VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE April 2014

Dette nummeret drøfter hvordan vi kan vise en slik tro som Moses viste. Hvordan ser Jehova på familieforpliktelser, og hvordan hjelper han oss til å ta hånd om dem?

Etterlign Moses’ tro

Hvordan motiverte Moses’ tro ham til å avvise kjødelige begjær og verdsette sine tjenesteprivilegier? Hvorfor så Moses «ufravendt fram til utbetalingen av lønnen»?

Ser du «den usynlige»?

Hvordan kan det sies at Moses’ tro på Gud beskyttet ham mot menneskefrykt og hjalp ham til å stole på Guds løfter? Styrk din tro, slik at du ser Jehova som en virkelig person som er ivrig etter å hjelpe deg.

LIVSHISTORIE

Heltidstjenesten – hvor den har ført meg

Les om hvorfor Robert Wallen, som har vært 65 år i heltidstjenesten, sier at han har levd et svært rikt og meningsfylt liv.

Ingen kan tjene to herrer

Noen har flyttet fra familien for å tjene mer penger. Hvordan påvirker dette ekteskapet, barna og forholdet til Gud?

Vær ved godt mot –Jehova er din hjelper!

Hva gjorde en far for å reparere forholdet til familien etter å ha jobbet utenlands? Hvordan hjalp Jehova ham til å forsørge familien i et land med mye svakere økonomi?

Setter du pris på at Jehova holder øye med deg?

Tenk over fem måter Gud viser oss kjærlig omsorg på, og hvordan vi har gagn av hans personlige oppmerksomhet.

Visste du dette?

Hva betydde det når en person i bibelsk tid sønderrev klærne sine?