Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  April 2014

Setter du pris på at Jehova holder øye med deg?

Setter du pris på at Jehova holder øye med deg?

«Jehovas øyne er på ethvert sted, de vokter på de onde og de gode.» – ORDSP 15:3.

1, 2. Hvorfor må vi ikke føle at Jehovas øyne er som overvåkingskameraer?

I MANGE land blir det stadig vanligere at overvåkingskameraer blir brukt til å overvåke trafikken og gjøre opptak av ulykker. Hvis et kamera fanger opp en ulykke der bilføreren stikker av, kan opptakene hjelpe politiet med å finne og pågripe ham. Med elektroniske øyne overalt blir det stadig vanskeligere å slippe unna konsekvensene av sine handlinger.

2 Bibelen sier at «Jehovas øyne er på ethvert sted». (Ordsp 15:3) Betyr dette at han hele tiden overvåker oss for å finne feil ved oss? Holder han øye med oss bare for å håndheve sine lover og straffe oss? (Jer 16:17; Hebr 4:13) Overhodet ikke! Jehova, vår kjærlige Far, iakttar oss først og fremst fordi han elsker hver og én av oss og er interessert i vårt ve og vel. – 1. Pet 3:12.

3. Hvilke fem sider ved Jehovas kjærlige omsorg skal vi se på i denne artikkelen?

3 Hva vil hjelpe oss til bedre å forstå at det at Gud holder øye med oss, er et uttrykk for hans kjærlighet til oss? Vi skal nå se på fem måter Jehova viser oss omsorg på. Han gjør  det (1) ved å advare oss når vi viser dårlige tilbøyeligheter, (2) ved å korrigere oss når vi slår inn på en gal kurs, (3) ved å gi oss bibelske prinsipper som kan lede oss, (4) ved å hjelpe oss når vi møter forskjellige prøvelser, og (5) ved å lønne oss for det gode han ser i oss.

JEHOVA ADVARER OSS

4. Hvorfor advarte Jehova Kain om at ‘synden lå på lur ved inngangen’?

4 Det første vi skal se på, er at Gud holder øye med oss for å advare oss når vi utvikler dårlige tilbøyeligheter. (1. Krøn 28:9) Tenk for eksempel på hvordan han advarte Kain, som «ble opptent av stor vrede» da han ikke oppnådde Jehovas godkjennelse. (Les 1. Mosebok 4:3–7.) Jehova oppfordret Kain til å ‘begynne å gjøre det gode’ og advarte ham om at hvis han ikke gjorde det, lå «synden på lur ved inngangen». Jehova spurte ham: «Kommer du . . . til å få herredømme over den?» Han ville at Kain skulle reagere positivt på advarselen og stå i et godt forhold til ham.

5. På hvilke måter advarer Jehova oss om dårlige tilbøyeligheter vi har?

5 Hva med oss i dag? Jehovas øyne trenger helt inn i hjertet vårt – vi kan ikke skjule våre tilbøyeligheter og egentlige motiver for ham. Vår kjærlige Far vil at vi skal gå på den rette vei, men han tvinger oss ikke til å forandre kurs. Gjennom sitt Ord, Bibelen, advarer han oss når han ser at vi har begynt å gå i feil retning. Hvordan gjør han det? I vår daglige bibellesning kommer vi ofte over vers som hjelper oss til å bekjempe dårlige tilbøyeligheter. Det kan også være at vi leser noe i en av publikasjonene våre som kaster lys over et problem vi sliter med, og viser oss hvordan vi kan få bukt med det. Og på møtene får vi alle sammen veiledning som kommer akkurat i rette tid!

6, 7. (a) Hvorfor kan det sies at veiledning som blir gitt med tanke på millioner av mennesker, er et bevis for Guds kjærlige omsorg for deg? (b) Hvordan kan du nyte godt av Jehovas omsorg?

6 Alle slike advarsler er et bevis for den kjærlige og årvåkne omsorg Jehova har for oss som enkeltpersoner. Det er nok så at Bibelen har vært der i mange hundre år, at publikasjonene våre blir skrevet med tanke på millioner av mennesker, og at veiledningen på møtene er tiltenkt hele menigheten. Men uansett gjør Jehova deg oppmerksom på det som står i hans Ord, for at du skal kunne gjøre noe med uheldige tilbøyeligheter. Det kan derfor sies at dette er et bevis for Jehovas kjærlige omsorg for deg personlig.

Vår samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, hjelper oss til å unngå farene rundt oss (Se avsnittene 6, 7)

7 For å dra nytte av Guds advarsler må vi først forstå at han virkelig bryr seg om oss. Så må vi reagere positivt på det som står i hans Ord, og gjøre alt vi kan for å kvitte oss med tanker som han misliker. (Les Jesaja 55:6, 7.) Hvis vi hører på de advarslene vi får, vil vi spare oss selv for mange sorger. Men hva om vi gir etter for våre dårlige tilbøyeligheter? Hvordan hjelper vår kjærlige Far oss da?

VÅR OMSORGSFULLE FAR KORRIGERER OSS

8, 9. Hvordan viser den veiledningen som Jehova gir gjennom sine tjenere, hvor stor omsorg han har for oss? Nevn et eksempel.

8 Vi blir kanskje spesielt oppmerksom på Jehovas omsorg når vi blir korrigert. (Les Hebreerne 12:5, 6.) Det kan riktignok være ubehagelig å bli veiledet eller irettesatt. (Hebr 12:11) Men vi bør tenke på hva som ligger bak. Den som gir veiledningen, må ha blitt klar over noe vi gjør som kan gå ut over vårt  forhold til Jehova Gud, og han må ha tenkt på hvordan han kan ta hensyn til våre følelser. Han har også vært villig til å bruke tid og krefter på å vise oss ut fra Bibelen hvordan vi kan korrigere vår kurs slik at den behager Gud. Kilden til veiledningen, Jehova, er enda mer interessert i oss.

9 La oss se på et eksempel som viser hvordan Guds omsorg blir reflektert i veiledning som blir gitt av mennesker. En bror så jevnlig på pornografi før han kom i sannheten, men han klarte å slutte med det. Likevel var hans gamle svakhet fortsatt der – den lå og ulmet som glør. Da han skaffet seg en ny mobiltelefon, blusset trangen opp igjen. (Jak 1:14, 15) Han brukte telefonen til å gå inn på pornografiske nettsider. En dag mens han holdt på med telefonforkynnelse, lot han en eldste låne telefonen hans for å slå opp noen adresser. Da eldstebroren begynte å bruke telefonen, dukket det opp noen tvilsomme nettsider. Dette viste seg å være bra for broren som var i åndelig fare. Han fikk nødvendig veiledning, reagerte positivt på den og klarte til slutt å overvinne den dårlige tilbøyeligheten. Så takknemlige vi kan være mot vår omsorgsfulle himmelske Far, som til og med ser våre skjulte synder og korrigerer oss før vi går altfor langt!

HVORDAN BIBELSKE PRINSIPPER LEDER OSS

10, 11. (a) På hvilken måte kan du la Gud lede deg? (b) Hvordan erfarte en familie hvor klokt det er å la seg lede av Jehovas prinsipper?

10 Salmisten sa til Jehova i en sang: «Med ditt råd skal du lede meg.» (Sal 73:24) Hver gang vi trenger råd, kan vi «gi akt på» Jehova ved å gå til hans Ord for å finne ut hvordan han ser på tingene. Å følge bibelske prinsipper er bra for oss ikke bare åndelig sett, men det kan også hjelpe oss til å dekke våre materielle behov. – Ordsp 3:6.

11 Et eksempel på hvordan Jehova har ledet noen av sine tjenere, har vi i noe en familie på Filippinene erfarte. De forpaktet en gård i fjellområdet Masbate, og begge foreldrene var alminnelige pionerer samtidig som de hadde mange barn å ta seg av. En dag fikk de varsel om oppsigelse, og det kom som et sjokk på dem. Hva var grunnen? De var blitt falskelig anklaget for uærlighet. Selv om  broren var bekymret for hvordan han skulle finne et sted hvor familien kunne bo, sa han: «Jehova vil sørge for oss. Han gir oss alltid det vi trenger, uansett hva som skjer.» Brorens tillit var ikke ubegrunnet. Noen dager senere fikk familien til sin lettelse vite at de ikke måtte dra fra gården likevel. Hva hadde skjedd? Jordeieren hadde lagt merke til at familien, som lot seg lede av bibelske prinsipper, hadde bevart en respektfull og fredelig holdning til tross for anklagen. Dette gjorde så stort inntrykk på ham at han ikke bare lot dem få bli, men også gav dem mer jord som de kunne dyrke. (Les 1. Peter 2:12.) Ja, Jehova leder oss ved hjelp av sitt Ord for å hjelpe oss til å takle vanskelige ting i livet.

EN VENN SOM HJELPER OSS Å UTHOLDE PRØVELSER

12, 13. I hvilke situasjoner lurer noen kanskje på om Gud virkelig legger merke til at de har det vondt?

12 Noen ganger kan det likevel være at en vanskelig situasjon varer lenge. Kanskje vi sliter med en kronisk sykdom, vedvarende motstand fra nær familie eller langvarig forfølgelse. Eller det kan være at vi har en alvorlig uoverensstemmelse med noen i menigheten.

13 Det kan for eksempel være at du er blitt såret av en bemerkning som du synes var uvennlig. «Dette burde ikke kunne skje i Guds organisasjon!» sier du. Men broren som kom med bemerkningen, får privilegier i menigheten og ser ut til å bli godt likt av andre. «Hvordan er dette mulig?» tenker du. «Ser ikke Jehova dette? Kommer han ikke til å gjøre noe?» – Sal 13:1, 2; Hab 1:2, 3.

14. Hva kan være en av grunnene til at Gud ikke griper inn for å løse våre personlige problemer?

14 Jehova kan ha gode grunner til ikke å gripe inn. Selv om du kanskje føler at den andre har mesteparten av skylden, kan det være at Gud ser annerledes på det. Fra hans synsvinkel har du kanskje mer skyld enn du er klar over. Den bemerkningen som du syntes var så sårende, kan faktisk ha vært et råd som du trengte, og som du burde ta til deg. I sin livshistorie fortalte bror Karl Klein, som tjente i det styrende råd, om en gang han ble irettesatt nokså direkte av bror J.F. Rutherford. Bror Rutherford hilste senere på bror Klein med et muntert «Hei, Karl!» Men bror Klein, som fortsatt var fornærmet etter irettesettelsen, mumlet bare en halvhjertet hilsen tilbake. Bror Rutherford forstod at bror Klein gikk og bar på vonde følelser, og advarte ham mot å bli offer for Djevelen. Bror Klein skrev senere: «Hvis vi bærer nag til en bror, spesielt hvis det er fordi han har sagt noe han har rett til å si i kraft av sin stilling, risikerer vi å gå i Djevelens snarer.» *

15. Hva må vi tenke på når vi møter prøvelser?

15 Når en vanskelig periode ser ut til aldri å ta slutt, kan det være at vi blir utålmodige. Hva da? Se for deg at du kjører på motorveien og blir sittende fast i kø. Du aner ikke hvor lenge du blir sittende der. Hvis du blir irritert og prøver å finne en annen vei, roter du deg kanskje bort. Det kan være at du ender opp med å komme for sent fram til bestemmelsesstedet, noe du ikke ville ha gjort hvis du hadde vært tålmodig og holdt deg på motorveien. Det forholder seg på lignende måte når det gjelder prøvelser i livet. Hvis du tålmodig holder deg på den veien som beskrives i Guds Ord, vil du med tiden komme fram til målet ditt.

16. Hva kan være en annen grunn til at Jehova velger å la være å gripe inn når vi møter prøvelser?

 16 Det kan være at Jehova tillater prøvelsene våre og ikke griper inn fordi han vil at vi skal lære noe viktig. (Les 1. Peter 5:6–10.) Men dette betyr ikke at det er Gud som står bak prøvelsene. (Jak 1:13) ‘Vår motstander, Djevelen’, er årsak til de fleste prøvelser. Men Gud kan bruke en vanskelig situasjon til å hjelpe oss til å vokse åndelig sett. Han ser at vi har det vondt, og fordi ‘han har omsorg for oss’, vil han sørge for at det bare varer «en kort tid». Ha tillit til at Jehova omsorgsfullt holder øye med deg når du møter prøvelser, og at han vil sørge for en utvei. – 2. Kor 4:7–9.

GUD GODKJENNER OG LØNNER OSS

17. Hvem ser Jehova etter, og hvorfor?

17 Det er også en annen grunn til at Gud holder øye med oss, som er spesielt oppmuntrende. Gjennom seeren Hanani sa han til kong Asa: «For hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» (2. Krøn 16:9) Gud så ikke et helt hjerte i Asa, men han vil «vise sin styrke til gagn for» deg hvis du fortsetter å gjøre det som er rett.

18. Hva må du huske hvis du føler at ingen setter pris på det du gjør? (Se det første bildet i artikkelen.)

18 Gud vil at vi skal ‘søke det gode’, ‘elske det gode’ og «gjøre det som er godt», slik at han kan ‘vise oss gunst’. (Am 5:14, 15; 1. Pet 3:11, 12) Jehova merker seg de rettferdige og velsigner dem. (Sal 34:15) Tenk for eksempel på de hebraiske jordmødrene Sjifra og Pua. Da israelittene var slaver i Egypt, fryktet disse to kvinnene Gud mer enn de fryktet farao, som hadde befalt dem å drepe alle hebraiske gutter ved fødselen. Deres gudgitte samvittighet fikk dem til å redde disse barna. Jehova så Sjifras og Puas gode gjerninger, og han lønnet dem ved å ‘skjenke dem etterkommere’. (2. Mos 1:15–17, 20, 21) Fra tid til annen føler vi kanskje at ingen setter pris på det gode vi gjør. Men Jehova gjør det. Han merker seg alt det gode vi gjør, og vil lønne oss for det. – Matt 6:4, 6; 1. Tim 5:25; Hebr 6:10.

19. Hvordan erfarte en søster at gode gjerninger ikke unngår Jehovas oppmerksomhet?

19 En søster i Østerrike erfarte at hennes anstrengelser ikke hadde unngått Guds oppmerksomme blikk. Fordi hun var av ungarsk opprinnelse, fikk hun adressen til en ungarsktalende kvinne for at hun skulle besøke henne. Hun drog dit med én gang, men det var ingen hjemme. Hun gikk tilbake igjen og igjen. Noen ganger hadde hun på følelsen at det var noen der, men ingen lukket opp. Hun la igjen litteratur, personlige brev og kontaktinformasjonen sin. Etter et og et halvt år med gjentatte besøk var det endelig noen som åpnet! Søsteren ble tatt imot av en vennlig dame, som sa: «Kom inn! Jeg har lest alt du har lagt igjen, og har ventet på deg.» Kvinnen hadde gått igjennom cellegiftbehandlinger og hadde ikke vært i form til å møte folk. Det ble startet et bibelstudium. Ja, Gud belønnet søsteren for hennes iherdige innsats!

20. Hva synes du om at Jehova holder øye med deg?

20 Jehova ser alt du gjør, og vil lønne deg til slutt. Når du tenker på at Guds øyne ser deg, må du ikke føle at du blir overvåket av et upersonlig overvåkingskamera. Du kan heller føle deg enda nærere vår omsorgsfulle Gud, som virkelig bryr seg om deg!

^ avsn. 14 Bror Kleins livshistorie stod i The Watchtower for 1. oktober 1984.