VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE September 2014

Dette nummeret inneholder studieartiklene for 27. oktober til 30. november 2014.

‘Trakter du etter’ å tjene som tilsynsmann?

Hvordan kan du gjøre det på riktig måte?

Er du overbevist om at du har sannheten? Hvorfor?

Denne artikkelen trekker fram noen av grunnene til at mange innser at Jehovas vitner har sannheten. Den viser også hva noen vitner selv sier om hvorfor de er overbevist om at de har sannheten.

Tjen Gud lojalt trass i «mange trengsler»

Alle opplever vi trengsler, siden vi lever i Satans verden. Les om noen angrepsmetoder Satan bruker, og hvordan vi kan forberede oss på dem.

Dere foreldre, vær hyrder for barna deres

Foreldre har ansvaret for å oppdra barna sine i «Jehovas tukt og formaning». (Efeserne 6:4) Denne artikkelen drøfter tre måter foreldre kan være hyrder for barna sine på og hjelpe dem til å elske Jehova.

Spørsmål fra leserne

Betyr det Bibelen sier i Salme 37:25 og i Matteus 6:33, at Jehova aldri vil tillate at en kristen mangler mat?

Den siste fiende, døden, blir gjort til intet

Sykdom og død fører med seg lidelser og sorg. Hvorfor dør menneskene? Hvordan skal ‘den siste fiende, døden, bli gjort til intet’? (1. Korinter 15:26) Se hvordan svarene framhever Jehovas rettferdighet, visdom og kjærlighet.

Husk på dem som er i heltidstjenesten

Mange av Jehovas tjenere arbeider hardt som heltidstjenere. Hva kan vi gjøre for å huske på deres «trofaste arbeid og deres kjærlige strev»? – 1. Tessaloniker 1:3.