Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Oktober 2013

«Tjen som slaver for Jehova»

«Tjen som slaver for Jehova»

«Vær ikke trege i deres gjøremål. . . . Tjen som slaver for Jehova.» – ROM 12:11.

1. Hvordan er det å være «slaver for Jehova» noe annet enn det folk flest forbinder med slaveri?

DET at kristne tjener som slaver, innebærer noe helt annet enn det folk flest forbinder med slaveri. De tenker gjerne at slaver blir behandlet på en grusom, undertrykkende og urettferdig måte. Men Guds inspirerte Ord sier at en kristen kan velge å bli slave for en kjærlig Herre. Ja, da apostelen Paulus oppfordret de kristne i det første århundre til å ‘tjene som slaver for Jehova’, oppmuntret han til hellig tjeneste motivert av kjærlighet til Gud. (Rom 12:11) Hva innebærer det å tjene som slaver på denne måten? Hvordan kan vi unngå å bli slaver for Satan og hans verden? Og hvilken lønn vil vi få hvis vi tjener trofast som slaver for Jehova?

«JEG ELSKER VIRKELIG MIN HERRE»

2. (a) Hva kunne få en israelittisk slave til å gi avkall på muligheten til å bli frigitt? (b) Hvorfor er det interessant at en slave kunne få øret gjennomboret?

2 Vi kan lære hva Jehova krever av oss som slaver, når vi undersøker den loven Gud gav Israel. En hebraisk slave skulle bli frigitt i det sjuende året han var slave. (2. Mos 21:2) Men Jehovas lov hadde en spesiell ordning for slaver som virkelig elsket sin herre og ønsket å fortsette å tjene ham. I slike tilfeller skulle herren stille slaven opp mot døren eller dørstolpen og gjennombore øret hans med en syl. (2. Mos 21:5, 6) Det er interessant at dette hadde med øret å gjøre. På hebraisk blir tanken om å vise lydighet uttrykt ved et ord som har grunnbetydningen «høre», eller «lytte». Den villige slaven ønsket å fortsette å tjene sin herre i lydighet. Dette hjelper oss til å forstå hva vår innvielse til Jehova innebærer – å adlyde ham villig, motivert av kjærlighet.

3. Hva er grunnen til at vi innvier oss til Gud?

3 Da vi framstilte oss for å bli døpt som en kristen, hadde vi allerede bestemt oss for å tjene Jehova,  å være en slave for ham. Det var vårt ønske om å adlyde Jehova og gjøre hans vilje som motiverte oss til å innvie oss til ham. Ingen tvang oss til å gjøre det. Også ungdommer som blir døpt, gjør det fordi de på forhånd personlig har innviet seg til Jehova; de lar seg ikke døpe bare for å glede foreldrene sine. Det er kjærlighet til vår himmelske Herre, Jehova, som er grunnen til at vi innvier oss. Apostelen Johannes skrev: «For dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud.» – 1. Joh 5:3.

FRIE, MEN LIKEVEL SLAVER

4. Hva må vi gjøre for å bli «slaver for rettferdigheten»?

4 Så takknemlige vi er mot Jehova fordi han har gjort det mulig for oss å bli hans slaver! Vår tro på Kristi gjenløsningsoffer gjør at vi kan bli befridd for syndens åk, slik at vi ikke lenger er slaver av synden. Selv om vi fremdeles er ufullkomne, velger vi lydig å underkaste oss Jehova og Jesus som våre Herrer. Paulus forklarte dette tydelig i et av sine inspirerte brev: «Regn dere for virkelig å være døde med hensyn til synden, men levende med hensyn til Gud ved Kristus Jesus.» Så advarte han: «Vet dere ikke at hvis dere fortsetter å framstille dere for noen som slaver for å adlyde ham, er dere slaver for ham fordi dere adlyder ham, enten for synd med død til følge eller for lydighet med rettferdighet til følge? Men Gud være takk at dere var syndens slaver, men av hjertet er blitt lydige mot den læreform som dere ble overgitt til. Ja, ettersom dere ble frigjort fra synden, ble dere slaver for rettferdigheten.» (Rom 6:11, 16–18) Legg merke til at apostelen snakker om ‘lydighet av hjertet’. Ja, vår innvielse til Jehova gjør oss til «slaver for rettferdigheten».

5. Hvilken indre kamp må vi alle kjempe, og hvorfor?

5 Vi må imidlertid overvinne visse hindringer for å kunne leve opp til vår innvielse. Vi har en todelt kamp. For det første har vi den kampen som Paulus snakket om da han skrev: «Jeg gleder meg virkelig over Guds lov etter det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som fører krig mot mitt sinns lov og tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer.» (Rom 7:22, 23) Også vi har arvet ufullkommenheten. Derfor har vi en stadig kamp mot våre kjødelige tilbøyeligheter. Apostelen Peter kom med denne oppfordringen: «Vær som frie mennesker; ha imidlertid ikke deres frihet som et skalkeskjul for det som er ondt, men som slaver for Gud.» – 1. Pet 2:16.

6, 7. Hvordan får Satan verden til å se attraktiv ut?

6 For det andre har vi en kamp mot denne verden, som er under demonenes innflytelse. Verdens hersker, Satan, retter sine våpen mot oss for å få oss til å bryte vår lojalitet mot Jehova og Jesus. Han prøver å gjøre oss til sine slaver ved å friste oss til å gi etter for hans fordervende innflytelse. (Les Efeserne 6:11, 12.) Han gjør det blant annet ved å få verden til å se attraktiv og fristende ut. Johannes advarte: «Hvis noen elsker verden, er kjærligheten til Faderen ikke i ham; for alt i verden – kjødets begjær og øynenes begjær og den iøynefallende framvisning av de midler en har å leve av – er ikke av Faderen, men er av verden.» – 1. Joh 2:15, 16.

7 Overalt i verden ønsker folk å bli velstående. Satan får mange til å tro at penger er ensbetydende med lykke. Det kryr av kjøpesentre. Reklamen fremmer  en livsstil som dreier seg om eiendeler og fritidsaktiviteter. Reisebyråer tilbyr turer til eksotiske feriemål, og reisefølget er ofte mennesker med et verdslig syn på livet. Ja, overalt får vi høre at vi må få det «bedre» – men alltid på verdens måte.

8, 9. Hva er en reell fare for oss, og hvorfor?

8 Peter siktet til noen av de kristne i det første århundre som hadde fått en verdslig holdning, da han advarte: «De betrakter et overdådig liv om dagen som en nytelse. De er flekker og skampletter, som med uhemmet glede hengir seg til sine bedragerske lærdommer mens de fester sammen med dere. For de kommer med svulstige uttalelser som ikke er til noe gagn, og ved kjødets begjær og ved løsaktige gjerninger forleder de dem som er i ferd med å slippe unna folk som ferdes i villfarelse. Mens de lover dem frihet, er de selv fordervelsens slaver. For enhver som blir overvunnet av en annen, blir gjort til slave av denne.» – 2. Pet 2:13, 18, 19.

9 Det å tilfredsstille «øynenes begjær» setter ikke noen fri. Man blir i stedet slave for denne verdens usynlige herre, Satan Djevelen. (1. Joh 5:19) Faren for å bli slave av materialisme er høyst reell, og dette er et slaveri det er vanskelig å komme ut av.

EN GIVENDE KARRIERE

10, 11. Hvem i dag er spesielle angrepsmål for Satan, og hvorfor kan høyere utdanning by på problemer?

10 Satan ser seg ut de uerfarne, akkurat som han gjorde i Eden. Ungdommer er et yndet angrepsmål. Satan liker ikke at ungdommer, eller noen andre for den saks skyld, frivillig velger å være slaver for Jehova. Guds fiende vil ikke at noen som innvier sitt liv til Jehova, skal fortsette å tjene helhjertet og lojalt.

11 La oss gå tilbake til eksemplet med slaven som fikk øret gjennomboret. Det gjorde sikkert vondt, men det gikk fort over, og det etterlot seg et varig tegn på at han var slave. Det å velge en annen kurs enn sine jevnaldrende kan også være vanskelig, ja til og med vondt, for en ungdom. Satan fremmer den tanke at en karriere i hans verden gir livet mening. Men det er det å få dekket sine åndelige behov som gir livet virkelig mening. «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov», sa Jesus. (Matt 5:3) Innviede kristne lever for å gjøre Guds vilje, ikke Satans. De har sin lyst i Jehovas  lov og mediterer over den dag og natt. (Les Salme 1:1–3.) Mye av dagens høyere utdanning vil imidlertid gi en tjener for Jehova lite tid til å meditere og til å dekke sitt åndelige behov.

12. Hvilket valg har mange ungdommer i dag?

12 En verdslig slaveeier kunne gjøre livet vanskelig for en kristen slave. I sitt første brev til korinterne spurte Paulus: «Ble du kalt som slave?» Så gav han dette rådet: «La ikke det bekymre deg; men hvis du også kan bli fri, så grip heller anledningen.» (1. Kor 7:21) Det ville være bedre å være fri enn å være slave. I dag er det i mange land obligatorisk skolegang opp til en viss alder. Så får elevene et valg. De som velger å ta høyere utdanning for å gjøre karriere i verden, risikerer å innskrenke den friheten de har til å bli heltidstjenere. – Les 1. Korinter 7:23.

Hvilken herre vil du være slave for?

HØYERE UTDANNING ELLER DEN HØYESTE UTDANNING?

13. Hva slags utdannelse har Jehovas tjenere størst utbytte av?

13 Paulus advarte de kristne i Kolossai: «Pass på: Det vil kanskje være noen som vil føre dere bort som sitt bytte ved den filosofi og det tomme bedrag som er i samsvar med menneskers tradisjon, i samsvar med verdens elementære ting og ikke i samsvar med Kristus.» (Kol 2:8) Mange av dagens intellektuelle holder fram «den filosofi og det tomme bedrag som er i samsvar med menneskers tradisjon». Høyere utdanning legger vekt på teoretiske fag, og mange av akademikerne ender opp med få eller ingen praktiske ferdigheter og blir derfor kanskje ikke forberedt på det praktiske liv. Jehovas tjenere velger heller utdanning som gir dem de ferdighetene de må ha for å leve et enkelt liv som tjenere for Gud. De merker seg den veiledningen Paulus gav Timoteus: «Ja, den er virkelig et middel til stor vinning, denne gudhengivenheten sammen med viljen til å klare seg med det en har. Derfor, når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» (1. Tim 6:6, 8) I stedet for å oppnå en akademisk grad med en fin tittel fokuserer sanne kristne på å skaffe seg «anbefalingsbrev» ved å gjøre så mye som mulig i forkynnelsen. – Les 2. Korinter 3:1–3.

14. Hvordan så Paulus på det privilegium å tjene som slave for Gud og Kristus, ifølge Filipperne 3:8?

14 Tenk på hva vi kan lære av Paulus’  eksempel. Han ble undervist av den jødiske lovlæreren Gamaliel. Paulus’ utdanning kan sammenlignes med dagens universitetsutdanning. Men hva tenkte Paulus når han sammenlignet utdanningen sin med det privilegium å tjene som slave for Gud og Kristus? Han skrev: «[Jeg] betrakter . . . alt som tap på grunn av den langt større verdi som kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, har.» Så la han til: «På grunn av ham har jeg lidd tap på alt, og jeg betrakter det som en haug med avfall, for at jeg kan vinne Kristus.» (Fil 3:8) Paulus’ innstilling kan hjelpe kristne ungdommer og deres gudfryktige foreldre til å treffe kloke valg når det gjelder utdanning. (Se bildene.)

VELG DEN HØYESTE UTDANNING

15, 16. Hvilken utdanning gir Jehovas organisasjon, og hva dreier den seg om?

15 Hvordan er ofte studentmiljøet blant dem som tar høyere utdanning? Er ikke umoral og et høyt alkoholforbruk utbredt? Og blir ikke evolusjonsteorien fremmet på høyskoler og universiteter? I mange land gir dessuten studentmiljøet grobunn for politiske og sosiale uroligheter. (Ef 2:2) Som en motsetning til dette gir Jehovas organisasjon den høyeste form for utdanning under fredelige forhold i den kristne menighet. Hver og en av oss kan dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen hver uke. I tillegg finnes det spesialiserte kurs for ugifte pionerbrødre (Bibelskolen for ugifte brødre) og for ektepar som er pionerer (Bibelskolen for kristne ektepar). Denne teokratiske utdanningen hjelper oss til å være lydige mot Jehova, vår himmelske Herre.

16 Vi kan grave etter verdifulle åndelige skatter ved hjelp av Indeks til Vakttårnets publikasjoner eller Watchtower Library på cd-rom. Vår bibelske utdanning dreier seg om tilbedelsen av Jehova. Vi lærer hvordan vi kan hjelpe andre til å bli forlikt med Gud. (2. Kor 5:20) Og de vi underviser, vil kunne undervise andre igjen. – 2. Tim 2:2.

SLAVENS LØNN

17. Hva får man igjen for å velge den høyeste utdanning?

17 I Jesu lignelse om talentene fikk de to trofaste slavene ros, og de fikk del i sin herres glede ved å bli betrodd mer arbeid. (Les Matteus 25:21, 23.) Hvis vi velger den høyeste utdanning, fører det på lignende måte til glede og stor lønn. En som har opplevd det, er Michael. Han gjorde det så bra på skolen at lærerne ville ha et møte med ham for å drøfte hans utsikter til universitetsutdanning. De ble overrasket da Michael heller valgte å ta en kort yrkesrettet utdanning som gjorde at han raskt kunne forsørge seg selv som pioner. Føler han at han har gått glipp av noe? «Den teokratiske utdanningen jeg har fått som pioner – og nå som eldste i menigheten – har vært uvurderlig», sier han. «De velsignelsene og privilegiene jeg har, er langt mer verdt enn alle de pengene jeg kunne ha tjent. Jeg er utrolig glad for at jeg ikke tok høyere utdanning.»

18. Hvorfor vil du velge den høyeste utdanning?

18 Gjennom den høyeste utdanning får vi lære om Jehovas vilje og blir hjulpet til å være slaver for ham. Den gir oss utsikter til å «bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten» og til slutt få «Guds barns herlige frihet». (Rom 8:21) Og viktigst av alt: Vi lærer hvordan vi best kan vise at vi virkelig elsker vår himmelske Herre, Jehova. – 2. Mos 21:5.