Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Desember 2014

Han ‘visste veien’

Han ‘visste veien’

GUY HOLLIS PIERCE, et medlem av Jehovas vitners styrende råd, fullførte sitt jordiske livsløp tirsdag 18. mars 2014. Han var 79 år gammel da hans håp om å bli en av Kristi oppstandne brødre ble til virkelighet. – Hebr 2:10–12; 1. Pet 3:18.

Guy Pierce ble født i Auburn i California i USA 6. november 1934, og han ble døpt i 1955. Han giftet seg med sin kjære Penny i 1977, og sammen oppdrog de flere barn. Hans erfaring som familiefar bidrog til hans faderlige væremåte. I 1982 ble han og Penny pionerer, og i 1986 begynte han som kretstilsynsmann i USA, noe han var i 11 år.

I 1997 ble Guy og Penny Pierce medlemmer av Betel-familien i USA. Bror Pierce arbeidet i tjenesteavdelingen, og i 1998 ble han utnevnt til assistent for det styrende råds personalutvalg. Den 2. oktober 1999, på årsmøtet til Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ble det opplyst at bror Pierce var blitt utnevnt til medlem av det styrende råd. I senere år tjente han i personalutvalget, redaksjonsutvalget, utgiverutvalget og koordinatorenes utvalg.

Folk med forskjellig bakgrunn og fra ulike kulturer ble tiltrukket av bror Pierce på grunn av hans varme smil og gode humoristiske sans. Men det som spesielt gjorde at han ble likt av andre, var hans kjærlighet og ydmykhet, hans respekt for rettferdige lover og prinsipper og hans fullstendige tillit til Jehova. For Guy Pierce var det mer sannsynlig at solen ikke skulle stå opp, enn at Jehovas løfter ikke skulle bli oppfylt, og denne sannheten ønsket han å dele med hele verden.

Bror Pierce var utrettelig i tjenesten for Jehova. Han stod opp tidlig om morgenen og arbeidet ofte til sent på kveld. Han reiste verden rundt for å oppmuntre sine kristne brødre og søstre, og han hadde det aldri så travelt at han ikke tok seg tid til enkeltpersoner i Betel-familien og andre som ønsket å være sammen med ham eller få råd eller hjelp av ham. Også trosfeller som var sammen med ham for mange år siden, husker fortsatt hans gjestfrihet og vennskap og hans oppmuntrende ord fra Bibelen.

Vår bror og kjære venn etterlater seg kone og seks barn og også barnebarn og oldebarn. Han hadde i tillegg utallige åndelige barn. Mark Sanderson, et annet medlem av det styrende råd, holdt en minnetale over bror Pierce på Betel i Brooklyn lørdag 22. mars 2014. Han snakket blant annet om det himmelske håp som bror Pierce hadde, og leste Jesu ord: «I min Fars hus er det mange boliger. . . . Og når jeg går bort og bereder et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere hjem til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit hvor jeg går, vet dere veien.» – Joh 14:2–4.

Vi kommer virkelig til å savne bror Pierce. Men vi gleder oss over at han ‘visste veien’ til sin permanente ‘bolig’.