«Dine ører skal høre et ord bak deg si: ‘Dette er veien.’» – JES 30:21.

1, 2. Hvordan kommuniserer Jehova med sine tjenere?

OPP gjennom historien har Jehova ledet sine tjenere på forskjellige måter. I bibelsk tid talte han til noen av dem gjennom engler, syner eller drømmer for å åpenbare hva som skulle skje i framtiden, eller for å gi dem bestemte oppdrag. (4. Mos 7:89; Esek 1:1; Dan 2:19) Andre fikk veiledning eller instrukser gjennom mennesker som tjente som Jehovas representanter i den jordiske delen av hans organisasjon. Uansett hvordan Jehova overbrakte sitt ord, erfarte de som fulgte hans veiledning, velsignelser.

2 I dag leder Jehova sitt folk ved hjelp av Bibelen, sin hellige ånd og menigheten. (Apg 9:31; 15:28; 2. Tim 3:16, 17) Veiledningen fra ham er så tydelig at det er som om ‘våre ører hører et ord bak oss si: «Dette er veien. Gå på den»’. (Jes 30:21) Jesus hjelper oss til å høre Jehovas røst, for han leder menigheten gjennom «den tro og kloke slave». (Matt 24:45) Vi må ta Jehovas veiledning alvorlig, for vårt evige liv avhenger av at vi er lydige. – Hebr 5:9.

3. Hva kan hindre oss i å følge veiledningen fra Jehova? (Se det første bildet i artikkelen.)

3 Satan Djevelen er oppsatt på å hindre oss i å høre på den livsviktige veiledningen fra Jehova. I tillegg kan vårt eget ‘forræderske hjerte’ hindre oss i å følge Jehovas veiledning så  nøye som vi kunne ha gjort. (Jer 17:9) Derfor skal vi nå drøfte hvordan vi kan overvinne hindringer som gjør det til en utfordring å lytte til Guds røst. Vi skal også se på hvordan god kommunikasjon med Jehova vil beskytte vårt forhold til ham uansett hvilken situasjon vi kommer opp i.

STÅ IMOT SATANS KNEP

4. Hvordan prøver Satan å påvirke folks tankegang?

4 Satan prøver å påvirke folks tankegang ved hjelp av feilinformasjon og bedragersk propaganda. (Les 1. Johannes 5:19.) Aviser, bøker, blad, radio, tv og Internett sprer informasjon verden over, også til de mest avsidesliggende steder. Selv om noe av det som slike informasjonskilder presenterer, kan være interessant, fremmer de ofte normer som er i strid med Jehovas normer. (Jer 2:13) Både i nyhetene og i underholdningen blir for eksempel ekteskap mellom to av samme kjønn framholdt som noe helt akseptabelt, og mange mener at det Bibelen sier om homoseksuelle handlinger, er ekstremt. – 1. Kor 6:9, 10.

5. Hvordan kan vi unngå å bli påvirket av Satans propaganda?

5 Hvordan kan de som elsker Guds rettferdige normer, unngå å bli revet med av dagens flom av satanisk propaganda? Hvordan kan de skille riktig fra galt? «Ved stadig å være på vakt i samsvar med [Guds] ord»! (Sal 119:9) Guds skrevne Ord inneholder viktig veiledning som hjelper oss til å skille riktig informasjon fra bedragersk propaganda. (Ordsp 23:23) Jesus siterte fra Skriftene da han sa at «mennesket skal leve . . . av hver uttalelse som kommer fra Jehovas munn». (Matt 4:4) Vi må lære oss hvordan vi skal bruke Bibelens prinsipper i vårt liv. Tenk på hvordan den unge mannen Josef er et godt eksempel for oss. Selv om han levde lenge før Moses hadde skrevet Jehovas lov mot ekteskapsbrudd, forstod han at ekteskapsbrudd var en synd mot Gud. Han ikke så mye som vurderte å være ulydig mot Jehova når Potifars kone prøvde å friste ham til å gjøre noe som var galt. (Les 1. Mosebok 39:7–9.) Enda hun gang på gang prøvde å presse ham, lot han seg ikke overtale til å handle i strid med Jehovas vilje. For å kunne skille riktig fra galt er det helt nødvendig å lytte til Jehovas røst og stenge ute den konstante støyen fra Satans propaganda.

6, 7. Hva må vi gjøre for at vi ikke skal komme til å følge Satans onde råd?

6 På det religiøse området finnes det så mange motstridende oppfatninger og læresetninger at mange mener det er nytteløst å prøve å finne den sanne religion. Men Jehova har sørget for at hans rettledning er klar og tydelig for dem som er villige til å lytte til den. Siden det er praktisk talt umulig å lytte til to stemmer samtidig, må vi bestemme oss for hvem vi vil høre på. Vi må ‘kjenne Jesu  røst’ og høre på ham. Det er ham Jehova har satt til å være hyrde for oss. – Les Johannes 10:3–5.

7 «Gi akt på det dere hører», sa Jesus. (Mark 4:24) Jehovas veiledning er klar og riktig, men vi må «gi akt på» den – vi må lytte oppmerksomt til den og ta imot den med den rette hjertetilstand. Hvis vi ikke passer på, kan det være at vi kommer til å låne øre til Satans onde råd i stedet for å lytte til Guds kjærlige veiledning. La aldri verdslig musikk eller verdslige videoer, tv-programmer, bøker, kolleger, skolekamerater, lærere eller såkalte eksperter få styre livet ditt. – Kol 2:8.

8. (a) Hvordan kan vårt hjerte gjøre oss sårbare for Satans knep? (b) Hvordan kan det gå hvis vi ignorerer faresignaler?

8 Satan vet at vi har syndige tilbøyeligheter, og han prøver å få oss til å gi etter for dem. Når han gjør det, kan det være en stor utfordring for oss å fortsette å være lojale mot Jehova. (Joh 8:44–47) Hvordan kan vi takle denne utfordringen? Tenk deg en person som blir så fristet av et øyeblikks nytelse at han ender opp med å gjøre noe han aldri hadde trodd han kom til å gjøre. (Rom 7:15) Hva var det som førte til denne triste situasjonen? Sannsynligvis hadde han gradvis sluttet å være følsom for Jehovas røst. Enten merket han ikke faresignalene når det gjaldt hva som var i ferd med å skje med hjertet hans, eller så valgte han å ignorere dem. Det kan for eksempel være at han hadde sluttet å be, trappet ned tjenesten eller begynt å droppe møter. Til slutt gav han etter for et urett ønske og gjorde noe han visste var galt. Vi kan unngå å gjøre en slik alvorlig feil hvis vi er våkne for faresignaler og handler raskt for å rette på tingene. Og hvis vi lytter til Jehovas røst, vil vi avvise frafalnes tanker. – Ordsp 11:9.

9. Hvorfor er det viktig å oppdage syndige tilbøyeligheter så tidlig som mulig?

9 Hvis en alvorlig sykdom blir oppdaget på et tidlig stadium, kan det redde pasientens liv. På lignende måte kan vi unngå katastrofe hvis vi tidlig oppdager tilbøyeligheter som kan føre oss inn i fristelse. Det vil være klokt av oss å gå til handling så snart vi oppdager slike tilbøyeligheter – før vi blir «fanget levende av [Satan] for å gjøre hans vilje». (2. Tim 2:26) Hva bør vi gjøre dersom vi oppdager at vi har latt våre tanker og ønsker avvike fra det Jehova krever av oss? Uten å nøle må vi ydmykt vende om til ham, åpne ørene for hans veiledning og lytte til ham av hele vårt hjerte. (Jes 44:22) Vi  må innse at en dårlig avgjørelse kan etterlate så dype arr at vi kanskje må slite med konsekvensene av den så lenge vi lever i denne tingenes ordning. Det er mye bedre at vi er raske med å korrigere våre urette tilbøyeligheter, slik at vi ikke begår en alvorlig feil!

Hvordan kan gode åndelige vaner beskytte oss mot Satans knep? (Se avsnittene 4–9)

UNNGÅ STOLTHET OG GRISKHET

10, 11. (a) Hvordan kan stolthet komme til uttrykk? (b) Hva lærer vi av beretningen om Korah, Datan og Abiram?

10 Vi må være klar over at hjertet vårt kan føre oss på avveier. Syndige tilbøyeligheter har virkelig stor makt over oss! Ta for eksempel stolthet og griskhet. Tenk over hvordan hver av disse egenskapene kan hindre oss i å høre Jehovas røst og kan føre oss inn på en katastrofal kurs. En som er stolt, har for høye tanker om seg selv. Han mener at han har rett til å gjøre som han vil, og at ingen skal fortelle ham hva han skal gjøre. Han føler seg kanskje hevet over den veiledningen og de rådene han får fra andre brødre, de eldste eller til og med Guds organisasjon. For en slik person blir Jehovas røst svært svak.

11 Under israelittenes vandring i ødemarken gjorde Korah, Datan og Abiram opprør mot Moses’ og Arons myndighet. Fordi disse opprørerne var stolte, ville de tilbe Jehova på sin egen måte. Hvordan reagerte Jehova? Han tilintetgjorde dem. (4. Mos 26:8–10) Vi kan lære noe viktig av denne historiske beretningen. Å gjøre opprør mot Jehova får katastrofale følger. Husk at «stolthet går forut for fall». – Ordsp 16:18; Jes 13:11.

12, 13. (a) Nevn et eksempel på hvordan griskhet kan få katastrofale følger. (b) Forklar hvordan griskhet raskt kan utvikle seg hvis vi ikke passer på.

12 Griskhet er også farlig. En som er grisk, har lett for å ta seg friheter og gå over grensen for hva som er rett oppførsel. Etter at den syriske hærføreren Na’aman ble helbredet for sin spedalskhet, tilbød han profeten Elisja gaver, men Elisja ville ikke ta imot dem. Gehasi, Elisjas tjener, derimot, ville gjerne ha disse gavene. Han sa til seg selv: «Så sant Jehova lever, jeg vil løpe etter [Na’aman] og få noe av ham.» Uten at Elisja visste om det, løp Gehasi etter Na’aman og tydde til direkte løgn for å skaffe seg «en talent sølv og to skift med klær». Hva skjedde med Gehasi fordi han gjorde dette og løy for Jehovas profet? Den griske Gehasi ble rammet av Na’amans spedalskhet. – 2. Kong 5:20–27.

13 Griskhet kan begynne i det små, men hvis man ikke passer på, kan griskheten raskt utvikle seg og få makt over en. Bibelens beretning om Akan illustrerer dette. Merk deg hvor raskt Akans griskhet utviklet seg. Han sa: «Da jeg blant byttet fikk se en vakker embetsdrakt fra Sinear og to hundre sekel sølv og en gullbarre som veide femti sekel, da ville jeg ha disse tingene, og jeg tok dem.» I stedet for å avvise det urette ønsket stjal Akan tingene og gjemte dem i teltet sitt. Da det Akan hadde gjort, kom for en dag, sa Josva til ham at Jehova ville føre ulykke over ham. Akan og familien hans ble steinet til døde samme dag. (Jos 7:11, 21, 24, 25) Det er alltid en fare for at vi kan bli overmannet av griskhet. Derfor må vi ‘vokte oss for all slags begjærlighet’. (Luk 12:15) Det kan være at vi av og til får en urett tanke eller fantaserer om umoralske ting. Da er det svært viktig at vi tar kontroll over tankene og ikke lar urette ønsker få utvikle seg så langt at vi begår en synd. – Les Jakob 1:14, 15.

14. Hva bør vi gjøre hvis vi merker at vi har lett for å være stolte eller griske?

14 Som vi har sett, kan både stolthet  og griskhet få katastrofale følger. Hvis vi husker på det, vil det hjelpe oss til å passe på at vi ikke lar slike tilbøyeligheter hindre oss i høre Jehovas røst. (5. Mos 32:29) I Bibelen forteller Jehova oss ikke bare hva som er riktig å gjøre, men også hvilke fordeler det gir å handle rett, og hvilke konsekvenser det får å handle galt. Hvis vårt hjerte får oss til å vurdere å gjøre noe som er motivert av stolthet eller griskhet, gjør vi virkelig klokt i å tenke på konsekvensene! Vi bør tenke over hvordan det vi gjør, vil berøre oss selv, våre nærmeste og framfor alt vårt forhold til Jehova.

FORTSETT Å HA GOD KOMMUNIKASJON MED JEHOVA

15. Hva kan Jesu eksempel lære oss om kommunikasjon?

15 Jehova ønsker oss det beste. (Sal 1:1–3) Han gir oss nødvendig veiledning akkurat når vi trenger det. (Les Hebreerne 4:16.) Selv om Jesus var fullkommen, var han avhengig av å kommunisere regelmessig med Jehova, og han bad ofte. Jehova støttet og ledet Jesus på enestående måter. Han sendte engler som skulle tjene ham, gav ham hellig ånd for å hjelpe ham, og veiledet ham da han skulle velge ut de tolv apostlene. Jehova lot også sin røst lyde fra himmelen for å gi uttrykk for at han støttet og godkjente Jesus. (Matt 3:17; 17:5; Mark 1:12, 13; Luk 6:12, 13; Joh 12:28) Vi trenger i likhet med Jesus å utøse vårt hjerte i bønn til Gud. (Sal 62:7, 8; Hebr 5:7) Ved å be kan vi opprettholde god kommunikasjon med Jehova og klare å følge en kurs som bringer ære til ham.

16. Hvordan hjelper Jehova oss til å høre hans røst?

16 Selv om Jehova gjør sin veiledning lett tilgjengelig, tvinger han ingen til å følge den. Vi må be om at hans hellige ånd må lede oss. Da vil han gi oss gavmildt av den. (Les Lukas 11:10–13.) Det er også viktig at vi ‘gir akt på hvordan vi hører’. (Luk 8:18) Det ville for eksempel være hyklersk å be Jehova om hjelp til å bekjempe en umoralsk tilbøyelighet hvis vi samtidig fortsatte å se på pornografi eller umoralske filmer. Vi må sørge for at vi er på steder og i situasjoner der Jehovas ånd er. Vi vet at hans ånd er på menighetsmøtene. Mange av Jehovas tjenere har unngått katastrofe ved å lytte til Jehova på møtene våre. De er blitt klar over urette ønsker som har vært i ferd med å utvikle seg i hjertet deres, og har så gjort noe med problemet. – Sal 73:12–17; 143:10.

FORTSETT Å LYTTE NØYE TIL JEHOVAS RØST

17. Hvorfor er det farlig å stole på seg selv?

17 Tenk på kong David i det gamle Israel. Som ung seiret han over filisterkjempen Goliat. Han ble soldat, og han ble konge og en som beskyttet nasjonen og tok avgjørelser for den. Men når han stolte på seg selv, bedrog hans hjerte ham. Han begikk en alvorlig synd med Batseba og sørget til og med for at mannen hennes, Uria, ble drept. Men da David ble irettesatt, innrømmet han ydmykt det gale han hadde gjort, og kom i et godt forhold til Jehova igjen. – Sal 51:4, 6, 10, 11.

18. Hva kan hjelpe oss til å fortsette å lytte til Jehovas røst?

18 La oss merke oss det rådet som blir gitt i 1. Korinter 10:12, og ikke bli for selvsikre. Siden vi ikke er i stand til å ‘styre våre skritt’, trenger vi å høre på Jehovas røst. (Jer 10:23) Hvis vi ikke gjør det, hører vi egentlig på hans Motstanders røst. Måtte vi la oss lede av den hellige ånd og be uopphørlig. Ja, la oss alltid lytte nøye til Jehovas røst.