Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vær lydig mot Jehovas hyrder

Vær lydig mot Jehovas hyrder

«Vær lydige mot dem som tar ledelsen blant dere, og vær føyelige, for de våker over deres sjeler.» – HEBR 13:17.

1, 2. Hvorfor sammenligner Jehova seg selv med en hyrde?

JEHOVA sammenligner seg selv med en hyrde, en gjeter. (Esek 34:11–14) Dette hjelper oss til å forstå hvordan Jehova er. En hyrde som er glad i sauene sine, tar det fulle ansvaret for at de skal ha det godt. Han fører dem til steder hvor de kan beite og finne vann (Sal 23:1, 2), holder vakt over dem dag og natt (Luk 2:8), beskytter dem mot rovdyr (1. Sam 17:34, 35), bærer de nyfødte lammene (Jes 40:11), leter etter sauer som har gått seg bort, og tar seg av dem som er skadet. – Esek 34:16.

2 Guds folk i fortiden levde i et jordbrukssamfunn der mange drev med dyrehold. Det var derfor lett for dem å forstå hvorfor Jehova Gud sammenlignet seg med en kjærlig hyrde. De visste at sauer trenger omsorg og oppmerksomhet for å kunne trives. Slik er det også med mennesker, ikke minst på det åndelige område. (Mark 6:34) Mennesker lider hvis de ikke erfarer god åndelig omsorg og ledelse. De blir sårbare og kan gå seg vill moralsk sett – akkurat som «sauer som ikke har noen hyrde», blir spredt. (1. Kong 22:17) Men i sin kjærlighet sørger Jehova for å dekke sitt folks behov.

3. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Beskrivelsen av Jehova som en hyrde er opplysende og tankevekkende også i vår tid. Jehova sørger fremdeles for sitt folk, som kan sammenlignes med sauer. La oss se hvordan han leder sine sauer og dekker deres behov i dag. Vi skal også se på hvordan sauene bør reagere på Jehovas kjærlige omsorg.

DEN GODE HYRDE SØRGER FOR UNDERHYRDER

4. Hvordan drar Jesus omsorg for Jehovas sauer?

4 Jehova har utnevnt Jesus til å være Hode for den kristne menighet. (Ef 1:22, 23) Som «den gode  hyrde» gjenspeiler Jesus sin Fars egenskaper, og han har de samme hensikter og viser den samme omsorg som sin Far. Jesus gav til og med sitt liv for sauene. (Joh 10:11, 15) Tenk på hvilken velsignelse Jesu gjenløsningsoffer er for menneskeheten! (Matt 20:28) Det er Jehovas hensikt at «enhver som viser tro på [Jesus], ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv»! – Joh 3:16.

5, 6. (a) Hvem har Jesus utnevnt til å ta seg av sin hjord, og hva må sauene gjøre for å dra nytte av denne ordningen? (b) Hva bør være hovedgrunnen til at vi ønsker å være lydige mot de eldste i menigheten?

5 Hvordan reagerer sauene på det den gode hyrde, Jesus Kristus, sier og gjør? Jesus sa: «Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» (Joh 10:27) Å høre den gode hyrdes røst betyr å følge hans veiledning i ett og alt. Det innbefatter å samarbeide med de åndelige underhyrdene som han har utnevnt. Jesus viste at hans apostler og disipler skulle fortsette det arbeidet han hadde begynt. De skulle undervise og ‘fø Jesu små sauer’. (Matt 28:20; les Johannes 21:15–17.) Etter hvert som det gode budskap nådde flere områder og det ble stadig flere disipler, sørget Jesus for at modne kristne tjente som hyrder for menighetene. – Ef 4:11, 12.

6 Da apostelen Paulus talte til tilsynsmennene i menigheten i Efesos i det første århundre, påpekte han at det var den hellige ånd som hadde utnevnt dem til å være tilsynsmenn, «til å være hyrder for Guds menighet». (Apg 20:28) Også kristne tilsynsmenn i dag er blitt utnevnt av den hellige ånd, for de er blitt utnevnt på grunnlag av bibelske krav som er inspirert av den hellige ånd. Når vi er lydige mot kristne tilsynsmenn, viser vi derfor at vi har respekt for Jehova og Jesus, de to største Hyrder. (Luk 10:16) Dette bør være hovedgrunnen til at vi ønsker å være føyelige og samarbeide ydmykt med de eldste. Men det er også andre grunner til at vi gjør klokt i å følge de eldstes veiledning.

7. Hvordan hjelper de eldste deg til å bevare et godt forhold til Jehova?

7 Når de eldste veileder sine trosfeller, gir de dem oppmuntring og råd som er basert enten på direkte veiledning i Bibelen eller på bibelske prinsipper. De ønsker ikke å diktere hvordan deres brødre og søstre skal leve. (2. Kor 1:24) Det de ønsker, er å gi dem bibelsk veiledning som kan hjelpe dem til å treffe gode avgjørelser, og som kan bidra til orden og fred i menigheten. (1. Kor 14:33, 40) De eldste ‘våker over sjeler’ i den forstand at de ønsker å hjelpe alle i menigheten til å bevare et godt forhold til Jehova. De vil derfor være snare til å tilby hjelp hvis de blir klar over at en bror eller en søster er i ferd med å begå et feiltrinn eller allerede har gjort det. (Gal 6:1, 2; Jud 22) Er ikke dette gode grunner til å være «lydige mot dem som tar ledelsen»? – Les Hebreerne 13:17.

8. Hvordan beskytter de eldste Guds hjord?

8 Paulus, som selv var en åndelig hyrde, skrev til sine brødre og søstre i Kolossai: «Pass på: Det vil kanskje være noen som vil føre dere bort som sitt bytte ved den filosofi og det tomme bedrag som er i samsvar med menneskers tradisjon, i samsvar med verdens elementære ting og ikke i samsvar med Kristus.» (Kol 2:8) Denne advarselen hjelper oss til å se en annen god grunn til å rette seg etter den bibelske  veiledningen fra de eldste. De beskytter hjorden, menigheten, ved å advare sine trosfeller mot slike som prøver å undergrave deres tro. Apostelen Peter advarte om at «falske profeter» og «falske lærere» ville prøve å ‘forlede ubefestede sjeler’ til å være ulydige mot Jehova. (2. Pet 2:1, 14) De eldste i vår tid må komme med lignende advarsler når det er behov for det. Som modne, kristne menn har de verdifull livserfaring. Før de ble utnevnt, viste de dessuten at de har en klar forståelse av Bibelen, og at de er kvalifisert til å undervise i «den lære som er sunn». (1. Tim 3:2; Tit 1:9) Deres modenhet, likevekt og visdom, som er basert på Bibelen, setter dem i stand til å gi god veiledning til hjorden.

Akkurat som en gjeter beskytter sauene sine, beskytter de eldste den hjorden de er satt til å være hyrder for (Se avsnitt 8)

DEN GODE HYRDE GIR SAUENE MAT OG BESKYTTER DEM

9. Hvordan gir Jesus veiledning og åndelig mat til den kristne menighet i dag?

9 Gjennom sin organisasjon sørger Jehova for en overflod av åndelig mat til hele samfunnet av brødre verden over. Mye bibelsk veiledning blir gitt gjennom publikasjonene våre. Fra tid til annen gir organisasjonen også veiledning direkte til de eldste i menighetene, enten i brev eller gjennom reisende tilsynsmenn. På disse måtene får sauene klar og tydelig veiledning.

10. Hvilket ansvar har åndelige hyrder når det gjelder dem som har kommet bort fra hjorden?

10 Tilsynsmennene har ansvar for å beskytte og dra omsorg for sauene åndelig  sett. Som hyrder er de spesielt opptatt av slike som har skadet seg eller er blitt syke i åndelig forstand. (Les Jakob 5:14, 15.) Noen av disse har kanskje kommet bort fra hjorden og sluttet å delta i kristne aktiviteter. Hva vil en kjærlig eldste gjøre i et slikt tilfelle? Vil han ikke gjøre alt han kan for å finne den sauen som har gått seg bort, og oppmuntre vedkommende til å komme tilbake til hjorden? Jo, selvfølgelig! Jesus sa: ‘Min Far, som er i himmelen, ønsker ikke at en av disse små skal gå til grunne.’ – Matt 18:12–14.

HVORDAN BØR VI SE PÅ UNDERHYRDENES UFULLKOMMENHETER?

11. Hvorfor kan noen synes at det er en utfordring å la seg lede av de eldste?

11 Jehova og Jesus er fullkomne Hyrder. Underhyrdene, som de har gitt i oppdrag å ta seg av menighetene, er ikke fullkomne. Noen kan derfor synes at det er en utfordring å la seg lede av de eldste. De tenker kanskje: «De er ufullkomne mennesker akkurat som oss. Hvorfor skal vi høre på de rådene de gir?» Det er riktig at de eldste er ufullkomne. Men vi må ha et rett syn på deres ufullkommenheter og svakheter.

12, 13. (a) Hva kan sies om de feilene som ble begått av noen som Jehova hadde gitt ansvarsfulle oppgaver? (b) Hvorfor er ufullkommenhetene til ansvarlige menn omtalt i Bibelen?

12 Bibelen forteller åpent om feilene til dem som Jehova brukte til å lede sitt folk i fortiden. Tenk på eksemplet med David. Han var blitt salvet til å være konge og leder for Israel, men gav etter for fristelse og gjorde seg skyldig i ekteskapsbrudd og mord. (2. Sam 12:7–9) Tenk også på apostelen Peter. Han hadde fått stort ansvar i den kristne menighet i det første århundre, men begikk likevel alvorlige feil. (Matt 16:18, 19; Joh 13:38; 18:27; Gal 2:11–14) Med unntak av Jesus er det ikke noe menneske siden Adam og Evas tid som har vært fullkomment.

13 Hvorfor fikk Jehova bibelskribentene til å fortelle om ufullkommenhetene til menn som han hadde betrodd viktige oppgaver? Blant annet for å vise at han kan bruke ufullkomne menn til å lede sitt folk. Det er faktisk noe han alltid har gjort. Vi bør derfor ikke bruke ufullkommenhetene til dem som tar ledelsen blant oss i dag, som en unnskyldning for å murre mot dem eller ignorere deres myndighet. Jehova venter at vi skal respektere slike brødre og være lydige mot dem. – Les 2. Mosebok 16:2, 8.

14, 15. Hva kan vi lære av den måten Jehova overbrakte budskaper til sitt folk på i fortiden?

14 Det er svært viktig å være lydig mot dem som tar ledelsen blant oss i dag. Tenk over hvordan Jehova overbrakte budskaper til sitt folk i kritiske situasjoner i fortiden. Da israelittene skulle dra ut av Egypt, gav Gud dem befalinger gjennom Moses og Aron. For å overleve den tiende plagen måtte israelittene følge befalingen om å slakte en sau, holde et spesielt måltid og stryke noe av blodet fra sauen på dørstolpene og dørbjelkene i husene sine. Det var ikke en stemme fra himmelen som sa til dem at de skulle gjøre dette. Nei, de måtte høre på Israels eldste, som hadde fått detaljerte instrukser av Moses. (2. Mos 12:1–7, 21–23, 29) I denne situasjonen var det Moses og de eldste som formidlet Jehovas instrukser til Guds folk. Kristne eldste har en tilsvarende viktig funksjon i dag.

 15 Du kan sikkert komme på mange andre tilfeller i bibelhistorien da Jehova gav livsviktig veiledning til sitt folk gjennom mennesker eller engler. I alle disse tilfellene valgte Gud å delegere myndighet. Sendebud talte i hans navn, og de fortalte hans folk hva de måtte gjøre for å overleve en kritisk situasjon. Er det ikke rimelig å tro at Jehova vil gjøre noe lignende når Harmageddon kommer? Eldste i vår tid som har fått i oppgave å representere Jehova eller hans organisasjon, må naturligvis passe nøye på at de aldri misbruker den myndigheten de har fått.

«ÉN HJORD, ÉN HYRDE»

16. Hvilket «ord» må vi høre på?

16 Jehovas folk er «én hjord» under «én hyrde», Jesus Kristus. (Joh 10:16) Jesus sa at han skulle være med sine disipler «alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning». (Matt 28:20) Som Konge i himmelen har han full kontroll over alt som vil føre fram til fullbyrdelsen av dommen over Satans verden. For at vi skal kunne fortsette å erfare enhet og trygghet i Guds hjord, må vi høre på ‘et ord bak oss’, som forteller oss hvilken vei vi skal gå. Dette ‘ordet’ omfatter både det Guds hellige ånd sier gjennom Bibelen, og det Jehova og Jesus sier gjennom dem som de har utnevnt til å være underhyrder. – Les Jesaja 30:21; Åpenbaringen 3:22.

Eldste ønsker å beskytte aleneforelderfamilier mot skadelig omgang (Se avsnittene 17, 18)

17, 18. (a) Hvilken fare truer hjorden, men hva kan vi være sikre på? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

17 Bibelen sier at Satan «går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen». (1. Pet 5:8) I likhet med et farlig og grådig rovdyr jakter han på hjorden og venter på en anledning til å kaste seg over en sau som er uforsiktig, eller som har gått seg bort. Det er derfor veldig viktig at vi alltid holder oss nær til resten av hjorden og til våre «sjelers hyrde og tilsynsmann». (1. Pet 2:25) I Åpenbaringen 7:17 sies det om dem som får overleve den store trengsel: «Lammet [Jesus] . . . skal være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Kan du tenke deg noe bedre løfte?

18 Etter at vi nå har drøftet den svært viktige rollen kristne eldste har som åndelige underhyrder, kan vi spørre: Hvordan kan disse utnevnte mennene forvisse seg om at de behandler Jesu sauer på rette måte? Dette får vi svar på i den neste artikkelen.