Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bruk Guds Ord – det er levende!

Bruk Guds Ord – det er levende!

«Guds ord er levende og utfolder kraft.» – HEBR 4:12.

1, 2. Hvilket oppdrag gav Jehova Moses, og hva forsikret han ham om?

KAN du forestille deg hvordan du ville føle det hvis du måtte stå framfor verdens mektigste statsoverhode og tale Jehovas folks sak? Du ville sikkert være nervøs og føle at oppgaven var for stor for deg. Hvordan ville du forberede deg? Hva kunne du gjøre for å gi ordene dine større kraft og tyngde når du skulle tale som representant for Den Allmektige Gud?

2 Moses var i akkurat den situasjonen. Jehova hadde gitt Moses, som «uten sammenligning [var] den mest saktmodige av alle mennesker som var på jordens overflate», beskjed om å gå til farao for å utfri Guds folk fra undertrykkelsen og slaveriet i Egypt. (4. Mos 12:3) Men det skulle vise seg at farao var en respektløs og arrogant mann. (2. Mos 5:1, 2) Likevel ville Jehova at Moses skulle befale farao å la flere millioner slaver forlate landet! Det er forståelig at Moses spurte Jehova: «Hvem er jeg, siden jeg skulle gå til farao, og siden jeg må føre Israels sønner ut av Egypt?» Moses må ha følt seg utilstrekkelig og ukvalifisert. Men Gud forsikret ham om at han ikke kom til å være alene. «Jeg skal vise meg å være med deg», sa Jehova. – 2. Mos 3:9–12.

3, 4. (a) Hva var Moses redd for? (b) Når kan det være at du føler det på samme måte som Moses?

3 Hva var Moses redd for? Han var tydeligvis redd for at  farao ikke skulle ta imot eller høre på en representant for Jehova Gud. Han var også redd for at hans eget folk ikke skulle tro at Jehova hadde utnevnt ham til å føre dem ut av Egypt. Moses sa derfor til Jehova: «Sett at de ikke tror meg og ikke lytter til min røst fordi de sier: ‘Jehova har ikke vist seg for deg.’» – 2. Mos 3:15–18; 4:1.

4 Det Jehova da sa til Moses, og det som skjedde videre, kan lære hver og én av oss noe viktig. Det kan riktignok være at du aldri vil trenge å stå framfor en høytstående myndighetsperson. Men har du noen gang syntes det har vært en utfordring å snakke med helt vanlige mennesker om Gud og hans rike? Tenk i så fall på hva vi kan lære av det Moses erfarte.

«HVA ER DET DU HAR I HÅNDEN?»

5. Hva lot Jehova Moses få i hånden, og hvordan styrket dette Moses? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Da Moses gav uttrykk for sin frykt for ikke å bli tatt på alvor, satte Gud ham i stand til å takle det som lå foran ham. Beretningen i 2. Mosebok sier: «Da sa Jehova til [Moses]: ‘Hva er det du har i hånden?’ Og han sa: ‘En stav.’ Så sa han: ‘Kast den på jorden.’ Da kastet han den på jorden, og den ble til en slange; og Moses begynte å flykte fra den. Jehova sa nå til Moses: ‘Rekk ut din hånd og grip den i halen.’ Han rakte da ut hånden og grep fatt i den, og den ble til en stav i hånden hans. ‘For at,’ sa han, ‘de skal tro at Jehova . . . har vist seg for deg.’» (2. Mos 4:2–5) Ja, Gud lot Moses få noe i hånden som han kunne bruke for å bevise at hans budskap var fra Ham. Det som bare så ut som en stav, ble levende ved Guds kraft! For et bevis dette var for at han hadde Jehovas støtte! Et slikt mirakel ville virkelig gi Moses’ ord større tyngde. Jehova sa derfor: «Denne staven skal du ta i din hånd, så du kan gjøre tegnene med den.» (2. Mos 4:17) Med dette beviset for Guds støtte i hånden kunne Moses gå av sted og tillitsfullt representere den sanne Gud framfor sitt eget folk og farao. – 2. Mos 4:29–31; 7:8–13.

6. (a) Hva bør vi ha i hånden når vi forkynner, og hvorfor? (b) Forklar hvordan «Guds ord er levende», og hvordan det «utfolder kraft».

6 Hva med oss? Hva er det vi har i hånden når vi er ute for å gjøre andre kjent med Guds budskap? Ofte har vi Bibelen i hånden, klar til bruk. Mange ser riktignok på Bibelen som en helt vanlig bok, men vi vet at den er inspirert av Gud, og at han taler til oss gjennom den. (2. Pet 1:21) Den inneholder Guds løfter om hva som skal skje under hans rikes styre. Apostelen Paulus skrev: «Guds ord er levende og utfolder kraft.» (Les Hebreerne 4:12.) Hvordan er Guds ord levende? Jehovas løfter er dynamiske, for han arbeider hele tiden mot oppfyllelsen av dem. (Jes 46:10; 55:11) Når en person forstår dette om Jehovas Ord, kan det han leser i Bibelen, utgjøre en sterk kraft som påvirker livet hans.

7. Hvordan kan vi ‘bruke sannhetens ord på rette måte’?

7 Ja, Jehova har gitt oss sitt levende, skrevne Ord, og med det i hånden kan vi bevise at vårt budskap kommer fra ham og er troverdig. Etter at Paulus hadde skrevet til hebreerne, oppfordret han derfor Timoteus, som han var åndelig mentor for, til å ‘gjøre sitt ytterste for å bruke sannhetens ord på rette måte’. (2. Tim 2:15) Hvordan kan vi i dag følge Paulus’ råd? Vi kan lese velvalgte skriftsteder for dem som vil høre på oss, for å  nå hjertet deres. De traktatene vi fikk i fjor, var laget for å hjelpe oss til å gjøre nettopp det.

LES ET VELVALGT SKRIFTSTED!

8. Hva har en tjenestetilsynsmann sagt om traktatene?

8 Alle de nye traktatene har lik utforming, så når vi har lært å bruke én av dem, har vi lært å bruke alle. Er de lette å bruke? En tjenestetilsynsmann på Hawaii skrev: «Lite ante vi hvor fine disse nye redskapene ville være å bruke både i hus-til-hus-arbeidet og i offentlig forkynnelse.» Han har erfart at den måten traktatene er skrevet på, gjør det mye lettere for folk å uttale seg, noe som ofte fører til interessante samtaler. Han tror det er fordi det på forsiden står et spørsmål og forskjellige svaralternativer. Den vi snakker med, trenger ikke å være redd for å gi et galt svar.

9, 10. (a) Hvordan hjelper traktatene oss til å bruke Bibelen? (b) Hvilke av traktatene har du oppnådd best resultater med, og hvorfor?

9 Alle traktatene inneholder et velvalgt skriftsted som vi kan lese for den vi snakker med. Ta for eksempel traktaten Blir det noen gang slutt på all lidelse? Enten den andre svarer «ja», «nei» eller «kanskje» på det spørsmålet, kan du ganske enkelt åpne traktaten og si: «Her ser vi hva Bibelen sier.» Så kan du lese Åpenbaringen 21:3, 4.

10 Når du bruker traktaten Hvordan ser du på Bibelen?, spiller det heller ingen rolle hvilket av de tre svaralternativene som blir valgt. Du kan bare bla om og si: «Bibelen sier at ‘hele Skriften er inspirert av Gud’.» Du kan tilføye: «Egentlig står det noe mer i den setningen i Bibelen.» Så kan du slå opp i Bibelen og lese alt som står i 2. Timoteus 3:16, 17.

11, 12. (a) Hvordan kan du bruke traktatene for å få større glede i tjenesten? (b) Hvordan kan traktatene hjelpe deg til å forberede deg til gjenbesøk?

11 Reaksjonen til den du snakker med, vil avgjøre hvor mye mer av traktaten du leser og drøfter. Om du ikke kommer videre der og da, har du i hvert fall gitt personen traktaten og fått gleden av å lese noe i Bibelen for ham. Senere kan du gå tilbake for å fortsette samtalen.

 12 Under overskriften «Noe å tenke over» på baksiden av traktaten står det et spørsmål og noen skriftsteder som kan drøftes på et gjenbesøk. I traktaten Hva tenker du om framtiden? stilles for eksempel spørsmålet: «Hvordan vil Gud forandre verden til det bedre?» Det er henvist til Matteus 6:9, 10 og Daniel 2:44. I traktaten Kan de døde få livet tilbake? er spørsmålet: «Hva er grunnen til at vi blir gamle og dør?», og det er henvist til 1. Mosebok 3:17–19 og Romerne 5:12.

13. Forklar hvordan vi kan bruke traktatene for å starte bibelstudier.

13 Bruk traktatene som springbrett til å starte bibelstudier. Når en person skanner QR-koden * på baksiden av traktaten, blir han ledet til nettstedet vårt, som oppfordrer ham til å studere Bibelen. Traktatene viser også til en bestemt leksjon i brosjyren Et godt budskap fra Gud! Traktaten Hvem er det egentlig som styrer verden? viser for eksempel til leksjon 5 i brosjyren, og traktaten Hvordan få et lykkelig familieliv? viser til leksjon 9. Når du bruker traktatene på den måten som er tenkt, får du innarbeidet den gode vanen å bruke Bibelen på førstegangsbesøk og gjenbesøk. Det kan i sin tur føre til at du får startet flere bibelstudier. Er det noe mer du kan gjøre for å bruke Guds Ord på en god måte når du forkynner?

VELG ET EMNE SOM FOLK ER OPPTATT AV

14, 15. Hvordan kan du etterligne Paulus’ holdning til tjenesten?

14 Paulus hadde et oppriktig ønske om å forstå hvordan andre tenkte, for å kunne nå «så mange som mulig» i tjenesten. (Les 1. Korinter 9:19–23.) Merk deg at Paulus håpet å vinne både ‘jøder, dem som var under lov, dem som var uten lov, og de svake’. Ja, han ønsket å nå «alle slags mennesker, for i hvert fall å kunne frelse noen». (Apg 20:21) Hvordan kan vi etterligne Paulus’ holdning når vi forbereder oss til å dele sannheten med «alle slags mennesker» i vårt distrikt? – 1. Tim 2:3, 4.

15 Hver måned inneholder Vår tjeneste for Riket forslag til presentasjoner. Prøv dem. Men hvis andre emner er mer aktuelle i ditt distrikt, kan du forberede en interessevekkende presentasjon som dreier seg om et av de emnene. Hva er folk i distriktet ditt mest opptatt av? Finn et skriftsted som passer. En kretstilsynsmann sier om hvordan han og hans kone fokuserer på å bruke Bibelen: «De fleste beboere lar oss få lese ett vers hvis vi er kortfattet og raskt kommer til poenget. Etter å ha kommet med en høflig hilsen med oppslått bibel i hånden leser vi skriftstedet.» Her kommer noen eksempler på emner, spørsmål og skriftsteder som noen har brukt i tjenesten med godt resultat, og som du kanskje kan prøve i ditt distrikt.

Gjør du god bruk av Bibelen og traktatene i tjenesten? (Se avsnittene 8–13)

16. Hvordan kan vi bruke Jesaja 14:7 i tjenesten?

16 Hvis du bor et sted hvor det er mye vold og kriminalitet, kan du kanskje spørre: «Kan du forestille deg at det store nyhetsoppslaget en dag blir: ‘Fred og trygghet på hele jorden?’ Se her hva Bibelen sier i Jesaja 14:7. Dette er bare ett av alle de løftene Gud kommer med om at det snart skal bli fred og trygghet overalt.»

17. Hvordan kan du lede en samtale inn på Matteus 5:3?

17 Er folk i ditt distrikt mest opptatt av materielle verdier? Eller er det mange som synes at det er vanskelig å få endene til å møtes? I begge tilfeller kan du  kanskje få i gang en samtale ved å spørre: «Tror du at det bare er materielle verdier som skal til for å ha et godt liv?» Etter at den andre har svart, kan du si: «Mange som har det godt materielt sett, er likevel ikke helt fornøyd med livet. Hva kan det være som mangler?» Les Matteus 5:3 og tilby et bibelstudium.

18. Hvordan kan du bruke Jeremia 29:11 for å trøste noen?

18 Er folk opptatt av en katastrofe som de eller andre har vært utsatt for? Kanskje du kan begynne presentasjonen din med å si: «Jeg kommer for å dele en trøstende tanke med deg fra Bibelen. (Les Jeremia 29:11.) La du merke til hvilke tre ting Gud ønsker at vi skal ha? ‘Fred, en framtid og et håp.’ Er det ikke fint å vite at han vil at vi skal ha et godt liv? Men hvordan kan vi få det?» Slå opp på en leksjon i Et godt budskap-brosjyren som du synes passer.

19. Forklar hvordan vi kan bruke Åpenbaringen 14:6, 7 når vi snakker med religiøse mennesker.

19 Bor du i et område hvor folk er religiøse? Hvis det er tilfellet, kan du kanskje starte en samtale med å spørre: «Hvis en engel begynte å snakke til deg, ville du da høre på hva han hadde å si? (Les Åpenbaringen 14:6, 7.) Denne engelen sier ‘frykt Gud’, men hvilken Gud snakker han om? Engelen gir oss en pekepinn når han sier at det er ‘han som dannet himmelen og jorden’. Hvem er det?» Les deretter Salme 124:8, som sier: «Vår hjelp er i Jehovas navn, han som dannet himmel og jord.» Fortsett med å spørre beboeren om han kunne tenke seg å få vite mer om Jehova Gud.

20. (a) Hvordan kan vi bruke Ordspråkene 30:4 for å lære noen om Guds navn? (b) Er det et bestemt skriftsted som du har brukt med godt resultat?

20 Du kan kanskje starte en samtale med en ungdom ved å si noe slikt som: «Jeg har lyst til å lese et vers fra Bibelen for deg, der det står et viktig spørsmål på slutten. (Les Ordspråkene 30:4.) Det som står her, passer ikke på noe menneske, så det må være Skaperen det er snakk om. * Men hvordan kan vi finne ut hva hans navn er? Jeg vil gjerne vise deg det i Bibelen.»

GJØR BRUK AV GUDS ORDS KRAFT I TJENESTEN

21, 22. (a) Hvordan kan et velvalgt skriftsted forandre en persons liv? (b) Hva er du fast bestemt på å gjøre?

21 Man vet aldri hvordan folk kommer til å reagere når man leser et nøye utvalgt skriftsted. Tenk for eksempel på hvordan en ung kvinne i Australia som fikk besøk av to forkynnere, reagerte. En av forkynnerne spurte henne: «Vet du hva Guds navn er?» og leste ett skriftsted for henne – Salme 83:18. «Jeg ble lamslått!» sier hun. «Etter at de hadde gått, kjørte jeg over fem mil til en bokhandel for å sjekke andre bibeloversettelser, og så slo jeg opp navnet i en ordbok. Jeg ble overbevist om at Guds navn er Jehova, og lurte på hva mer jeg ikke visste.» Ikke lenge etter begynte hun og han som hun senere giftet seg med, å studere Bibelen, og med tiden ble de døpt.

22 Guds Ord forandrer livet til dem som leser det og får tro på Jehovas levende løfter. (Les 1. Tessaloniker 2:13.) Bibelens budskap har større kraft enn noe av det vi selv kan si for å prøve å nå andre menneskers hjerte. Det er grunnen til at vi bør bruke Guds Ord hver gang vi får mulighet til det. Guds Ord er levende!

^ avsn. 13 «QR Code» er et registrert varemerke for Denso Wave Incorporated.

^ avsn. 20 Se «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. juli 1987, side 31.