Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  August 2013

Tenk over hva slags menneske du bør være

Tenk over hva slags menneske du bør være

«Hva slags mennesker bør dere ikke da være, med gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til!» – 2. PET 3:11.

1, 2. Hva slags mennesker må vi være for å bli godkjent av Gud?

DE FLESTE mennesker bryr seg om hva andre synes om dem. Men vi som er kristne, burde vel være mer opptatt av hva Jehova synes om oss? Han er jo den største Personen i universet, og hos ham er «livets kilde». – Sal 36:9.

2 Apostelen Peter framhever ‘hva slags mennesker vi bør være’ for å bli godkjent av Jehova, ved å oppfordre oss til å gjøre «gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til». (Les 2. Peter 3:11.) Vår livsførsel må være «hellig», det vil si ren – både moralsk, mentalt og åndelig. Og vi må gjøre ‘gjerninger som hører gudhengivenhet til’ – gjerninger som er motivert av dyp respekt for Gud og lojal kjærlighet til ham. Det er altså ikke bare våre gjerninger, men også våre følelser for Gud som betyr noe for ham. Siden Jehova «gransker hjertet», vet han om vi har en hellig livsførsel og viser ham udelt hengivenhet eller ikke. – 1. Krøn 29:17.

3. Hvilke spørsmål bør vi tenke over?

3 Satan Djevelen ønsker ikke at vi skal gå inn for å få Guds godkjennelse. Han gjør faktisk alt han kan for å få oss til å gi opp vårt forhold til Jehova. Satan nøler ikke med å bruke løgner og bedrag for å lokke oss på avveier og trekke oss bort fra Jehova. (Joh 8:44; 2. Kor 11:13–15) Det vil derfor være klokt å tenke over disse spørsmålene: Hvordan bedrar Satan mennesker? Hva kan jeg gjøre for å verne om mitt forhold til Jehova?

HVORDAN BEDRAR SATAN MENNESKER?

4. Hvordan forsøker Satan å ødelegge vårt forhold til Gud, og hvorfor?

4 «Enhver blir prøvd ved at han blir dratt og  lokket av sitt eget begjær», skriver disippelen Jakob. «Deretter, når begjæret er blitt fruktbart, føder det synd; og når så synden er blitt fullbyrdet, frambringer den død.» (Jak 1:14, 15) I et forsøk på å ødelegge vårt forhold til Gud prøver Satan å påvirke hjertet vårt, som vårt begjær, eller våre ønsker, kommer fra.

5, 6. (a) Hva gjør Satan bruk av for å påvirke hjertet vårt? (b) Hvilke tre ting bruker Satan for å forderve de ønsker og begjær vi har i hjertet? Hvilken erfaring har han i dette?

5 Hva gjør Satan bruk av for å påvirke hjertet vårt? Bibelen sier at «hele verden ligger i den ondes makt». (1. Joh 5:19) Satans våpen innbefatter «de ting som er i verden». (Les 1. Johannes 2:15, 16.) Gjennom tusener av år har Djevelen omhyggelig formet det miljøet som omgir oss. Siden vi lever i denne verden, trenger vi å beskytte oss mot hans utspekulerte metoder. – Joh 17:15.

6 Satan bruker nøye uttenkte metoder for å forderve de ønsker og begjær vi har i hjertet. Apostelen Johannes peker på tre ting som Satan benytter for å friste og lokke oss: (1) «kjødets begjær», (2) «øynenes begjær» og (3) «den iøynefallende framvisning av de midler en har å leve av». Satan brukte disse tingene da han fristet Jesus i ødemarken. Fordi Satan har mange års erfaring i å bruke disse fellene, gjør han effektivt bruk av dem i dag, og han vet nøyaktig hvordan han best kan friste hver enkelt av oss. Før vi drøfter hva vi kan gjøre for å beskytte oss, skal vi se hvordan Djevelen klarte å bedra Eva, men hvorfor han ikke klarte å bedra Guds Sønn.

«KJØDETS BEGJÆR»

«Kjødets begjær» førte til ulykke for Eva (Se avsnitt 7)

7. Hvordan gjorde Satan bruk av «kjødets begjær» for å friste Eva?

7 Mennesker trenger mat for å holde seg i live. Gud skapte jorden slik at den kunne gi rikelig med mat. Satan kan prøve å appellere til vårt naturlige ønske om mat i et forsøk på å få oss til å slutte å gjøre Guds vilje. Tenk over hvordan han gjorde det i forbindelse med Eva. (Les 1. Mosebok 3:1–6.) Satan sa til henne at hun kunne spise av frukten på «treet til kunnskap om godt og ondt» uten å måtte dø. (1. Mosebok 2:9) Han sa at den dagen hun spiste av den, ville hun bli som Gud. Djevelen antydet altså at Eva ikke trengte å være lydig mot Gud for å fortsette å leve. For en grov løgn dette var! Da tanken var sådd i Evas sinn, hadde hun to muligheter: Hun kunne avvise tanken, eller hun kunne fortsette å dvele ved den og dermed la ønsket om å spise av frukten få vokse. Til tross for at Eva kunne spise av alle de andre trærne i hagen, valgte hun å dvele ved det Satan hadde sagt  om treet midt i hagen, og hun «begynte derfor å ta av dets frukt og å spise den». Satan skapte altså et ønske i henne om noe som Skaperen hadde forbudt.

Jesus lot ikke noe få ham til å miste fokus (Se avsnitt 8)

8. Hvordan prøvde Satan å friste Jesus ved hjelp av «kjødets begjær»? Hvorfor var dette forsøket mislykket?

8 Satan brukte samme taktikk da han forsøkte å friste Jesus i ødemarken. Etter at Jesus hadde fastet i 40 døgn, forsøkte Satan å appellere til Jesu ønske om mat. Satan sa: «Hvis du er en Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til et brød.» (Luk 4:1–3) Jesus hadde to muligheter: Han kunne velge å ikke bruke sine mirakuløse evner til å få dekket sitt behov for mat, eller han kunne velge å bruke dem til dette. Jesus visste at han ikke skulle bruke disse evnene på en selvisk måte. Selv om han var sulten, var hans forhold til Jehova viktigere for ham enn mat. Han svarte: «Det står skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av alt som utgår fra Jehovas munn.’» – Luk 4:4, fotn.

«ØYNENES BEGJÆR»

9. Hva antyder uttrykket «øynenes begjær», og hvordan appellerte Satan til dette ønsket eller begjæret da han fristet Eva?

9 Johannes sa også at Satan frister oss ved hjelp av «øynenes begjær». Dette uttrykket antyder at man kan begynne å ønske seg noe ved bare å se på det. Satan appellerte til dette ønsket hos Eva da han sa: ‘Deres øyne vil bli åpnet.’ Jo mer Eva så på den forbudte frukten, jo mer lyst fikk hun på den. Eva så at treet «var noe å lengte etter for øynene».

10. Hvordan appellerte Satan til «øynenes begjær» for å prøve å friste Jesus? Hvordan reagerte Jesus?

10 Hvordan appellerte Satan til «øynenes begjær» for å friste Jesus? Han «viste ham på et øyeblikk alle rikene på den bebodde jord; og Djevelen sa til ham: ‘Jeg vil gi deg all denne myndighet og deres herlighet’». (Luk 4:5, 6) Jesus kunne ikke i bokstavelig forstand se alle jordens riker på et øyeblikk, men Satan viste ham deres herlighet i et syn og må ha trodd at Jesus kunne la seg friste. Satan foreslo frekt: «Hvis du foretar en tilbedelseshandling overfor meg, skal den i all sin utstrekning bli din.» (Luk 4:7) Jesus ønsket absolutt ikke å være den slags menneske som Satan ville at han skulle være. Han svarte straks: «Det står skrevet: ‘Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.’» – Luk 4:8.

«DEN IØYNEFALLENDE FRAMVISNING AV DE MIDLER EN HAR Å LEVE AV»

11. Hvordan ble Eva bedratt av Satan?

11 Til slutt nevnte Johannes «den iøynefallende framvisning av de midler en  har å leve av». Da Adam og Eva var de eneste menneskene på jorden, kunne de selvfølgelig ikke skrytende vise andre det de hadde. Men de ble likevel stolte. Da Satan fristet Eva, insinuerte han at Gud holdt noe godt tilbake. Satan sa at den dagen hun spiste av «treet til kunnskap om godt og ondt», ville hun «bli som Gud og kjenne godt og ondt». (1. Mos 2:17; 3:5) Satan antydet på denne måten at Eva kunne leve sitt liv uavhengig av Jehova. Det ser ut til at stolthet bidrog til at hun trodde på denne løgnen. Hun spiste av den forbudte frukten i den tro at hun ikke kom til å dø. Så feil hun tok!

12. Hva var enda en måte Satan prøvde å friste Jesus på, og hvordan reagerte Jesus?

12 I motsetning til Eva var Jesus et enestående eksempel når det gjelder ydmykhet. Satan prøvde å friste Jesus til å gjøre noe dramatisk som ville sette Gud på prøve. Men Jesus avviste til og med tanken på å gjøre noe slikt. Det ville jo ha vært et uttrykk for stolthet! Jesus svarte isteden klart og tydelig: «Det er sagt: ‘Du skal ikke sette Jehova din Gud på prøve.’» – Les Lukas 4:9–12.

HVORDAN KAN VI VERNE OM VÅRT FORHOLD TIL JEHOVA?

13, 14. Hvordan forsøker Satan å friste oss i dag?

13 I dag lokker og frister Satan oss med ting som ligner på dem han fristet Eva og Jesus med. Satan appellerer til «kjødets begjær» ved å bruke sin verden til å friste mennesker til å begå umoralske handlinger og til å spise og drikke for mye. Ved hjelp av pornografi, spesielt på Internett, kan han fange oppmerksomheten til en som er uforsiktig, og appellere til «øynenes begjær». Og ønsket om å få makt, bli berømt og skaffe seg mange materielle ting er en stor fristelse for dem som er stolte, og for dem som liker å vise fram ‘de midler de har å leve av’.

Hvilke bibelske prinsipper bør du huske i disse situasjonene? (Se avsnittene 13, 14)

14 «De ting som er i verden», kan sammenlignes med agn som fiskere bruker. Fisken synes agnet ser fristende ut, men i agnet er det en krok. På samme måte bruker Satan ting som mange ser på som normale og nødvendige, for å få oss til å ønske å gjøre noe som er i strid med Guds lover. Han bruker slike snikende fristelser for å påvirke våre ønsker og forderve vårt  hjerte. Satan forsøker i virkeligheten å få oss til å tro at det er viktigere å være opptatt av våre egne behov og bekvemmeligheter enn å gjøre Guds vilje. Vil du la deg friste?

15. Hvordan kan vi etterligne Jesus og stå imot Satans fristelser?

15 Eva gav etter for Satans fristelser, men Jesus klarte å stå imot dem. Hver gang han ble fristet, viste han til Skriftene ved å si: «Det står skrevet», eller: «Det er sagt.» Hvis vi studerer Bibelen grundig, vil vi være godt kjent med Skriftene og kunne huske vers som hjelper oss til å tenke rett når vi møter fristelser. (Sal 1:1, 2) Det at vi husker på bibelske personer som var trofaste og lojale mot Jehova, vil hjelpe oss til å etterligne dem. (Rom 15:4) Hvis vi har dyp respekt for Jehova, elsker det han elsker, og hater det han hater, vil dette beskytte oss. – Sal 97:10.

16, 17. Hvorfor har det vi tenker på, mye å si for hva slags mennesker vi er?

16 Apostelen Paulus oppfordrer oss til å bruke ‘vår fornuft’ for å bli den slags mennesker som lar seg forme av Guds tankegang og ikke av verdens måte å tenke på. (Rom 12:1, 2) Paulus understreket at vi må passe nøye på hva vi tillater oss å tenke på, da han sa: «Vi river ned resonnementer og enhver høyde som er reist opp mot kunnskapen om Gud; og vi fører enhver tanke i fangenskap for å gjøre den lydig mot Kristus.» (2. Kor 10:5) Det vi tenker på, har svært mye å si for hva slags mennesker vi er, så vi må ‘fortsette å tenke på’ oppbyggende ting. – Fil 4:8.

17 Vi kan ikke regne med å være hellige hvis vi gir næring til urette tanker og begjær. Vi må elske Jehova av «et rent hjerte». (1. Tim 1:5) Men hjertet er forrædersk, og vi er kanskje ikke engang klar over hvor mye «de ting som er i verden», påvirker oss. (Jer 17:9) Vi bør derfor ‘fortsette å prøve oss selv, om vi er i troen, fortsette å bringe på det rene hva vi selv er’. Når vi studerer Bibelen, bør vi spørre oss selv: Er mine tanker og ønsker i harmoni med Jehovas tanker? – 2. Kor 13:5.

18, 19. Hvorfor bør vi anstrenge oss for å være den slags mennesker som Jehova vil at vi skal være?

18 Noe annet som kan hjelpe oss til å unngå å la oss friste av «de ting som er i verden», er å huske Johannes’ inspirerte ord: «Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig.» (1. Joh 2:17) Det kan kanskje se ut som om Satans ordning vil fortsette å eksistere. Men en dag vil den forsvinne. Når vi husker at alt det Satans verden har å tilby, snart vil være borte, vil det hjelpe oss til ikke å gi etter for hans fristelser.

19 Apostelen Peter formaner oss til å være den slags mennesker Gud godkjenner, mens vi «venter på og alltid har i tankene Jehovas dags nærvær». Og han føyer til: «Ved den dag skal de flammende himler bli oppløst og de sterkt opphetede elementer smelte.» (2. Pet 3:12) Det er nå svært kort tid til den dagen er her. Og Jehova kommer til å ødelegge hele Satans verden. Fram til da vil Satan fortsette å bruke «de ting som er i verden», for å friste oss, slik han fristet både Eva og Jesus. Vi må ikke være som Eva og være opptatt av å tilfredsstille våre egne ønsker. Det ville være det samme som å la Satan få være vår gud. Vi må derimot være som Jesus og stå imot slike fristelser, uansett hvor tiltrekkende og interessante Satan får dem til å virke. Måtte vi alle anstrenge oss for å være den slags mennesker som Jehova vil at vi skal være!