Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvilken rolle har kvinner i Jehovas hensikt?

Hvilken rolle har kvinner i Jehovas hensikt?

«Kvinnene som kunngjør det gode budskap, er en stor hær.» – SAL 68:11.

1, 2. (a) Hvilke gaver gav Gud Adam? (b) Hvorfor gav Gud Adam en kone? (Se det første bildet i artikkelen.)

JEHOVA hadde en hensikt da han skapte jorden. Han «formet den til å være bebodd». (Jes 45:18) Det første mennesket Gud skapte, Adam, var fullkomment, og han fikk et fantastisk hjem – Edens hage. Tenk hvordan Adam må ha gledet seg over de majestetiske trærne, de sildrende bekkene og de lekne dyrene! Men han manglet noe svært viktig. Jehova sa derfor: «Det er ikke godt for mennesket å fortsette å være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» Gud lot så en dyp søvn falle over Adam, og han tok et av hans ribben og ‘bygde en kvinne av ribbenet’. Så lykkelig Adam ble da han våknet! «Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt», sa han. «Hun skal kalles Kvinne, for av mannen ble hun tatt.» – 1. Mos 2:18–23.

2 Denne gaven fra Gud var unik, for kvinnen skulle være en fullkommen hjelper for mannen. Hun skulle også få det spesielle privilegium å føde barn. «Adam [gav] sin hustru navnet Eva, for hun skulle bli mor til alle som lever.» (1. Mos 3:20; fotn.) For en enestående gave Gud gav det første menneskepar! De hadde evnen til å frambringe andre fullkomne mennesker. Det ville føre til at hele jorden etter hvert ble et paradis  befolket av fullkomne mennesker som skulle rå over andre levende skapninger. – 1. Mos 1:27, 28.

3. (a) Hva måtte Adam og Eva gjøre for å bli velsignet av Gud, men hva skjedde? (b) Hvilke spørsmål skal vi ta for oss?

3 For at Adam og Eva skulle få de velsignelsene Jehova holdt fram for dem, måtte de være lydige mot ham og anerkjenne hans herredømme. (1. Mos 2:15–17) Bare da kunne de oppfylle Guds hensikt med dem. Men dessverre ble Adam og Eva påvirket av «den opprinnelige slange», Satan, og de syndet mot Gud. (Åp 12:9; 1. Mos 3:1–6) Hvordan kom dette opprøret til å berøre kvinner? Hva utrettet gudfryktige kvinner i fortiden? Og hvorfor kan kristne kvinner i dag omtales som «en stor hær»? – Sal 68:11.

HVA OPPRØRET HAR FØRT TIL

4. Hvem ble holdt ansvarlig for den synden som det første menneskepar begikk?

4 Da Adam ble krevd til regnskap for sitt opprør, kom han med denne dårlige unnskyldningen: «Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg frukt fra treet, og derfor spiste jeg.» (1. Mos 3:12) Adam ikke bare unnlot å påta seg ansvaret for sin synd, men prøvde også å legge skylden på den kvinnen Gud hadde gitt ham – og på den kjærlige Giveren! Både Adam og Eva hadde syndet, men det var Adam som ble holdt ansvarlig for det de hadde gjort. Derfor skrev apostelen Paulus at «synden kom inn i verden ved ett menneske [Adam], og døden ved synden». – Rom 5:12.

5. Hva har blitt bevist fordi Gud for en tid har tillatt et styre uavhengig av ham?

5 Det første menneskepar ble forledet til å tro at de ikke trengte Jehova som Hersker. Dermed oppstod dette viktige spørsmålet angående overherredømme: Hvem har rett til å herske? For at det skulle bli gitt et svar for all framtid, tillot Gud at et styre uavhengig av ham fikk fortsette en tid. Han visste at tiden ville vise at et styre uavhengig av ham ville slå feil. Opp gjennom århundrene har et slikt styre ført til at det menneskelige samfunn har blitt rammet av den ene katastrofen etter den andre. Bare i forrige århundre var det omkring 100 millioner mennesker – deriblant millioner av uskyldige menn, kvinner og barn – som døde i krig. Det finnes med andre ord allerede overveldende beviser for at det «ikke [står] til en mann som vandrer, å styre sine skritt». (Jer 10:23) Vi innser dette faktum og anerkjenner derfor Jehova som Hersker. – Les Ordspråkene 3:5, 6.

6. Hvordan blir kvinner og jenter behandlet i mange land?

6 I denne verden, som ligger i Satans makt, har både menn og kvinner blitt dårlig behandlet. (Fork 8:9; 1. Joh 5:19) Noen av de verste grusomhetene som har blitt begått, har vært mishandling av kvinner. På verdensbasis har rundt 30 prosent av alle kvinner blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold av en mannlig partner. I noen samfunn blir gutter favorisert fordi de blir betraktet som de som etter hvert vil føre slekten videre og ta seg av aldrende foreldre og besteforeldre. I enkelte land blir jentebarn sett på som uønsket, og mange flere jentefostre enn guttefostre blir abortert.

7. Hva slags start gav Gud både mannen og kvinnen?

7 Gud ser svært alvorlig på den dårlige behandlingen av kvinner. Han behandler kvinner rettferdig og viser respekt for dem. Da han skapte Eva, var det ikke for at hun skulle være slave for Adam. Han skapte henne fullkommen og med egenskaper som utfylte Adams  på en perfekt måte. Dette var en av grunnene til at Gud på slutten av den sjette skapelsesdagen så at «alt han hadde dannet . . . var meget godt». (1. Mos 1:31) Ja, «alt» Jehova hadde dannet, var «meget godt». Han gav både mannen og kvinnen en veldig god start!

KVINNER SOM HADDE JEHOVAS STØTTE

8. (a) Beskriv oppførselen til mennesker generelt. (b) Hvem har Gud vist velvilje opp gjennom historien?

8 Oppførselen til menn og kvinner i sin alminnelighet forverret seg etter opprøret i Eden, og de siste hundre årene har den blitt verre enn noen gang før. Nå i «de siste dager» er det så mange som gjør så mye ondt, at det virkelig er «kritiske tider», akkurat som Bibelen har forutsagt. (2. Tim 3:1–5) Men opp gjennom historien har den «Suverene Herre Jehova» sett med velvilje på menn og kvinner som har stolt på ham, holdt hans lover og underordnet seg ham som sin Hersker. – Les Salme 71:5.

9. Hvor mange overlevde vannflommen, og hvorfor overlevde de?

9 Da Gud på Noahs tid ødela en verden som var full av vold, ved hjelp av vannflommen, var det svært få mennesker som overlevde. Hvis Noahs brødre og søstre fortsatt levde da vannflommen kom, døde også de i flomvannet. (1. Mos 5:30) Men det var like mange kvinner som menn som overlevde. De som overlevde, var Noah, hans kone og deres tre sønner og tre svigerdøtre. De ble bevart i live fordi de fryktet Gud og gjorde hans vilje. De milliarder av mennesker som lever i dag, nedstammer fra disse åtte menneskene, som hadde Jehovas støtte. – 1. Mos 7:7; 1. Pet 3:20.

10. Hvorfor hadde de gudfryktige konene til de trofaste patriarkene Jehovas støtte?

10 Senere hadde også de gudfryktige konene til de trofaste patriarkene Guds støtte. Det ville de ikke hatt dersom de hadde vært slike som klaget over sin lodd i livet. (Jud 16) Det er vanskelig å forestille seg at Abrahams respektfulle kone, Sara, kom med sterke innvendinger da de forlot komforten i Ur og ble midlertidige innbyggere som bodde i telt i et annet land. «Sara pleide å adlyde Abraham, idet hun kalte ham ‘herre’.» (1. Pet 3:6) Tenk også på Rebekka, som ble en utmerket kone for Isak. Hun var virkelig en gave fra Jehova. Det er ikke rart at Isak «fikk henne kjær [og] fant trøst etter tapet av sin mor». (1. Mos 24:67) Vi er glad for at vi har gudfryktige kvinner som er som Sara og Rebekka, blant oss i dag!

11. Hvordan viste to hebraiske jordmødre mot?

11 Da israelittene var slaver i Egypt, vokste de sterkt i antall, og farao gav påbud om at alle hebraiske guttebarn skulle drepes ved fødselen. Men fordi de hebraiske jordmødrene Sjifra og Pua, som trolig stod over de andre jordmødrene, hadde ærefrykt for Jehova, nektet de modig å drepe barna. Derfor belønnet han dem ved å gi dem etterkommere. – 2. Mos 1:15–21.

12. Hva er det verdt å legge merke til når det gjelder Debora og Jael?

12 I dommertiden i Israel var profetinnen Debora en kvinne som hadde Jehovas støtte. Hun satte mot i dommeren Barak og var med på å hjelpe israelittene til å frigjøre seg fra kanaaneernes undertrykkelse, men hun forutsa at æren for seieren ikke skulle gå til Barak. Gud skulle isteden gi den kanaaneiske hærføreren Sisera «i en kvinnes hånd». Og dette skjedde da den ikke-israelittiske kvinnen Jael drepte Sisera. – Dom 4:4–9, 17–22.

13. Hva forteller Bibelen oss om Abigajil?

 13 Også Abigajil, som levde på 1000-tallet fvt., er en kvinne det er verdt å trekke fram. Hun hadde skjelneevne, mens mannen hennes, Nabal, var hard, udugelig og uten forstand. (1. Sam 25:2, 3, 25) David og hans menn hadde beskyttet Nabals hjorder en tid, men da de bad ham om forsyninger, «skrek [han] skjellsord mot dem», og han gav dem ikke noe. Det gjorde David så sint at han planla å drepe Nabal og mennene hans. Da Abigajil fikk høre om dette, tok hun med seg mat og drikke til David og hans menn, og dermed hindret hun at noen ble drept. (1. Sam 25:8–18) David sa til henne: «Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag har sendt deg for å møte meg!» (1. Sam 25:32) Etter at Nabal var død, giftet David seg med Abigajil. – 1. Sam 25:37–42.

14. Hva slags arbeid var Sjallums døtre med på, og hvordan gjør kristne kvinner i dag noe lignende?

14 Mange menn, kvinner og barn døde da de babylonske styrkene ødela Jerusalem og templet i 607 fvt. Bymurene ble gjenoppbygd i 455 fvt. under ledelse av Nehemja. Blant dem som var med på å reparere murene, var døtrene til Sjallum, en fyrste over halvdelen av Jerusalem-distriktet. (Neh 3:12) De utførte villig et arbeid som kvinner av deres rang vanligvis ikke deltok i. I vår tid er det mange kristne kvinner som med glede deltar i teokratiske byggeprosjekter på forskjellige måter. Vi setter virkelig stor pris på alle disse!

GUDFRYKTIGE KVINNER I DET FØRSTE ÅRHUNDRE

15. Hvilket privilegium gav Gud Maria?

15 En av de kvinnene som Jehova har gitt spesielle privilegier, var en jomfru som het Maria. Mens hun var forlovet med Josef, ble hun ved et mirakel gravid ved hellig ånd. Hvorfor valgte Gud henne til å bli Jesu mor? Uten tvil fordi hun hadde de åndelige egenskapene som var nødvendige for å være med på å oppdra sin fullkomne sønn og gi ham en god oppvekst. For et privilegium det var å være mor til det største menneske som noen gang har levd! – Matt 1:18–25.

16. Hvilken holdning hadde Jesus til kvinner? Nevn et eksempel.

16 Jesus var vennlig mot kvinner. Tenk for eksempel på hvordan han behandlet en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Gjennom en folkemengde nærmet hun seg Jesus bakfra og rørte ved ytterkledningen hans. Istedenfor å refse henne sa Jesus vennlig: «Datter, din tro har gjort deg frisk. Gå i fred og vær frisk fra din alvorlige sykdom.» – Mark 5:25–34.

17. Hvilket mirakel fant sted på pinsedagen i år 33?

17 Noen kvinner som var disipler av Jesus, tjente ham og apostlene hans. (Luk 8:1–3) Og på pinsedagen i år 33 fikk rundt 120 disipler – både menn og kvinner – Guds ånd på en spesiell måte. (Les Apostlenes gjerninger 2:1–4.) Dette var forutsagt med ordene: «Jeg [Jehova] skal utøse min ånd over all slags kjød, og deres sønner og deres døtre skal i sannhet profetere. . . . Og selv over tjenerne og over tjenestekvinnene skal jeg i de dager utøse min ånd.» (Joel 2:28, 29) Ved å gjøre dette miraklet på pinsedagen viste Gud at han ikke lenger støttet det frafalne Israel, men «Guds Israel», som også bestod av både menn og kvinner. (Gal 3:28; 6:15, 16) De fire døtrene til evangelisten Filip var noen av de kvinnene som deltok i forkynnelsen i det første århundre. – Apg 21:8, 9.

 «EN STOR HÆR» AV KVINNER

18, 19. (a) Hvilket privilegium har Gud gitt både menn og kvinner når det gjelder den sanne tilbedelse? (b) Hvordan omtaler salmisten kvinner som forkynner det gode budskap?

18 På slutten av 1800-tallet viste en liten gruppe menn og kvinner stor interesse for sann tilbedelse. Disse bibelstudentene var forløperne for dem som nå er med på å oppfylle denne profetien som Jesus kom med: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matt 24:14.

19 Den lille gruppen bibelstudenter har vokst til omkring åtte millioner Jehovas vitner i dag. Og over elleve millioner andre viser interesse for Bibelen og vårt arbeid ved å overvære høytiden til minne om Jesu død. I de fleste land er flertallet av disse kvinner. Kvinner utgjør også flertallet av de over en million heltidsforkynnerne verden over. Ja, Gud har gitt trofaste kvinner det privilegium å være med på å oppfylle salmistens ord: «Jehova selv lar ordet lyde; kvinnene som kunngjør det gode budskap, er en stor hær.» – Sal 68:11.

Kvinnene som forkynner det gode budskap, er virkelig «en stor hær» (Se avsnittene 18, 19)

GUDFRYKTIGE KVINNER HAR STORE VELSIGNELSER I VENTE

20. Hva slags studieprosjekter kan det være fint å ha?

20 Plassen tillater oss ikke å trekke fram alle de trofaste kvinnene som er nevnt i Bibelen. Men vi kan alle lese om dem i Guds Ord og i litteraturen vår. Vi kan for eksempel meditere over den lojalitet Rut viste. (Rut 1:16, 17) Ved å lese den bibelske boken som er oppkalt etter dronning Ester, og artikler om henne kan vi styrke vår tro. Vi kan ha nytte av slike studieprosjekter på familiestudiekvelden. Hvis vi bor alene, kan vi studere slike emner under vårt personlige studium.

21. Hvordan har gudfryktige kvinner vist sin kjærlighet til Jehova i vanskelige tider?

21 Det er ikke tvil om at Jehova velsigner forkynnelsesarbeidet til kristne kvinner og støtter dem i vanskelige tider. Med hans hjelp klarte for eksempel gudfryktige kvinner å bevare sin ulastelighet under nazistisk og kommunistisk styre til tross for at mange av dem ble utsatt for lidelser. Noen av dem mistet til og med livet på grunn av sin lydighet mot Gud. (Apg 5:29) Også i dag forsvarer våre søstre og alle deres trosfeller Guds overherredømme. Det er som om Jehova griper deres høyre hånd og sier det samme til dem som han sa til israelittene i gammel tid: «Vær ikke redd. Jeg selv vil hjelpe deg.» – Jes 41:10–13.

22. Hvilke privilegier kan vi se fram til?

22 I nær framtid kommer gudfryktige menn og kvinner til å gjøre jorden til et paradis og hjelpe millioner av mennesker som er blitt oppreist fra de døde, til å lære om Jehovas hensikt. Fram til da ønsker vi alle, både menn og kvinner, å verdsette det privilegium det er å tjene Jehova «skulder ved skulder». – Sef 3:9.