Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mars 2014

Hvordan bevare en positiv innstilling

Hvordan bevare en positiv innstilling

«Hvis et menneske skulle leve endog mange år, så la ham glede seg i dem alle.» – FORK 11:8.

1. Hvilke velsignelser fra Jehova kan hjelpe oss til å være lykkelige?

JEHOVA vil at vi skal være lykkelige, og han gir oss mange velsignelser som kan gjøre oss lykkelige. Det er jo han som har gitt oss livet. Og vi kan bruke livet til å lovprise Gud, siden han har dratt oss til den sanne tilbedelse. (Sal 144:15; Joh 6:44) Jehova forsikrer oss om at han er glad i oss, og han hjelper oss til å fortsette å tjene ham. (Jer 31:3; 2. Kor 4:16) Vi er i et åndelig paradis, der vi både får rikelig med åndelig føde og kan glede oss over et kjærlig brorskap. I tillegg har vi et fantastisk håp for framtiden.

2. Hva sliter noen av Guds trofaste tjenere med?

2 Selv om vi har disse grunnene til å være lykkelige, er det noen trofaste tjenere for Gud som sliter med negative tanker om seg selv. De føler kanskje at verken de eller tjenesten deres har noen særlig verdi i Jehovas øyne. For dem som stadig går rundt med slike negative følelser, kan kanskje tanken om å «glede seg» i «mange år» bare virke som en drøm. Livet kan føles som en lang rekke mørke dager. – Fork 11:8.

3. Hva kan forårsake negative følelser?

3 Disse brødrenes og søstrenes negative følelser kan skyldes skuffelser, sykdom eller begrensninger som følger med  høy alder. (Sal 71:9; Ordsp 13:12; Fork 7:7) I tillegg må alle kristne se i øynene at hjertet er forrædersk og kan fordømme oss, selv om Gud er fornøyd med oss. (Jer 17:9; 1. Joh 3:20) Satan Djevelen kommer med falske anklager mot Guds tjenere. Og de som tenker som ham, prøver kanskje å få oss til å tro på det Elifas sa – at vi ikke er verdt noe for Gud. Det var en løgn på Jobs tid, og det er det også i dag. – Job 4:18, 19.

4. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

4 I Bibelen viser Jehova oss tydelig at han er med dem som «vandrer i den dype skygges dal». (Sal 23:4) Én av måtene han er med oss på, er at han taler til oss gjennom sitt Ord. Bibelen er ‘mektig ved Gud til å rive ned sterkt befestede ting’, deriblant misoppfatninger og negative tanker. (2. Kor 10:4, 5) Så la oss nå se på hvordan vi kan bruke Bibelen til å hjelpe oss å utvikle og bevare en positiv innstilling. Du kan personlig ha nytte av dette, og du kan også se hvordan du kan oppmuntre andre.

BRUK BIBELEN TIL Å UTVIKLE EN POSITIV INNSTILLING

5. Hva slags prøve kan hjelpe oss til å ha en positiv innstilling?

5 Apostelen Paulus nevnte noe som kan hjelpe oss til å utvikle en positiv innstilling. Han kom med denne oppfordringen til menigheten i Korint: «Fortsett å prøve dere selv, om dere er i troen.» (2. Kor 13:5) «Troen» står for hele den kristne lære, som vi finner i Bibelen. Hvis det vi sier og gjør, stemmer overens med det Bibelen lærer, består vi prøven og viser at vi «er i troen». Vi kan selvfølgelig ikke velge og vrake når det gjelder hva i den kristne lære vi vil følge. Vi må leve etter alt som står i Bibelen. – Jak 2:10, 11.

6. Hvorfor bør vi prøve oss selv for å se ‘om vi er i troen’? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Kanskje du nøler med å ta denne prøven, spesielt hvis du er redd for ikke å bestå den. Men Jehovas syn på oss er viktigere enn vårt, og hans tanker er mye høyere enn våre. (Jes 55:8, 9) Han gransker sine tilbedere, ikke for å fordømme dem, men for å finne deres gode egenskaper og for å hjelpe dem. Når du bruker Guds Ord til å prøve deg selv for å se ‘om du er i troen’, vil du bedre kunne se deg selv slik Gud gjør. Dette kan hjelpe deg til å bytte ut din oppfatning om at du er verdiløs i Guds øyne, med denne bibelske sannheten: Du er verdifull for Jehova. Resultatet kan være som å trekke fra gardinene i et mørkt rom for å la solen slippe inn.

7. Hvordan kan vi ha nytte av å se på bibelske eksempler på trofasthet?

7 En god måte å ta denne prøven på er å meditere over det Bibelen sier om noen av Jehovas trofaste tjenere. Sammenlign deres omstendigheter og følelser med dine egne, og tenk over hva du ville gjort i deres situasjon. La oss nå se på tre eksempler som illustrerer hvordan du kan bruke Bibelen til å bekrefte for deg selv at du «er i troen», og derved få et mer positivt syn på deg selv.

DEN FATTIGE ENKEN

8, 9. (a) Hvordan var den fattige enkens omstendigheter? (b) Hvilke negative tanker kan enken ha hatt?

8 Jesus la merke til en fattig enke i templet i Jerusalem. Hennes eksempel kan hjelpe oss til å være positive til tross for våre begrensninger. (Les Lukas 21:1–4.) Tenk over omstendighetene til denne enken. I tillegg til at hun sørget over mannen sin, levde hun i et miljø der religiøse ledere heller ville ‘fortære enkenes hus’ enn å hjelpe slike sårbare  mennesker. (Luk 20:47) Hun var så fattig at hun ikke kunne gi mer til templet enn det en vanlig arbeider kunne tjene på noen minutter.

9 Prøv å forestille deg hva enken følte da hun kom inn i forgården til templet med de to småmyntene. Kan det være at hun tenkte på hvor lite bidraget hennes var sammenlignet med det hun kunne gi da mannen hennes levde? Ble hun flau da hun så de store bidragene som de foran henne gav, og lurte hun på om det hun skulle gi, var verdt noe i det hele tatt? Selv om hun kan ha hatt slike tanker, gjorde hun det hun kunne for å støtte den sanne tilbedelse.

10. Hvordan viste Jesus at enken var verdifull i Guds øyne?

10 Det Jesus sa, viste at både enken og bidraget hennes var mye verdt i Jehovas øyne. Han sa at hun la mer i bøssen enn det alle de rike gjorde. Bidraget hennes ville bli blandet med det de andre gav, men den som Jesus framhevet og roste, var akkurat henne. De som telte opp bidragene, og som senere så disse to småmyntene, kunne ikke vite hvor stor verdi myntene og giveren hadde i Jehovas øyne. Men det var Guds syn som virkelig betydde noe, ikke hva andre mennesker tenkte, og heller ikke hvordan enken så på seg selv. Kan du bruke denne beretningen til å ‘prøve om du er i troen’?

Hva lærer du av beretningen om den fattige enken? (Se avsnittene 8–10)

11. Hva kan du lære av beretningen om den fattige enken?

11 Dine omstendigheter kan ha mye å si for hvor mye du kan gi til Jehova. Noen som er oppe i årene eller har helseproblemer, er bare i stand til å bruke svært begrenset tid i forkynnelsen av det gode budskap. Har de noen grunn til å føle at den tiden de bruker i tjenesten, ikke er verdt å rapportere? Kanskje du ikke har store helseplager, men likevel føler at den tiden du bruker i tjenesten, er helt ubetydelig i forhold til alle de timene Guds folk som et hele bruker. Men vi lærer  av beretningen om den fattige enken at Jehova legger merke til og setter pris på hver minste ting vi gjør for ham, spesielt det som blir gjort under vanskelige omstendigheter. Tenk tilbake på det du har gjort for Jehova det siste året. Var en av de timene du viet til ham, et spesielt stort offer for deg? I så fall kan du være sikker på at han setter pris på det du gjorde for ham den timen. Når du i likhet med den fattige enken gjør alt du kan i Jehovas tjeneste, har du god grunn til å være overbevist om at du «er i troen».

«TA NÅ MIN SJEL BORT»

12–14. (a) Hva slags negative følelser hadde Elia? (b) Hva kan være grunnen til at Elia følte det slik han gjorde?

12 Profeten Elia var lojal mot Jehova og hadde en sterk tro. Men på et tidspunkt var han så langt nede at han bad Jehova om å ta hans liv. Han sa: «Det er nok! Ta nå min sjel bort, Jehova.» (1. Kong 19:4) Noen som ikke har følt en så dyp fortvilelse, avfeier kanskje Elias bønn som «ubesindig tale». (Job 6:3) Men det var slik han følte det. Vi kan merke oss at Jehova ikke refset Elia for at han ville dø, men i stedet hjalp ham.

13 Hvorfor hadde Elia slike følelser? Like før hadde han gjennomført en prøve i Israel som tydelig viste at Jehova er den sanne Gud, og som førte til at 450 Ba’al-profeter ble henrettet. (1. Kong 18:37–40) Elia håpet sannsynligvis at Guds folk nå kom til å vende tilbake til den rene tilbedelse, men det skjedde ikke. Den onde dronning Jesabel sendte bud til Elia om at hun la planer om å få ham drept. Elia ble livredd og flyktet sørover gjennom Juda og ut i den golde og ville ødemarken. – 1. Kong 19:2–4.

14 Alene med tankene sine reflekterte Elia over sitt tilsynelatende nytteløse arbeid som profet. Han sa til Jehova: «Jeg er ikke bedre enn mine forfedre.» Det han mente, var at han følte seg like ubrukelig som støvet og knoklene som var igjen etter de døde forfedrene hans. Han hadde i virkeligheten prøvd seg selv etter sin egen standard og kommet til at han var mislykket, at han ikke var verdt noe for Jehova eller noen andre.

15. Hvordan forsikret Gud Elia om at Han fortsatt verdsatte ham?

15 Men Den Allmektige så på Elia på en annen måte. Elia var fortsatt verdifull i Jehovas øyne, og Jehova gjorde noe konkret for å forsikre ham om det. Han sendte en engel for å styrke Elia. Han gav ham også mat og drikke for at han skulle kunne klare den 40 dager lange reisen sørover til Horeb-fjellet. I tillegg viste Gud på en vennlig måte at Elia tok feil da han hevdet at det ikke var noen andre trofaste israelitter igjen. Det er verdt å merke seg at Gud også gav Elia nye oppdrag, som Elia tok imot. Hjelpen fra Jehova gav ham nye krefter, og han begynte å tjene som profet igjen. – 1. Kong 19:5–8, 15–19.

16. På hvilke måter har Gud støttet deg?

16 Beretningen om Elia kan hjelpe deg til å bekrefte for deg selv at du «er i troen», og få et mer positivt syn på deg selv. For det første: Tenk på de måtene Jehova har støttet deg på. Har en av hans tjenere, kanskje en eldste eller en annen moden kristen, hjulpet deg en gang da du virkelig trengte det? (Gal 6:2) Har du fått åndelig næring fra Bibelen, våre kristne publikasjoner og menighetsmøtene? Neste gang du blir hjulpet på en av disse måtene, kan du tenke over den egentlige Kilden til hjelpen og takke Ham i bønn. – Sal 121:1, 2.

17. Hva verdsetter Jehova hos sine tjenere?

17 For det andre: Vær klar over at en  negativ innstilling kan være bedragersk. Det som teller, er hvordan Gud ser på oss. (Les Romerne 14:4.) Jehova verdsetter vår hengivenhet og vår trofasthet mot ham; han bedømmer oss ikke etter det vi utretter. Og det kan godt være at du i likhet med Elia har utrettet mer for Jehova enn du er klar over. Du har sannsynligvis gjort noe som har vært til oppmuntring eller hjelp for noen i menigheten, og det er sikkert noen i distriktet som har fått høre om sannheten på grunn av de anstrengelsene du har gjort deg.

18. Hva er ditt oppdrag fra Jehova et bevis for?

18 For det tredje: Se på hvert oppdrag fra Jehova som et bevis for at han er med deg. (Jer 20:11) Det kan være at du i likhet med Elia blir motløs fordi din tjeneste ser ut til å være forgjeves, eller fordi et av de åndelige målene dine virker uoppnåelig. Men du har det største privilegium man kan ha i dag – å forkynne det gode budskap og bære Guds navn. Så fortsett å være trofast. Da kan det som ble sagt i en av Jesu lignelser, på en måte bli sagt til deg: «Gå inn til din herres glede.» – Matt 25:23.

«EN BØNN AV DEN NØDSTILTE»

19. I hvilken situasjon var han som skrev Salme 102?

19 Den som skrev Salme 102, var dypt fortvilet. Han var ‘nødstilt’ – han hadde det svært vondt fysisk eller følelsesmessig – og han hadde ikke krefter til å takle problemene sine. (Sal 102, overskriften) Det han skrev, tyder på at han var helt overveldet av sine følelser, som smerte og ensomhet. (Sal 102:3, 4, 6, 11) Han trodde at Jehova ville kaste ham bort. – Sal 102:10.

20. Hvordan kan bønn hjelpe en som kjemper mot negative tanker?

20 Salmisten kunne likevel bruke livet sitt til å lovprise Jehova. (Les Salme 102:19–21.) Som vi ser av Salme 102, kan også de som er i troen, ha det vondt og ha vanskelig for å tenke på noe annet. Salmisten følte seg «som en ensom fugl på et tak», som om det eneste som holdt ham med selskap, var problemene hans. (Sal 102:7) Hvis du noen gang skulle føle det på samme måte, så utøs ditt hjerte for Jehova, slik salmisten gjorde. Den nødstiltes bønner – dine bønner – kan hjelpe deg til å kjempe mot negative tanker. Jehova lover at han skal «vende seg til den bønn som blir bedt av dem som er berøvet alt, og ikke forakte deres bønn». (Sal 102:17) Stol på det løftet.

21. Hvordan kan en som kjemper mot negative følelser, få en mer positiv innstilling?

21 Salme 102 viser også hvordan man kan utvikle en mer positiv innstilling. Salmisten klarte det ved å skifte fokus og konsentrere seg om sitt forhold til Jehova. (Sal 102:12, 27) Han fant trøst i å vite at Jehova alltid ville være der for å holde sitt folk oppe gjennom prøvelser. Så hvis du har negative følelser som for tiden hindrer deg i å gjøre så mye som du skulle ønske i tjenesten for Gud, bør du ta dette med i bønnene dine. Be ikke bare om at Gud må hjelpe deg med det som bekymrer deg, men også om at ‘Jehovas navn må bli forkynt’. – Sal 102:20, 21.

22. Hvordan kan hver og én av oss behage Jehova?

22 Ja, vi kan bruke Bibelen til å forvisse oss om at vi er i troen og er verdifulle i Jehovas øyne. Sant nok kan det være at vi ikke klarer å bli kvitt motløshet eller alle negative følelser i denne tingenes ordning. Men hver og én av oss kan likevel behage Jehova og bli frelst ved trofast å holde ut i tjenesten for ham. – Matt 24:13.