VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE September 2013

Dette nummeret viser hvordan vi kan treffe kloke avgjørelser, styrke vårt forhold til Jehova Gud og dra nytte av Jehovas påminnelser.

Hvordan kan du ha nytte av kontraster?

Jesus brukte ofte kontraster for å lære folk bibelske sannheter. Les om hvordan vi kan gjøre det samme.

Jehovas påminnelser er pålitelige

Jehova har alltid brukt påminnelser for å hjelpe og veilede sitt folk. Hvorfor kan vi stole på Jehovas påminnelser i dag?

Gjør Jehovas påminnelser til ‘ditt hjertes jubel’

Er vi glad for å holde Jehovas bud, eller synes vi noen ganger at de er en byrde? Hvordan kan vi bygge opp vår tillit til hans påminnelser?

Er du blitt forvandlet?

Hvorfor trenger vi å bli forvandlet? Hva innebærer denne forvandlingen, og hvordan kan vi gjennomgå den?

Ta kloke avgjørelser

Hva kan vi gjøre for å være sikker på at de avgjørelsene vi tar, er i harmoni med Guds vilje? Hva kan hjelpe oss til å gjennomføre det vi har bestemt oss for?

Styrk ditt forhold til Gud ved å være pioner

Tenk over åtte måter du kan styrke ditt forhold til Jehova på, ved å være pioner. Hva kan hjelpe deg til å fortsette i denne givende tjenesten?

Spørsmål fra leserne

Hvorfor begynte Jesus å gråte før Lasarus ble oppreist, slik det står i Johannes 11:35?