Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Mars 2014

I dette nummeret lærer vi hvordan vi kan bevare en selvoppofrende innstilling og et positivt syn på oss selv. Vi får også vite hvordan vi kan dra omsorg for eldre trosfeller og familiemedlemmer.

Hvordan nå hjertet til ikke-troende familiemedlemmer

Hva kan vi lære av den måten Jesus behandlet familien sin på? Hvordan kan vi dele vår tro med familiemedlemmer som har en annen tro – eller ingen tro i det hele tatt?

Hvordan bevare en selvoppofrende innstilling

Vi har en fiende som gradvis kan bryte ned vår selvoppofrende innstilling. Artikkelen identifiserer denne fienden og viser hvordan vi kan bruke Bibelen for å bekjempe den.

Hvordan bevare en positiv innstilling

Hvorfor sliter mange med negative tanker? Denne artikkelen viser hvordan Bibelen kan hjelpe oss til å ha et positivt syn på oss selv.

Familiestudiet – kan du gjøre det mer spennende?

Les hva noen i forskjellige land sier om sitt familiestudium, og få noen nyttige tips om hva du kanskje kan gjøre.

La oss ære de eldre blant oss

Les om Guds syn på de eldre. Hvilket ansvar har voksne barn overfor sine aldrende foreldre? Hvordan kan menigheter ære eldre brødre og søstre?

Dra omsorg for de eldre

Aldrende foreldre og deres barn kan snakke sammen om hvordan de kan forberede seg på de vanskelighetene som kan komme etter hvert som foreldrene blir eldre, og ta visse avgjørelser på forhånd. Hvordan kan de møte noen av utfordringene?

Sier du ja og likevel nei?

Kristne bør holde ord og ikke være slike som sier «ja og likevel nei». Hva om vi må bryte en avtale? Lær av Paulus’ eksempel.