Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2014

Gled deg over Lammets bryllup!

Gled deg over Lammets bryllup!

«La oss fryde oss og være jublende glade, . . . for Lammets bryllup er kommet.» – ÅP 19:7.

1, 2. (a) Hvilket bryllup vil føre til stor glede i himmelen? (b) Hvilke spørsmål oppstår?

DET tar alltid tid å forberede et bryllup. Men det bryllupet vi skal se på her, er et helt spesielt, kongelig bryllup, som det har tatt rundt 2000 år å forberede! Nå skal brudgommen snart forenes med sin brud. Kongens palass vil bli fylt med glad musikk, og himmelske skarer vil synge: «Lovpris Jah, for Jehova vår Gud, Den Allmektige, har begynt å herske som konge. La oss fryde oss og være jublende glade, og la oss gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har gjort seg rede.» – Åp 19:6, 7.

2 ‘Lammet’, som er brudgommen i dette bryllupet som fører til så stor glede i himmelen, er ingen annen enn Jesus Kristus. (Joh 1:29) Hvordan er han kledd for bryllupet? Hvem er bruden? Hvordan har hun «gjort seg rede»? Når finner bryllupet sted? Vil dette bryllupet som fører til jubel i himmelen, også føre til glede blant dem som har håp om å leve evig på jorden? Vi er spent på de svarene vi vil få på disse spørsmålene når vi nå fortsetter vår undersøkelse av Salme 45.

 KLÆRNE HANS ER VELLUKTENDE

3, 4. (a) Hva blir det sagt om Brudgommens bryllupsklær, og hva bidrar til den gleden han føler? (b) Hvem er de «kongers døtre» og «den kongelige gemalinne» som gleder seg sammen med Brudgommen?

3 Les Salme 45:8, 9. Brudgommen, Jesus Kristus, tar på seg sine praktfulle, kongelige bryllupsklær. De dufter godt, som de ‘mest utsøkte velluktende stoffene’ myrra og kassia, som var noen av ingrediensene i den hellige salvingsoljen som ble brukt i Israel. – 2. Mos 30:23–25.

4 Den himmelske musikken som fyller palasset, bidrar til den gleden Brudgommen føler da bryllupet nærmer seg. «Den kongelige gemalinne» – den himmelske delen av Guds organisasjon, som innbefatter «kongers døtre», det vil si de hellige englene – gleder seg sammen med Brudgommen. Så spennende å høre himmelske røster erklære: «La oss fryde oss og være jublende glade, . . . for Lammets bryllup er kommet»!

BRUDEN ER REDE TIL BRYLLUPET

5. Hvem er bruden?

5 Les Salme 45:10, 11. Vi vet nå hvem Brudgommen er, men hvem er bruden? Hun er ikke én person, men en gruppe. Den består av alle de 144 000 medlemmene av den salvede menighet, som har Jesus Kristus som Hode. (Les Efeserne 5:23, 24.) Disse åndssalvede kristne blir en del av Kristi messianske rike. (Luk 12:32) De «fortsetter å følge Lammet uansett hvor det går». (Åp 14:1–4) De blir «Lammets hustru» og bor sammen med ham i hans himmelske bolig. – Åp 21:9; Joh 14:2, 3.

6. Hvorfor blir de salvede omtalt som «kongedatteren», og hvorfor blir det sagt til dem at de må ‘glemme sitt folk’?

6 Den framtidige bruden blir ikke bare kalt «datter», men også «kongedatteren». (Sal 45:13) Hvilken konge er hun datter av? Salvede kristne blir adoptert som Jehovas «barn». (Rom 8:15–17) Siden de salvede skal bli en himmelsk brud, blir det sagt til dem at de må ‘glemme sitt folk og sin [kjødelige] fars hus’. De må holde sitt sinn «rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden». – Kol 3:1–4.

7. (a) Hva har Kristus gjort for at hans brud skal være rede? (b) Hvordan ser bruden på ham som skal bli hennes ektemann?

7 I århundrenes løp har Kristus gjort sin kommende brud rede til bryllupet i himmelen. Apostelen Paulus forklarte at Kristus «elsket menigheten og gav seg selv for den, for at han kunne hellige den, idet han renset den med vannbadet ved hjelp av ordet, for at han kunne framstille menigheten for seg selv i dens prakt, uten at den hadde en plett eller en rynke eller noe slikt, men for at den skulle være hellig og uten lyte». (Ef 5:25–27) Paulus sa til de salvede kristne i det gamle Korint: «Jeg er nidkjær for dere med en nidkjærhet som er av Gud, for jeg har personlig lovt dere bort til ekteskap med én mann for å kunne framstille dere som en ren jomfru for Kristus.» (2. Kor 11:2) Brudgommen, Jesus Kristus, setter pris på sin vordende bruds åndelige «skjønnhet», det vil si hennes rene tilbedelse. Og bruden ser på ham som sin «herre» og ‘bøyer seg for ham’ som sin vordende ektemann.

BRUDEN «FØRES TIL KONGEN»

8. Hvorfor passer det godt at bruden blir beskrevet som «overmåte herlig»?

8 Les Salme 45:13, 14a. Bruden i det kongelige bryllupet blir beskrevet som strålende, som «overmåte  herlig». I Åpenbaringen 21:2 blir bruden sammenlignet med en by, Det nye Jerusalem, og det står at hun er «pyntet for sin ektemann». Denne himmelske byen har «Guds herlighet» og stråler «som den kosteligste stein, som en jaspisstein som skinner klart som krystall». (Åp 21:10, 11) Det nye Jerusalems prakt blir vakkert beskrevet i Åpenbaringen. (Åp 21:18–21) Det er ikke noe rart at salmisten omtaler bruden som «overmåte herlig»! Det kongelige bryllupet finner jo sted i himmelen.

9. Hvem er «kongen» som bruden skal føres til, og hvordan er bruden kledd?

9 Den som bruden blir ført til, er Brudgommen – den messianske Konge. Han har ‘gjort henne i stand’ ved å ‘rense henne med vannbadet ved hjelp av ordet’. Hun er «hellig og uten lyte». (Ef 5:26, 27) Bruden må også være passende kledd for anledningen. Og det er hun! «Hennes klesdrakt har innfatninger av gull», og «i vevd kledning skal hun føres til kongen». Det er «blitt gitt henne å bli kledd i skinnende, rent, fint lin, for det fine linet står for de helliges rettferdige gjerninger». – Åp 19:8.

‘BRYLLUPET ER KOMMET’

10. Når skal Lammets bryllup finne sted?

10 Les Åpenbaringen 19:7. Når vil Lammets bryllup finne sted? Åpenbaringen 19:7 sier at Lammets «hustru har gjort seg rede» til bryllupet, men versene etter gir ikke en nærmere beskrivelse av bryllupet. I stedet gir de en levende beskrivelse av den siste fasen av den store trengsel. (Åp 19:11–21) Betyr dette at bryllupet finner sted før Kongen, Brudgommen, fullfører sin seier? Nei. Synene i Åpenbaringen står ikke i kronologisk rekkefølge. I Salme 45 finner det kongelige bryllupet sted etter at Kongen Jesus Kristus har spent på seg sverdet og ‘dratt videre til seier’ over sine fiender. – Sal 45:3, 4.

11. I hvilke etapper skal Kristus fullføre sin seier?

11 Vi kan derfor konkludere med at rekkefølgen av begivenhetene er slik: Først blir dommen fullbyrdet over «den store skjøge», Babylon den store, den falske religions verdensrike. (Åp 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Så vil Kristus dra ut for å fullbyrde Guds dommer over resten av Satans onde ordning på jorden ved å ødelegge den i Harmageddon, «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». (Åp 16:14–16; 19:19–21) Til slutt fullfører krigerkongen sin seier ved å kaste Satan og hans demoner i avgrunnen, slik at de kommer i en dødlignende, uvirksom tilstand. – Åp 20:1–3.

12, 13. (a) Hva skjer før Lammets bryllup finner sted? (b) Hvem i himmelen vil være jublende glade over Lammets bryllup?

12 Etter hvert som salvede kristne under Kristi nærvær fullfører sitt jordiske livsløp, blir de oppreist til himmelsk liv. En tid etter ødeleggelsen av Babylon den store skal Jesus samle til seg resten av medlemmene av brudeklassen. (1. Tess 4:16, 17) Alle medlemmene av bruden vil derfor være i himmelen før Harmageddon-krigen bryter ut. Etter denne krigen kan Lammets bryllup finne sted. For en glederik begivenhet dette bryllupet vil bli! «Lykkelige er de som er innbudt til aftensmåltidet ved Lammets bryllup», sier Åpenbaringen 19:9. De 144 000 medlemmene av brudeklassen kommer virkelig til å være lykkelige. Og Brudgommen blir jublende glad over at det fulle antall av hans medkonger er hos ham og symbolsk sett ‘spiser og drikker ved hans bord i hans rike’. (Luk 22:18,  28–30) Men det er ikke bare Brudgommen og bruden som vil glede seg over bryllupet.

13 Som vi har nevnt tidligere, synger himmelske skarer i kor: «La oss fryde oss og være jublende glade, og la oss gi ham [Jehova] æren, for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har gjort seg rede.» (Åp 19:6, 7) Men hva med Jehovas tjenere på jorden? Vil de også glede seg over bryllupet?

«DE SKAL FØRES FRAM MED FRYD»

14. Hvem er «jomfruene», som er brudens «venninner», og som er nevnt i Salme 45?

14 Les Salme 45:12, 14b, 15. Profeten Sakarja forutsa at i endens tid skulle folk av nasjonene i takknemlighet slutte seg til dem som er igjen av det åndelige Israel på jorden. Han skrev: «I de dager skal det skje at ti menn av alle språk blant nasjonene skal gripe fatt, ja i sannhet gripe fatt i kappefliken til en mann som er jøde, og si: ‘Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.’» (Sak 8:23) I Salme 45:12 blir disse symbolske ‘ti mennene’ omtalt som «Tyrus’ datter» og «de rike blant folket». De kommer til den salvede rest med gaver for å få deres velvilje og åndelige hjelp. Siden 1935 har millioner av mennesker latt den salvede rest få ‘føre dem til rettferdighet’. (Dan 12:3) Disse som lojalt samarbeider med de salvede kristne, har gjort forandringer som gjør at de nå lever et rent liv – de er blitt ‘jomfruer’ i åndelig forstand. Disse «jomfruene», som er brudens «venninner», har innviet seg til Jehova og bevist at de er trofaste undersåtter av Kongen, Brudgommen.

15. Hvordan har ‘venninnene’ samarbeidet med dem av brudeklassen som fortsatt er på jorden?

 15 De av brudeklassen som fortsatt er på jorden, har vært spesielt takknemlige for den helhjertete støtten som disse ‘venninnene’ har gitt dem i forkynnelsen av det «gode budskap om riket» jorden over. (Matt 24:14) Det er ikke bare «ånden og bruden» som fortsetter å si «Kom!», men også de som hører, sier «Kom!» (Åp 22:17) Ja, de «andre sauer» har hørt medlemmene av den salvede brudeklassen si «Kom!» og sier i forening med dem «Kom!» til alle jordens folk. – Joh 10:16.

16. Hvilket privilegium har Jehova gitt de andre sauer?

16 Den salvede rest elsker sine støttespillere og er glad for å vite at Brudgommens Far, Jehova, har gitt disse andre sauer på jorden det privilegium å få del i jubelen over Lammets bryllup. Det er forutsagt at disse ‘venninnene’ skulle «føres fram med fryd og glede». Ja, de andre sauer, som håper å leve evig på jorden, vil få del i den universelle fryd og glede som vil rå når Lammets bryllup finner sted i himmelen. Det passer godt at Åpenbaringen sier at de som tilhører den ‘store skare’, står «foran tronen og foran Lammet». De yter Jehova hellig tjeneste i den jordiske forgården til hans åndelige tempel. – Åp 7:9, 15.

«Jomfruene», som er brudens «venninner», gleder seg over Lammets bryllup (Se avsnitt 16)

‘I DINE FORFEDRES STED SKAL DINE SØNNER VÆRE’

17, 18. Hvordan blir Lammets ekteskap fruktbart, og hvem vil Kristus bli far til i løpet av sitt tusenårige styre?

17 Les Salme 45:16. De ‘venninnene’ som følger Kristi himmelske brud, vil få enda en grunn til å fryde seg når de ser at ekteskapet blir fruktbart i den nye verden. Brudgommen, Kongen, vil rette oppmerksomheten mot jorden og oppreise sine jordiske ‘forfedre’ fra de døde. De blir da hans jordiske «sønner». (Joh 5:25–29; Hebr 11:35) Han vil sette noen av dem til «fyrster på hele jorden». Kristus vil uten tvil også sette noen av vår tids trofaste eldste til å ta ledelsen i den nye verden. – Jes 32:1.

18 I løpet av sitt tusenårige styre vil Kristus også bli far til andre. Alle på jorden som får evig liv, får det fordi de viser tro på Jesu gjenløsningsoffer. (Joh 3:16) På den måten blir han deres ‘Evige Far’. – Jes 9:6, 7.

MOTIVERT TIL Å ‘TALE OM HANS NAVN’

19, 20. Hvordan kan vi si at de spennende begivenhetene som er beskrevet i Salme 45, angår alle sanne kristne i dag?

19 Les Salme 45:1, 17. De begivenhetene som Salme 45 handler om, angår alle kristne. Den salvede rest på jorden ser spent fram til snart å bli forent med sine brødre og sin Brudgom i himmelen. De andre sauer blir enda mer motivert til å underordne seg sin store Konge, og de er takknemlige for at de har det privilegium å samarbeide med dem av brudeklassen som fortsatt er på jorden. Etter at Kristus og hans medregenter har inngått ekteskap, skal de utøse utallige velsignelser over dem som bor på jorden. – Åp 7:17; 21:1–4.

20 Så vi kan virkelig se fram til at den messianske Konge skal utrette «noe godt». Motiverer ikke dette oss til å ‘tale om hans navn’ og gjøre det kjent? Måtte vi være blant dem som ‘priser Kongen til uavgrenset tid, ja for evig’!