fryde seg. Hvis vi betror oss til foreldrene våre, ektefellen vår eller en god venn som ser tingene fra Guds synspunkt, kan vi få hjelp til ikke å være så bekymret mer.

17. Hvordan hjelper Jehova oss til å takle bekymringer?

17 Det er ingen som forstår bekymringene våre bedre enn Jehova. «Vær ikke bekymret for noe», skrev Paulus, «men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» (Fil 4:6, 7) Tenk så mange det er som hjelper oss til å beskytte oss mot åndelig skade – våre brødre og søstre, de eldste, den tro og kloke slave, englene, Jesus og Jehova.

18. Hvordan kan vår forestillingsevne være til hjelp for oss?

18 Som vi har sett, kan vår forestillingsevne hjelpe oss til å etterligne Guds egenskaper, deriblant kjærlighet. (1. Joh 4:8) Vi vil være lykkelige hvis vi viser ekte kjærlighet, tenker over konsekvensene av det vi gjør, og passer på at bekymringer ikke tar fra oss gleden. La oss derfor gjøre god bruk av vår gudgitte evne til å forestille oss hvordan livet vil bli når vårt håp blir til virkelighet, og etterligne vår lykkelige Guds kjærlighet, godhet og visdom. – Rom 12:12; 1. Tim 1:11.