Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan eldste lærer opp andre til å bli kvalifisert

Hvordan eldste lærer opp andre til å bli kvalifisert

«De ting du har hørt av meg . . . skal du overgi til trofaste mennesker.» – 2. TIM 2:2.

1. (a) Hva har Guds tjenere lenge forstått når det gjelder opplæring, og hvordan angår dette oss i dag? (b) Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

GUDS tjenere har lenge forstått at opplæring bidrar til framgang. Patriarken Abram «mønstret . . . sine trenede menn» – menn som hadde fått spesiell opplæring – for å redde Lot, og mennene lyktes. (1. Mos 14:14–16) På kong Davids tid var sangerne i Guds hus «opplært til å synge» sanger som var til ære for Jehova. (1. Krøn 25:7, NO 2011) I dag utkjemper vi en åndelig krig mot Satan og hans tilhengere. (Ef 6:11–13) Vi anstrenger oss også kraftig for å bringe pris til Jehova. (Hebr 13:15, 16) I likhet med Guds tjenere i fortiden må vi få opplæring for å kunne ha framgang. Jehova har gitt de eldste det ansvar å lære opp andre i menigheten. (2. Tim 2:2) Hvilke framgangsmåter bruker erfarne eldste for å lære opp brødre til å bli kvalifisert til å dra omsorg for hjorden?

STYRK LÆRLINGEN ÅNDELIG SETT

2. Hva ønsker kanskje en eldste å gjøre før han lærer en lærling visse ferdigheter, og hvorfor?

2 Du som er eldste, kan sammenlignes med en gartner. Før en gartner sår frø, trenger han kanskje å tilføre jorden  næringsstoffer for å gjøre den mer produktiv. På lignende måte ser du kanskje at du trenger å dele noen «næringsrike» bibelske tanker med en mindre erfaren bror før du lærer ham visse ferdigheter, slik at hjertet hans kan bli mer mottagelig for den opplæringen han skal få. – 1. Tim 4:6.

3. (a) Hvordan kan Jesu ord i Markus 12:29, 30 brukes i en samtale med en lærling? (b) Hvilken virkning kan en bønn som blir bedt av en eldste, ha på lærlingen?

3 For å finne ut i hvilken grad en lærlings tanker og handlinger er påvirket av sannheten, kan du kanskje spørre ham: «Hvordan har din innvielse til Jehova forandret måten du bruker livet ditt på?» Et slikt spørsmål kan føre til en meningsfylt samtale om hvordan vi kan tjene Jehova på en helhjertet måte. (Les Markus 12:29, 30.) Kanskje du i slutten av en slik samtale kan be en bønn og be Jehova gi lærlingen hellig ånd, som kan hjelpe ham under opplæringen. Så oppbyggende det vil være for denne broren å høre at du ber en oppriktig bønn for ham!

4. (a) Gi eksempler på bibelske beretninger som kan hjelpe en lærling til å gjøre åndelige framskritt. (b) Hvilket mål har eldste når de lærer opp andre?

4 I startfasen av opplæringen kan du drøfte noen bibelske beretninger med lærlingen som kan hjelpe ham til å se hvor viktig det er å være villig, pålitelig og ydmyk. (1. Kong 19:19–21; Neh 7:2; 13:13; Apg 18:24–26) Slike egenskaper er like viktige for lærlingen som næringsstoffer er for jorden. De vil framskynde hans åndelige vekst. Jean-Claude, en eldste fra Frankrike, sier: «Hovedmålet mitt når jeg gir opplæring, er å hjelpe lærlingen til å bli åndeligsinnet. Jeg ser etter anledninger der vi kan lese et bestemt skriftsted sammen, som kan ‘åpne øynene’ til lærlingen for ‘de underfulle tingene’ som står i Guds Ord.» (Sal 119:18) På hvilke andre måter kan man styrke en lærling?

FORESLÅ MÅL – GI BEGRUNNELSER

5. (a) Hvor viktig er det å snakke med en lærling om åndelige mål? (b) Hvorfor bør de eldste lære opp dem som fortsatt er unge? (Se fotnoten.)

5 Spør lærlingen om hvilke åndelige mål han har. Hvis han ikke har noen konkrete mål, kan du hjelpe ham til å sette seg et som er rimelig og oppnåelig. Nevn et bestemt åndelig mål du en gang satte deg, og fortell begeistret hvor glad du var da du nådde det. Dette er en enkel framgangsmåte, men den er virkningsfull. Victor, en eldste og pioner i Afrika, sier: «Da jeg var ung, stilte en eldste meg noen velvalgte spørsmål angående målene mine. Disse spørsmålene hjalp meg til å begynne å tenke alvorlig over tjenesten min.» Erfarne eldste sier at det også er viktig å starte opplæringen av brødre mens de er unge – tidlig i tenårene – ved å gi dem oppgaver i menigheten som passer for alderen. Slik tidlig opplæring vil hjelpe de unge til å fokusere på åndelige mål når de kommer i slutten av tenårene og blir bombardert med mange ting som kan distrahere dem. * – Les Salme 71:5, 17.

Forklar hvorfor en oppgave må gjøres, og gi ros for de anstrengelsene som blir gjort for å utføre den (Se avsnittene 5–8)

6. Hva var en viktig side ved den opplæringen Jesus gav andre?

6 For å stimulere en lærlings ønske om  å tjene må du gjøre mer enn bare å si hva han skal gjøre. Du må også forklare hvorfor det er viktig å gjøre det. Ved å gi begrunnelser etterligner du Jesus, den store Lærer. Da Jesus for eksempel gav apostlene i oppdrag å gjøre disipler, nevnte han først en grunn til at de skulle utføre oppdraget. Han sa: «All myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg.» Så sa han: «Gå derfor og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene.» (Matt 28:18, 19) Hvordan kan du etterligne Jesu måte å lære opp andre på?

7, 8. (a) Hvordan kan eldste i dag etterligne Jesu måte å gi opplæring på? (b) Hvor viktig er det å rose en lærling? (c) Hvilke forslag kan hjelpe eldste til å lære opp andre? (Se rammen «Hvordan lære opp andre».)

7 Forklar lærlingen hva som er den bibelske begrunnelsen for det han blir bedt om å gjøre. På den måten lærer du ham å tenke i samsvar med bibelske prinsipper. Hvis du for eksempel ber en bror om å sørge for at inngangspartiet til Rikets sal er rent og ryddig, og at det er trygt å gå der, kan du vise ham Titus 2:10. Forklar hvordan det han gjør for at det skal være pent utenfor Rikets sal, vil «være en pryd for vår Frelsers, Guds, lære». Be ham også om å tenke på hvordan det at han tar seg av denne oppgaven, vil være til gagn for de eldre i menigheten. Det å ha slike samtaler med lærlingen som en del av opplæringen vil hjelpe ham til å fokusere mer på mennesker enn på regler. Han vil erfare den glede det gir å se hvordan brødrene og søstrene i menigheten har nytte av den tjenesten han utfører.

8 Husk også å rose lærlingen for de anstrengelsene han gjør seg for å følge forslagene dine. Hvor viktig er det å gjøre det? Oppriktig ros gjør det samme for en lærling som vann gjør for en plante – det får ham til å trives. – Jevnfør Matteus 3:17.

EN ANNEN UTFORDRING

9. (a) Hvilken utfordring møter noen eldste i velstående land når det gjelder opplæring? (b) Hvorfor har noen unge brødre ikke satt sannheten på førsteplassen i livet?

9 En utfordring som eldste i velstående land kan møte, er å motivere døpte brødre i 20- og 30-årene til å engasjere seg i menighetens aktiviteter. Vi spurte erfarne eldste i omkring 20 vestlige land hva de tror er grunnen til at noen unge brødre ikke bryr seg om å få privilegier i menigheten. Blant svarene var det et som gikk igjen: Noen brødre ble ikke oppmuntret av foreldrene til å sette seg  åndelige mål da de vokste opp. I noen tilfeller ble unge brødre som ønsket å sette seg slike mål, i stedet oppmuntret av foreldrene til å sette seg verdslige mål! Sannheten kom aldri på førsteplassen i livet deres. – Matt 10:24.

10, 11. (a) Hvordan kan en eldste gradvis hjelpe en bror som virker uengasjert, til å forandre sin tenkemåte? (b) Hvilke bibelske tanker kan en eldste drøfte med en slik bror, og hvorfor? (Se fotnoten.)

10 Hvis en bror virker uengasjert, vil det kreve store anstrengelser og stor tålmodighet å forandre hans måte å tenke på, men det kan la seg gjøre. En gartner kan hjelpe en plante til å vokse i riktig retning ved gradvis å rette ut stilken. På samme måte kan du litt etter litt hjelpe noen brødre til å se behovet for å forandre den holdningen de har til å ta imot privilegier. Men hvordan?

11 Ta deg tid til å utvikle et vennskapsforhold til broren. La ham få vite at det er behov for ham i menigheten. Sett deg fra tid til annen ned med ham for å resonnere over skriftsteder som kan hjelpe ham til å tenke over sin innvielse til Jehova. (Fork 5:4; Jes 6:8; Matt 6:24, 33; Luk 9:57–62; 1. Kor 15:58; 2. Kor 5:15; 13:5) Du kan kanskje spørre ham: «Hva lovte du Jehova da du innviet deg til ham?» Prøv å appellere til hjertet hans ved å spørre: «Hvordan tror du Jehova følte det da du ble døpt?» (Ordsp 27:11) «Hvordan tror du Satan følte det?» (1. Pet 5:8) Undervurder aldri den virkningen det kan ha på en bror at du leser nøye utvalgte skriftsteder sammen med ham. * – Les Hebreerne 4:12.

DERE LÆRLINGER, VÆR PÅLITELIGE

12, 13. (a) Hvilken holdning viste Elisja som lærling? (b) Hvordan belønnet Jehova Elisja for hans trofasthet?

12 Dere unge brødre, menigheten trenger deres hjelp! Hvilken holdning vil hjelpe dere til å ha framgang i deres tjeneste for Jehova? For å få svar på det spørsmålet skal vi se på noen hendelser i livet til en lærling i gammel tid.

13 For nesten 3000 år siden inviterte profeten Elia den unge Elisja til å bli hans tjener og medhjelper. Elisja tok straks imot innbydelsen og tjente trofast Elia, som var eldre enn ham, ved å utføre beskjedne oppgaver. (2. Kong 3:11) Så, etter omkring seks års opplæring, fikk Elisja vite at Elias arbeid i Israel var i ferd med å ta slutt. På dette tidspunktet bad Elia sin godt opplærte medhjelper om å slutte å følge ham, men Elisja sa tre ganger til Elia: «Jeg vil ikke forlate deg.» Han var fast bestemt på å være sammen med sin mentor så lenge som mulig. Jehova belønnet Elisja for hans lojalitet og trofasthet ved å la ham få være vitne til den ærefryktinngytende måten Elia ble tatt bort på. – 2. Kong 2:1–12.

14. (a) Hvordan kan lærlinger i dag etterligne Elisja? (b) Hvorfor er det så viktig at en lærling trofast utfører sine oppgaver?

14 Hvordan kan du etterligne Elisja? Vær rask til å ta imot oppgaver, også oppgaver som kan virke ubetydelige. Se på læreren din som en venn, og la ham få vite hvor stor pris du setter på de anstrengelsene han gjør seg for å hjelpe deg. Den måten du reagerer på, kan fortelle ham: «Jeg vil ikke forlate deg.» Og framfor alt: Utfør trofast en hvilken som helst oppgave du får. Hvorfor er det så viktig? Fordi det er først etter at du har vist at du er trofast og pålitelig, at de  eldste vil føle seg sikre på at Jehova ønsker at du skal bli betrodd mer ansvar i menigheten. – Sal 101:6; les 2. Timoteus 2:2.

VIS DEN RETTE RESPEKT

15, 16. (a) På hvilke måter viste Elisja respekt for sin lærer? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor hadde de andre profetene tillit til Elisja?

15 Beretningen om Elias etterfølger, Elisja, viser dessuten hvordan brødre i dag kan vise den rette respekt for erfarne eldste. Etter at Elia og Elisja hadde besøkt en gruppe profeter i Jeriko, gikk de til elven Jordan. «Så tok Elia embetsdrakten sin og rullet den sammen og slo på vannmassene, og gradvis delte de seg.» Etter at de hadde gått over på tørr grunn, fortsatte de å ‘tale sammen mens de gikk’. Elisja tenkte tydeligvis ikke at han nå visste eller kunne alt. Helt til det øyeblikket da Elia forlot ham, la Elisja seg på hjertet hvert eneste ord som læreren hans sa. Så ble Elia tatt opp i en storm. Da Elisja kom tilbake til Jordan, slo han på vannmassene med Elias embetsdrakt og ropte: «Hvor er Jehova, Elias Gud?» Og igjen delte vannmassene seg. – 2. Kong 2:8–14.

16 La du merke til at det første miraklet som Elisja utførte, var helt likt det siste miraklet som Elia utførte? Hvorfor er dette interessant? Elisja følte tydeligvis ikke at han måtte endre kurs med en gang fordi det nå var han som stod ved roret. Ved at han i stedet utførte sin tjeneste på samme måte som Elia, viste han at han hadde respekt for sin lærer, noe som gjorde at de andre profetene fikk tillit til ham. (2. Kong 2:15) Men senere i Elisjas 60 år lange tjeneste som profet gav Jehova ham makt til å gjøre mange flere mirakler enn Elia noen gang hadde utført. Hva kan du som lærling lære av dette?

17. (a) Hvordan kan lærlinger i dag etterligne Elisjas holdning? (b) Hvordan kan det være at Jehova med tiden vil bruke trofaste lærlinger?

17 Ikke tenk at du så snart du får mer ansvar i menigheten, trenger å forandre kurs – å gjøre tingene på en helt annen måte enn slik de ble gjort tidligere. Husk at det som avgjør om det skal gjøres en forandring, ikke er ditt eget ønske om forandring, men menighetens behov og den veiledningen vi får fra Jehovas organisasjon. Akkurat som Elisja ved sine handlinger vant de andre profetenes tillit og viste respekt for sin forgjenger ved å fortsette å bruke Elias metoder, kan du vinne dine brødres og søstres tillit og vise respekt for erfarne eldste ved å fortsette å bruke deres bibelske metoder. (Les 1. Korinter 4:17.) Men etter hvert som du får mer erfaring, vil du uten tvil være med på å gjøre endringer som vil hjelpe menigheten til å holde følge med Jehovas fremadskridende organisasjon. Og akkurat som i Elisjas tilfelle kan det være at Jehova med tiden vil bruke dere trofaste lærlinger til å gjøre større gjerninger enn lærerne deres. – Joh 14:12.

18. Hvorfor har opplæring av brødre i menighetene høy prioritet i dag?

18 Det er vårt håp at de forslagene som er gitt i denne og den forrige artikkelen, vil motivere flere eldste til å sette av tid til å lære opp andre brødre. Og måtte kvalifiserte brødre villig ta imot slik opplæring og gjøre god bruk av den for å hjelpe til med å dra omsorg for Jehovas sauer. På denne måten vil menighetene over hele jorden bli styrket, og hver og en av oss vil bli hjulpet til å forbli trofaste i den avgjørende tiden som ligger foran oss.

^ avsn. 5 Hvis en ung bror viser kristen modenhet, er ydmyk og ellers har de bibelske kvalifikasjonene som kreves, kan de eldste anbefale at han blir utnevnt til menighetstjener, selv om han enda ikke er fylt 20 år. – 1. Tim 3:8–10, 12; se Vakttårnet for 1. juli 1989, side 29.

^ avsn. 11 Du kan kanskje drøfte punkter fra Vakttårnet for 15. april 2012, sidene 14–16, avsnittene 8–13, og Bevar dere selv i Guds kjærlighet’, kapittel 16, avsnittene 1–3.