Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2015

Bevar din iver i tjenesten

Bevar din iver i tjenesten

FORKYNNELSEN av det gode budskap er det viktigste arbeidet som blir gjort på jorden i dag. Som en av Jehovas tjenere ser du det uten tvil som en ære å delta i arbeidet med å gjøre disipler. Likevel er du sikkert enig i at vi alle, også pionerene, noen ganger møter utfordringer når det gjelder å bevare vår iver i den kristne tjeneste.

Hva kan hjelpe deg til å bevare din iver i tjenesten?

Noen forkynnere synes det er vanskelig å få samtaler i tjenesten fra hus til hus. De fleste av dem som bor i distriktet, er kanskje ikke hjemme. Og når beboerne er hjemme, reagerer de kanskje på en likeglad eller til og med fiendtlig måte når vi presenterer Rikets budskap. Andre forkynnere har et stort og produktivt distrikt, men er redd for at de aldri vil klare å forkynne for alle der. Og noen som har forkynt i mange år – mye lenger enn de hadde regnet med – har blitt motløse.

Bør det overraske oss at alle Jehovas tjenere møter utfordringer som kan legge en demper på deres iver i forkynnelsesarbeidet? Nei. Vi venter ikke at det skal være lett å forkynne Guds livreddende budskap i en verden som blir styrt av ‘den onde’, Satan Djevelen. – 1. Joh 5:19.

Uansett hvilke utfordringer du personlig møter, så husk at Jehova kan hjelpe deg til å mestre dem. Men hva kan du gjøre for å øke din iver i tjenesten? Her er noen forslag:

HJELP DEM SOM HAR LITEN ERFARING

Hvert år er det tusener som blir døpt som nye vitner for Jehova. Hvis du nylig har blitt døpt, kan du lære mye av dem som har forkynt i mange år. Og hvis du har lang erfaring som forkynner, vil det ikke da være givende å være med på å lære opp nye forkynnere?

 Jesus visste at disiplene hans hadde behov for veiledning for å bli dyktige i tjenesten, og han viste dem hvordan de skulle forkynne. (Luk 8:1) Også i dag er det nødvendig å lære opp nye, slik at de kan bli dyktige forkynnere.

Vi bør ikke gå ut fra at en ny forkynner blir flink til å undervise bare ved å være med ut i tjenesten. Han eller hun trenger personlig opplæring gitt på en vennlig og kjærlig måte. Den erfarne forkynneren bør lære den nye å (1) forberede presentasjoner og øve på dem, (2) starte en samtale med en beboer eller en på gaten, (3) tilby litteratur, (4) følge opp interessen og (5) starte et bibelstudium. En ny forkynner kan bli dyktig hvis han merker seg og etterligner de metodene som den erfarne forkynneren bruker. (Luk 6:40) Den nye vil helt sikkert sette pris på å samarbeide med en som kan lytte og hjelpe til hvis det blir behov for det. Det vil også være bra for den nye å få ros og nyttige forslag. – Fork 4:9, 10.

SNAKK MED DEN DU SAMARBEIDER MED

Til tross for alt du gjør for å få i gang samtaler med beboere, så hender det at den beste samtalen du har i tjenesten, er den du har med samarbeidspartneren din. Husk at Jesus sendte disiplene ut i forkynnelsen «to og to». (Luk 10:1) Når de samarbeidet, kunne de oppmuntre og motivere hverandre. Så når vi er ute i tjenesten sammen med en trosfelle, er dette en fin mulighet til å ha «en utveksling av oppmuntring». – Rom 1:12.

Hva kan dere snakke om? Har en av dere nylig hatt en oppmuntrende opplevelse? Har du funnet et interessant punkt når du har hatt personlig studium eller familiestudium? Er du blitt oppmuntret av noe du har hørt på et møte? Noen ganger forkynner du kanskje sammen med en du ikke kjenner så godt. Vet du hvordan han kom i sannheten? Hva var det som overbeviste ham om at dette er Jehovas organisasjon? Hvilke privilegier eller erfaringer har han hatt? Kanskje du kan dele noen av dine erfaringer med ham. Uansett hvordan responsen i distriktet er, vil det å samarbeide med noen i tjenesten gi god anledning til å ‘fortsette å oppbygge hverandre’. – 1. Tess 5:11.

HOLD FAST VED GODE STUDIEVANER

For å bevare iveren i tjenesten er det helt nødvendig å utvikle gode studievaner og å  holde fast ved dem. «Den tro og kloke slave» gir ut informasjon om mange forskjellige emner. (Matt 24:45) Det er altså stor variasjon i de emnene du kan studere for å ta til deg åndelig føde. La oss se på et emne som er fint å ha som personlig studium: Hvorfor er forkynnelsesarbeidet så viktig? Rammen «Hvorfor gå inn for å bevare iveren i tjenesten?» nevner noen av grunnene.

Når du tenker over de grunnene som er nevnt i rammen, kan det motivere deg til å fortsette å forkynne med iver. Hvorfor ikke gjøre det til et studieprosjekt å se hvor mange andre grunner du kan nevne? Mediter så over grunnene og de skriftstedene som støtter dem. Det vil uten tvil gi deg nytt pågangsmot i tjenesten.

VÆR ÅPEN FOR FORSLAG

Jehovas organisasjon kommer regelmessig med forslag som kan hjelpe oss til å utvikle oss som forkynnere. I tillegg til å forkynne fra hus til hus kan vi for eksempel skrive brev, og vi kan forkynne pr. telefon, uformelt, i forretningsdistrikt, på gaten og på andre offentlige steder. Vi kan kanskje også ordne oss slik at vi kan forkynne i distrikter som sjelden blir gjennomarbeidet.

Er du åpen for slike forslag? Har du prøvd å følge noen av dem? Mange som har gjort det, har oppnådd resultater som har gitt dem stor glede. La oss se på tre eksempler.

En søster som heter April, bestemte seg for å prøve et forslag fra en av artiklene i Vår tjeneste for Riket om hvordan man kan starte  bibelstudier. Hun tilbød tre av arbeidskollegene sine et bibelstudium. Hun ble overrasket og veldig glad da alle tre takket ja og i tillegg begynte å komme på menighetens møter.

Vi er også blitt oppfordret til å tenke på hvem som kan være interessert i spesielle artikler i bladene våre. En kretstilsynsmann i USA tilbød et nummer av Våkn opp! som inneholdt en artikkel om dekk, til lederne hos alle dekkforhandlerne i et bestemt område. Han og hans kone tilbød også artikkelserien «Legens situasjon – forstår du den?» på over 100 legekontorer i kretsen. Han sier: «Slike besøk har vært veldig nyttige når det gjelder å presentere oss selv og litteraturen vår. Etter at vi har blitt litt kjent med enkeltpersoner på disse stedene, har vi klart å få mer kontakt med dem.»

En søster som heter Judy, skrev til hovedkontoret for å takke for oppfordringen til å forkynne pr. telefon. Hun fortalte at hennes 86 år gamle mor, som hadde mange helseproblemer, regelmessig deltok i denne formen for hellig tjeneste, og at hun gledet seg veldig over å kunne lede et bibelstudium pr. telefon med en kvinne på 92 år!

De forslagene vi får i publikasjonene våre, fungerer virkelig. Bruk dem! De kan hjelpe deg til å bevare gleden og iveren i tjenesten.

SETT DEG OPPNÅELIGE MÅL

Hva er det som virkelig betyr noe i forkynnelsesarbeidet? Det er ikke hvor mange publikasjoner vi leverer, hvor mange bibelstudier vi leder, eller hvor mange vi hjelper til å bli Jehovas vitner. Tenk på Noah. Hvor mange i tillegg til sin nærmeste familie var det han hjalp til å bli tjenere for Jehova? Ingen. Likevel var hans forkynnelse absolutt verdifull. Det som teller, er at vi tjener Jehova trofast. – 1. Kor 4:2.

Mange forkynnere har funnet ut at hvis de skal bevare gløden i forkynnelsesarbeidet, må de sette seg oppnåelige mål. Hva kan slike mål dreie seg om? Du får noen forslag i rammen «Sett deg oppnåelige mål».

Be Jehova om hjelp til å finne måter å gjøre tjenesten din givende og produktiv på. Når du når målene dine, vil du føle glede over å ha utrettet noe og ha tilfredsstillelsen av å vite at du gjør alt du kan for å forkynne det gode budskap.

Det er sant at det kan være en utfordring å forkynne det gode budskap. Men det er ting du kan gjøre for å bevare din iver i tjenesten. Ha oppmuntrende samtaler med den du samarbeider med, sørg for å ha gode studievaner, følg forslagene fra den tro og kloke slave, og sett deg oppnåelige mål. Framfor alt: Husk at Jehova Gud har gitt deg det uvurderlige privilegium å forkynne det gode budskap som et av hans vitner. (Jes 43:10) Du kommer til å erfare stor glede når du bevarer din iver i tjenesten!