Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE November 2013

Hvordan kan vi vise takknemlighet for Guds tålmodighet mens vi venter på at han skal fjerne denne onde ordning? Hvordan er Jehova og Jesus hyrder for sin hjord på jorden i dag?

«Vær årvåkne med hensyn til bønner»

Hvorfor bør sanne kristne «be stadig»? Hvem har gagn av at du ber for andre?

Hvordan vi kan være med på å hjelpe andre

Les om hvordan bidragene til Jehovas vitners verdensomfattende arbeid blir brukt til å dekke andres fysiske og åndelige behov.

Hvordan kan vi fortsette å «være innstilt på å vente»?

Hvilke hendelser vil markere at ventetiden før Jehova fjerner denne onde verden, er omme? Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for at Gud er tålmodig?

LIVSHISTORIE

Tjenesten for Gud er hans medisin!

Onesmus har sykdommen osteogenesis imperfecta, medfødt benskjørhet. Hvordan har Guds løfter i Bibelen vært til oppmuntring for ham?

‘Sju hyrder, åtte høvdinger’ – betydningen for oss i dag

Hvordan viste Hiskia, Jesaja, Mika og fyrstene i Jerusalem at de var gode hyrder? Hvem i dag svarer til de sju hyrdene og de åtte høvdingene?

Vær lydig mot Jehovas hyrder

Kristne tilsynsmenn er utnevnt av den hellige ånd til å være hyrder for Guds menighet. Hvorfor bør sauene høre på dem?

Dere hyrder, etterlign de største hyrder

Hva kan de eldste gjøre for en i menigheten som trenger åndelig hjelp? Hvordan kan de eldste etterligne den «store hyrde», Jesus Kristus?

FRA VÅRT ARKIV

«Jeg var som en skilpadde i skallet sitt»

I slutten av 1929 førte et økonomisk krakk til den store depresjonen. Hvordan klarte heltidsforkynnere seg gjennom denne krisen?