Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2015

En overraskende gave til Japan

En overraskende gave til Japan

PÅ ET spesielt møte som ble holdt i Nagoya i Japan den 28. april 2013, overrasket Anthony Morris fra det styrende råd tilhørerne med en spennende nyhet. Han presenterte en ny publikasjon på japansk, med tittelen Bibelen – evangeliet ifølge Matteus. De over 210 000 som var til stede eller lyttet til en overføring av programmet via Internett, reagerte med en langvarig applaus.

Denne 128-siders utgaven av Matteusevangeliet, som er et opptrykk fra den japanske Ny verden-oversettelsen, er unik. Bror Morris forklarte at den er laget for å dekke et spesielt behov hos japanske lesere. Hvilke trekk har denne boken? Hvorfor var det behov for den? Og hvordan er den blitt mottatt?

HVA ER SPESIELT MED DEN?

Den måten teksten i Bibelen – evangeliet ifølge Matteus er stilt opp på, overrasket mange i forsamlingen. Japanske skrifttegn kan skrives i både loddrette og vannrette linjer. Og i mye av det som har blitt trykt – inkludert våre publikasjoner de siste årene – har teksten blitt skrevet i vannrette linjer. Men i denne nye boken er det brukt en layout med loddrette linjer som er populær i aviser og i klassisk litteratur. Mange japanske lesere synes denne stilen er lettere å lese. Noe annet som er annerledes, er at kolumnetitlene, de overskriftene som vanligvis står øverst på siden, er blitt flyttet inn i teksten som underoverskrifter, slik at leserne lett kan se hovedpunktene.

Brødrene og søstrene i Japan begynte straks å lese boken Matteus. En søster i 80-årene sier: «Jeg har lest Matteus’ evangelium mange ganger tidligere, men den loddrette stilen og underoverskriftene hjalp meg til å forstå Bergprekenen enda bedre.» En ung søster skriver: «Jeg leste hele Matteus på én gang. Jeg er vant med den vannrette stilen, men mange japanere foretrekker den loddrette.»

SKREDDERSYDD FOR JAPANSKE LESERE

Hvorfor er denne bibelske boken nyttig i det japanske forkynnerdistriktet? Selv om mange japanere er ukjent med Bibelen, er de villige til å lese den. Denne utgaven av Matteusevangeliet vil gi dem som aldri har sett en bibel, en mulighet til å holde en del av denne hellige boken i hendene og lese den.

Hvorfor ble akkurat Matteusevangeliet valgt? Når de fleste japanere hører ordet «Bibelen», tenker de på Jesus Kristus. Matteusevangeliet ble valgt fordi det inneholder Jesu slektsregister, forteller om hans fødsel og gjengir hans berømte bergpreken og hans dramatiske profeti om de siste dager – emner som vil interessere mange japanere.

 Rikets forkynnere i Japan begynte ivrig å tilby den nye publikasjonen fra hus til hus og på gjenbesøk. «Nå har jeg flere muligheter til å levere Guds Ord til folk i vårt distrikt», skrev en søster. «Jeg fikk faktisk levert et eksemplar av Matteus allerede samme ettermiddag som det spesielle møtet ble holdt!»

HVORDAN ER DEN BLITT MOTTATT?

Hvordan presenterer forkynnerne Matteus? Mange japanere er kjent med slike uttrykk som «den trange port», «kaste perler for svin» og «vær ikke bekymret for morgendagen». (Matt 6:34; 7:6, 13) De blir overrasket over å få vite at disse uttrykkene skriver seg fra Jesus Kristus. Mange som ser disse uttalelsene i Matteusevangeliet, sier: «Jeg har alltid hatt lyst til å lese Bibelen minst én gang.»

Når forkynnerne går tilbake til dem som har tatt imot den nye boken, sier beboerne ofte at de straks leste noe av den, om ikke hele. En mann i 60-årene sa til en forkynner: «Jeg har lest den mange ganger og har blitt trøstet. Vær så snill og lær meg mer om Bibelen.»

Matteus blir også tilbudt i offentlig forkynnelse. En gang en søster deltok i slik forkynnelse, gav hun e-postadressen sin til en ung kvinne som tok imot Matteus. En time senere fikk søsteren en e-post fra kvinnen, som sa at hun hadde lest en del av boken og gjerne ville vite mer. En uke senere hadde kvinnen sitt første bibelstudium, og hun begynte snart å komme på møtene.

Over 1,6 millioner eksemplarer av Bibelen – evangeliet ifølge Matteus er sendt til menighetene i Japan, og vitnene leverer titusener av bøker hver måned. Forordet i denne utgaven uttrykker utgivernes ønske med disse ordene: «Vi håper oppriktig at denne utgaven vil gjøre deg enda mer interessert i Bibelen.»