Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Mai 2014

Dette nummeret drøfter tre metoder vi kan bruke i tjenesten for å gi overbevisende svar på vanskelige spørsmål, og hvorfor det er helt nødvendig at vi er lojale mot Guds organisasjon.

‘Min mat er å gjøre Guds vilje’

Kong David, Paulus og Jesus Kristus var interessert i å gjøre Guds vilje. Hvordan kan vi holde ved like eller fornye vår iver i tjenesten i utfordrende distrikter?

Hvordan bør vi «svare enhver»?

Hvordan kan vi hjelpe andre til å resonnere over det Bibelen sier, når vi får vanskelige spørsmål? Les om tre metoder vi kan bruke for å gi overbevisende svar.

Følg den gylne regel i tjenesten

Hvordan bør vi behandle alle dem vi treffer i tjenesten? Hvilken betydning har Jesu ord i Matteus 7:12 for vårt forkynnelsesarbeid?

LIVSHISTORIE

Jehova har virkelig hjulpet meg

Kenneth Little forteller hvordan Jehova Gud har hjulpet ham til å takle sjenerthet og manglende selvtillit. Se hvordan Gud har velsignet hans anstrengelser gjennom hele livet hans.

Jehova er en stor Organisator

Hvordan viser beretningene om det gamle Israel og de kristne i det første århundre at Jehovas tjenere på jorden i dag bør være organisert?

Går du framover sammen med Jehovas organisasjon?

Satans verdensordning vil snart få sin ende. Hvorfor er det livsviktig at vi fortsetter å være lojale mot den organisasjonen Gud bruker på jorden i dag?

FRA VÅRT ARKIV

«Det er mer høstarbeid som må gjøres»

Det er flere enn 760 000 Jehovas vitner som forkynner Bibelens sannhet i Brasil. Hvordan begynte forkynnelsesarbeidet i Sør-Amerika?