Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2014

Jehova – vår beste Venn

Jehova – vår beste Venn

«[Abraham] ble kalt ‘Jehovas venn’.» – JAK 2:23.

1. Hvilke evner har vi fordi vi er skapt i Guds bilde?

«SOM far, så sønn» er et kjent uttrykk. Ja, mange barn ligner på foreldrene sine. Det er ikke så rart, for alle barn har fått en genetisk arv fra både mor og far. Jehova, vår himmelske Far, er livets Giver. (Sal 36:9) Og vi som er hans jordiske barn, ligner ham til en viss grad. Siden vi er skapt i hans bilde, har vi evnen til å resonnere og trekke konklusjoner og evnen til å utvikle og ta vare på vennskap. – 1. Mos 1:26.

2. Hva gjør det mulig for oss å få Jehova som Venn?

2 Jehova kan være vår beste Venn. Dette vennskapet er basert på Guds kjærlighet til oss og vår tro på ham og hans Sønn. Jesus sa: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» (Joh 3:16) Det er mange eksempler på at mennesker har hatt et nært forhold til Jehova. La oss kort se på to av dem.

‘MIN VENN ABRAHAM’

3, 4. Hvordan var Abrahams vennskap med Jehova forskjellig fra israelittenes?

3 Jehova omtalte patriarken Abraham, israelittenes stamfar, som ‘min venn Abraham’. (Jes 41:8; 2. Krøn 20:7, fotn.) Hva var denne trofaste mannens varige vennskap med  Skaperen bygd på? Det var hans tro. – 1. Mos 15:6; les Jakob 2:21–23.

4 Abrahams etterkommere, nasjonen Israel i gammel tid, hadde opprinnelig Jehova som Far og Venn. Men de mistet dessverre sitt vennskap med ham. Hvorfor? Fordi de mistet troen på Jehovas løfter.

5, 6. (a) Hvordan har Jehova blitt din Venn? (b) Hva bør vi spørre oss selv om?

5 Jo mer du lærer om Jehova, desto sterkere blir din tro på ham, og desto dypere blir din kjærlighet til ham. Tenk tilbake på den tiden da du forstod at Gud er en virkelig Person, en som du kunne utvikle et nært forhold til. Du lærte at vi alle sammen er født som syndere på grunn av Adams ulydighet. Og du ble klar over at menneskeheten som et hele er fremmedgjort for Gud. (Kol 1:21) Så forstod du at vår kjærlige himmelske Far ikke er en fjern person som er uinteressert i oss mennesker. Da du lærte at Jehova ofret sin Sønn, og du begynte å tro på gjenløsningen, var det starten på et vennskap med Gud.

6 Når vi nå tenker tilbake på hvordan vi ble kjent med Jehova, kan vi spørre oss selv: Fortsetter jeg å utvikle mitt vennskap med Gud? Har jeg en sterk tillit til min kjære Venn, Jehova, og blir min kjærlighet til ham sterkere for hver dag? Vi skal nå se på hvordan Gideon, en annen person i gammel tid som hadde et nært forhold til Jehova, er et godt eksempel for oss.

«JEHOVA ER FRED»

7–9. (a) Hvilken spesiell opplevelse hadde Gideon, og hva førte det til? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvordan kan vi utvikle vårt vennskap med Jehova?

7 Dommeren Gideon tjente Jehova i en turbulent periode av Israels historie etter at folket hadde kommet inn i det lovte land. Dommerne, kapittel 6, forteller at Jehovas engel besøkte Gideon i Ofra. På den tiden var nabofolket midjanittene en reell trussel mot Israel. Derfor tresket ikke Gideon hvete ute på den åpne marken, men i en vinpresse, der han raskt kunne gjemme unna det verdifulle kornet. Han ble overrasket da engelen viste seg og kalte ham «du tapre veldige mann». Gideon tvilte på at Jehova ville redde israelittene fra midjanittene, selv om han tidligere hadde utfridd dem fra Egypt. Men på vegne av Jehova forsikret engelen ham om at Jehova ville hjelpe ham, Gideon, til å «frelse Israel av Midjans hånd».

8 Gideon lurte på hvordan han kunne klare å utføre denne oppgaven. Svaret han fikk fra Jehova, var klart og tydelig: «Jeg skal jo vise meg å være med deg, og du skal sannelig slå Midjan som om det var én mann.» (Dom 6:11–16) Gideon lurte nok fortsatt på hvordan dette skulle gå til, så han bad om et tegn fra Gud. Legg merke til at Gideon ikke tvilte på at Jehova er en virkelig Person.

9 Det neste som skjedde, førte til at Gideon fikk sterkere tro og et nærere forhold til Gud. Gideon laget til et måltid og satte det fram for engelen. Da engelen rørte ved maten med staven sin og maten ved et mirakel brant opp, forstod Gideon at engelen virkelig var sendt av Gud. Gideon ble redd og utbrøt: «Akk, Suverene Herre Jehova, for jeg har sett Jehovas engel ansikt til ansikt!» (Dom 6:17–22) Men skapte dette avstand mellom Gideon og hans Gud? Nei, tvert imot. Den måten Gideon  hadde lært Jehova å kjenne på, fikk ham til å føle at han hadde fred med ham. Det forstår vi av at Gideon reiste et alter der som fikk navnet «Jehova-Sjalom», som betyr «Jehova er fred». (Les Dommerne 6:23, 24; fotn.) Når vi mediterer over hva Jehova gjør for oss hver eneste dag, forstår vi at han er en sann Venn. Regelmessige bønner til Gud øker vår indre fred og styrker vårt vennskap med ham.

HVEM SKAL VÆRE ‘GJEST I JEHOVAS TELT’?

10. Hva krever Jehova av en som vil være hans venn, ifølge Salme 15:3, 5?

10 For at Jehova skal være vår Venn, må vi oppfylle visse betingelser. I Salme 15 sang David om hva som kreves av oss for at vi skal kunne være ‘gjest i Jehovas telt’, det vil si være en venn av Jehova. (Sal 15:1) Vi skal nå fokusere på to av disse kravene – vi må unngå baktalelse, og vi må være ærlige i alt vi gjør. David sa om en som er gjest i Jehovas telt: «Han har ikke baktalt med sin tunge . . . , og bestikkelse mot den uskyldige har han ikke tatt imot.» – Sal 15:3, 5.

11. Hvorfor må vi ikke baktale noen?

11 I en annen salme kom David med denne advarselen: «Vokt din tunge for det som er ondt.» (Sal 34:13) Hvis vi ikke følger dette rådet, vil vi skape en kløft mellom oss og vår rettferdige, himmelske Far. Baktalelse er faktisk noe som kjennetegner Jehovas store fiende, Satan Djevelen. Ordet «djevel» kommer fra et gresk ord som betyr «baktaler». Hvis vi er nøye med hva vi sier om andre, kan vi beholde et nært forhold til Jehova. Det er spesielt viktig at vi passer på hvilken holdning vi har til utnevnte menn i menigheten. – Les Hebreerne 13:17; Judas 8.

12, 13. (a) Hvorfor bør vi være ærlige i alle ting? (b) Hvordan kan vår ærlighet virke på andre?

12 Jehovas tjenere er kjent for å være ærlige. Apostelen Paulus skrev: «Be stadig for oss, for vi har tillit til at vi har en ærlig samvittighet, idet vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» (Hebr 13:18) Fordi vi er bestemt på å «oppføre oss ærlig i alle ting», utnytter vi ikke våre kristne brødre. Hvis for eksempel en trosfelle arbeider for oss, passer vi på å behandle ham rettferdig og gi ham den lønnen som er avtalt. Vi som er kristne, behandler både våre ansatte og alle andre på en ærlig måte. Og hvis vi er ansatt av en trosfelle, er vi nøye med ikke å utnytte det ved å kreve spesielle fordeler.

13 Folk i verden roser ofte Jehovas vitner for at de er ærlige. Direktøren for et stort entreprenørselskap hadde for eksempel lagt merke til at Jehovas vitner holder ord. «Dere holder dere alltid til det som er avtalt», sa han. (Sal 15:4) En slik ærlighet hjelper oss til å bevare vårt vennskap med Jehova. I tillegg gir det ære til vår kjærlige, himmelske Far.

HJELP ANDRE TIL Å BLI JEHOVAS VENNER

Vi hjelper andre til å bli Jehovas venner (Se avsnittene 14, 15)

14, 15. Hva kan vi gjøre for å hjelpe andre til å bli Jehovas venner?

14 I felttjenesten møter vi mange som tror at Gud finnes, men som likevel ikke ser på ham som sin beste Venn. Hvordan kan vi hjelpe dem? Tenk over den veiledningen Jesus gav de 70 disiplene som han sendte ut to og to for å forkynne: «Hvor dere  kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Måtte dette hus ha fred.’ Og hvis det er en fredens venn der, skal deres fred hvile over ham. Men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere.» (Luk 10:5, 6) Hvis vi er vennlige, kan det være at folk får lyst til å lære mer om sannheten. Og det kan føre til at motstandere blir mildere stemt og tar bedre imot oss en annen gang.

15 Når vi møter mennesker som er sterkt engasjert i falsk religion, eller som følger ubibelske skikker, vil vi være vennlige mot dem også og bevare freden. Og hvis noen som er misfornøyd med dagens samfunn, kommer på møtene våre og vil lære om den Gud vi tilber, tar vi hjertelig imot dem. Artikler i serien «Bibelen forandrer folks liv» inneholder mange fine eksempler på dette.

ARBEID SAMMEN MED DIN BESTE VENN

16. Hvordan kan vi være både Jehovas venner og hans «medarbeidere»?

16 Personer som arbeider sammen, utvikler ofte nære vennskap. Alle som er innviet til Jehova, har det privilegium å være både hans venner og hans «medarbeidere». (Les 1. Korinter 3:9.) Ja, når vi er opptatt i arbeidet med å forkynne og gjøre disipler, lærer vi mer om de enestående egenskapene vår himmelske Far har. Vi ser hvordan hans hellige ånd hjelper oss til å forkynne det gode budskap.

17. Hvordan viser den åndelige føden vi får på stevnene, at Jehova er vår Venn?

17 Jo mer vi tar del i forkynnelsen, desto nærere blir vi knyttet til Jehova. Vi ser for eksempel hvordan han hindrer motstandere i å stanse forkynnelsesarbeidet. Tenk tilbake på de siste årene. Har vi ikke tydelig sett hvordan Jehova leder oss? Det er fantastisk å se hvordan han gir oss en jevn strøm av næringsrik åndelig føde. Stevneprogrammene viser oss hvor godt vår kjærlige Far forstår hvilke problemer og behov vi har. En familie skrev i et takkebrev etter et områdestevne: «Programmet gikk rett til hjertet på oss. Vi følte hvor høyt Jehova elsker hver og én av oss, og hvor inderlig han vil at vi skal lykkes.» Etter at et ektepar fra Tyskland hadde vært på et spesielt stevne i Irland, skrev de et brev til avdelingskontoret der de gav uttrykk for hvor takknemlige de var for den hjertelige velkomsten og omsorgen de fikk. Så sa de: «Men vår største takk går til Jehova og hans Konge, Jesus Kristus. De har invitert oss til å være en del av dette forente folket. Enheten er ikke bare noe vi snakker om, men noe vi opplever hver dag. Det vi erfarte i forbindelse  med det spesielle stevnet i Dublin, vil alltid minne oss om det dyrebare privilegium vi har, som får tjene vår store Gud sammen med dere alle.»

VENNER KOMMUNISERER

18. Hva kan vi spørre oss selv om når det gjelder vår kommunikasjon med Jehova?

18 God kommunikasjon gjør vennskap sterkere. Nå for tiden er det veldig populært å bruke sosiale nettsteder og sende tekstmeldinger. Men hvordan er det med vår kommunikasjon med vår beste Venn, Jehova? Han er den «som hører bønner». (Sal 65:2) Så hvor ofte tar vi initiativet til å kommunisere med ham?

19. Hva slags hjelp kan vi få hvis vi synes det er vanskelig å åpne oss for vår himmelske Far?

19 Noen av Jehovas tjenere synes ikke det er lett å åpne seg og uttrykke hva de føler innerst inne. Men det er det Jehova ønsker at vi skal gjøre når vi ber. (Sal 119:145; Klag 3:41) Hvis vi synes det er vanskelig å sette ord på det vi føler, er det hjelp å få. Paulus skrev til de kristne i Roma: «Hva vi bør be om i samsvar med det vi har behov for, vet vi ikke, men ånden selv går i forbønn for oss med uuttalte sukk. Men han som ransaker hjertene, vet hva åndens mening er, for i overensstemmelse med Gud går den i forbønn for hellige.» (Rom 8:26, 27) Det å meditere over de ordene vi leser i slike bibelske bøker som Job, Salmene og Ordspråkene, kan hjelpe oss til å se hvordan vi selv kan uttrykke våre innerste følelser overfor Jehova.

20, 21. Hvilken trøst gir Paulus’ ord i Filipperne 4:6, 7?

20 Når vi opplever vanskelige situasjoner, så la oss ta til oss Paulus’ inspirerte ord til filipperne: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse.» En slik åpen kommunikasjon med vår beste Venn vil gi oss trøst, for Paulus sier videre: «Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» (Fil 4:6, 7) Måtte vi alltid verdsette den enestående «Guds fred», som virkelig vokter vårt hjerte og våre forstandsevner.

Hvordan styrker bønn vårt vennskap med Gud? (Se avsnitt 21)

21 Bønn hjelper oss til å utvikle vårt vennskap med Jehova. Så la oss «be uopphørlig». (1. Tess 5:17) Måtte dette studiet styrke vårt dyrebare forhold til Gud og vår beslutning om å leve opp til hans rettferdige krav. Og la oss sette av tid til å meditere over de velsignelsene vi får fordi Jehova er vår Far, vår Gud og vår Venn.