Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Stol alltid på Jehova!

Stol alltid på Jehova!

«Stol på ham til alle tider, du folk.» – SAL 62:8.

1–3. Hvorfor var Paulus overbevist om at han kunne stole på Jehova? (Se det første bildet i artikkelen.)

DET var en farlig tid for de kristne i Roma. Fordi Kristi etterfølgere ble beskyldt for å stå bak bybrannen i år 64 og ble anklaget for å hate menneskeheten, ble de kraftig forfulgt. Hvis du hadde levd på den tiden og var kristen, ville du hver dag ha stått i fare for å bli arrestert og torturert. Du ville ha hørt at noen av dine åndelige brødre og søstre var blitt revet i filler av dyr eller naglet til en pæl og brent levende for å tjene som lysende fakler om natten.

2 Det var sannsynligvis under slike alvorlige forhold at apostelen Paulus ble satt i fangenskap i Roma for andre gang. Kom hans kristne brødre til å hjelpe ham? Han kan ha lurt på det til å begynne med, for han skrev til Timoteus: «Under mitt første forsvar var det ingen som stilte seg på min side, men de begynte alle å forlate meg – måtte det ikke bli tilregnet dem.» Han var imidlertid klar over at han ikke hadde vært helt uten hjelp. Han skrev: «Men Herren stod hos meg og gav meg kraft.» Ja, Herren Jesus hadde gitt Paulus den kraft han trengte. Og hvor stor nytte hadde han hatt av denne hjelpen fra Jesus? Han sa: «Jeg  ble utfridd av løvens gap.» * – 2. Tim 4:16, 17.

3 Det må ha styrket Paulus å tenke tilbake på dette. Det hjalp ham til å stole på at Jehova ville gi ham den kraft han trengte for å holde ut disse nye prøvelsene og også framtidige vanskeligheter. Han var så overbevist om det at han skrev videre: «Herren skal fri meg fra enhver ond gjerning.» (2. Tim 4:18) Ja, Paulus hadde erfart at selv når det er begrenset hva mennesker kan gjøre for å gi hjelp, kan en alltid stole på at Jehova og Jesus kan hjelpe!

ANLEDNINGER TIL Å VISE AT VI STOLER PÅ JEHOVA

4, 5. (a) Hvem kan alltid gi deg den hjelpen du trenger? (b) Hvordan kan du styrke ditt forhold til Jehova?

4 Har du noen gang følt at du har måttet takle en vanskelig situasjon helt alene? Kanskje du var uten arbeid, ble utsatt for press på skolen, hadde et helseproblem eller møtte en annen stor utfordring. Kanskje du spurte andre om hjelp, men ble skuffet over at de ikke kunne gi deg den hjelpen du trengte. Det er noen problemer som mennesker rett og slett ikke er i stand til å løse. Hva kan vi gjøre i en slik situasjon? Bibelen sier at vi skal ‘sette vår lit til Jehova’. (Ordsp 3:5, 6) Men kan vi være sikre på at Jehova vil hjelpe oss? Ja, det kan vi! Det er mange eksempler i Bibelen som viser det.

5 Bli derfor ikke bitter når det ser ut til at andre mennesker ikke kan gi deg den hjelpen du trenger. Se heller på vanskelige situasjoner på samme måte som Paulus – som anledninger til å vise at du stoler helt og fullt på Jehova, og til å erfare hans kjærlige omsorg. Det vil styrke din tillit til ham, og du vil komme i et stadig nærere forhold til ham.

TILLIT NØDVENDIG FOR Å HA ET NÆRT FORHOLD TIL GUD

6. Hvorfor kan det spesielt være en utfordring å stole på Jehova når en har et problem som plager en?

6 Kanskje du har et problem som plager deg, og har bedt til Jehova om det og gjort det du kan med situasjonen. Kan du da føle en indre ro fordi du har tillit til at han vil ordne resten? Ja, det kan du! (Les Salme 62:8; 1. Peter 5:7.) Å lære å gjøre dette er en viktig side ved det å utvikle et nært forhold til Jehova. Men det kan være en utfordring å stole på at Jehova skal gi nødvendig hjelp. Hvorfor? Én grunn kan være at Jehova ikke alltid besvarer bønner med en gang. – Sal 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab 1:2.

7. Hvorfor besvarer ikke Jehova alltid bønnene våre med en gang?

7 Hvorfor besvarer ikke Jehova straks alle våre bønner? Husk at han sammenligner vårt forhold til ham med det forholdet som barn har til faren sin. (Sal 103:13) Et barn kan ikke med rette forvente at faren skal gi det alt det ber om, eller gjøre det med en gang. Noe av det et barn ber om, skyldes kanskje bare et plutselig innfall. Andre ting det ber om, kan det ikke få før tiden er inne. Eller det kan være at hvis barnet fikk det det bad om, ville det ikke være til barnets beste eller være bra for andre som ville bli berørt. Hvis barnet alltid fikk det det ville ha, med en gang, ville det dessuten føre til at far-barn-forholdet ble et herre-slave-forhold, der faren var slaven. Det kan være at Jehova, fordi han har vårt beste i tankene, lar det gå tid før det blir tydelig hvordan han besvarer bønnene våre. Dette er en rett han har som vår vise Skaper, kjærlige Herre  og himmelske Far. Hvis han straks besvarte alle bønnene våre, ville det ikke være det rette slags forhold mellom oss og ham. – Jevnfør Jesaja 29:16; 45:9.

8. Hva lover Jehova når det gjelder våre personlige begrensninger?

8 Husk også at Jehova er fullt klar over hvilke begrensninger vi har. (Sal 103:14) Derfor forventer han ikke at vi skal holde ut i egen kraft, men gir oss sin faderlige hjelp. Det kan selvfølgelig hende at vi føler at vi ikke klarer å holde det gående lenger. Men Jehova forsikrer oss om at han aldri vil tillate at hans tjenere må lide mer enn de kan tåle. Han vil «sørge for utveien». (Les 1. Korinter 10:13.) Det er godt å vite at vi kan stole på at Jehova vet akkurat hvor mye vi er i stand til å utholde.

9. Hva bør vi gjøre når Jehova ikke straks besvarer våre bønner om hjelp?

9 Hvis vi ber til Jehova om hjelp og situasjonen ikke bedrer seg umiddelbart, bør vi vente tålmodig. Jehova vet akkurat når det er best å hjelpe oss. Husk at også han viser tålmodighet, for han er ivrig etter å komme oss til unnsetning. «Jehova [skal] fortsette å vente på å kunne vise dere sin gunst, og . . . han [skal] reise seg for å vise dere barmhjertighet. For Jehova er en dommens Gud. Lykkelige er alle som fortsetter å vente på ham.» – Jes 30:18.

«LØVENS GAP»

10–12. (a) Hva kan gjøre det spesielt vanskelig å ta seg av en i familien som er kronisk syk? (b) Hvordan vil det at vi stoler på Jehova i vanskelige tider, virke inn på vårt forhold til ham? Nevn et eksempel.

10 Når du opplever store vanskeligheter, kan det være at du i likhet med Paulus føler at du er i, eller veldig nær, «løvens gap». Da er det en spesiell utfordring å stole på Jehova – men også spesielt viktig. Tenk deg for eksempel at en i familien din er kronisk syk, og at du pleier ham eller henne. Kanskje du har bedt om visdom og styrke. * Når du har gjort alt du kan i denne forbindelse, føler du ikke da en viss indre fred fordi du vet at Jehova har sitt «øye rettet mot deg» og vil gi deg den hjelpen du trenger for trofast å holde ut? – Sal 32:8.

11 Kanskje du synes det virker som om Jehova ikke hjelper deg. Det kan være at leger kommer med motstridende råd. Eller kanskje det ser ut til at noen i familien som du hadde håpet skulle oppmuntre og støtte deg, i stedet gjør situasjonen verre for deg. Fortsett å vende deg til Jehova for å få styrke. Fortsett å nærme deg ham. (Les 1. Samuelsbok 30:3, 6.) Når du senere blir klar over hvordan Jehova har hjulpet deg, vil ditt forhold til ham bli sterkere.

12 Linda * erfarte hvor sant dette er, etter at hun hadde vært med på å ta seg av sine syke foreldre de siste årene de levde. «Mens vi var midt oppi situasjonen, hendte det ofte at mannen min, broren min og jeg syntes det var vanskelig å vite hva vi skulle gjøre. Noen ganger følte vi oss helt hjelpeløse. Men nå i ettertid ser vi tydeligere hvordan Jehova var med oss. Han styrket oss og gav oss akkurat det vi trengte, også når det virket som om det ikke fantes flere løsninger.»

13. Hvordan var det til hjelp for en søster som opplevde flere tragiske ting, at hun stolte på Jehova?

13 Fullstendig tillit til Jehova kan også være til hjelp når vi opplever noe tragisk. Det erfarte Rhonda. På samme tid som hennes ikke-troende mann søkte om  skilsmisse, fikk broren hennes diagnosen lupus, en sykdom som kan være dødelig. Bare noen måneder senere døde brorens kone. Da Rhonda følte at hun hadde begynt å komme seg etter disse traumatiske opplevelsene, begynte hun som alminnelig pioner. Kort tid senere døde moren hennes. Hva var det som hjalp Rhonda til å holde det gående? Hun forklarer: «Jeg kommuniserte med Jehova hver dag, også når det gjaldt små avgjørelser. Det gjorde at Jehova ble virkelig for meg. Det lærte meg å stole på ham og ikke på meg selv eller andre mennesker. Og den hjelpen han gav meg, var reell – alle mine behov ble dekket. Som følge av det har jeg erfart at jeg har gått hånd i hånd med Jehova.»

Også i familien kan det oppstå situasjoner som setter vårt forhold til Jehova på prøve (Se avsnittene 14–16)

14. Hva kan en trofast kristen som opplever at en i familien blir ekskludert, ha tillit til?

14 Tenk på en annen vanskelig situasjon. Sett at en i familien din blir ekskludert. Ut fra ditt studium av Bibelen vet du hvordan man skal forholde seg til ekskluderte. (1. Kor 5:11; 2. Joh 10) Men noen ganger kan det kanskje virke veldig vanskelig eller til og med umulig å rette seg etter den avgjørelsen som er tatt. * Kan du stole på at din himmelske Far skal gi deg den styrken du trenger for å være bestemt på å rette deg etter det Bibelen sier om eksklusjon? Ser du dette som en anledning du har til å gjøre ditt forhold til Jehova sterkere ved å knytte nærere bånd til ham?

15. Hvorfor var Adam ulydig mot Jehova i Eden?

15 Tenk i denne forbindelse på det første mennesket, Adam. Trodde han  virkelig at han kunne være ulydig mot Jehova og likevel fortsette å leve? Nei, for Bibelen sier: «Adam ble ikke bedratt.» (1. Tim 2:14) Hvorfor valgte han da å være ulydig mot Jehova ved å spise av den frukten Eva gav ham? Grunnen må ha vært at han var mer glad i sin kone enn i Jehova. Han hørte på henne i stedet for å høre på sin Gud, Jehova. – 1. Mos 3:6, 17.

16. Hvem må vi ha sterkest kjærlighet til, og hvorfor?

16 Betyr dette at vi ikke skal ha sterk kjærlighet til familiemedlemmene våre? Selvfølgelig ikke! Men det er Jehova vi må ha sterkest kjærlighet til. (Les Matteus 22:37, 38.) Dette er i virkeligheten til våre familiemedlemmers beste, enten de for tiden tjener Jehova eller ikke. Så fortsett å styrke din kjærlighet til Jehova og din tillit til ham. Og hvis du er bekymret for et ekskludert familiemedlem, så utøs ditt hjerte i bønn til Jehova. * (Rom 12:12; Fil 4:6, 7) Bruk denne vonde situasjonen til å komme i et enda nærere forhold til Jehova. Det vil i sin tur hjelpe deg til å stole på ham og være overbevist om at det å være lydig mot ham vil gi det best mulige resultat.

MENS VI VENTER

Vis at du stoler på Jehova, ved å være travelt opptatt i hans arbeid (Se avsnitt 17)

17. Hva kan vi stole på at Jehova skal gjøre, hvis vi fortsetter å være så travelt opptatt i forkynnelsesarbeidet som vi kan?

17 Hvorfor ble Paulus «utfridd av løvens gap»? Han sier: «For at forkynnelsen skulle bli fullført ved meg og alle nasjonene skulle få høre den.» (2. Tim 4:17) Når vi i likhet med Paulus er så travelt opptatt i forkynnelsesarbeidet som vi kan, kan vi stole på at Jehova vil sørge for at vi får alt vi trenger. (Matt 6:33) Som Rikets forkynnere er vi «betrodd det gode budskap», og Jehova ser på oss som sine «medarbeidere». (1. Tess 2:4; 1. Kor 3:9) Ved å være så aktive som mulig i Guds arbeid blir det lettere for oss å vente på at Jehova skal besvare våre bønner.

18. Hvordan kan vi bygge opp tilliten til Jehova og styrke vårt forhold til ham?

18 La oss derfor bruke tiden nå til å styrke vårt forhold til Gud. Hvis en situasjon gjør deg bekymret, så bruk den til å nærme deg Jehova enda mer. Ja, fordyp deg i Guds Ord, be stadig og engasjer deg i åndelige aktiviteter. Da kan du stole på at Jehova vil hjelpe deg gjennom alle dine prøvelser nå og også gjennom alt som måtte komme.

^ avsn. 2 Det er uvisst om Paulus her brukte uttrykket «løvens gap» i bokstavelig eller i billedlig forstand.

^ avsn. 10 Det er skrevet forskjellige artikler med det formål å hjelpe kristne til å utholde sykdom og også å hjelpe omsorgspersoner. Se Våkn opp! for 8. februar 1994; 8. februar 1997; 22. mai 2000; 22. januar 2001.

^ avsn. 12 Navnene er forandret.

^ avsn. 14 Se artikkelen «Hvorfor eksklusjon er en kjærlig ordning» i dette nummeret.

^ avsn. 16 Det er skrevet forskjellige artikler med det formål å hjelpe trofaste kristne som har opplevd at et kjært familiemedlem har forlatt Jehova. Se Vakttårnet for 1. september 2006, sidene 17–21, og 15. januar 2007, sidene 17–20.