Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2014

Rydd vei, så du kan gjøre framskritt

Rydd vei, så du kan gjøre framskritt

DA Guds folk forlot Babylon i 537 fvt., var Jehova interessert i deres hjemreise til Jerusalem. Han sa til dem: «Rydd folkets vei. Bygg opp, bygg opp landeveien. Rydd den for steiner.» (Jes 62:10) Prøv å se for deg hvordan dette kan ha foregått. Kanskje noen av jødene gikk foran de andre på vei tilbake til hjemlandet for å fylle groper og jevne ut humper i veien. Det ville ha vært til hjelp for dem som kom etter.

På lignende måte kan det være nødvendig å rydde veien til åndelige mål. Jehova vil at alle hans tjenere skal gå på den veien uten unødige hindringer. Hans Ord oppfordrer oss: «Gjør din fots sti jevn, og måtte alle dine veier være grunnfestet.» (Ordsp 4:26) Enten du er ung eller gammel, ser du sikkert visdommen i dette rådet.

RYDD VEIEN VED Å TREFFE GODE VALG

Du har kanskje hørt noen si noe slikt som dette om en tenåring: «Alt ligger til rette for henne», eller: «Han er på vei til å bli noe stort.» Unge mennesker har vanligvis god helse, et kvikt hode og et sterkt ønske om å lykkes. Bibelen sier med rette: «Unge menns pryd er deres kraft.» (Ordsp 20:29) En ungdom som bruker evnene og kreftene sine til å tjene Jehova, kan nå åndelige mål og oppleve ekte lykke.

Men som du vet, er evnene til ungdommene våre ettertraktet i verden. Når et ungt Jehovas vitne gjør det bra på skolen, kan det være at en skolerådgiver, en lærer eller en klassekamerat prøver å overtale ham eller henne til å satse på høyere utdanning for å gjøre karriere i denne verden. Eller det kan være at en ung bror eller søster som er flink i en bestemt idrett, opplever at talentspeidere prøver å overtale ham eller henne til å satse på en idrettskarriere. Er dette noe du har opplevd, eller kjenner du noen som møter slikt press? Hva vil hjelpe en kristen til å treffe et klokt valg?

 Bibelen kan hjelpe en til å gå på den beste veien i livet. «Tenk på din Store Skaper i din unge manndoms dager», står det i Forkynneren 12:1. Hvordan kan du eller en ungdom du kjenner, best ‘tenke på’ Skaperen?

Tenk over hva Eric *, som bor i Vest-Afrika, opplevde. Han elsket å spille fotball. Da han var 15, ble han tatt ut til å spille på et landslag. Det betydde at han etter forholdsvis kort tid kunne vente å få elitetrening i Europa og kanskje etter hvert bli proffspiller. Men hva da med rådet om å ‘tenke på sin Store Skaper’? Og hva kan vi lære av de erfaringene Eric gjorde seg?

Mens Eric fortsatt gikk på skolen, begynte han å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Da lærte han at Skaperen skal løse menneskenes problemer for godt. Han forstod hvor viktig det var at han brukte tiden sin og kreftene sine på å gjøre Guds vilje. Så han valgte å ikke satse på å bli proffspiller. Han ble i stedet døpt og gikk inn for å gjøre framskritt åndelig sett. Med tiden ble han menighetstjener, og senere ble han invitert til Bibelskolen for ugifte brødre.

Hvis Eric hadde gått inn for en idrettskarriere, kunne han kanskje ha blitt rik og berømt. Men han skjønte at Bibelen har rett når den sier: «Den rikes verdifulle ting er hans sterke by, og i hans innbilning er de som en beskyttende mur.» (Ordsp 18:11) Ja, det å tro at rikdom kan gi trygghet, er i virkeligheten en illusjon. Og det er nokså vanlig at de som streber etter å bli rike, ‘gjennomborer seg selv overalt med mange smerter’. – 1. Tim 6:9, 10.

Mange unge har erfart glede og ekte trygghet ved å begynne i heltidstjenesten. Eric sier: «Jeg har blitt med på et stort ‘lag’ av heltidstjenere for Jehova. Det er det beste laget jeg kan være med på, og jeg takker Jehova for at han har vist meg den eneste veien til ekte lykke og suksess i livet.»

Hva med deg? Kan du rydde vei når det gjelder mål i tjenesten for Jehova, og bli pioner? Det er bedre enn å prøve å nå verdslige mål. – Se rammen « Noe man ikke kan oppnå ved å gå på universitetet».

FJERN HINDRINGER FRA VEIEN

Et ektepar som besøkte avdelingskontoret i USA, merket seg hvor glade de som tjente Jehova der, var. Søsteren skrev senere at hun og mannen hadde vært fornøyd med det de gjorde i sannheten, men at de nå skjønte at de kunne gjøre mer. Så de bestemte seg for å frigjøre tid og krefter til større tjenesteprivilegier.

Det kom til et punkt da de forandringene de ville gjøre, virket nokså overveldende. Men en dag var dagsteksten Johannes 8:31, og de reflekterte over det Jesus sa der: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.» Det fikk dem til å resonnere som så: «Uansett hva vi ofrer for å forenkle livet, så er det verdt det.» De solgte det store huset sitt, kvittet seg med andre byrder og flyttet til en menighet som trengte hjelp. Nå er de pionerer, men de er også med på å bygge Rikets saler og hjelper til i forbindelse med områdestevner. Hvordan synes de at livet er blitt? «Vi er forundret over hvor stor glede vi føler over å leve et enklere liv og over å gjøre akkurat det Jehovas organisasjon oppmuntrer oss til å gjøre.»

HOLD DEG PÅ VEIEN TIL ÅNDELIG FRAMGANG

Salomo skrev: «Dine øyne bør se rett fram, ja, dine egne strålende øyne bør se ufravendt rett fram for deg.» (Ordsp 4:25) Akkurat som en bilfører må fokusere på veien foran seg, må vi passe på at vi ikke blir distrahert av ting som kan hindre oss i å sette oss åndelige mål og nå dem.

Hvilke åndelige mål kan du sette deg og jobbe mot? Heltidstjeneste er avgjort et fint mål. Et annet mål kan være å tjene i en menighet  i nærheten som trenger flere erfarne forkynnere for å få gjennomarbeidet distriktet sitt. Eller det kan være at en menighet har mange flinke forkynnere, men ikke har nok eldste eller menighetstjenere. Kan du hjelpe til? Hvorfor ikke snakke med kretstilsynsmannen om dette? Hvis du er interessert i å flytte lenger unna, kan du spørre ham eller avdelingskontoret om informasjon om menigheter som trenger hjelp. *

Som vi leste i Jesaja 62:10, måtte veien ryddes da jødene drog tilbake til sitt hjemland. Noen av jødene jobbet kanskje hardt med å rydde den og gjøre den jevn for at Guds folk skulle komme fram. Hvis du anstrenger deg for å nå mål i tjenesten for Jehova, så gi ikke opp. Med Guds hjelp kan du nå målene dine, akkurat som jødene nådde sitt. Fortsett å be Jehova om visdom når du prøver å fjerne hindringer som ligger foran deg. Med tiden vil du sannsynligvis se hvordan han hjelper deg til å ‘gjøre din fots sti jevn’. – Ordsp 4:26.

^ avsn. 8 Navnet er forandret.

^ avsn. 18 Se Organisert for å gjøre Jehovas vilje, sidene 111, 112.