Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Familiestudiet – kan du gjøre det mer spennende?

Familiestudiet – kan du gjøre det mer spennende?

«Vi blir så oppslukt av det vi snakker om på familiestudiekvelden, at vi kan holde det gående til sent på kveld hvis jeg ikke stopper familien», sier en far i Brasil. En familiefar i Japan sier at det virker som om den ti år gamle sønnen hans glemmer tiden og bare vil studere videre. Hvorfor? «Han er motivert, og det har mye å si for at han gleder seg over studiet», sier faren.

Det er selvfølgelig ikke alle barn som er så motivert, og det er nok noen som ikke liker familiestudiekvelden. Men hvorfor gjør de ikke det? En far i Togo sier: «Tilbedelsen av Jehova bør ikke være kjedelig.» Hvis familiestudiet er kjedelig, kan det da komme av den måten det blir ledet på? Mange familier har funnet ut at familiestudiet kan gi den «største glede», slik sabbaten skulle gjøre. – Jes 58:13, 14.

Kristne fedre er klar over at det må være en avslappet atmosfære for at familien skal kunne glede seg over familiestudiet. Ralf, som har tre døtre og en sønn, sier at familiestudiet deres er mer som en uformell samtale enn som et studium, og at alle deltar. Noen ganger kan det riktignok være en utfordring å hjelpe alle til å holde interessen oppe og være fordypet i stoffet. En mor innrømmer: «Jeg har ikke alltid overskudd til å gjøre familiestudiet så spennende som jeg skulle ønske.» Hva med deg? Tar du imot utfordringen?

FLEKSIBILITET OG VARIASJON

«Vi er nødt til å være fleksible», sier en tobarnsfar i Tyskland. Natalia, som er mor til to, sier: «Det som er viktigst for vår familie, er variasjon, variasjon og atter variasjon.»  Mange familier deler opp familiestudiet i forskjellige deler. «Da blir det mer driv over det, og alle i familien blir engasjert», sier Cleiton, som bor i Brasil og er far til to tenåringer. Hvis det er stor aldersforskjell mellom barna, kan foreldrene dele opp studietiden for å vie hvert barns behov oppmerksomhet. Foreldrene kan også være fleksible når det gjelder valg av stoff og opplegg for studiet.

Hva gjør noen familier for å få mer variasjon? Noen begynner familiestudiet med å synge sanger for Jehova. «Det skaper en god atmosfære og forbereder oss mentalt på det vi skal studere», sier Juan i Mexico. Familien hans velger ut sanger som passer til noe av det stoffet de har tenkt å studere den kvelden.

Sri Lanka

Mange familier leser et stykke i Bibelen sammen. Og for variasjonens skyld leser de forskjellige familiemedlemmene replikkene til hver sin bibelske person. En far i Japan innrømmer at for ham føltes det «litt uvant å lese på den måten i begynnelsen». Men de to guttene hans var glad for å se at foreldrene hadde det artig sammen med dem. Noen familier lager til og med skuespill basert på bibelske fortellinger. Barn «legger ofte merke til ting i en bibelsk beretning som vi foreldre har oversett», sier Roger, som bor i Sør-Afrika og har to sønner.

Sør-Afrika

En annen måte å skape variasjon på er å jobbe på et prosjekt sammen, for eksempel bygge en modell av Noahs ark eller av Salomos tempel. Slike prosjekter krever undersøkelser som kan være spennende. En familie i Asia – en fem år gammel jente, foreldrene hennes og bestemoren – laget et brettspill som dreide seg om apostelen Paulus’ misjonsreiser. Andre familier har laget brettspill basert på beretninger i 2. Mosebok. Variasjon «blåste nytt liv i familiestudiet vårt og i selve familien», sier 19-åringen Donald, som bor i Togo. Kan du komme på et prosjekt som kan gjøre familiestudiekvelden mer spennende for familien din?

USA

FORBEREDELSER ER NØDVENDIG

Selv om variasjon og fleksibilitet kan gjøre familiestudiet interessant, er det nødvendig at alle forbereder seg for at det skal bli virkelig lærerikt. Det kan være vanskelig for barn å sitte lenge og konsentrere seg, så familieoverhodet må planlegge nøye hva slags stoff de skal gjennomgå, og ta seg tid til å forberede seg godt. En far sier: «Når jeg har forberedt meg, blir studiet mer meningsfylt for alle.» En far i Tyskland forteller familien hva de skal drøfte de kommende ukene. Når en far i Benin som har seks barn under tretten år, har tenkt å bruke en av dvd-ene våre under familiestudiet, gir han familien noen spørsmål på forhånd. Forberedelse har virkelig mye å si for kvaliteten på familiestudiet vårt.

Når familien på forhånd vet hva som skal gjennomgås, kan de snakke om det i løpet av uken, og på den måten kan de bygge opp begeistringen for det. Og hvis alle har en oppgave, kan hver enkelt føle at dette er hans eller hennes familiestudium.

GÅ INN FOR Å HOLDE DET REGELMESSIG

Mange familier synes at det er en utfordring å ha familiestudiet regelmessig.

Noen foreldre må jobbe lange dager for å få endene til å møtes. En far i Mexico, for eksempel, drar hjemmefra klokken seks om morgenen og kommer ikke tilbake før klokken åtte om kvelden. Og noen ganger er det kanskje nødvendig å flytte familiestudiet til en annen dag på grunn av et annet teokratisk arrangement.

Men vi må være fast bestemt på å holde familiestudiet regelmessig. Elleve år gamle Loïs, som bor i Togo, forteller hvor viktig dette er for familien hennes: «Selv om vi noen ganger må starte familiestudiet sent fordi det har skjedd noe i løpet av dagen, har vi alltid familiestudiet.» Det er forståelig at noen velger å ha studiet tidlig i uken. Hvis noe uventet skulle dukke opp, kan de utsette familiestudiet til en annen dag samme uke.

Husk at familiestudiekvelden er en del av vår tilbedelse. La alle medlemmene i familien ‘frambære sine leppers unge okser’ – sitt lovprisningsoffer – for Jehova hver uke. (Hos 14:2) Og måtte familiestudiet være en stund som alle i familien din gleder seg over, «for Jehovas glede er deres borg». – Neh 8:9, 10.