Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er du overbevist om at du har sannheten? Hvorfor?

Er du overbevist om at du har sannheten? Hvorfor?

«[Prøv] for dere selv hva som er Guds gode og antagelige og fullkomne vilje.» – ROM 12:2.

1. Hva har kristenhetens presteskap gjort i krigstid?

ER DET Guds vilje at sanne kristne skal gå i krig og drepe mennesker av en annen nasjonalitet? De siste 100 årene har mange som har kalt seg kristne, gjort nettopp det. Katolikker har drept katolikker, og protestanter har drept protestanter. Både katolske og protestantiske feltprester har velsignet soldater og våpnene deres. Den andre verdenskrig er et grelt eksempel på hvordan såkalte kristne har slaktet hverandre ned.

2, 3. Hvilket standpunkt inntok Jehovas vitner under den andre verdenskrig og senere, og hvorfor?

2 Hva gjorde Jehovas vitner under den andre verdenskrig? Historien viser at de bevarte sin kristne nøytralitet. Hva var grunnlaget for deres standpunkt? Først og fremst Jesu eksempel og lære. Jesus sa: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Joh 13:35) De merket seg også prinsippet i det Paulus skrev til de kristne i Korint i 2. Korinter 10:3, 4. – Les.

3 Sanne kristne, som har en samvittighet som er oppøvd i samsvar med Bibelen, vil derfor verken lære å føre krig  eller delta i krig. Fordi Jehovas vitner har holdt fast ved dette kristne standpunktet, har tusener av dem, både unge og gamle, menn og kvinner, blitt forfulgt. Mange har måttet lide i tvangsarbeidsleirer og fengsler, og noen er til og med blitt drept. Dette var for eksempel tilfellet i Europa i nazitiden. Selv om vitnene møtte brutal forfølgelse, glemte de aldri det oppdraget de hadde fått om å forkynne det gode budskap om Jehovas rike. De forkynte trofast – både i fengsler, i konsentrasjonsleirer og på steder de ble forvist til. * Jehovas vitner deltok heller ikke i den krigslignende etniske rensingen i Rwanda i 1994. Og de var nøytrale under den blodige konflikten på Balkan da det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning.

4. Hvordan har Jehovas vitners nøytralitet virket på andre?

4 Jehovas vitners strenge nøytralitet har overbevist mange mennesker verden over om at vitnene har ekte kjærlighet til Gud og sine medmennesker – de praktiserer med andre ord sann kristendom. Men det er også andre sider av vår tilbedelse som har overbevist mange om at Jehovas vitner er sanne kristne.

HISTORIENS STØRSTE UNDERVISNINGSARBEID

5. Hvilken forandring opplevde Jesu disipler?

5 Helt fra begynnelsen av sin tjeneste understreket Jesus hvor viktig det er å forkynne det gode budskap om Guds rike. Han valgte ut 12 disipler som skulle være med på å legge grunnlaget for et globalt forkynnelses- og undervisningsarbeid. Etterpå lærte han opp en gruppe på 70 disipler. (Luk 6:13; 10:1) De skulle forkynne det gode budskap for andre, først for jødene. Deretter skulle Jesu disipler til sin store overraskelse forkynne for uomskårne mennesker av nasjonene. For en stor forandring dette må ha vært for nidkjære jødiske disipler! – Apg 1:8.

6. Hva hjalp Peter til å forstå at Jehova ikke gjør forskjell på folk?

6 Apostelen Peter ble sendt til hjemmet til Kornelius, en uomskåret ikke-jøde. Da skjønte Peter at Gud ikke gjør forskjell på folk. Kornelius og hans husstand ble døpt. Kristendommen skulle nå bli forkynt for mange flere – folk av alle nasjoner kunne høre og ta imot sannheten. (Apg 10:9–48) Forkynnerdistriktet skulle fra nå av omfatte hele verden.

7, 8. Hvilket initiativ har Jehovas organisasjon tatt? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 De som har tatt ledelsen blant Jehovas vitner i nyere tid, har ivrig fremmet forkynnelsen av det gode budskap rundt om på jorden. I dag gjør nesten åtte millioner vitner sitt beste for å utbre Kristi budskap på godt over 600 språk, og antall språk øker stadig! Jehovas vitner forkynner fra hus til hus og på gaten, og noen ganger bruker de litteraturstander på offentlige steder. Deres forkynnelse gjør at de er lett gjenkjennelige.

8 Over 2900 oversettere har fått spesialisert opplæring i å oversette Bibelen og bibelsk litteratur. De oversetter ikke bare til de største språkene, men også til hundrevis av språk som ikke er så kjente, men som likevel blir snakket av millioner av mennesker. I Spania er  det for eksempel millioner av katalanere som bruker sitt morsmål, katalansk, til daglig. Spesielt i den senere tid har katalansk fått et oppsving, og det samme gjelder de variantene av språket som snakkes i Andorra, Alicante og Valencia og på øygruppen Balearene. Jehovas vitner framstiller nå bibelsk litteratur på katalansk, og det blir holdt kristne møter på dette språket, som ligger katalanernes hjerte nærmest.

9, 10. Hvordan viser Guds organisasjon at den bryr seg om alle menneskers åndelige behov?

9 Også for mange andre folkegrupper blir det gjort en stor innsats når det gjelder oversetting og undervisning. Mexico er et spansktalende land, men har store urbefolkningsgrupper som snakker andre språk. Én slik gruppe er mayaene. Avdelingskontoret i Mexico flyttet det teamet som oversetter til maya, til et område der de kunne snakke og høre språket til daglig. I Nepal, som har over 29 millioner innbyggere, snakkes det omkring 120 språk. Godt over 10 millioner snakker nepali, og mange flere har det som andrespråk. Vår bibelske litteratur kommer også ut på dette språket.

10 Det at Jehovas organisasjon oppretter så mange oversetterteam rundt om i verden, viser at den tar oppdraget om å forkynne budskapet om Riket på hele jorden meget alvorlig. Jehovas vitner har levert millioner på millioner av traktater, brosjyrer og blad gratis til folk verden over, og de støtter også dette arbeidet ved å gi frivillige bidrag. De følger Jesu befaling: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» – Matt 10:8.

Et oversetterteam som arbeider med publikasjoner på nedertysk (Se avsnitt 10)

Publikasjoner på nedertysk er nyttige i Paraguay (Se også det første bildet i artikkelen)

11, 12. Hva har Jehovas vitners globale forkynnelsesarbeid overbevist mange om?

11 Jehovas vitner er så overbevist om at de har funnet sannheten, at de bringer store ofre for å forkynne budskapet. Mange har forenklet livet sitt, lært seg et nytt språk og tilpasset seg en annen kultur for å forkynne for mennesker av en annen nasjonalitet eller med en annen etnisk bakgrunn. Jehovas vitners internasjonale forkynnelses- og undervisningsarbeid er enda en faktor som overbeviser mange om at vitnene er Kristi sanne etterfølgere.

 12 Jehovas vitner gjør alt dette fordi de er sikker på at de har funnet sannheten. Hva sier så noen av våre brødre og søstre om hva som overbeviser dem om at Jehovas vitner har sannheten? – Les Romerne 14:17, 18.

HVORFOR DE ER SIKKER PÅ AT DE HAR SANNHETEN

13. Hvordan har Jehovas vitner holdt organisasjonen ren?

13 Våre brødre og søstre oppgir mange forskjellige grunner til at de er overbevist om at de har sannheten. En bror som har tjent Jehova i mange år, sier: «Det blir satt mye inn på å holde Jehovas organisasjon moralsk ren, uansett hvem som må bli veiledet eller irettesatt.» Hvordan oppnås denne høye moralske standarden? Ved at de enkelte gjør sitt beste for å følge normene i Guds Ord og det eksempel som Jesus og hans disipler foregikk med. Det er derfor relativt få Jehovas vitner som har måttet bli ekskludert fra menigheten fordi de ikke har fulgt Guds normer. De aller fleste – også personer som tidligere har levd på en måte som Gud ikke godkjenner – har en ren og eksemplarisk livsstil. – Les 1. Korinter 6:9–11.

14. Hva har mange ekskluderte gjort, og hva har det resultert i?

14 Hva med dem som har måttet bli utelukket fra menigheten, i samsvar med Bibelens veiledning? Tusener av dem har angret sin ukristne oppførsel og blitt ønsket velkommen tilbake til menigheten. (Les 2. Korinter 2:6–8.) Det at Bibelens høye norm for oppførsel blir fulgt, har ført til en ren menighet, noe som gjør at vitnene har tillit til at de tilhører Guds organisasjon. At Jehovas vitner holder fast ved Guds normer, står i skarp kontrast til den altfor tolerante holdningen som preger mange kirkesamfunn, og har overbevist mange om at dette er det folk som utøver den sanne religion.

15. Hva har overbevist en bror om at han har sannheten?

15 Hva sier andre erfarne Jehovas vitner om hvorfor de mener at de har funnet sannheten? En bror i 50-årene sier: «Fra tenårene av har jeg sett det slik at min tro er bygd på tre hovedsøyler, eller forutsetninger: (1) at Gud eksisterer, (2) at Bibelen er inspirert av Gud, og (3) at han bruker og velsigner den kristne menighet av Jehovas vitner i dag. I årenes løp har jeg under mitt bibelstudium alltid forsøkt å teste disse søylene og spurt meg selv om de står på solid grunn. Bevisene for hver av dem har bygd seg opp betraktelig år for år og styrket troen min og gjort meg mer overbevist om at vi virkelig har sannheten.»

16. Hva sier en søster om hva som overbeviser henne om at hun har sannheten?

 16 En søster som tjener ved hovedkontoret i New York, trekker fram at Jehovas organisasjon er den eneste som standhaftig forkynner Jehovas navn, som forekommer omkring 7000 ganger i Bibelen. Hun setter pris på oppmuntringen i 2. Krønikebok 16:9, hvor det står: «Hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» Hun legger til: «Sannheten har lært meg hvordan jeg kan ha et helt hjerte, slik at Jehova fritt kan vise meg sin styrke. Mitt forhold til Jehova er svært dyrebart for meg. Og jeg verdsetter den rolle Jesus spiller når det gjelder å gi inngående kunnskap om Gud, en kunnskap som holder meg oppe.»

17. Hva er en tidligere ateist overbevist om, og hvorfor?

17 En tidligere ateist sier: «Skaperverket overbeviser meg om at Gud vil at menneskene skal glede seg over livet, og at han derfor ikke vil tillate at lidelser får fortsette for alltid. Og mens verden synker stadig dypere ned i ugudelighet, går Jehovas folk framover i tro, nidkjærhet og kjærlighet. Det er bare Jehovas ånd som kan forårsake dette moderne miraklet.» – Les 1. Peter 4:1–4.

18. Hva synes du om det to av våre brødre sier om hva som har overbevist dem?

18 En bror som har vært et vitne i mange år, sa om sine grunner til å tro at han har funnet sannheten: «De studiene jeg har foretatt i årenes løp, har overbevist meg om at vitnene har gått inn for å følge det mønsteret som den kristne menighet i det første århundre utgjorde. Jeg har selv sett Jehovas vitners globale enhet når jeg har reist rundt i verden. Sannheten i Bibelen har gitt meg tilfredshet og glede.» Da en bror i 60-årene ble spurt om hva som overbeviser ham om at han har funnet sannheten, fokuserte han på Jehovas vitners tro på Jesus Kristus: «Vi har studert Jesu liv og tjeneste nøye, og vi verdsetter hans eksempel. Vi har gjort forandringer i vår livsstil for å komme i et nærere forhold til Gud gjennom Kristus Jesus. Vi har anerkjent Kristi gjenløsningsoffer som grunnlaget for frelse. Og vi vet at han ble oppreist fra de døde. Pålitelige øyenvitner bekreftet det.» – Les 1. Korinter 15:3–8.

GJØR ANDRE KJENT MED SANNHETEN

19, 20. (a) Hvilket ansvar nevnte Paulus i sitt brev til menigheten i Roma? (b) Hvilket privilegium har alle Jehovas tjenere?

19 Som kristne som elsker vår neste, kan vi ikke holde den verdifulle kunnskapen om sannheten for oss selv. Paulus skrev til sine brødre i menigheten i Roma: «Hvis du offentlig kunngjør dette ‘ord i din egen munn’, at Jesus er Herre, og i ditt hjerte viser tro på at Gud oppreiste ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet viser en tro til rettferdighet, men med munnen kunngjør en offentlig til frelse.» – Rom 10:9, 10.

20 Vi Jehovas vitner er overbevist om at vi har sannheten, og er klar over at det er et privilegium å gjøre andre kjent med det gode budskap om Guds rikes styre. Når vi forkynner for andre, ønsker vi at ikke bare det vi lærer dem ut fra Bibelen, men også vår glødende overbevisning skal gjøre inntrykk på dem.

^ avsn. 3 Se Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, sidene 191–198, 448–454.