Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«La ditt rike komme» – men når?

«La ditt rike komme» – men når?

«Når dere ser alt dette, [skal dere] vite at han er nær ved dørene.» – MATT 24:33.

1, 2. (a) Hva kan ha betydning for hva vi virkelig ser? (b) Hva kan vi være sikre på med hensyn til Guds rike?

DU HAR kanskje lagt merke til at de som har vært øyenvitner til en hendelse, ikke alltid husker de samme detaljene. Mange synes det er vanskelig å huske nøyaktig hva en lege sa etter at han stilte en diagnose. Og noen har kanskje problemer med å finne nøklene eller brillene sine selv om de har lagt dem like i nærheten. Alle disse situasjonene kan ha å gjøre med noe forskerne omtaler som en form for blindhet – det at man ikke legger merke til noe, eller at man glemmer noe, fordi man er opptatt av noe annet. Det ser ut til at hjernen bare kan konsentrere seg fullt ut om én ting om gangen.

2 Mange i dag opplever en lignende form for blindhet når det gjelder det som skjer i verden. De er kanskje enige i at verden har forandret seg mye siden 1914, men de forstår ikke hva disse hendelsene egentlig betyr. Fordi vi studerer Bibelen, vet vi at Guds rike i en viss forstand ‘kom’ i 1914, da Jesus ble innsatt som Konge i himmelen. Men bønnen «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden» er ennå ikke blitt fullstendig besvart. (Matt 6:10) Det vil den bli når den nåværende onde tingenes ordning blir fjernet. Først når  dette skjer, vil Guds vilje skje på jorden som den skjer i himmelen.

3. Hva hjelper vårt studium av Bibelen oss til å se?

3 Fordi vi regelmessig studerer Guds Ord, ser vi at mange profetier går i oppfyllelse nå i vår tid. Folk flest ser ikke det. De er så opptatt av sitt eget liv at de ikke ser de klare vitnesbyrdene om at Kristus har regjert som Konge siden 1914 og snart kommer til å fullbyrde Guds dom. Men hvis du har tjent Jehova i flere tiår, så still deg selv dette spørsmålet: Er jeg like opptatt av betydningen av det som skjer i vår tid, som jeg var for noen år siden? Og hvis du nylig er blitt et vitne for Jehova, så spør deg selv: Hva er det jeg har oppmerksomheten rettet mot? La oss nå se på tre viktige grunner til at vi kan være sikre på at Guds salvede Konge snart skal sørge for at Guds vilje fullt ut skjer på jorden.

RYTTERNE I ÅPENBARINGEN HAR KOMMET

4, 5. (a) Hva har Jesus gjort siden 1914? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva symboliserer de tre rytternes ritt, og hvordan er denne profetien blitt oppfylt?

4 I 1914 fikk Jesus Kristus – profetisk framstilt som en rytter på en hvit hest – sin himmelske krone. Han drog straks ut for å fullføre sin seier over Satans onde ordning. (Les Åpenbaringen 6:1, 2.) Profetien i Åpenbaringen, kapittel 6, gav grunn til å tro at det etter at Guds rike var blitt opprettet, raskt ville skje en forverring av forholdene i verden. Jorden skulle mer enn noen gang før bli rammet av krig, matmangel, smittsomme sykdommer og andre ting som ville føre til død. Dette blir skildret ved tre ryttere som rir ut like etter Jesus Kristus. – Åp 6:3–8.

5 Som forutsagt ble ‘freden tatt bort fra jorden’, trass i diplomatisk virksomhet og løfter om internasjonalt samarbeid. Den første verdenskrig var den første av en rekke ødeleggende kriger, slik utviklingen siden den tid har vist. Til tross for at det er blitt gjort mange økonomiske og vitenskapelige framskritt siden 1914, er matmangel fortsatt en trussel mot sikkerheten i verden. Og hvem kan benekte at alle slags smittsomme sykdommer, naturkatastrofer og andre ‘dødbringende plager’ fortsatt krever millioner av menneskeliv hvert år? Omfanget, hyppigheten og alvoret av disse hendelsene er uten sidestykke i menneskenes historie. Forstår du hva dette betyr?

Rytterne rir, og forholdene i verden blir stadig verre (Se avsnittene 4, 5)

6. Hvem hadde vært oppmerksom på at bibelske profetier er blitt oppfylt, og hva har dette fått dem til å gjøre?

6 Mange mennesker hadde i 1914 og årene som fulgte, oppmerksomheten rettet mot de lidelsene som skyldtes den første verdenskrig og spanskesyken. Salvede kristne hadde imidlertid ivrig sett fram til 1914 som det året da hedningenes tider, eller «nasjonenes fastsatte tider», skulle utløpe. (Luk 21:24) De var ikke helt sikre på hva som ville skje. Men de visste at 1914 ville utgjøre et vendepunkt når det gjaldt Guds styre. Så snart de forstod hvordan bibelske profetier hadde gått i oppfyllelse, gjorde de frimodig andre kjent med at Guds styre hadde begynt. Deres innsats for å forkynne om Riket førte til intens forfølgelse. Det at de ble forfulgt i mange land, var i seg selv en ytterligere oppfyllelse av bibelske profetier. I tiårene som fulgte, var det mange fiender av Riket som ‘brukte loven til å volde ulykke’. De brukte også fysisk vold, og mange av våre brødre ble fengslet og noen til og med henrettet – ved hengning, skyting eller halshogging. – Sal 94:20, Bibelen – Guds Ord (2007); Åp 12:15.

7. Hvorfor forstår ikke de fleste mennesker betydningen av det som skjer i verden?

7 Når det er så mange kjensgjerninger  som viser at Guds rike allerede er blitt opprettet i himmelen, hvorfor ser da ikke de fleste mennesker hva dette betyr? Hvorfor er de ikke i stand til å se mønsteret? Hvorfor ser de ikke at forholdene i verden er en oppfyllelse av spesifikke bibelske profetier som Guds folk lenge har gjort kjent? Kan det være at de fleste bare har oppmerksomheten rettet mot det de kan se med øynene? (2. Kor 5:7) Er de så opptatt av det som skjer på det menneskelige plan, at de er blinde for det Gud gjør? (Matt 24:37–39) Blir noen av dem distrahert av støy i form av propaganda fra Satans verden? (2. Kor 4:4) Hvis vi skal forstå hva som skjer i åndeverdenen, trenger vi tro og åndelige oppfatningsevner. Vi kan virkelig være glad for at vi ikke er blinde for hva som faktisk foregår.

ONDSKAPEN GÅR FRA VONDT TIL VERRE

8–10. (a) Hvordan har 2. Timoteus 3:1–5 gått i oppfyllelse? (b) Hvorfor kan vi si at ondskapen går fra vondt til verre?

8 En annen grunn til at vi vet at Guds rike snart vil ta kontrollen over det som skjer på jorden, er at ondskapen i samfunnet går fra vondt til verre. I nesten hundre år har det vært tydelig at forholdene har vært slik det er forutsagt i 2. Timoteus 3:1–5. På mange områder har problemene økt i omfang, varighet og hyppighet. Ser du hvordan denne profetien går i oppfyllelse i økende grad? La oss ta for oss noen eksempler som illustrerer dette. – Les 2. Timoteus 3:1, 13.

9 Tenk på hva som sjokkerte folk i 1940- og 1950-årene, og sammenlign det med det som skjer i dag i arbeidslivet, underholdningsverdenen, idretten og moteindustrien. Ekstrem vold og grov umoral er blitt helt vanlig. Mange prøver å overgå hverandre i å være brutale, umoralske og hensynsløse. TV-programmer av en type som folk på 50-tallet syntes var på kanten, blir nå regnet som god familieunderholdning. Og mange har lagt merke til at homoseksuelle har sterk innflytelse i underholdnings- og moteverdenen og åpent fremmer sin livsstil. Vi kan virkelig være takknemlige for at vi vet hva som er Guds syn på alt dette. – Les Judas 14, 15.

 10 Tenk også på hva man betraktet som opprørsk oppførsel blant unge på 50-tallet, og sammenlign det med det som skjer i dag. Den gangen bekymret foreldre seg – med rette – for om barna deres røykte tobakk, drakk alkohol eller danset på en uanstendig måte. I dag hører vi ofte sjokkerende nyhetsmeldinger som disse: En 15 år gammel skoleelev skyter på klassekameratene sine, og 2 blir drept og 13 skadet. En gruppe fulle tenåringer myrder brutalt en ni år gammel jente og banker opp faren og fetteren hennes. I et asiatisk land skal ungdommer ha stått bak halvparten av de kriminelle handlingene som ble begått der i en tiårsperiode. Kan noen nekte for at forholdene er blitt mye verre?

11. Hvorfor er det mange som ikke ser at forholdene blir stadig verre?

11 Apostelen Peter gav en nøyaktig beskrivelse av hvordan forholdene skulle bli: «I de siste dager skal det komme spottere med spott, som vandrer i samsvar med sine egne begjær og sier: ‘Hvor er dette hans lovte nærvær? Fra den dag våre forfedre sovnet inn i døden, fortsetter jo alt å være nøyaktig som fra skapningens begynnelse.’» (2. Pet 3:3, 4) Hva kan være grunnen til at noen reagerer på denne måten? Det ser ut til at jo vanligere noe er, jo mindre legger man merke til det. En jevnt synkende moral i samfunnet generelt kan virke mindre sjokkerende enn en plutselig, uventet forandring i oppførselen til en vi kjenner. Et slikt gradvis moralsk forfall er likevel farlig.

12, 13. (a) Hvorfor trenger vi ikke å bli motløse på grunn av utviklingen i verden? (b) Hvilken overbevisning vil hjelpe oss til å takle forhold som er «vanskelige å mestre»?

12 Apostelen Paulus advarte oss om at forholdene «i de siste dager» ville være «vanskelige å mestre». (2. Tim 3:1) Men de er ikke umulige å mestre, så vi trenger ikke å isolere oss fra verden. Med hjelp fra Jehova, hans ånd og den kristne menighet kan vi takle en hvilken som helst skuffelse eller bekymring. Vi kan forbli trofaste. «Den kraft som er over det normale», er Guds, ikke vår egen. – 2. Kor 4:7–10.

13 Det er verdt å legge merke til at Paulus innledet profetien om de siste dager med ordene: «Dette skal du vite.» Disse ordene utgjør en forsikring om at det som står i de følgende versene, helt sikkert vil skje. Det er ingen tvil om at det ugudelige menneskesamfunnet vil fortsette å gå fra vondt til verre inntil Jehova gjør ende på det. Historikere har dokumentert at hele samfunn og nasjoner i noen tilfeller har brutt sammen etter et alvorlig moralsk forfall. Men aldri før i historien har den generelle moralen i hele verden forfalt i den grad som den har gjort nå. Mange bryr seg ikke om hva dette betyr, men denne helt spesielle utviklingen siden 1914 bør i høy grad styrke vår overbevisning om at Guds rike snart kommer til å gå til handling.

DENNE GENERASJON SKAL IKKE FORSVINNE

14–16. Hvilken tredje grunn har vi til å tro at Guds rike snart vil «komme»?

14 Guds folks historie gir oss en tredje grunn til å være overbevist om at enden er nær. Før Guds rike ble opprettet i himmelen, var det en gruppe trofaste salvede som aktivt tjente Gud. Hva gjorde de da noen av deres forventninger om hva som skulle skje i 1914, ikke ble innfridd? De fleste av dem bevarte sin ulastelighet under prøvelser og forfølgelse og fortsatte å tjene Jehova lojalt. I årene som har gått, har de fleste av – om ikke alle – disse salvede fullført sitt jordiske løp i trofasthet.

 15 I sin detaljerte profeti om avslutningen på denne tingenes ordning sa Jesus at «denne generasjon slett ikke skal forsvinne før alt dette skjer». (Les Matteus 24:33–35.) Vi forstår det slik at «denne generasjon», som Jesus nevnte, omfatter to grupper av salvede kristne. Den første gruppen opplevde 1914, og de så at tegnet på Kristi nærvær begynte i det året. De som utgjorde denne gruppen, var ikke bare i live i 1914, men de var også blitt åndssalvet som «Guds sønner» i det året eller før. – Rom 8:14–17.

16 Den andre gruppen som «denne generasjon» omfatter, er salvede som en tid har levd samtidig med noen i den første gruppen, og som dessuten ble salvet med hellig ånd mens noen i den første gruppen fremdeles var på jorden. Det er altså ikke slik at alle salvede som lever nå, er en del av «denne generasjon» som Jesus snakket om. De som tilhører den andre gruppen, begynner nå å komme opp i årene. Men Jesu ord i Matteus 24:34 gjør oss sikre på at i hvert fall noen fra «denne generasjon slett ikke skal forsvinne» før de opplever begynnelsen på den store trengsel. Dette bør styrke vår overbevisning om at det er kort tid igjen før Kongen i Guds rike går til handling for å tilintetgjøre de onde og innføre en rettferdig, ny verden. – 2. Pet 3:13.

KRISTUS SKAL SNART FULLFØRE SIN SEIER

17. Hvilken konklusjon kan vi trekke ut fra de tre bevisrekkene vi har drøftet?

17 Hvilken konklusjon kan vi trekke ut fra de tre bevisrekkene vi har drøftet? Jesus gjorde oppmerksom på at vi ikke kom til å kjenne den nøyaktige dagen eller timen, og det gjør vi heller ikke. (Matt 24:36; 25:13) Men som Paulus skrev, kan vi kjenne «tiden», og det gjør vi. (Les Romerne 13:11.) Vi vet at vi lever i de siste dager. Hvis vi fullt ut retter vår oppmerksomhet mot Bibelens profetier og det Jehova Gud og Jesus Kristus nå gjør, kan vi ikke unngå å se overbevisende vitnesbyrd om at enden for denne tingenes ordning er nær.

18. Hva vil skje med dem som ikke vil anerkjenne Guds rike?

18 De som ikke vil anerkjenne den enorme myndighet som er blitt gitt til Jesus Kristus, den seierrike Rytteren på den hvite hesten, vil snart bli nødt til å innrømme at de har tatt feil standpunkt. De kommer ikke til å se noen utvei. Når den tiden kommer, vil mange rope i frykt: «Hvem kan bli stående?» (Åp 6:15–17) Kapittel 7 i Åpenbaringen gir oss svaret på det spørsmålet. Både de salvede og de som har et jordisk håp, ‘den store skare’ av andre sauer, vil «bli stående» på den dagen fordi de har Guds godkjennelse. Og så vil ‘den store skare’ overleve den store trengsel. – Åp 7:9, 13–15.

19. Hvis du ser, godtar og reagerer positivt på de tydelige bevisene for at enden er nær, hva kan du da se fram til?

19 Hvis vi bevisst retter vår oppmerksomhet mot den fremadskridende oppfyllelsen av bibelske profetier i den spennende tiden vi lever i, vil vi ikke bli distrahert av støyen fra Satans verden. Vi vil heller ikke være blinde for den egentlige betydningen av det som skjer i verden. Kristus skal snart fullføre sin seier over dette ugudelige menneskesamfunnet ved å utkjempe den endelige krigen i rettferdighet. (Åp 19:11, 19–21) Tenk på alt vi vil kunne glede oss over etter det! – Åp 20:1–3, 6; 21:3, 4.