Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Oktober 2013

Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud

Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud

«Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten . . . , for du har skapt alle ting.» – ÅP 4:11.

1. Hva må vi gjøre for at troen vår skal fortsette å være sterk?

MANGE sier at de bare tror på det de kan se. Hvordan kan vi hjelpe slike mennesker til å få tro på Jehova, når Bibelen sier at ‘ingen noen gang har sett Gud’? (Joh 1:18) Og hvordan kan vi sørge for at vår egen tro på ‘den usynlige Gud’, Jehova, fortsetter å være sterk? (Kol 1:15) Først må vi bli klar over hvilke oppfatninger som skjuler sannheten om Jehova. Så må vi bruke Bibelen på en god måte for å ‘rive ned resonnementer som er reist opp mot kunnskapen om Gud’. – 2. Kor 10:4, 5.

2, 3. Nevn to oppfatninger som gjør folk blinde for sannheten om Gud.

2 Én utbredt oppfatning som gjør folk blinde for sannheten om Gud, er evolusjonsteorien. Dette falske ‘resonnementet’ er i strid med Bibelen og hindrer folk i å få et virkelig håp for framtiden. Ifølge utviklingslæren ble alt liv til av seg selv. Hvis det var tilfellet, ville ikke livet vårt hatt noen virkelig mening.

3 På den annen side er det noen fundamentalistiske «kristne» som mener at universet, deriblant jorden og alt liv på den, bare er noen få tusen år gammelt. De som holder fram denne oppfatningen, kalles gjerne kreasjonister. De har nok stor respekt for Bibelen, men de hevder at Gud skapte alle ting på seks 24-timers dager for bare noen få tusen år siden. De forkaster pålitelige vitenskapelige kjensgjerninger som motbeviser det de tror. Kreasjonismen får derfor det som står i Bibelen, til å virke fornuftstridig og ukorrekt. De som holder fram disse oppfatningene, minner oss kanskje om noen i det første århundre som hadde nidkjærhet for Gud, «men ikke i samsvar med nøyaktig kunnskap». (Rom 10:2) Hvordan kan vi bruke Guds Ord til å rive ned slike «sterkt befestede  ting» som evolusjonsteorien og kreasjonismen? * Den eneste måten vi kan gjøre det på, er å anstrenge oss for å få nøyaktig kunnskap om det Bibelen lærer.

TRO BASERT PÅ FAKTA OG SUNN FORNUFT

4. Hva må troen vår være basert på?

4 Bibelen lærer oss å verdsette kunnskap. (Ordsp 10:14) Jehova vil at vår tro på ham skal være basert på fakta og sunn fornuft, ikke på menneskelig filosofi eller religiøse overleveringer. (Les Hebreerne 11:1.) Hvis vi skal bygge opp en sterk tro på Gud, må vi først bli helt sikker på at han finnes. (Les Hebreerne 11:6.) Vi tror ikke på Gud fordi vi driver med ønsketenkning, men fordi vi har undersøkt fakta og brukt vår fornuft. – Rom 12:1.

5. Nevn en av grunnene til at vi er overbevist om at Gud finnes.

5 Apostelen Paulus holder fram en grunn til at vi kan være overbevist om at Gud finnes, selv om vi ikke kan se ham. Han skriver om Jehova: «Hans usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet.» (Rom 1:20) Hvordan kan du hjelpe en som tviler på at det finnes en Gud, til å tro på det Paulus sier? Kanskje du kan nevne noen av de eksemplene fra skaperverket som vi skal se på i denne artikkelen, og som forteller om Skaperens makt og visdom.

SKAPERVERKET FORTELLER OM GUDS MAKT

6, 7. Hvordan vitner de to skjoldene som beskytter jorden, om Jehovas makt?

6 Vi ser beviser for Jehovas makt i to skjold som beskytter oss – jordens atmosfære og magnetfelt. Atmosfæren gjør for eksempel mer for oss enn å gi oss luft til å puste i – den beskytter oss også mot de fleste meteoridene fra verdensrommet. Steiner som kunne ha forårsaket enorme skader, brenner vanligvis opp når de kommer inn i jordens atmosfære, noe som lager flotte lysstriper på nattehimmelen.

7 Jordens magnetfelt er også noe som beskytter oss. Dette skjoldet har sitt opphav dypt i jordens indre. Jordens ytre kjerne, som for det meste består av flytende jern, skaper et kraftig magnetfelt som omgir oss og strekker seg langt ut i rommet. Dette feltet beskytter oss mot den farlige strålingen som forårsakes av flares og andre utbrudd på solen. Jordens magnetfelt får strålingen og partiklene fra disse utbruddene til å bøye av, slik at de ikke når ned til jordoverflaten, der de ville ha ødelagt alt liv. I den øvre atmosfæren kolliderer ladde solpartikler med atomer og molekyler og danner nordlys og sørlys. Når disse fantastiske lysshowene i forskjellige farger viser seg på nattehimmelen, ser vi beviser for at vårt magnetiske skjold fungerer. Det er ikke tvil om at Jehovas makt er stor. – Les Jesaja 40:26.

NATUREN VITNER OM GUDS VISDOM

8, 9. Hvordan kommer Jehovas visdom til uttrykk i de kretsløpene som opprettholder livet?

8 Vi ser beviser for Jehovas visdom i de kretsløpene som opprettholder livet på jorden. For å illustrere det: Forestill deg at du bor i en tett befolket by omgitt av murer. Vanntilførselen inn til byen er stengt, og det er ikke mulig å kjøre ut avfallsproduktene. En slik by ville fort ha blitt forsøplet og ubeboelig. Jorden kan på en måte sammenlignes med denne byen. Den har en gitt mengde vann, og vi kan ikke bare sende avfallsproduktene ut  i verdensrommet. Denne «lukkede byen» er likevel i stand til å holde milliarder av skapninger i live generasjon etter generasjon. Hvorfor? På grunn av dens fascinerende evne til å gjenvinne de stoffene vi trenger for å holde oss i live.

9 Tenk for eksempel på oksygenets kretsløp. Milliarder av pustende skapninger opptar oksygen og avgir karbondioksid. Likevel blir det ikke tomt for oksygen, og atmosfæren blir ikke overfylt av «avfallsgassen», karbondioksid. Hvorfor ikke? Svaret finner vi i den forunderlige prosessen som kalles fotosyntese. I denne prosessen bruker grønne planter karbondioksid, vann, sollys og næringsstoffer til å produsere karbohydrater og oksygen. Når vi opptar oksygen, fullfører vi kretsløpet. Ja, Jehova bruker vegetasjonen som han har skapt, til å gi «alle liv og ånde». (Apg 17:25) For en imponerende visdom!

10, 11. Hvordan vitner monarksommerfuglen og øyestikkeren om Jehovas visdom?

10 Vi ser også Jehovas visdom når vi studerer de mange skapningene som lever på den enestående planeten vår. Det anslås at det finnes mellom 2 millioner og 100 millioner arter på jorden. (Les Salme 104:24.) Legg merke til hvordan disse skapningene vitner om Designerens visdom.

Øyestikkerens øyne vitner om Guds visdom; det innfelte bildet viser et forstørret øye (Se avsnitt 11)

11 Monarksommerfuglen, for eksempel, har en hjerne som ikke er større enn et knappenålshode. Likevel klarer denne sommerfuglen å trekke nesten 300 mil fra Canada til en bestemt skog i Mexico ved å navigere etter solen. Hvordan klarer den det når solen beveger seg over himmelen? Jehova skapte sommerfuglens bitte lille hjerne med evnen til å kompensere for solens bevegelser. Tenk også på øyestikkerens to fasettøyne. Hvert øye har omkring 30 000 individuelle linser. Øyestikkerens lille hjerne er i stand til å analysere signalene fra alle disse linsene og oppdage den minste bevegelse i omgivelsene.

12, 13. Hva synes du er imponerende ved den måten Jehova har skapt cellene dine på?

12 Enda mer imponerende er den måten Jehova har skapt cellene på. Alt levende består av celler, og kroppen din består av omkring 100 billioner celler. Inne i hver av disse cellene finner vi den lille trådlignende strukturen som kalles DNA (deoksyribonukleinsyre). Der ligger det meste av den informasjonen som skulle til for å bygge hele kroppen din.

13 Hvor mye informasjon inneholder DNA? La oss sammenligne den lagringskapasiteten ett gram DNA har, med den lagringskapasiteten en cd har. En cd kan inneholde en hel ordbok, noe som er imponerende med tanke på at den bare er en tynn plastskive. Men bare ett gram  DNA kan inneholde like mye informasjon som en billion cd-er! Eller for å bruke en annen sammenligning: En teskje tørt DNA ville inneholde nok informasjon til å bygge 350 ganger så mange mennesker som det lever i dag!

14. Hva får forskeres oppdagelser oss til å føle for Jehova?

14 Kong David sa at det var som om Jehova hadde skrevet opp all den informasjon som trengs for å bygge en menneskekropp, i en symbolsk bok. Han sa om Jehova Gud: «Dine øyne så meg til og med da jeg var et embryo, og i din bok var alle dets deler skrevet opp, hva angår de dager da de ble formet og det ennå ikke fantes én av dem.» (Sal 139:16) Vi forstår godt at David ble motivert til å lovprise Jehova når han tenkte på hvordan hans egen kropp var skapt. Og de oppdagelsene som forskere har gjort i nyere tid, gjør at vi for vår del blir fylt med enda større ærefrykt for Jehova når vi tenker over hvordan vi er skapt. Disse oppdagelsene gir oss desto større grunn til å si oss enige med David, som skrev om Jehova: «Jeg skal prise deg fordi jeg på en fryktinngytende måte er dannet på underfullt vis. Dine gjerninger er underfulle, det vet min sjel så vel.» (Sal 139:14) Hvordan kan det ha seg at folk ikke ser at skaperverket vitner om at det finnes en levende Gud?

HJELP ANDRE TIL Å GI ÆRE TIL DEN LEVENDE GUD

15, 16. (a) Hvordan har publikasjonene våre hjulpet folk til å lære om Jehovas skapermakt? (b) Hvilken av artiklene i serien «Står det en Designer bak?» har gjort spesielt inntrykk på deg?

15 I mange tiår har bladet Våkn opp! hjulpet millioner av mennesker til å se hva skaperverket åpenbarer om vår levende Gud. I 2006 hadde for eksempel septembernummeret temaet «Finnes det en Skaper?» Hele dette bladet var skrevet for å åpne øynene på dem som er blindet av evolusjonsteorien og kreasjonismen. En søster skrev til avdelingskontoret i USA: «Kampanjen med å tilby dette spesialnummeret gikk utrolig bra. En kvinne bad om å få 20 blad. Hun er biologilærer og ville at elevene hennes skulle få et eksemplar hver.» En bror skrev: «Jeg har vært aktiv i felttjenesten siden slutten av 1940-årene og er nå snart 75 år gammel, men jeg har aldri hatt så stor glede av felttjenesten som jeg har hatt denne måneden med å tilby spesialnummeret av Våkn opp!»

16 I de senere årene har de fleste numrene av Våkn opp! inneholdt en artikkel i serien «Står det en Designer bak?» Disse korte artiklene peker på den ærefryktinngytende ingeniørkunsten vi finner i skaperverket, og viser hvordan mennesker har forsøkt å etterligne Mesterkonstruktøren. I 2010 fikk vi noe mer som kan hjelpe oss til å bringe ære til Gud – brosjyren Ble livet skapt? De flotte bildene og lærerike tegningene i denne publikasjonen er laget for å øke vår verdsettelse av Jehovas skaperevne. Spørsmålene på slutten av hver del hjelper leseren til å resonnere over det han har lest. Har du likt å bruke denne brosjyren i forkynnelsesarbeidet eller i en uformell sammenheng?

17, 18. (a) Hvordan kan dere foreldre hjelpe barna til å få den selvtilliten de trenger for å forsvare sin tro? (b) Hvordan har dere brukt brosjyrene om skapelsen på familiestudiekvelden?

17 Har dere foreldre brukt denne fargerike brosjyren sammen med barna deres på familiestudiekvelden? Det vil hjelpe dem til å få større verdsettelse av vår levende Gud. Kanskje dere har en sønn eller datter i tenårene som går på ungdomsskolen eller på videregående skole. De som er i denne alderen, er en spesiell  målgruppe for dem som underviser i evolusjonsteorien. Vitenskapsfolk, lærere, naturprogrammer, tv-show og filmer fremmer den tanke at evolusjonen er et faktum. Du kan hjelpe tenåringen til å imøtegå slik propaganda ved hjelp av en annen brosjyre, Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille, som også kom ut i 2010. I likhet med brosjyren Ble livet skapt? oppmuntrer denne brosjyren de unge til å utvikle sin ‘tenkeevne’. (Ordsp 2:10, 11) Den viser dem hvordan de kan finne ut om det de lærer på skolen, er logisk.

Hjelp barna deres til å forsvare sin tro (Se avsnitt 17)

18 Livets opprinnelse-brosjyren er blant annet laget for å hjelpe elever til å vurdere oppsiktsvekkende nyhetsmeldinger om at forskere har funnet fossile «manglende mellomledd». Den oppmuntrer dem til selv å avgjøre om slike rapporter egentlig beviser at menneskene har utviklet seg fra laverestående skapninger. Den lærer dem også hva de kan svare hvis noen hevder at laboratorieforsøk har bevist at liv kan oppstå av seg selv. Hvis dere foreldre bruker disse brosjyrene, kan dere gjøre mye for at barna skal føle seg sikre på at de kan svare for seg når noen krever en grunn for at de tror på en Skaper. – Les 1. Peter 3:15.

19. Hvilket privilegium har hver og én av oss?

19 Den godt underbygde informasjonen vi får gjennom Jehovas organisasjon, hjelper oss til å se hans flotte egenskaper i verden rundt oss. Dette får oss til å lovprise vår Gud. (Sal 19:1, 2) For et privilegium vi har som kan gi Jehova, Skaperen av alle ting, den ære han virkelig fortjener! – 1. Tim 1:17.

^ avsn. 3 Du finner mer informasjon om hvordan man kan resonnere med kreasjonister, på sidene 24–28 i brosjyren Ble livet skapt?

Lær mer

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Hva er sannheten om Gud?

Tror du at Gud bryr seg om deg personlig? Lær om hans personlighet og hvordan du kan få et nært forhold til ham.

BØKER & BROSJYRER

Ble livet skapt?

Det spiller en rolle hva du tror om hvordan livet fikk sin begynnelse.