Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Når var det Jesus «forkynte for åndene i fengsel»? (1. Pet 3:19)

Det ser ut til at det ikke var så lenge etter sin oppstandelse at Jesus kunngjorde for de onde åndene den velfortjente straffen de ville få. – 15.6., side 23.

Nevn tre ting som kan gjøre det til en utfordring å få ekteskap nummer to til å fungere.

Det kan være en utfordring å ikke la ens nåværende ekteskap bli stilt i skyggen av det første ekteskapet, å omgås gamle venner som ikke kjenner ens nye ektefelle, og å stole på sin nye ektefelle hvis ens første ektefelle var illojal. – 1.7., sidene 9–10.

Når dømmer Jesus mennesker som sauer eller geiter? (Matt 25:32)

Han vil gjøre det når han kommer for å dømme mennesker under den store trengsel, etter ødeleggelsen av falsk religion. – 15.7., side 6.

Når vil de lovløse som er nevnt i lignelsen om hveten og ugresset, gråte og skjære tenner? (Matt 13:36, 41, 42)

Det vil de gjøre under den store trengsel når de innser at de ikke kan unnslippe ødeleggelsen. – 15.7., side 13.

Når blir Jesu ord om den tro og kloke slave oppfylt? (Matt 24:45–47)

De begynte ikke å bli oppfylt på pinsedagen i år 33, men etter 1914. I 1919 ble slaven satt over tjenestefolkene, som omfatter alle kristne som får åndelig mat. – 15.7., sidene 21–23.

Når er det Jesus setter den tro slave over alt han eier?

Det vil han gjøre i framtiden, under den store trengsel når den tro slave mottar sin himmelske belønning. – 15.7., sidene 24–25.

Noen av de personene som er omtalt i Bibelen, er ikke navngitt. Er det fordi de var dårlige eller ubetydelige mennesker?

Nei, vi trenger ikke å trekke den konklusjonen. Det er både gode og dårlige mennesker som ikke blir navngitt i Bibelen. (Rut 4:1–3; Matt 26:18) Vi har for eksempel navnet på bare to av de trofaste englene. – 1.8., side 10.

Hva, foruten styrke fra Gud, hjalp 230 Jehovas vitner til å overleve den lange marsjen fra Sachsenhausen konsentrasjonsleir?

Selv om de var svekket av sult og sykdom, oppmuntret de hverandre hele tiden til å fortsette å gå. – 15.8., side 18.

Hvorfor er det oppmuntrende for oss å lese om hvordan israelittene krysset elven Jordan på grensen til det lovte land?

Trass i at elven var gått over sine bredder, stoppet Jehova vannet, så folket kunne gå tørrskodd over. Dette må ha styrket deres tro og deres tillit til Jehova, og denne beretningen kan være til oppmuntring for oss. – 15.9., sidene 15–16.

Hva kan vi trekke ut av det at Bibelen ofte nevner farger?

Bibelens bruk av farger viser at Gud forstår at farger kan vekke følelser hos mennesker, og at farger kan hjelpe oss til å huske ting. – 1.10., sidene 14–15.

Hvordan blir profetien i Mika 5:5 om hyrder og høvdinger oppfylt i dag?

Vi forstår det slik at de ‘sju hyrder og åtte høvdinger’ som Mika 5:5 nevner, står for de utnevnte eldste i menighetene, som styrker Guds folk med tanke på et forutsagt, framtidig angrep på dem. – 15.11., side 20.

Nevn noen grunner til at vi trenger Gud.

Vi trenger god veiledning og svar på de viktige spørsmålene i livet, og dette kan Gud gi oss. Han gir oss hjelp til å leve et godt liv, og han vil oppfylle de løftene han gir i sitt Ord om å gi oss et lykkelig liv i all evighet. – 1.12., sidene 4–6.