VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Januar 2014

Dette nummeret viser at Jehova alltid har vært Konge. Det gir oss også større verdsettelse av det messianske rike og det dette riket har utrettet.

De har møtt villig fram – i Vest-Afrika

Hva har motivert noen europeere til å flytte til Vest-Afrika, og hvordan har det gått med dem?

Tilbe Jehova, evighetens Konge

Når du lærer om hvordan Jehova har opptrådt som en Far, og om hvordan han har utøvd sitt kongedømme, vil du komme i et nærere forhold til ham.

Riket har hersket i 100 år – hvordan berører det deg?

Hvordan kan vi ha gagn av Rikets styre? Tenk over hvordan den messianske Konge lutrer, lærer opp og organiserer sine undersåtter.

Ta kloke valg mens du er ung

Mange unge kristne opplever mye spennende når de går inn for å hjelpe andre. Hvordan kan du få et rikt og givende liv i tjenesten for Jehova?

Tjen Jehova før «de ulykkelige dager» kommer

Hvilke unike muligheter har kristne i godt voksen alder til å gjøre mer i tjenesten?

«La ditt rike komme» – men når?

Hvorfor kan vi være sikre på at Guds salvede Konge snart skal sørge for at Guds vilje fullt ut skjer på jorden?

Hva jeg valgte som barn

En gutt fra Columbus i Ohio i USA bestemte seg for å lære kambodsjansk. Hvorfor? Og hvordan formet denne avgjørelsen framtiden hans?