Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan Jehova nærmer seg oss

Hvordan Jehova nærmer seg oss

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – JAK 4:8.

1. Hvilket behov har vi mennesker, og hvem kan dekke dette behovet?

VI MENNESKER har stort behov for å ha et nært forhold til andre. Personer som står hverandre nær, liker hverandre og kjenner hverandre godt. Vi trives når vi har familie og venner som er glad i oss, setter pris på oss og forstår oss. Men den Personen vi må utvikle det næreste forholdet til, er vår Store Skaper. – Fork 12:1.

2. Hva lover Jehova oss, men hvorfor er det mange som ikke tror på dette løftet?

2 I sitt Ord oppfordrer Jehova oss til å nærme oss ham, og han lover at hvis vi gjør det, vil han nærme seg oss. (Jak 4:8) For en oppmuntrende tanke dette er! Det er likevel mange som mener at det er urealistisk å tro at Gud skulle ønske å stå dem nær. De føler at de ikke er verdige til å ha et nært forhold til ham, eller at han er for langt borte fra oss mennesker. Er det virkelig mulig å ha et nært forhold til Gud?

3. Hva må vi være klar over når det gjelder Jehova?

3 Faktum er at Jehova «ikke er langt borte fra en eneste» av dem som ønsker å finne ham – det er mulig å bli kjent med ham. (Les Apostlenes gjerninger 17:26, 27; Salme 145:18.) Vår Gud ønsker at selv ufullkomne mennesker skal ha et nært  forhold til ham, og han er rede til og villig til å ta imot mennesker som nære venner. (Jes 41:8; 55:6) Av personlig erfaring kunne salmisten si til Jehova: «Du som hører bønner, ja, til deg skal mennesker av alt kjød komme. Lykkelig er den som du utvelger og lar komme nær.» (Sal 65:2, 4) I Bibelens beretning om Juda-kongen Asa lærer vi om hvordan Asa nærmet seg Gud, og hvordan Gud reagerte på det. *

LÆR AV ET EKSEMPEL FRA GAMMEL TID

4. Hvordan var kong Asa et godt eksempel for folket i Juda?

4 Kong Asa viste stor nidkjærhet for den rene tilbedelse ved å fjerne tempelprostitusjonen og avgudsdyrkelsen, som hadde fått stort innpass i landet. (1. Kong 15:9–13) Med stor frimodighet oppfordret han folket til å «søke Jehova, sine forfedres Gud, og følge loven og budet». De første ti årene Asa regjerte, velsignet Jehova landet med fullstendig fred. Og hva sa Asa om grunnen til at landet hadde en slik fred? Han sa til folket: «Landet står ennå til rådighet for oss, fordi vi har søkt Jehova vår Gud. Vi har søkt ham, og han gir oss ro rundt omkring.» (2. Krøn 14:1–7) Hva skjedde videre?

5. Hvilken situasjon var en prøve på Asas tillit til Gud, og hva ble utfallet?

5 Forestill deg at du er kong Asa. Etiopieren Serah har kommet mot landet ditt med en styrke på 1 000 000 mann og 300 stridsvogner. (2. Krøn 14:8–10) Hvordan reagerer du når du ser denne enorme hæren marsjere inn i landet? Din styrke er på 580 000 mann – bare omkring halvparten så mange som fiendens! Lurer du på hvorfor Gud tillater en slik invasjon? Vil du reagere med å prøve å håndtere situasjonen ut fra din egen visdom? Den måten Asa reagerte på, viser at han hadde et nært og tillitsfullt forhold til Jehova. Han ropte inntrengende: «Hjelp oss, Jehova, vår Gud, for deg støtter vi oss til, og i ditt navn er vi kommet mot denne folkemengden. Jehova, du er vår Gud. La ikke dødelige mennesker ha styrke i behold mot deg.» Hvordan reagerte Gud på Asas innstendige bønn? Bibelen sier: «Da tilføyde Jehova etiopierne nederlag.» Ikke en eneste i fiendens hær overlevde! – 2. Krøn 14:11–13.

6. Hva ved Asa bør vi etterligne?

6 Hva var det som gjorde at Asa klarte å stole helt og fullt på Guds ledelse og beskyttelse? Bibelen sier at «Asa tok til å gjøre det som var rett i Jehovas øyne», og at hans «hjerte [viste] seg å være helt med Jehova». (1. Kong 15:11, 14) Vi må også tjene Gud med et helt hjerte. Det er nødvendig at vi gjør det for å kunne ha et nært forhold til ham nå og i framtiden. Så takknemlige vi er for at Jehova har tatt initiativet til å dra oss til seg, og for at han hjelper oss til å få og bevare et nært bånd til ham! La oss nå se på to måter Gud har gjort dette på.

JEHOVA HAR DRATT OSS TIL SEG VED HJELP AV GJENLØSNINGEN

7. (a) Hva har Jehova gjort som drar oss til ham? (b) Først og fremst på hvilken måte drar Gud oss til seg?

7 Jehova viste sin kjærlighet til menneskene ved å skape jorden som et vakkert hjem til oss. Han viser oss fortsatt kjærlighet ved å gi oss det vi trenger fysisk sett for å opprettholde livet. (Apg 17:28; Åp 4:11) Noe som er enda viktigere, er at han sørger for at vi får dekket våre åndelige behov. (Luk 12:42) Og han forsikrer oss om at han personlig hører på  oss når vi ber til ham. (1. Joh 5:14) Men det er først og fremst den kjærlighet han viser oss gjennom gjenløsningen, som gjør at vi blir dratt til ham. (Les 1. Johannes 4:9, 10, 19.) Jehova sendte sin «enbårne Sønn» til jorden for at vi skal kunne bli utfridd fra synd og død. – Joh 3:16.

8, 9. Hvilken rolle spiller Jesus i Jehovas hensikt?

8 Jehova gjorde det også mulig for mennesker som levde før Jesu tid, å få gagn av gjenløsningen. Fra det øyeblikk Jehova kom med profetien om en framtidig Frelser for menneskeheten, var løsepengen så godt som betalt i hans øyne, for han visste at hans hensikt ikke ville slå feil. (1. Mos 3:15) Flere hundre år senere uttrykte Paulus sin takknemlighet overfor Gud for «utfrielsen ved løsepengen som er betalt av Kristus Jesus». Og han la til: «[Gud] tilgav de synder som ble begått tidligere, mens han viste overbærenhet.» (Rom 3:21–26) Så Jesu rolle er avgjørende for at vi skal kunne ha et nært forhold til Gud.

9 Det er bare gjennom Jesus at ydmyke mennesker kan bli kjent med Jehova og få et nært og fortrolig forhold til ham. Hvordan understreker Bibelen dette? Paulus skrev: «Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:6–8) Jesu gjenløsningsoffer ble ikke skaffet til veie fordi vi fortjener det, men fordi vi er elsket. «Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham», sa Jesus. En annen gang sa han: «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Joh 6:44; 14:6) Ved hjelp av hellig ånd drar Jehova enkeltpersoner til seg gjennom Jesus og hjelper dem til å bli i Hans kjærlighet med evig liv for øye. (Les Judas 20, 21.) Vi skal nå se på en annen måte Jehova drar oss til seg på.

JEHOVA DRAR OSS NÆR TIL SEG VED HJELP AV SITT SKREVNE ORD

10. Hvordan hjelper Bibelen oss til å nærme oss Gud?

10 Så langt i artikkelen har vi sitert fra eller henvist til 14 forskjellige bøker i Bibelen. Tenk om vi ikke hadde hatt Bibelen. Hvordan hadde vi da visst at vi kan nærme oss Skaperen? Og hvordan hadde vi kunnet lære om gjenløsningen og om at vi kan nærme oss Jehova gjennom Jesus? Ved hjelp av sin hellige ånd har Jehova inspirert nedskrivningen av Bibelen, som forteller oss om hans tiltalende personlighet og om hans storslagne hensikter. I 2. Mosebok 34:6, 7 beskriver for eksempel Jehova seg selv for Moses ved å si: «Jehova er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på kjærlig godhet og sannhet; han bevarer kjærlig godhet mot tusener og tilgir misgjerning og overtredelse og synd.» Hvem ville ikke føle seg tiltrukket av en som er slik? Jehova vet at jo mer vi lærer om ham gjennom Bibelen, jo mer virkelig vil han bli for oss, og jo nærere ham vil vi føle oss.

11. Hvorfor bør vi gå inn for å lære om Gud? (Se det første bildet i artikkelen.)

11 Forordet til boken Nærm deg Jehova sier om hvordan vi kan få et nært forhold til Gud: «Grunnlaget for ethvert vennskap er at en kjenner den en vil ha som venn, og beundrer og setter pris på hans spesielle egenskaper. Hvis vi vil ha Gud som venn, er det derfor viktig at vi gjør oss kjent med hans egenskaper og hans måter å gjøre tingene på. Det kan vi gjøre ved å studere Bibelen.» Vi er takknemlige for at Jehova sørget for at Bibelen ble skrevet på en måte som gjør at vi mennesker kan forstå den.

12. Hvorfor brukte Jehova mennesker til å skrive Bibelen?

 12 Jehova kunne ha fått engler til å skrive det som skulle stå i Bibelen. Englene er jo svært interessert i oss og det vi gjør. (1. Pet 1:12) Det er ingen tvil om at de kunne ha skrevet ned Guds budskap til menneskene. Men ville de ha sett tingene fra et menneskelig perspektiv? Ville de ha vært i stand til å sette seg inn i våre behov, svakheter og forhåpninger? Nei, Jehova kjente deres begrensninger når det gjelder dette. Ved at Jehova brukte mennesker til å skrive Bibelen, sørget han for at den ble mer personlig for oss. Vi kan forstå tankene og følelsene til bibelskribentene og andre som er nevnt i Bibelen. Når vi leser om deres skuffelser, tvil, frykt eller ufullkommenheter, får vi medfølelse med dem, og når vi leser om at ting lyktes for dem, føler vi deres glede. I likhet med profeten Elia hadde alle bibelskribentene «de samme følelser som vi». – Jak 5:17.

Hvordan kan den måten Jehova behandlet Jona og Peter på, gjøre at du blir dratt nærere Ham? (Se avsnittene 13, 15)

13. Hva er det som gjør at Jonas bønn til Jehova treffer oss i hjertet?

13 Tenk for eksempel på om en engel fullt ut kunne ha formidlet de følelsene Jona hadde da han stakk av fra det oppdraget Gud hadde gitt ham. Hvor mye bedre var det ikke at Jehova fikk Jona selv til å skrive sin beretning, deriblant den inderlige bønnen han bad til Gud fra havets dyp! Jona sa: «Da min sjel ble kraftløs i meg, var Jehova den jeg kom i hu.» – Jona 1:3, 10; 2:1–9.

14. Hvorfor kan vi forstå det Jesaja skrev om seg selv?

14 Tenk også over hva Jehova fikk Jesaja til å skrive om seg selv. Et syn han hadde sett av Guds herlighet, fikk ham til å tenke på hvor syndig han selv var. Han sa: «Ve meg! For jeg er så godt som brakt til taushet; jeg er jo en mann med  urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper; for mine øyne har sett Kongen, hærstyrkenes Jehova!» (Jes 6:5) En engel kunne ikke ha sagt noe slikt, men Jesaja kunne det, og vi kan sette oss inn i hvordan han følte det.

15, 16. (a) Hvorfor kan vi sette oss inn i hvordan andre mennesker føler det? Nevn noen eksempler. (b) Hva vil hjelpe oss til å nærme oss Jehova?

15 Kunne en engel ha sagt: «Jeg er ikke verdig», slik Jakob sa, eller ha følt seg «syndig», som Peter gjorde? (1. Mos 32:10; Luk 5:8) Ville engler ha blitt «redde», slik Jesu disipler ble, eller ville rettskafne engler ha behøvd å ‘oppby frimodighet’ for å kunne forkynne det gode budskap under motstand, slik Paulus og andre måtte? (Joh 6:19; 1. Tess 2:2) Nei, for englene er overmenneskelige vesener og fullkomne på alle måter. Men når ufullkomne mennesker uttrykker slike følelser, forstår vi dem med én gang, for også vi er bare mennesker. Når vi leser i Guds Ord, kan vi virkelig ‘glede oss med dem som gleder seg, og gråte med dem som gråter’. – Rom 12:15.

16 Hvis vi mediterer over det Bibelen sier om hvordan Jehova behandlet sine trofaste tjenere i fortiden, kan vi lære utallige fine ting om vår Gud, som tålmodig og kjærlig nærmet seg disse ufullkomne menneskene. På den måten vil vi bli godt kjent med Jehova og bli inderlig glad i ham. Det fører til at vi nærmer oss ham enda mer. – Les Salme 25:14.

KNYTT ET STERKT VENNSKAPSBÅND MED GUD

17. (a) Hvilket godt råd gav Asarja kong Asa? (b) Hvordan ignorerte Asa rådet fra Asarja, og hva førte det til?

17 Etter at kong Asa hadde vunnet den suverene seieren over den etiopiske hæren, kom Guds profet Asarja med noen kloke ord til ham og folket. Asarja sa: «Hør på meg, Asa og hele Juda og Benjamin! Jehova er med dere så lenge dere viser dere å være med ham; og hvis dere søker ham, skal han la seg finne av dere, men hvis dere forlater ham, skal han forlate dere.» (2. Krøn 15:1, 2) Senere i livet unnlot Asa imidlertid å følge dette gode rådet. Da Juda ble truet av nordriket Israel, vendte Asa seg til syrerne for å få støtte. Istedenfor å gjøre som før og rope til Jehova om hjelp inngikk han en allianse med hedninger. Derfor ble det sagt til ham: «Du har handlet dåraktig i dette, for fra nå av vil det være kriger mot deg.» Og akkurat slik gikk det. I resten av Asas regjeringstid var landet hjemsøkt av krig. (2. Krøn 16:1–9) Hva kan vi lære av dette?

18, 19. (a) Hva må vi gjøre hvis vi har latt det bli en viss avstand mellom oss og Gud? (b) Hvordan kan vi fortsette å nærme oss Jehova?

18 Vi må aldri trekke oss bort fra Jehova. Hvis vi har latt det bli en viss avstand mellom oss og ham, må vi gjøre det som står i Hosea 12:6: «Til din Gud skal du vende om, idet du holder fast ved kjærlig godhet og rett; og sett alltid ditt håp til din Gud.» Så la oss nærme oss Jehova mer og mer ved å meditere over gjenløsningen med takknemlighet og ved iherdig å studere hans Ord, Bibelen. – Les 5. Mosebok 13:4.

19 «Det er godt for meg å nærme meg Gud», skrev salmisten. (Sal 73:28) Måtte vi alle fortsette å lære nye ting om Jehova og reflektere over alle de grunnene vi har til å elske ham. Og måtte Jehova fortsette å nærme seg oss, både nå og i all evighet!

^ avsn. 3 Les om Asa i artikkelen «‘Det finnes en lønn for din virksomhet’» i Vakttårnet for 15. august 2012.