«Det er godt å synge og spille for vår Gud.» – SAL 147:1.

1, 2. (a) Hva skjer gjerne når vi tenker på og snakker om en vi er glad i? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvilke spørsmål skal vi se på?

Å TENKE på og snakke om en vi er glad i, kan styrke vårt forhold til den personen. Slik er det også med vårt forhold til Jehova Gud. Da David var gjeter, benyttet han ofte nattetimene til å se på stjernehimmelen og meditere over Skaperens storhet. Han skrev: «Når jeg ser dine himler, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har beredt, hva er da et dødelig menneske, at du kommer ham i hu, og et jordmenneskes sønn, at du tar deg av ham?» (Sal 8:3, 4) Og etter at apostelen Paulus hadde tenkt over hvordan Jehovas hensikt med det åndelige Israel ble gjennomført på en enestående måte, utbrøt han: «Å dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap!» – Rom 11:17–26, 33.

2 Når vi er ute i tjenesten, tenker vi på Jehova og snakker om ham. Det i seg selv har en positiv virkning på oss. Mange pionerer har opplevd at det at de bruker så mye tid i forkynnelsen, har ført til at de har fått en enda dypere kjærlighet til Gud. Enten du er pioner, eller du har som mål å bli det, så tenk over dette: Hvordan kan heltidstjenesten styrke ditt forhold til Jehova? Hvis du er pioner, så spør deg selv: Hva vil hjelpe meg til å fortsette i denne givende tjenesten? Hvis du ikke er pioner ennå, så spør deg selv: Hvilke justeringer kan jeg gjøre for å bli det? La oss først se hvordan heltidstjenesten kan styrke vårt forhold til Gud.

HELTIDSTJENESTEN OG VÅRT FORHOLD TIL GUD

3. Hvilken virkning har det på oss å snakke om de velsignelsene Riket skal bringe?

3 Når vi snakker med andre om de velsignelsene Guds rike skal bringe i framtiden, får vi et nærere forhold  til Jehova. Hvilket skriftsted liker du å bruke når du går fra hus til hus? Kanskje Salme 37:10, 11, Daniel 2:44, Johannes 5:28, 29 eller Åpenbaringen 21:3, 4? Hver gang vi snakker med andre om slike løfter, blir vi selv minnet om at «enhver god gave og enhver fullkommen gave» kommer fra vår gavmilde Gud. Dette gir oss et nærere forhold til ham. – Jak 1:17.

4. Hvorfor blir vi enda mer takknemlige for Guds godhet når vi ser den åndelige tilstanden andre er i?

4 Når vi ser den sørgelige åndelige tilstanden som mange er i, blir vi enda mer takknemlige for sannheten. Mennesker i verden har ingen pålitelig veiledning som kan hjelpe dem til å oppnå sann lykke. Mange er bekymret for framtiden og føler at de ikke har noe håp. De leter etter meningen med livet. Selv de fleste som er religiøse, har lite kjennskap til Bibelen. De minner mye om menneskene i oldtidens Ninive. (Les Jona 4:11.) Når vi bruker mer tid i forkynnelsen, ser vi tydeligere kontrasten mellom den åndelige tilstanden som Jehovas folk er i, og den som folk i verden er i. (Jes 65:13) Vi blir minnet om Jehovas godhet. Jehova dekker ikke bare vårt åndelige behov – han innbyr alle til å komme og drikke av livets vann og få et virkelig håp. – Åp 22:17.

5. Hvordan kan det at vi gir andre åndelig hjelp, få oss til å se på våre egne problemer?

5 Når vi gir andre åndelig hjelp, blir vi ikke så lett overveldet av personlige problemer. Trisha, som er alminnelig pioner, erfarte dette da foreldrene hennes ble skilt. Hun forteller: «Det var en av de største følelsesmessige påkjenningene jeg har hatt i mitt liv.» En dag da hun følte seg langt nede og hadde mest lyst til å holde seg hjemme, drog hun likevel for å lede et bibelstudium med tre barn som hadde det veldig vanskelig hjemme. Faren deres hadde reist fra dem, og storebroren deres hadde mishandlet dem. Trisha sier: «De problemene og den hjertesorgen jeg hadde, var ingenting sammenlignet med deres. Da vi studerte, lyste øynene deres opp, og de lo av begeistring og glede. Disse barna var en gave fra Jehova, særlig den dagen.»

6, 7. (a) Hvordan blir vår egen tro sterkere når vi lærer andre om bibelske sannheter? (b) Hvilken virkning har det på oss å se at de vi studerer med, får et bedre liv ved å følge bibelske prinsipper?

6 Når vi lærer andre om bibelske sannheter, blir vår egen tro sterkere. Apostelen Paulus skrev om noen jøder på hans tid som ikke levde etter det de lærte: «Lærer du da ikke deg selv, du som lærer en annen?» (Rom 2:21) Pionerer har vanligvis mange muligheter til å lære andre om sannheten og lede bibelstudier. For å gjøre dette på en virkningsfull måte forbereder de seg til hvert studium og gjør kanskje undersøkelser for å kunne svare på spørsmål. En pioner som heter Janeen, forteller: «Hver gang jeg har mulighet til å lære andre om sannheten, føler jeg at disse sannhetene fester seg enda dypere i mitt eget sinn og hjerte. Det fører til at troen min ikke står på stedet hvil, men fortsetter å vokse.»

7 Når vi ser at de vi studerer med, får et bedre liv ved å følge bibelske prinsipper, får vi en dypere verdsettelse av Guds visdom. (Jes 48:17, 18) Og dette igjen gjør oss enda mer bestemt på å fortsette å følge disse prinsippene i vårt eget liv. Adrianna, en annen pioner, sier: «Folk kan ha et nokså rotete liv når de stoler på sin egen visdom. Men når de begynner å stole på Jehovas visdom, merker de fort at det er bra for dem.» En pioner som  heter Phil, sier noe lignende: «Du ser hvordan Jehova hjelper mennesker til å forandre sitt liv – mennesker som ikke klarte det da de prøvde på egen hånd.»

8. Hvilken virkning har det på oss å samarbeide med våre brødre og søstre i tjenesten?

8 Å samarbeide med våre brødre og søstre i tjenesten er åndelig oppbyggende. (Ordsp 13:20) De fleste pionerer bruker mye tid i tjenesten sammen med andre forkynnere. Dette gir dem flere anledninger til å ha «en utveksling av oppmuntring». (Rom 1:12; les Ordspråkene 27:17.) En pioner som heter Lisa, forteller: «På jobben er det mye konkurranse og misunnelse. Hver dag hører du sladder og et stygt språk. Alt handler om å komme seg opp og fram, koste hva det koste vil. Noen ganger blir du gjort narr av på grunn av din kristne oppførsel. Men det å samarbeide med brødre og søstre i tjenesten er virkelig oppbyggende. Når jeg kommer hjem, føler jeg meg oppkvikket, uansett hvor sliten jeg er.»

9. Hvorfor kan det være bra for et ektepar å være pionerer sammen?

9 Når et ektepar er pionerer sammen, styrker det den tredobbelte tråden som ekteskapet er. (Fork 4:12) Madeline, som er pioner sammen med mannen sin, forteller: «Mannen min og jeg bruker tid på å snakke sammen om hvordan dagen vår i tjenesten har vært, eller om noe vi har lest i Bibelen som vi kan bruke i tjenesten. For hvert år vi er pionerer sammen, kommer vi enda nærmere hverandre.» Trisha sier noe lignende: «Vi er enige om at vi ikke vil ha gjeld, så vi krangler ikke om penger. Vi har lik timeplan i tjenesten, og vi er veldig engasjert i hverandres gjenbesøk og bibelstudier, noe som hjelper oss til å være  på bølgelengde med hverandre både følelsesmessig og åndelig.»

Å engasjere seg i heltidstjenesten gir et meningsfylt liv (Se avsnitt 9)

10. Hva skjer med vår tillit til Jehova når vi setter Riket først og opplever hans støtte?

10 Vi får sterkere tillit til Jehova når vi setter Riket først og opplever at Jehova støtter oss og besvarer bønnene våre. Dette gjelder selvfølgelig alle lojale kristne, men det gjelder pionerene på en spesiell måte. De erfarer at det bare er ved å stole på Jehova at de kan fortsette i heltidstjenesten. (Les Matteus 6:30–34.) Curt, som er pioner og stedfortredende kretstilsynsmann, sa ja til å besøke en menighet som lå to og en halv time fra der han bodde. Han og hans kone, som også er pioner, hadde akkurat nok bensin på bilen til å komme seg til menigheten, men ikke nok til å komme seg tilbake, og det var en uke til han fikk lønn. Curt forteller: «Jeg begynte å lure på om jeg hadde truffet den rette avgjørelsen.» Men etter at de hadde bedt til Jehova om det, bestemte de seg for å reise, i full tillit til at han ville sørge for dem. Rett før de skulle dra, ringte en søster og sa at hun hadde en gave til dem. Det viste seg å være akkurat det pengebeløpet de trengte for å ha råd til turen. Curt sier: «Når du får slike opplevelser om og om igjen, er det lett å se Jehovas hånd i det hele.»

11. Hva opplever pionerer når det gjelder velsignelser?

11 Pionerer har ofte opplevd at jo mer de bruker seg selv i tjenesten for Jehova og går inn for å få et nært forhold til ham, jo flere velsignelser får de. (5. Mos 28:2) Likevel er det ikke alltid lett å være pioner. Ingen tjener for Gud er immun mot problemer som skyldes Adams opprør. Av og til kan det oppstå problemer som gjør at noen må slutte som pioner for en tid. Men det er ofte mulig å løse eller unngå slike problemer. Hva kan hjelpe pionerer til å fortsette i heltidstjenesten?

HVORDAN FORTSETTE I HELTIDSTJENESTEN

12, 13. (a) Hva bør en pioner gjøre hvis han sliter med å klare timene sine? (b) Hvorfor er det så viktig å sette av tid til daglig bibellesning, personlig studium og meditasjon?

12 De fleste pionerer har en veldig travel timeplan. Det kan være en utfordring å få gjort alt, så det er viktig med god planlegging. (1. Kor 14:33, 40) Hvis en pioner har vanskeligheter med å klare timene sine, må han kanskje revurdere hvordan han bruker tiden sin. (Ef 5:15, 16) Han kan spørre seg selv: «Hvor mye tid bruker jeg egentlig på avkobling og fritidsaktiviteter? Trenger jeg å vise større selvdisiplin? Kan jeg justere arbeidstiden min?» Som kjent er det lett å føye til flere ting på timeplanen, så de som er i heltidstjenesten, kan trenge å stille seg selv slike spørsmål regelmessig og gjøre forandringer hvis det er nødvendig.

13 Daglig bibellesning, personlig studium og meditasjon bør være en del av en pioners timeplan. En pioner må derfor ha selvdisiplin, slik at ikke mindre viktige gjøremål legger beslag på den tiden han har satt av til disse nødvendige tingene. (Fil 1:10) Tenk deg for eksempel at en pioner kommer hjem etter en lang dag i tjenesten. Han har tenkt å bruke kvelden på å forberede seg til neste møte. Men først leser han det som har kommet i posten. Så slår han på datamaskinen og leser og besvarer e-post. Mens han er på nettet, sjekker han om prisen har gått ned på en ting han har lyst til å kjøpe. Før han vet ordet av det, har det gått nesten to timer, og han har ennå ikke begynt på det han hadde tenkt å studere den kvelden. Hvorfor er  dette et problem? Idrettsutøvere må regelmessig spise sunn mat hvis de vil ha en lang karriere. På lignende måte trenger pionerer regelmessig åndelig påfyll for å kunne fortsette i heltidstjenesten, og de må derfor ha en god rutine for personlig studium. – 1. Tim 4:16.

14, 15. (a) Hvorfor bør pionerer leve enkelt? (b) Hva bør pionerer gjøre hvis de opplever vanskeligheter?

14 Pionerer som får ting til å fungere godt, går inn for å leve enkelt. Jesus oppfordret disiplene sine til å holde øyet klart. (Matt 6:22) Han levde selv enkelt, slik at han kunne konsentrere seg helt om tjenesten, uten å bli distrahert. Han kunne si: «Revene har hi, og himmelens fugler har soveplasser, men Menneskesønnen har ikke noe sted hvor han kan hvile sitt hode.» (Matt 8:20) Pionerer som ønsker å lære av Jesu eksempel, gjør klokt i å huske at jo flere materielle ting man har, jo mer har man å vedlikeholde, reparere eller erstatte.

15 Pionerer er klar over at det at de har dette tjenesteprivilegiet, ikke betyr at de er bedre enn andre. Nei, alle gaver eller tjenesteprivilegier vi måtte ha, skyldes Guds ufortjente godhet. Så for å kunne fortsette som pioner må hver enkelt stole på Jehova. (Fil 4:13) Det vil oppstå utfordringer og vanskeligheter. (Sal 34:19) Når det skjer, bør pionerer søke Jehovas veiledning og gi ham anledning til å hjelpe dem, i stedet for å være raske til å gi opp pionertjenesten. (Les Salme 37:5.) Når de ser at Jehova gir dem kjærlig støtte, vil de få et nærere forhold til sin omsorgsfulle himmelske Far. – Jes 41:10.

KAN DU BLI PIONER?

16. Hva bør du gjøre hvis du har lyst til å bli pioner?

16 Hvis du har lyst til å få del i de velsignelsene som heltidstjenerne opplever, så fortell Jehova om ønsket ditt. (1. Joh 5:14, 15) Snakk med noen som er pionerer. Sett deg mål som vil hjelpe deg til å bli pioner. Det gjorde Keith og Erika. De hadde jobbet heltid, og som så mange andre unge par hadde de kjøpt seg hus og ny bil kort tid etter at de hadde giftet seg. De forteller: «Vi trodde at disse tingene ville gjøre oss fornøyd – men det gjorde de aldri.» Da Keith mistet jobben, begynte han som hjelpepioner, og han sier at det minnet ham om «hvor mye glede tjenesten gir». De ble gode venner med et pionerektepar som hjalp dem til å se at det å være pioner og leve et enkelt liv gir stor glede. Hva gjorde Keith og Erika? «Vi satte opp en liste over de åndelige målene våre, hengte den på kjøleskapet og krysset av for hvert mål etter hvert som vi nådde det.» Med tiden klarte de å bli pionerer.

17. Hvorfor vil det være klokt av deg å tenke nøye over om du kan bli pioner?

17 Kan du bli pioner? Hvis du ikke ser noen mulighet for det akkurat nå, så gjør likevel alt du kan for å få et nærere forhold til Jehova ved å gjøre ditt beste i tjenesten. Når du har tenkt igjennom saken under bønn, finner du kanskje ut at hvis du gjør noen forandringer i timeplanen eller livsstilen din, så kan du faktisk bli pioner. Som pioner vil du oppdage at de gledene du får, er mye større enn det du ofrer. Du vil bli mer tilfreds fordi du setter Rikets interesser foran dine egne. (Matt 6:33) Og du vil føle større lykke fordi du gir mer til andre. Du vil dessuten få enda flere muligheter til å tenke på og snakke om Jehova, noe som vil gi deg større kjærlighet til ham og gjøre ham glad.