Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Januar 2014

Riket har hersket i 100 år – hvordan berører det deg?

Riket har hersket i 100 år – hvordan berører det deg?

«Store og underfulle er dine gjerninger, Jehova Gud, . . . evighetens Konge.» – ÅP 15:3.

1, 2. Hva vil Guds rike utrette, og hvorfor kan vi være overbevist om at Riket vil komme?

PÅ ET fjell i nærheten av Kapernaum om våren i år 31 lærte Jesus Kristus sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme.» (Matt 6:10) I dag er det mange som tviler på at Guds rike noen gang vil komme. Vi derimot er overbevist om at Jehova vil besvare våre inderlige bønner om at Riket må komme.

2 Jehova skal bruke Riket til å forene sin familie i himmelen og på jorden. Hans hensikt når det gjelder dette, vil bli gjennomført. (Jes 55:10, 11) De spennende tingene som har skjedd de siste 100 årene, viser at Jehova allerede er blitt Konge i vår tid, og at han gjør store og underfulle gjerninger til gagn for millioner av lojale undersåtter. (Sak 14:9; Åp 15:3) Likevel er ikke det at Jehova blir Konge, det samme som Guds rikes komme – det Jesus lærte oss å be om. Hva er forskjellen mellom disse begivenhetene, og hvordan berører de oss?

JEHOVAS REGJERENDE KONGE GÅR TIL HANDLING

3. (a) Når og hvor ble Jesus satt på tronen som Konge? (b) Hvordan vil du bevise at Riket ble opprettet i 1914? (Se fotnoten.)

3 På slutten av 1800-tallet begynte Guds tjenere å forstå en profeti som ble nedskrevet av Daniel for 2500 år siden: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt.» (Dan 2:44) I flere tiår pekte bibelstudentene  på at 1914 kom til å bli et betydningsfullt år. Mange mennesker på den tiden var optimistiske. Som en forfatter skriver: «I 1914 var verden full av håp og løfterike utsikter.» Men senere det året begynte den første verdenskrig, og bibelske profetier ble oppfylt. De sultkatastrofene, jordskjelvene og epidemiene som fulgte, og også andre ting som skjedde som en oppfyllelse av bibelske profetier, viste tydelig at Jesus Kristus hadde begynt å herske i himmelen som Guds rikes Konge i 1914. * Ved å sette sin Sønn på tronen som den messianske Konge hadde Jehova blitt Konge på en ny måte!

4. Hva var det første Guds nyinnsatte Konge gjorde, og hvem rettet han så oppmerksomheten mot?

4 Den første oppgaven Guds nyinnsatte Konge fikk, var å føre krig mot sin Fars hovedmotstander, Satan. Jesus og hans engler kastet Djevelen og hans demoner ut av himmelen. Det førte til stor glede i himmelen, men til en tid med store lidelser på jorden. (Les Åpenbaringen 12:7–9, 12.) Deretter vendte Kongen oppmerksomheten mot sine undersåtter på jorden for å lutre dem, lære dem opp og organisere dem, så de kunne gjøre Guds vilje. Deres positive reaksjon på disse tre av Rikets funksjoner er et fint eksempel for oss i dag. La oss se hvordan.

DEN MESSIANSKE KONGE LUTRER SINE LOJALE UNDERSÅTTER

5. Hvilken renselse fant sted fra 1914 til første del av 1919?

5 Etter at Kongen hadde fjernet Satans og demonenes fordervende innflytelse fra himmelen, satte Jehova ham til å inspisere sine etterfølgere på jorden og lutre dem åndelig sett. Profeten Malaki beskrev denne åndelige renselsen. (Mal 3:1–3) Historien viser at denne lutringen foregikk fra 1914 til første del av 1919. * For at vi skal kunne være en del av Jehovas universelle familie, må vi være rene, eller hellige. (1. Pet 1:15, 16) Vi må ikke la falsk religion eller verdens politikk gjøre oss urene.

6. Hvem skaffer til veie åndelig mat, og hvorfor er denne maten så viktig?

6 Etter dette brukte Jesus sin myndighet som Konge til å utnevne en ‘tro og klok slave’. Denne slaven skulle skaffe til veie en jevn forsyning av sunn åndelig mat til alle som utgjør den ‘ene hjord’ som Jesus drar omsorg for. (Matt 24:45–47; Joh 10:16) Siden 1919 har en liten gruppe salvede brødre lojalt ivaretatt det store ansvaret å gi ‘tjenestefolkene’ mat. Den overflod av åndelig mat vi får gjennom denne kanalen, gir oss næring, slik at vi kan vokse i troen. Denne maten styrker vår beslutning om å holde oss rene i både åndelig, moralsk, mental og fysisk forstand. Den lærer oss også opp og utruster oss, så vi fullt ut kan delta i det viktigste arbeidet som blir utført på jorden i dag. Forsyner du deg regelmessig av denne åndelige maten?

KONGEN LÆRER OPP SINE UNDERSÅTTER TIL Å FORKYNNE

7. Hvilket viktig arbeid satte Jesus i gang da han var på jorden, og hvor lenge skulle det fortsette?

7 Da Jesus begynte sin tjeneste på jorden, sa han: «Også for andre byer må jeg forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Luk 4:43) I tre og et halvt år var det  dette arbeidet han fokuserte på. Han sa også til disiplene: «Når dere går av sted, skal dere forkynne og si: ‘Himlenes rike er kommet nær.’» (Matt 10:7) Etter sin oppstandelse forutsa Jesus at hans etterfølgere skulle utbre budskapet «til den fjerneste del av jorden». (Apg 1:8) Han lovte dem at han personlig skulle støtte dette viktige arbeidet helt fram til vår tid. – Matt 28:19, 20.

8. Hvordan motiverte Kongen sine jordiske undersåtter til å forkynne?

8 Fra 1919 av hadde det «gode budskap om riket» et utvidet innhold. (Matt 24:14) Kongen hersket i himmelen, og han hadde samlet en liten gruppe undersåtter på jorden som var blitt renset åndelig sett. De var ivrige etter å adlyde Jesu klare befaling om å forkynne det gode budskap om Guds opprettede rike over hele jorden. (Apg 10:42) Det var for eksempel nærmere 20 000 som kom sammen på et internasjonalt stevne i Cedar Point i Ohio i september 1922. Prøv å se for deg hvor begeistret de må ha blitt da bror Rutherford holdt foredraget med tittelen «Riket» og sa: «Se, Kongen regjerer! Dere er hans budbringere. Derfor forkynn, forkynn, forkynn om Kongen og hans rike!» To tusen av stevnedeltakerne ble med på en spesiell «Tjenestens dag» og besøkte folks hjem så langt som sju mil unna stevnestedet. Én bror sa begeistret: «Jeg kommer aldri til å glemme oppfordringen til å forkynne om Riket og den entusiasmen forsamlingen viste!» Mange andre følte det på samme måte.

9, 10. (a) Hvilke skoler er blitt opprettet for å lære opp Rikets forkynnere? (b) Hvordan har du personlig hatt nytte av denne opplæringen?

9 I 1922 var det over 17 000 ivrige Rikets forkynnere i 58 land rundt om i verden. Men de trengte opplæring. I det første århundre gav den framtidige Kongen klar veiledning om hva, hvor og hvordan hans disipler skulle forkynne. (Matt 10:5–7; Luk 9:1–6; 10:1–11) På samme måte sørger Jesus for at alle som forkynner om Riket i dag, får den veiledningen og de hjelpemidlene de trenger for å være gode lærere. (2. Tim 3:17) Jesus gir sine undersåtter opplæring med tanke på felttjenesten gjennom den kristne menighet. Én måte han gir opplæring på, er gjennom den teokratiske tjenesteskolen, som blir holdt i mer enn 111 000 menigheter verden over. Denne skolen har gitt de over sju millioner som deltar i forkynnelsen nå, opplæring i å forkynne og undervise på en måte som appellerer til «alle slags mennesker». – Les 1. Korinter 9:20–23.

10 I tillegg til den teokratiske tjenesteskolen er det blitt opprettet bibelskoler for å lære opp eldste, pionerer, misjonærer,  ugifte brødre, kristne ektepar, avdelingskontorenes utvalgsmedlemmer og deres koner og reisende tilsynsmenn og deres koner. * Elevene i en klasse ved Bibelskolen for kristne ektepar viste at de satte pris på skolen, ved å si: «Den spesialiserte opplæringen vi har fått, har gitt oss dypere kjærlighet til Jehova og gjort oss bedre rustet til å hjelpe andre.»

11. Hvordan har det vært mulig for Jesu etterfølgere å fortsette å forkynne til tross for motstand?

11 Denne omfattende forkynnelsen og undervisningen har ikke gått upåaktet hen hos Satan. Han retter både direkte og listige angrep mot budskapet om Guds rike og dem som forkynner det, for å stoppe arbeidet. Men Satans angrep er nytteløse. Jehova har satt sin Sønn «høyt over enhver regjering og myndighet og makt og ethvert herredømme». (Ef 1:20–22) Som Konge bruker Jesus sin myndighet til å beskytte og lede sine disipler for at hans Fars vilje skal skje. * Det gode budskap blir forkynt, og millioner av oppriktige mennesker blir undervist i Jehovas veier. Det er virkelig et stort privilegium å få være med på dette viktige arbeidet!

KONGEN ORGANISERER SINE UNDERSÅTTER MED TANKE PÅ STØRRE VIRKSOMHET

12. Nevn noen av de organisasjonsmessige forbedringene som er blitt gjort siden Riket ble opprettet.

12 Helt siden Riket ble opprettet i 1914, har Kongen forbedret den måten Guds tjenere er organisert på for å gjøre hans Fars vilje. (Les Jesaja 60:17.) I 1919 ble det i hver menighet utnevnt en «arbeidsdirektør» som skulle ta ledelsen i forkynnelsesarbeidet. I 1927 begynte menighetene å utføre regelmessig, organisert forkynnelse fra hus til hus på søndagene. I 1931 ble de som støttet Riket, motivert til større innsats da de antok det bibelske navnet Jehovas vitner. (Jes 43:10–12) I 1938 sluttet man med demokratiske valg av menn som skulle ha ansvar i menigheten, og gikk over til teokratiske utnevnelser. Fram til 1972 hadde det vært én tilsynsmann i menigheten, men det året fikk et eldsteråd i oppgave å føre tilsyn med menigheten. Alle kvalifiserte menn ble oppfordret til å være villige til å tjene som ‘hyrder for Guds hjord’. (1. Pet 5:2) I 1976 ble det styrende råd inndelt i seks utvalg for at de skulle føre tilsyn med Rikets arbeid verden over. Jehovas utnevnte Konge  har altså sørget for at Rikets undersåtter gradvis er blitt organisert på en mer teokratisk måte.

13. Hvordan er du blitt berørt av det som Rikets styre har utrettet i løpet av 100 år?

13 Tenk på det den messianske Konge har utrettet de første 100 årene av sin regjeringstid. Han har renset et folk for Jehovas navn. Han har ledet forkynnelsen av det gode budskap om Riket, som nå foregår i 239 land og områder, og undervist millioner av mennesker i Jehovas veier. Han har forent over sju millioner lojale undersåtter, som alle villig gir av seg selv for å gjøre hans Fars vilje. (Sal 110:3) Det Jehova har utrettet ved hjelp av det messianske rike, er virkelig stort og imponerende. Og enda flere spennende begivenheter ligger foran oss!

FRAMTIDIGE VELSIGNELSER UNDER DET MESSIANSKE RIKE

14. (a) Hva ber vi Gud om når vi ber: «La ditt rike komme»? (b) Hva er årsteksten for 2014, og hvorfor passer den godt?

14 Det at Jehova kronet sin Sønn, Jesus Kristus, som den messianske Konge i 1914, var ikke en fullstendig oppfyllelse av bønnen: «La ditt rike komme.» (Matt 6:10) Det var jo forutsagt i Bibelen at Jesus skulle «dra undertvingende fram midt iblant [sine] fiender». (Sal 110:2) Verdens styresmakter under Satans kontroll er fortsatt i opposisjon til Riket. Når vi ber om at Guds rike må komme, ber vi Gud om at den messianske Konge og hans medregenter må komme og gjøre slutt på menneskers styre og fjerne Rikets motstandere på jorden. Når det skjer, blir Daniel 2:44 oppfylt, der det står at Guds rike skal «knuse og gjøre ende på alle disse rikene». Det skal fjerne sine politiske fiender. (Åp 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21) Det er nå svært kort tid igjen til dette skjer. Så passende det er at vår årstekst for 2014 – 100 år etter at Guds rike ble opprettet i himmelen – er hentet fra Matteus 6:10, hvor det står: «La ditt rike komme»!

Årsteksten for 2014: «La ditt rike komme.» – Matteus 6:10

15, 16. (a) Hvilke spennende ting vil skje i løpet av Kristi tusenårige styre? (b) Hva er det siste Jesus vil gjøre som den messianske Konge, og hva vil dette bety når det gjelder Jehovas hensikt?

15 Etter at den messianske Konge har tilintetgjort Guds fiender på jorden, skal han kaste Satan og demonene i en avgrunn, hvor de skal være i tusen år. (Åp 20:1–3) Når deres onde påvirkning er borte, skal Riket gå i gang med å anvende verdien av Jesu gjenløsningsoffer og fjerne virkningene av Adams synd. Kongen vil oppreise milliarder av mennesker som sover i graven, og organisere et omfattende undervisningsprogram for å lære dem om Jehova. (Åp 20:12, 13) Hele jorden vil bli et paradis, som Edens hage. Alle trofaste mennesker vil bli fullkomne.

16 Når Kristi tusenårige styre er omme, har det messianske rike tjent sin hensikt. Da skal Jesus overgi Riket til sin Far. (Les 1. Korinter 15:24–28.) Det vil ikke lenger være behov for et mellomledd mellom Jehova og hans jordiske barn. Alle Guds sønner i himmelen og hans barn på jorden vil være forent med sin himmelske Far som en del av hans universelle familie.

17. Hva er du bestemt på å gjøre når det gjelder Riket?

17 De spennende tingene som har skjedd i de 100 årene som Riket har hersket, forsikrer oss om at Jehova har kontroll, og at hans hensikt med jorden vil bli gjennomført. La oss fortsette å være hans lojale undersåtter og forkynne om Kongen og hans rike. Vi har full tillit til at Jehova snart vil oppfylle vår oppriktige bønn: «La ditt rike komme»!

^ avsn. 11 Du finner eksempler på juridiske seirer i forskjellige land i Vakttårnet for 1. desember 1998, sidene 19–22.