Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Kan kristne godta kremasjon?

Om en skal kremeres eller ikke, er en avgjørelse den enkelte må treffe. Selv om Bibelen ikke sier noe direkte om kremasjon, er det verdt å merke seg at de døde kroppene til kong Saul og hans sønn Jonatan ble brent, og at knoklene deretter ble gravlagt. (1. Sam 31:2, 8–13) – 15.6., side 7.

Hvordan kan vi være sikker på at Gud ikke er årsak til at det skjer vonde ting?

Gud er alltid rettferdig. Han er også trofast, rettskaffen og barmhjertig, og han er full av inderlig hengivenhet. (5. Mos 32:4; Sal 145:17; Jak 5:11) – 1.7., side 4.

Hvilke utfordringer kan en møte når en flytter til et annet land for å tjene et sted der behovet er større?

Tre utfordringer er (1) å venne seg til en annen livsstil, (2) å takle hjemlengsel og (3) å tilpasse seg, slik at en føler seg hjemme blant de lokale brødrene og søstrene. Mange som har tatt imot disse utfordringene, er blitt rikt velsignet. – 15.7., sidene 4–5.

Hvorfor hatet Josefs brødre ham?

Én grunn var at Jakob gav Josef særbehandling ved å gi ham en spesiell kappe. Brødrene til Josef ble så sjalu at de solgte ham som slave. – 1.8., sidene 11–13.

Hvorfor er de nye traktatene våre så fine å bruke i tjenesten?

Alle er lagt opp på samme måte, så det er lett å lære seg å bruke dem. De inneholder et skriftsted vi kan lese for beboeren, og et spørsmål vi kan stille. Uansett hva beboeren svarer, kan vi åpne traktaten og vise ham hva Bibelen sier. Traktatene har også et spørsmål vi kan peke på for å legge opp til et gjenbesøk. – 15.8., sidene 13–14.

Hva er den syriske Peshitta?

Det ser ut til at syrisk, en arameisk dialekt som fikk stor utbredelse på 100- eller 200-tallet evt., var det første språket som deler av De kristne greske skrifter ble oversatt til. Den syriske bibeloversettelsen ble kjent som Peshitta. – 1.9., sidene 13–14.

Hva kan kristne foreldre gjøre for å være hyrder for barna sine?

Det er viktig at de lytter til barna, slik at de blir godt kjent med dem. De bør gi barna åndelig mat og også kjærlig lede dem på rett vei, for eksempel når de hjelper dem til å overvinne tvil. – 15.9., sidene 18–21.

Hvilke ting skal det bli slutt på under Guds rikes styre?

Det skal bli slutt på helseproblemer, arbeidsløshet, krig, matmangel og fattigdom, og døden skal ikke være mer. – 1.10., sidene 6–7.

Hvilken pakt som er nevnt i Bibelen, gjør det mulig for andre å herske sammen med Kristus?

Etter at Jesus hadde spist det siste påskemåltidet sammen med apostlene, inngikk han en pakt med sine trofaste disipler som vi kaller pakten om Riket. (Luk 22:28–30) Den forsikret dem om at de skulle herske sammen med Jesus i himmelen. – 15.10., sidene 16–17.

Nevn to bibelske beviser for at Satan virkelig finnes.

Bibelen sier at Satan snakket med Jesus for å prøve å friste ham. Og på Jobs tid snakket Satan med Gud. Disse beretningene viser at Satan er en virkelig person. – 1.11., sidene 4–5.

Hvem var det Jakob siktet til da han sa at Gud hadde tatt ut «et folk for sitt navn»? (Apg 15:14)

Det var de jødiske og ikke-jødiske troende som Gud lot bli «en utvalgt slekt» for at de ‘vidt og bredt skulle forkynne om hans dyder som kalte dem’. (1. Pet 2:9, 10) – 15.11., sidene 24–25.

Hvor lå Timgad, og hvilken holdning hadde noen av innbyggerne?

Timgad var en stor romersk by i Nord-Afrika (vår tids Algerie). En innskrift som er funnet der under utgravninger, viser hva noen av menneskene der mente: «Å jakte, å bade, å spille spill, å le – det er det som er livet!» Det ligner på den holdningen som er nevnt i 1. Korinter 15:32. – 1.12., sidene 8–10.