Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  September 2014

Tjen Gud lojalt trass i «mange trengsler»

Tjen Gud lojalt trass i «mange trengsler»

«Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» – APG 14:22.

1. Hvorfor blir ikke Guds tjenere overrasket over å møte «mange trengsler»?

BLIR du overrasket over å få vite at du må regne med å møte «mange trengsler» før du får seiersprisen, evig liv? Sannsynligvis ikke. Enten du er ny i sannheten eller har tjent Jehova i lang tid, vet du at vanskeligheter er en del av livet i Satans verden. – Åp 12:12.

2. (a) Hvilken type trengsel møter de kristne i tillegg til de problemene alle ufullkomne mennesker opplever? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvem står bak de trengslene vi møter, og hvordan vet vi det?

2 I tillegg til vanskeligheter som er ‘vanlige for mennesker’ – problemer alle ufullkomne mennesker opplever – møter de kristne en annen type trengsel. (1. Kor 10:13) Hva slags trengsel? Kraftig motstand på grunn av sin urokkelige lydighet mot Guds lover. Jesus sa til sine etterfølgere: «En slave er ikke større enn sin herre. Hvis de har forfulgt meg, vil de også forfølge dere.» (Joh 15:20) Hvem står bak denne motstanden? I siste instans er det Satan, som Bibelen beskriver som «en brølende løve» som «søker å sluke» Guds folk. (1. Pet 5:8) Satan vil bruke alle mulige metoder for å prøve å få Jesu etterfølgere til å bryte sin ulastelighet. La oss  se på hva som skjedde med apostelen Paulus.

TRENGSEL I LYSTRA

3–5. (a) Hvilken trengsel møtte Paulus i Lystra? (b) På hvilken måte var det Paulus sa om framtidige trengsler, oppmuntrende?

3 Paulus ble ofte forfulgt for sin tros skyld. (2. Kor 11:23–27) Tenk for eksempel på det som skjedde i Lystra. Etter at Paulus hadde helbredet en mann som hadde vært ufør fra fødselen av, ble Paulus og hans medarbeider, Barnabas, hyllet som guder. De måtte bønnfalle den ekstatiske folkemengden om ikke å tilbe dem! Men like etterpå kom det noen jødiske motstandere, og de baksnakket Paulus og Barnabas for å forgifte folkets sinn. Plutselig snudde situasjonen fullstendig! Folket steinet Paulus, helt til de trodde at han var død. – Apg 14:8–19.

4 Etter at Paulus og Barnabas hadde vært i Derbe, «vendte de tilbake til Lystra og til Ikonium og til Antiokia, idet de styrket disiplenes sjeler og oppmuntret dem til å bli i troen og sa: ‘Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler’». (Apg 14:21, 22) Til å begynne med kan denne uttalelsen virke litt merkelig. Er ikke tanken på å gjennomgå «mange trengsler» mer nedslående enn oppmuntrende? Så hvordan kunne det ha seg at Paulus og Barnabas ‘styrket disiplene’ da de sa at de måtte regne med flere trengsler?

5 Svaret får vi hvis vi ser nærmere på Paulus’ ord. Han sa ikke: «Vi må utholde mange trengsler», men: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Så Paulus styrket disiplene ved å understreke det positive resultatet av å være trofast mot Gud. Denne lønnen var ikke bare en illusjon. Jesus sa: «Den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.» – Matt 10:22.

6. Hva slags lønn vil de som holder ut til enden, få?

6 Hvis vi holder ut til enden, vil vi få en lønn. For salvede kristne er lønnen udødelig liv i himmelen som Jesu medregenter. For de «andre sauer» er lønnen evig liv på jorden, der ‘rettferdighet skal bo’. (Joh 10:16; 2. Pet 3:13) Men som Paulus påpekte, kommer vi til å møte mange trengsler i mellomtiden. Vi skal nå se på to typer prøvelser som vi kan komme ut for.

FRONTALANGREP

7. Hva slags trengsel kan beskrives som frontalangrep?

7 Jesus forutsa: «De skal overgi dere til lokale domstoler, og dere skal bli slått i synagoger og bli stilt for stattholdere og konger.» (Mark 13:9) Disse ordene viser at noen kristne kommer til å møte trengsel i form av fysisk forfølgelse, som kanskje religiøse eller politiske ledere står bak. (Apg 5:27, 28) Tenk igjen på Paulus’ eksempel. Ble han skrekkslagen ved tanken på å bli utsatt for slik forfølgelse? Overhodet ikke. – Les Apostlenes gjerninger 20:22, 23.

8, 9. Hvordan viste Paulus at han var fast bestemt på å holde ut, og hvordan har noen i vår tid vist en lignende besluttsomhet?

8 Paulus møtte Satans frontalangrep på en modig måte og sa: «Jeg regner ikke min sjel som noe som er dyrebart for meg, hvis jeg bare kan fullføre mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, å avlegge et grundig vitnesbyrd om det gode budskap om Guds ufortjente godhet.» (Apg 20:24) Det er tydelig at Paulus ikke var redd for å bli forfulgt. Nei, han var fast bestemt på å holde ut hva som enn måtte komme. Det viktigste for ham var å «avlegge et  grundig vitnesbyrd», uansett hvilken trengsel han kom til å møte.

9 Mange av våre brødre og søstre i dag har vist en lignende besluttsomhet. I ett land har for eksempel noen vitner holdt ut nesten 20 år i fengsel på grunn av sin nøytralitet. De har aldri fått saken sin ført for retten, for landets lover har ingen bestemmelser angående nekting av militærtjeneste av samvittighetsgrunner. De får ikke ta imot besøk, ikke engang av familien, og noen av dem er blitt slått og utsatt for andre former for tortur.

10. Hvorfor bør vi ikke frykte plutselige trengsler?

10 Andre brødre og søstre utholder trengsler som oppstår brått og uventet. Skulle du oppleve en plutselig trengsel, så ikke gi etter for frykt. Tenk på Josef. Han ble solgt som slave, men Jehova «utfridde ham av alle hans trengsler». (Apg 7:9, 10) Jehova kan gjøre det samme for deg. Glem aldri at «Jehova [vet] å utfri gudhengivne mennesker av prøvelse». (2. Pet 2:9) Vil du fortsette å stole på Jehova? Du vet jo at han kan utfri deg fra denne onde tingenes ordning og gi deg evig liv under hans rikes styre. Du har all grunn til å stole på ham og møte forfølgelse på en modig måte. – 1. Pet 5:8, 9.

SNIKENDE ANGREP

11. Illustrer forskjellen mellom Satans snikende angrep og hans frontalangrep.

11 En annen type trengsel vi kan møte, er snikende angrep. Hvordan er denne typen trengsel forskjellig fra frontalangrep, eller fysisk forfølgelse? Frontalangrep kan være som en feiende tornado som ødelegger huset ditt på et øyeblikk. Snikende angrep kan være mer som en koloni av termitter som kommer krypende inn i huset ditt og sakte, men sikkert spiser opp treverket, helt til huset raser sammen. I et slikt tilfelle kan det hende at du ikke engang er klar over faren før det er for sent.

12. (a) Hva går en av Satans snikende taktikker ut på, og hvorfor er den så effektiv? (b) Hvordan ble Paulus berørt av motløshet?

12 Satan ønsker å ødelegge ditt forhold til Jehova, enten ved frontalangrep i form av forfølgelse eller ved snikende angrep som sakte, men sikkert ødelegger troen din. En av de mest effektive snikende taktikkene Satan bruker, er motløshet. Paulus følte seg av og til motløs. (Les Romerne 7:21–24.) Hva var det som gjorde at Paulus – en åndelig «kjempe» som trolig var medlem av det styrende råd i det første århundre – følte seg som et ‘elendig menneske’? Han sa at han følte det slik på grunn av sin ufullkommenhet. Han ønsket virkelig å gjøre det som var rett, men han merket at en annen kraft drog ham i motsatt retning. Hvis du fra tid til annen sliter med slike følelser, synes du ikke da det er oppmuntrende å vite at til og med Paulus møtte en lignende utfordring?

13, 14. (a) Hva kan gjøre at noen blant Guds folk blir motløse? (b) Hvem vil ødelegge troen vår, og hvorfor?

13 Mange brødre og søstre er til tider motløse og bekymret, og kanskje de til og med føler at de ikke er noe verdt. En ivrig pionersøster som vi kan kalle Deborah, sier for eksempel: «Om og om igjen tenker jeg på en feil jeg har gjort, og jeg føler meg verre for hver gang. Når jeg tenker på alt det gale jeg har gjort, føler jeg noen ganger at ingen noensinne kan være glad i meg, ikke engang Jehova.»

14 Hva er det som gjør at noen ivrige tjenere for Jehova, for eksempel Deborah, blir motløse? Det kan være mange  grunner til det. Noen har rett og slett en tendens til å tenke dårlig om seg selv og sin livssituasjon. (Ordsp 15:15) Andre har negative tanker fordi de har en fysisk lidelse som påvirker følelsene. Uansett hva som er grunnen, må vi huske hvem som gjerne vil utnytte disse følelsene. For hvem er det som ønsker at vi skal bli så motløse at vi gir opp? Hvem vil at du skal føle den samme tyngende fordømmelsen som hviler over ham? (Åp 20:10) Det er selvfølgelig Satan. Uansett om Satan bruker frontalangrep eller mer snikende angrep, så er målet hans det samme – å gjøre oss bekymret, svekke vår iver og få oss til å gi opp. La oss aldri glemme at Guds folk deltar i en åndelig krig!

15. Hva kan vi gjøre for ikke å bli overmannet av motløshet?

15 Vær fast bestemt på at du ikke skal gi opp kampen. Fokuser på lønnen. Paulus skrev til de kristne i Korint: «Vi [gir] ikke opp, men selv om vårt ytre menneske tæres bort, blir visselig vårt indre menneske fornyet fra dag til dag. For selv om trengselen er kortvarig og lett, bevirker den for oss en herlighet som har mer og mer overveldende vekt og er evig.» – 2. Kor 4:16, 17.

FORBERED DEG PÅ TRENGSLER NÅ

Kristne øver seg opp til å forsvare sin tro (Se avsnitt 16)

16. Hvorfor er det viktig å forberede seg på trengsler nå?

16 Som vi har sett, kommer Satan med «listige anslag» på forskjellige måter. (Ef 6:11) Vi må alle sammen følge formaningen i 1. Peter 5:9: «Stå ham imot, faste i troen.» For å gjøre dette må vi forberede sinnet og hjertet vårt; vi må øve oss opp til å gjøre det som er rett. For å illustrere det: Soldater gjennomgår ofte mange krevende øvelser lenge før det i det hele tatt er noen trussel om  krig. Vi som er en del av Jehovas åndelige hær, vet ikke hva vår krigføring kommer til å innebære i framtiden. Er det ikke derfor klokt av oss å øve oss godt opp nå, i en tid med relativt fredelige forhold? Paulus skrev til korinterne: «Fortsett å prøve dere selv, om dere er i troen, fortsett å bringe på det rene hva dere selv er.» – 2. Kor 13:5.

17–19. (a) Hvordan kan vi granske oss selv? (b) Hvordan kan de unge forberede seg på å forsvare sin tro?

17 En måte å følge Paulus’ inspirerte veiledning på er å foreta en grundig selvransakelse. Still deg selv slike spørsmål som: Ber jeg ofte? Adlyder jeg Gud mer enn mennesker når jeg møter gruppepress? Går jeg regelmessig på møtene? Snakker jeg modig om det jeg tror på? Prøver jeg virkelig å bære over med mine trosfellers feil – akkurat som de gjør med mine? Underordner jeg meg dem som tar ledelsen i min menighet, og dem som tar ledelsen i den verdensomfattende menighet?

18 Legg merke til at to av spørsmålene handler om å modig forsvare vår tro og stå imot gruppepress. Mange av våre unge må gjøre dette når de er på skolen. De har lært seg å ikke være flaue eller redde for å snakke om sin tro. De forteller modig om det de tror på. I bladene våre har det stått gode forslag til hvordan du som er ung, kan gjøre dette. Våkn opp! for juli 2009 sier for eksempel at hvis en i klassen din spør: «Hvorfor tror du ikke på utviklingslæren?», kan du ganske enkelt si: «Hvorfor skulle jeg tro på utviklingslæren? Til og med forskerne har forskjellige meninger, og de skal jo liksom være eksperter!» Dere foreldre, øv godt med barna deres, så de er forberedt på å takle slikt press på skolen.

19 Det er selvfølgelig ikke alltid lett å forsvare vår tro eller å gjøre andre ting Jehova vil at vi skal gjøre. Etter en lang dag på jobben må vi kanskje ta oss selv i nakken for å komme oss på møtet. Og det kan være vanskelig å krype ut av den varme dyna om morgenen for å gå ut i tjenesten. Men husk: Hvis vi har opparbeidet gode åndelige rutiner nå, vil vi stå bedre rustet til å takle harde prøvelser i framtiden.

20, 21. (a) Hvorfor kan det å meditere over gjenløsningen hjelpe oss til å bekjempe negative følelser? (b) Hva bør vi være fast bestemt på?

20 Hva med snikende angrep? Hvordan kan vi for eksempel bekjempe motløshet? En av de beste måtene å gjøre det på er å meditere over gjenløsningen. Det var det Paulus gjorde. Han følte seg til tider elendig. Men han visste at Kristus døde for syndere, ikke for fullkomne mennesker. Og Paulus var en av disse synderne. Derfor skrev han: «Jeg [lever] ved den tro som er rettet mot Guds Sønn, som elsket meg og overgav seg selv for meg.» (Gal 2:20) Ja, Paulus viste tro på gjenløsningen. Han så på den som en gave til ham personlig.

21 Hvis du i likhet med Paulus ser på gjenløsningen som en personlig gave fra Jehova, kan det være til enormt stor hjelp for deg. Det betyr ikke at motløsheten forsvinner øyeblikkelig. Noen av oss må kanskje kjempe imot motløshet fra tid til annen helt til den nye verden kommer. Men husk: Det er de som ikke gir opp, som får lønnen, evig liv. For hver dag som går, kommer vi nærmere den tiden da Guds rike skal skape fred på jorden og sørge for at alle trofaste mennesker blir fullkomne. Vær fast bestemt på at du skal komme inn i Guds rike – om det så må skje gjennom mange trengsler.