Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Etterlign Jesu ydmykhet og inderlige medfølelse

Etterlign Jesu ydmykhet og inderlige medfølelse

«Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge nøye i hans fotspor.» – 1. PET 2:21.

1. Hvorfor kommer vi nærmere Jehova når vi etterligner Jesus?

DET er vanlig at man etterligner dem man beundrer. Av alle de mennesker som har levd, er det ingen som er mer verdt å etterligne enn Jesus Kristus. Hvorfor? Jesus sa en gang: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» (Joh 14:9) Jesus gjenspeiler sin Fars personlighet på en så fullkommen måte at det å se Sønnen er som å se Faderen. Når vi etterligner Jesus, nærmer vi oss derfor Jehova, den største i universet. For et enestående resultat av å etterligne Jesu egenskaper og væremåte!

2, 3. (a) Hvorfor har Jehova gitt oss en skriftlig beskrivelse av sin Sønn, og hva forventer Jehova av oss? (b) Hva skal vi ta for oss i denne og den neste artikkelen?

2 Men hvordan kan vi lære om Jesu personlighet? Vi har heldigvis en inspirert skriftlig beskrivelse av Jesus. Jehova har gitt oss denne beskrivelsen, som vi finner i De kristne greske skrifter, fordi han vil at vi skal bli kjent med hans Sønn, slik at vi kan etterligne ham. (Les 1. Peter 2:21.) Bibelen sammenligner Jesu eksempel med fotspor. Jehova vil at  vi på en måte skal gå bak Jesus og gå i de sporene han har laget. Siden Jesus var fullkommen og vi langt fra er det, venter ikke Jehova at vi skal klare å gå i Jesu fotspor på en fullkommen måte. Men han forventer at vi etterligner hans Sønn så godt vi kan som ufullkomne mennesker.

3 La oss derfor ta for oss noen av Jesu tiltalende egenskaper. I denne artikkelen skal vi se på hans ydmykhet og inderlige medfølelse, og i den neste skal vi se nærmere på hans mot og skjelneevne. I forbindelse med hver egenskap skal vi få svar på tre spørsmål: Hva innebærer denne egenskapen? Hvordan er Jesus et godt eksempel for oss når det gjelder denne egenskapen? Og hvordan kan vi etterligne ham?

JESUS ER YDMYK

4. Hva vil det si å være ydmyk?

4 Hva er ydmykhet? Mange stolte mennesker mener at ydmykhet er et tegn på svakhet eller liten selvtillit. Men ydmykhet krever faktisk mot og styrke. Det er det motsatte av stolthet og arroganse. Ydmykhet begynner med måten vi tenker om oss selv på, og Bibelen snakker om å ha «et ydmykt sinn». (Fil 2:3) Et bibelleksikon sier: «Ydmykhet vil si å vite hvor små og ubetydelige vi egentlig er i Guds øyne.» Hvis vi er ydmyke, vil vi også forstå at vi ikke er bedre enn våre medmennesker. (Rom 12:3) Det er ikke lett for ufullkomne mennesker å utvikle ydmykhet. Men vi kan lære å være ydmyke hvis vi reflekterer over hvor små vi er i forhold til Gud, og går i Jesu fotspor.

5, 6. (a) Hvem er erkeengelen Mikael? (b) Hvordan viste Mikael en ydmyk holdning?

5 Hvordan har Jesus vist ydmykhet? Guds Sønn har alltid vist ydmykhet, både som en mektig åndeskapning i himmelen og som et fullkomment menneske på jorden. Vi skal se på noen eksempler.

6 Hans innstilling. Bibelskribenten Judas nevnte et eksempel fra Jesu førmenneskelige tilværelse som erkeengelen Mikael. (Les Judas 9.) Mikael «hadde en uoverensstemmelse med Djevelen» og «diskuterte med ham». Saken dreide seg om «Moses’ legeme». Du husker kanskje at etter at Moses døde, begravet Jehova ham på et ukjent sted. (5. Mos 34:5, 6) Det kan være at Djevelen ville bruke Moses’ legeme til å fremme falsk tilbedelse. Uansett hvilke onde hensikter Djevelen hadde, tok Mikael et modig standpunkt. Et oppslagsverk sier at de greske ordene som er oversatt med «hadde en uoverensstemmelse» og «diskuterte», også blir brukt «i forbindelse med en juridisk strid» og kan tyde på «at Mikael ‘utfordret Djevelens rett’ til å ta Moses’ legeme». Men Mikael, overengelen, var klar over at det ikke var opp til ham å komme med en dom. Han overlot i stedet saken til den øverste Dommer, Jehova. Han gikk ikke ut over sin myndighet, ikke engang da han ble provosert. For en ydmyk holdning!

7. Hvordan viste Jesus i ord og gjerning at han var ydmyk?

7 Da Jesus utførte sin tjeneste på jorden, viste han både ved det han sa, og det han gjorde, at han hadde ekte ydmykhet. Hans ord. Han prøvde aldri å tiltrekke seg unødig oppmerksomhet. I stedet lot han all ære gå til sin Far. (Mark 10:17, 18; Joh 7:16) Han snakket aldri nedlatende til disiplene og fikk  dem ikke til å føle seg mindreverdige. Nei, han lot dem beholde sin verdighet. Han roste dem for det gode han så i dem, og gav uttrykk for at han hadde tillit til dem. (Luk 22:31, 32; Joh 1:47) Hans handlinger. Jesus valgte å leve under beskjedne forhold, uten mange materielle ting. (Matt 8:20) Han utførte villig oppgaver som andre så på som mindreverdige. (Joh 13:3–15) En annen spesiell side ved hans ydmykhet var hans lydighet. (Les Filipperne 2:5–8.) I motsetning til arrogante mennesker som hater å adlyde andre, rettet Jesus seg ydmykt etter Guds vilje og «ble lydig helt til døden». Er det ikke tydelig at Jesus, Menneskesønnen, var «ydmyk av hjerte»? – Matt 11:29.

ETTERLIGN JESU YDMYKHET

8, 9. Hvordan kan vi vise ydmykhet?

8 Hvordan kan vi etterligne Jesus når det gjelder å vise ydmykhet? Vår innstilling. Ydmykhet hindrer oss i å gå ut over vår myndighet. Hvis vi er klar over at vi ikke har myndighet til å dømme, vil vi ikke være raske til å kritisere andre for feil de gjør, eller dra motivene deres i tvil. (Luk 6:37; Jak 4:12) Ydmykhet hjelper oss til ikke å være ‘altfor rettferdige’ – til ikke å se ned på dem som ikke har de evnene eller privilegiene som vi har. (Fork 7:16) Ydmyke eldste ser ikke på seg selv som bedre enn de andre i menigheten, men de «anser de andre for å være høyere» enn dem selv og «oppfører seg som en av de mindre». – Fil 2:3; Luk 9:48.

9 Tenk på W.J. Thorn, som tjente som pilegrim, eller reisende tilsynsmann, fra 1894. Etter mange år i reisetjenesten fikk han i oppdrag å tjene ved Kingdom Farm i staten New York, hvor han arbeidet i hønsehuset. Han sa: «Når som helst jeg begynner å få for høye tanker om meg selv, stiller jeg meg i skammekroken, billedlig talt, og sier: ‘Du lille støvfnugg. Hva har du å være stolt av?’» (Les Jesaja 40:12–15.) Han hadde virkelig en ydmyk innstilling!

10. Hvordan kan vi vise ydmykhet i ord og gjerning?

10 Våre ord. Hvis vi virkelig er ydmyke av hjerte, kommer det til uttrykk i det vi sier. (Luk 6:45) Når vi snakker med andre, unngår vi å fokusere på våre egne prestasjoner og privilegier. (Ordsp 27:2) I stedet ser vi etter det positive hos brødrene og søstrene og roser dem for deres gode egenskaper, evner og prestasjoner. (Ordsp 15:23) Våre handlinger. Ydmyke kristne prøver ikke å komme seg opp og fram i denne verden. De vil heller leve et enkelt liv og kanskje også utføre arbeid som andre ser på som mindreverdig, for å kunne gjøre så mye som mulig i tjenesten for Jehova. (1. Tim 6:6, 8) Vi kan framfor alt vise ydmykhet ved å være lydige. Vi må være ydmyke for å kunne være «lydige mot dem som tar ledelsen» i menigheten, og for å godta og følge de retningslinjene vi får fra Jehovas organisasjon. – Hebr 13:17.

JESUS ER MEDFØLENDE

11. Hva er medfølelse?

11 Medfølelse er en side ved kjærligheten og er beslektet med barmhjertighet. Bibelen sier at Jehova og Jesus viser inderlig medfølelse, barmhjertighet og hengivenhet. (Luk 1:78; 2. Kor 1:3; Fil 1:8) Et bibelleksikon sier at den medfølelse Bibelen oppfordrer oss til å  ha, omfatter mer enn bare å føle med dem som har det vanskelig. Den innebærer at vi må «bry oss så mye om andre at vi involverer oss og hjelper dem ved å gjøre noe som vil forandre livet deres til det bedre». Medfølelse er en motiverende kraft som får en til å gjøre noe for andre som kan bety noe positivt i livet deres.

12. Hva viser at Jesus hadde inderlig medfølelse med andre, og hva fikk hans medlidenhet ham til å gjøre?

12 Hvordan viste Jesus inderlig medfølelse? Hans følelser og handlinger. Da Jesus så at hans venn Maria og andre som var sammen med henne, gråt fordi broren hennes, Lasarus, var død, lot han åpenlyst «tårene strømme». (Les Johannes 11:32–35.) Så, sannsynligvis fordi han følte inderlig medlidenhet – akkurat som da han oppvekte en enkes sønn fra de døde – oppreiste han Lasarus. (Luk 7:11–15; Joh 11:38–44) Denne medfølende handlingen kan ha gjort at Lasarus fikk mulighet til å oppnå liv i himmelen. Da en folkemengde en gang tidligere kom til ham, ‘fikk han medlidenhet med dem’ og begynte derfor å «lære dem mange ting». (Mark 6:34) Dette forandret i høy grad livet til dem som reagerte positivt på det han lærte dem. Merk deg at Jesu medlidenhet var mer enn en følelse; den motiverte ham til å ta initiativet til å hjelpe andre. – Matt 15:32–38; 20:29–34; Mark 1:40–42.

13. Hvordan fikk Jesu medfølelse ham til å snakke til andre? (Se det første bildet i artikkelen.)

13 Hans ord. Jesu medfølende hjerte motiverte ham til å snakke til andre på en vennlig måte, særlig til de nødstilte. Apostelen Matteus anvendte disse ordene av Jesaja på Jesus: «Intet knekket siv skal han knuse; og en svakt lysende linveke skal han ikke slokke.» (Jes 42:3; Matt 12:20) Jesu måte å snakke på styrket dem som billedlig talt var som et knekket siv eller som veken på en oljelampe som holdt på å slokne. Han forkynte et budskap som gav håp, «for å forbinde dem som [hadde] et sønderknust hjerte». (Jes 61:1) Han oppfordret dem som ‘slet og var tynget av byrder’, til å komme til ham for å «finne ny styrke». (Matt 11:28–30) Han forsikret sine etterfølgere om at Gud hadde stor omsorg for hver og en av sine tilbedere, også ‘de små’ – de som verden så på som ubetydelige. – Matt 18:12–14; Luk 12:6, 7.

ETTERLIGN JESU INDERLIGE MEDFØLELSE

14. Hvordan kan vi utvikle medfølelse og inderlig hengivenhet?

14 Hvordan kan vi etterligne Jesus når det gjelder inderlig medfølelse? Våre følelser. Det er kanskje ikke så naturlig for oss å vise medfølelse, men Bibelen oppfordrer oss til å gå inn for å utvikle denne og lignende egenskaper. «Medfølelsens inderlige hengivenhet» hører med til den nye personlighet som Jehova forventer at alle kristne ikler seg. (Les Kolosserne 3:9, 10, 12.) Hvordan kan du utvikle inderlig medfølelse og hengivenhet? ‘Gjør større plass’ i hjertet. (2. Kor 6:11–13) Hør godt etter når noen forteller hvordan de føler det, eller hva de er bekymret for. (Jak 1:19) Bruk din forestillingsevne og spør deg selv: Hvordan ville jeg ha følt det hvis jeg var i samme situasjon? Hva ville jeg hatt behov for? – 1. Pet 3:8.

15. Hva kan vi gjøre for å hjelpe personer som er som et knekket siv eller en svakt lysende veke?

 15 Våre handlinger. Medfølelse får oss til å ønske å hjelpe andre, særlig personer som er som et knekket siv eller en svakt lysende veke. Hvordan kan vi hjelpe dem? «Gråt med dem som gråter», står det i Romerne 12:15. Mange som har det vanskelig, trenger empati mer enn løsninger. En søster som følte at hun fikk trøst av brødrene og søstrene etter at hun mistet datteren sin, sier: «Jeg satte pris på at venner kom innom og bare gråt sammen med meg.» En annen måte å vise kjærlighet og medfølelse på er å gjøre gode gjerninger. Vet du om en enke som trenger hjelp med å få reparert noe i eller på huset? Er det en eldre bror eller søster som trenger noen å kjøre med for å komme på møtene, ut i tjenesten eller til legen? Selv en liten god gjerning kan spille en stor rolle i livet til en trosfelle som trenger hjelp. (1. Joh 3:17, 18) Framfor alt kan vi vise andre omtanke og inderlig medfølelse ved å gjøre så mye som mulig i tjenesten. Det finnes ingen bedre måte å hjelpe oppriktige mennesker på!

Har du ekte omtanke for brødrene og søstrene? (Se avsnitt 15)

16. Hva kan vi si for å oppmuntre en som er nedtrykt?

16 Våre ord. Medfølelse får oss til å ‘tale trøstende til de nedtrykte sjeler’. (1. Tess 5:14) Hva kan vi si for å oppmuntre dem? Vi kan fortelle dem hvor mye vi bryr oss om dem. Vi kan gi dem oppriktig ros for å hjelpe dem til å se sine gode egenskaper og evner. Vi kan minne dem om at Jehova har dratt dem til sin Sønn, så de må være verdifulle i hans øyne. (Joh 6:44) Vi kan forsikre dem om at Jehova har stor omsorg for dem av sine tjenere som har «et sønderbrutt hjerte» eller «en knust ånd». (Sal 34:18) Våre medfølende ord kan virkelig styrke dem som trenger trøst. – Ordsp 16:24.

17, 18. (a) Hvordan forventer Jehova at de eldste skal behandle hans sauer? (b) Hva skal vi ta for oss i den neste artikkelen?

17 Jehova forventer at dere som er eldste, skal behandle hans sauer på en skånsom og medfølende måte. (Apg 20:28, 29) Husk at dere har ansvaret for å undervise, oppmuntre og styrke hans sauer. (Jes 32:1, 2; 1. Pet 5:2–4) En eldste som er medfølende, prøver derfor ikke å herske over brødrene og søstrene – han vil ikke lage regler eller bruke skyldfølelse for å presse dem til å gjøre mer enn de er i stand til. Han prøver i stedet å hjelpe dem til å føle glede, i tillit til at den kjærligheten de har til Jehova, vil få dem til å gjøre sitt beste i tjenesten for ham. – Matt 22:37.

18 Når vi reflekterer over Jesu ydmykhet og medfølelse, blir vi motivert til å fortsette å gå i hans fotspor. I den neste artikkelen skal vi ta for oss to andre sider ved Jesu tiltalende personlighet – hans mot og hans skjelneevne.