Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvorfor vi må være hellige

Hvorfor vi må være hellige

«Dere skal vise dere å være hellige.» – 3. MOS 11:45.

1. Hvordan kan 3. Mosebok være til hjelp for oss?

TREDJE MOSEBOK er den boken i Bibelen som oftest omtaler begrepet hellighet. Alle sanne tilbedere av Jehova må være hellige. Og det at vi forstår og verdsetter 3. Mosebok, vil hjelpe oss til å oppfylle dette kravet.

2. Nevn noe av det som kjennetegner 3. Mosebok.

2 Tredje Mosebok, som er skrevet av profeten Moses, er en del av «hele Skriften», som er nyttig til undervisning. (2. Tim 3:16) Jehovas navn står gjennomsnittlig ti ganger i hvert kapittel i boken. Når vi forstår 3. Mosebok, blir vi mer motivert til å unngå å gjøre noe som vil bringe skam over Jehovas navn. (3. Mos 22:32) Det at boken ofte bruker ordene «jeg er Jehova», bør minne oss om at vi må være lydige mot Gud. I denne og den neste artikkelen skal vi se på noen perler i 3. Mosebok, en gave fra Jehova som hjelper oss til å utføre hellig tjeneste.

HELLIGHET – ET KRAV

3, 4. Hva var vaskingen av Aron og hans sønner et forbilde på? (Se det første bildet i artikkelen.)

3 Les 3. Mosebok 8:5, 6. Jehova valgte ut Aron til å tjene som Israels øversteprest, og sønnene hans skulle tjene som prester for folket. Aron er et forbilde på Jesus Kristus, og  Arons sønner er et forbilde på Jesu salvede etterfølgere. Var så det at Aron ble vasket, et forbilde på en renselse av Jesus? Nei, for Jesus var syndfri og «uten lyte» og hadde derfor ikke behov for noen renselse. (Hebr 7:26; 9:14) Men Arons rensede tilstand er et bilde på Jesu rene og rettferdige tilstand. Hva er så det at Arons sønner ble vasket, et bilde på?

4 Vaskingen av Arons sønner var et forbilde på rensingen av dem som er utvalgt som medlemmer av det himmelske presteskap. Er det en sammenheng mellom vaskingen av Arons sønner og de salvedes dåp? Nei. Dåpen vasker ikke bort synder; den er et symbol på at en person betingelsesløst har innviet seg til Jehova Gud. De salvede blir renset «ved hjelp av ordet», og dette krever at de helhjertet følger Kristi lære i sitt liv. (Ef 5:25–27) Det gjør at de er hellige og rene. Men hva med de «andre sauer»? – Joh 10:16.

5. Hvordan kan vi si at de andre sauer blir renset ved hjelp av Guds Ord?

5 Arons sønner var ikke et forbilde på den ‘store skare’ av Jesu andre sauer. (Åp 7:9) Vi kan derfor spørre: Blir også disse døpte personene helliget og renset ved hjelp av Guds Ord? Ja! Når de som har et jordisk håp, leser det Bibelen sier om hvor viktig Jesu utøste blod er, tror de på dette og blir motivert til å utføre «hellig tjeneste dag og natt». (Åp 7:13–15) Vi kan tydelig se virkningen av denne kontinuerlige rensingen av de salvede og de andre sauer, for de ‘fortsetter å ha en god oppførsel’. (1. Pet 2:12) Så glad Jehova må være når han ser den renhet og enhet som preger de salvede og de andre sauer, som lytter til og lojalt følger sin Hyrde, Jesus!

6. Hva slags selvransakelse bør vi foreta?

6 Kravet om at Israels prester måtte være fysisk rene, har betydning for Jehovas folk i dag. De vi studerer Bibelen med, legger ofte merke til hvor rene møtelokalene våre er, og også hvor velstelte og velkledde vi er. Alle som skal gå opp på Jehovas opphøyde fjell – som står for tilbedelsen av ham – må i tillegg ha «et rent hjerte». (Les Salme 24:3, 4; Jes 2:2, 3.) Så selv om fysisk renhet er viktig, må vi også ha et rent sinn og et rent hjerte for å kunne utføre hellig tjeneste for Jehova. Det betyr at vi ofte må ransake oss selv, og noen må kanskje gjøre store forandringer for å være hellige. (2. Kor 13:5) For eksempel: En døpt person som med overlegg ser på pornografi, bør spørre seg selv: «Er jeg egentlig hellig?» Så må han sørge for at han får hjelp, slik at han kan slutte med denne moralsk forkastelige vanen. – Jak 5:14.

VIS DERE Å VÆRE HELLIGE VED Å VÆRE LYDIGE

7. Hvordan var Jesus et godt eksempel, i samsvar med det som står om prestene i 3. Mosebok 8:22–24?

7 Da Israels presteskap ble innsatt, ble blod av en vær strøket på Arons og hans sønners høyre øreflipp, tommelfinger og stortå. (Les 3. Mosebok 8:22–24.) Denne bruken av blod symboliserte at prestene lydig skulle gjøre sitt beste for å utføre sine plikter. Øverstepresten Jesus er et fullkomment eksempel for de salvede og de andre sauer i så måte. Hans øre var vendt til Guds veiledning. Han brukte hendene til å gjøre Jehovas vilje, og hans føtter fulgte alltid en hellig kurs. – Joh 4:31–34.

8. Hva må alle som tilber Jehova, gjøre?

 8 De salvede kristne og Jesu andre sauer må følge samme ulastelige kurs som sin Øversteprest. Alle som tilber Jehova, må lydig følge veiledningen i hans Ord og på den måten unngå å bedrøve hans ånd. (Ef 4:30) De må ‘gjøre rette stier for sine føtter’. – Hebr 12:13.

9. Hva sier tre brødre som har samarbeidet nært med medlemmer av det styrende råd, og hvordan kan disse uttalelsene hjelpe deg til å fortsette å være hellig?

9 Tenk over hva tre av våre brødre som har et jordisk håp, og som i flere tiår har hatt et nært samarbeid med medlemmer av det styrende råd, sier. En av dem kommer med denne oppriktige kommentaren: «Det å samarbeide nært med disse brødrene har virkelig vært et enestående tjenesteprivilegium. Jeg har riktignok noen ganger sett at disse brødrene, selv om de er åndssalvet, er ufullkomne. Men et av mine mål gjennom årene har vært å være lydig mot dem som tar ledelsen.» Den andre broren sier: «Slike skriftsteder som 2. Korinter 10:5, som handler om ‘lydighet mot Kristus’, har hjulpet meg til å være lydig og samarbeide med dem som tar ledelsen. Dette er lydighet av hjertet.» Og den tredje broren sier: «Å elske det Jehova elsker, og hate det han hater, i tillegg til stadig å søke hans veiledning og gjøre det som behager ham, betyr å være lydig mot hans organisasjon og mot dem han bruker for å fremme sin hensikt med jorden.» Denne broren fikk vite at Nathan Knorr, som med tiden ble medlem av det styrende råd, villig godtok nye tanker som stod i artikkelen «Den nye nasjons fødsel» i Vagttaarnet i 1925, selv om noen andre satte spørsmålstegn ved dem. Slik lydighet gjorde dypt inntrykk på denne broren. Å tenke over disse tre mennenes uttalelser kan hjelpe deg til å vise deg hellig ved å være lydig.

LYDIGHET MOT GUDS LOV OM BLODET

10. Hvor viktig er det at vi adlyder Guds lov om blodet?

10 Les 3. Mosebok 17:10. Jehova forbød israelittene å spise «et hvilket som helst slags blod». Det å avholde seg fra blod – enten det er fra dyr eller mennesker – er også et krav til de kristne. (Apg 15:28, 29) Bare tanken på at Gud skulle ‘vende sitt ansikt mot oss’ og utelukke oss fra sin menighet, er skremmende. Vi elsker ham og vil være lydige mot ham. Selv i en livstruende situasjon er vi fast bestemt på at vi ikke skal gi etter for trygling og krav fra personer som ikke kjenner Jehova og ikke bryr seg om å være lydige mot ham. Vi regner med å bli latterliggjort fordi vi avholder oss fra blod, men vi velger likevel å være lydige mot Gud. (Jud 17, 18) Hva kan hjelpe oss til å ‘være fast besluttet’ på ikke å spise blod eller ta imot blodoverføring? – 5. Mos 12:23.

11. Hvorfor kan vi si at det som ble gjort på den årlige soningsdagen, ikke bare var tomme ritualer?

11 Øversteprestens bruk av dyreblod på den årlige soningsdagen i det gamle Israel hjelper oss til å forstå Guds syn på blodet. Blod ble bare brukt i en spesiell hensikt. Det skulle gjøre soning for syndene til dem som ønsket å bli tilgitt av Jehova. Blodet av en okse og av en geit skulle stenkes foran og mot lokket på paktens ark.  (3. Mos 16:14, 15, 19) Dette gjorde det mulig for Jehova å tilgi israelittenes synder. Et annet påbud Jehova hadde gitt, var at hvis man drepte et dyr for å bruke det som mat, skulle blodet helles ut og dekkes med støv, «for sjelen [livet] i all slags kjød er dets blod». (3. Mos 17:11–14) Var alt dette bare tomme ritualer? Nei. Bruken av blod på soningsdagen og påbudet om å helle blodet ut på bakken er i harmoni med det budet om blod som Jehova tidligere hadde gitt Noah og hans etterkommere. (1. Mos 9:3–6) Jehova Gud hadde forbudt mennesker å spise eller drikke blod for å opprettholde livet. Hva innebærer dette for de kristne?

12. Hvordan blir blod knyttet til tilgivelse i Paulus’ brev til de kristne hebreerne?

12 Da apostelen Paulus skrev til de kristne hebreerne om blodets rensende kraft, forklarte han: «Nesten alle ting blir renset med blod ifølge Loven, og uten at blod blir utøst, finner ingen tilgivelse sted.» (Hebr 9:22) Paulus pekte også på at selv om dyreofre hadde en viss verdi, minnet de bare israelittene om at de var syndere, og at de trengte noe mer for at syndene deres skulle blir fullstendig fjernet. Ja, Loven var «en skygge av de kommende goder, men ikke tingenes virkelige skikkelse». (Hebr 10:1–4) Hvordan skulle så tilgivelse av synder bli mulig?

13. Hva betyr det for deg at Jesus framstilte verdien av sitt blod for Jehova?

13 Les Efeserne 1:7. Det at Jesus Kristus led en offerdød da han villig ‘overgav seg selv for oss’, har stor betydning for alle som elsker ham og hans Far. (Gal 2:20) Men det var det Jesus gjorde etter sin død og oppstandelse, som virkelig utfridde oss og gjorde det mulig for oss å få tilgivelse for våre synder. Jesus oppfylte det som ble forbilledlig framstilt på soningsdagen. Da øverstepresten gikk inn i Det aller helligste i tabernaklet (senere  i Salomos tempel), var det som om han trådte fram for Gud med blodet av dyrene. (3. Mos 16:11–15) På lignende måte gikk Jesus inn i selve himmelen med verdien av sitt menneskeblod og framstilte den for Gud. (Hebr 9:6, 7, 11–14, 24–28) Så takknemlige vi er for at vi kan få våre synder tilgitt og ha en ren samvittighet fordi vi viser tro på Jesu blod!

14, 15. Hvorfor er det viktig å forstå og være lydig mot Jehovas lov om blodet?

14 Føler du at det vi nå har sett på, hjelper deg til å forstå hvorfor Jehova kom med forbudet mot å spise «et hvilket som helst slags blod»? (3. Mos 17:10) Skjønner du hva som er grunnen til at Jehova ser på blodet som hellig? Han betrakter i virkeligheten blod som noe som tilsvarer liv. (1. Mos 9:4) Er du enig i at vi bør godta Guds syn på blodet og være lydige mot påbudet om å avholde oss fra blod? Den eneste måten vi kan ha fred med Gud på, er å vise tro på Jesu gjenløsningsoffer og forstå at blodet har en spesiell betydning for vår Skaper. – Kol 1:19, 20.

15 Vi selv, et familiemedlem eller en nær venn kan plutselig komme opp i en situasjon der spørsmålet om å ta imot eller å avvise blodoverføring blir aktuelt. I en slik kritisk situasjon må det også tas avgjørelser når det gjelder blodfraksjoner og medisinske behandlingsmetoder. Det er derfor veldig viktig at vi gjør undersøkelser og forbereder oss med tanke på at en slik kritisk situasjon kan oppstå. Det at vi gjør det og ber til Jehova om saken, vil hjelpe oss til å innta et fast standpunkt og til ikke å inngå kompromiss. Vi ønsker virkelig ikke å såre Jehova ved å gjøre noe hans Ord fordømmer! Mange leger og andre som støtter bruken av blodoverføring, oppfordrer folk til å gi blod for å redde liv. Men Jehovas hellige folk anerkjenner Skaperens rett til å bestemme hvordan blod skal brukes. For ham er «et hvilket som helst slags blod» hellig. Vi må være fast bestemt på å være lydige mot hans lov om blodet. Ved vår hellige oppførsel viser vi ham at vi virkelig verdsetter den livgivende kraften i Jesu blod – det eneste blodet som gjør det mulig for oss å få tilgivelse for våre synder og oppnå evig liv. – Joh 3:16.

Er du fast bestemt på å være lydig mot Jehovas lov om blodet? (Se avsnittene 14, 15)

HVORFOR JEHOVA FORVENTER AT VI ER HELLIGE

16. Hvorfor må Jehovas folk være hellig?

16 Da Gud utfridde israelittene fra slaveriet i Egypt, sa han: «Jeg er Jehova, som fører dere opp fra Egypts land for å vise meg å være Gud for dere; og dere skal vise dere å være hellige, for jeg er hellig.» (3. Mos 11:45) Fordi Jehova er hellig, ble det forventet at Israels folk skulle være hellig. Som Jehovas vitner må også vi være hellige. Det viser 3. Mosebok helt tydelig.

17. Hva synes du nå om 3. Mosebok?

17 Det vi nå har sett på i 3. Mosebok, har virkelig vært nyttig. Og det har sannsynligvis økt din verdsettelse av denne inspirerte bibelboken. Det å meditere over disse viktige punktene i 3. Mosebok har helt sikkert gitt deg bedre forståelse av hvorfor vi må være hellige. Men hvilke andre åndelige perler kan vi finne i denne delen av Guds inspirerte Ord? Hva annet kan vi lære av denne boken når det gjelder det å utføre hellig tjeneste for Jehova? Det skal vi se på i den neste artikkelen.