Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Er det passende at kristne foreldre sitter sammen med en ekskludert sønn eller datter på møtene?

Det er ingen grunn til å være altfor opptatt av hvor en ekskludert person sitter i Rikets sal. Dette bladet har gjentatte ganger oppmuntret kristne foreldre til å gi en ekskludert sønn eller datter som fortsatt bor hjemme, åndelig hjelp hvis det ser ut til å være passende å gjøre det. Som det ble nevnt på sidene 19 og 20 i Vakttårnet for 15. november 1988, kan foreldre også studere Bibelen med en ekskludert mindreårig som fortsatt bor hos dem. Forhåpentligvis vil han eller hun på den måten få den oppmuntringen som trengs for å korrigere sin kurs.

Det virker derfor rimelig at en ekskludert mindreårig kan få sitte rolig sammen med foreldrene sine på møtene i Rikets sal. Siden det ikke er et krav at en ekskludert person sitter bakerst i salen, er det ikke noe i veien for at en ekskludert mindreårig sitter ved siden av foreldrene sine, uansett hvor de sitter. Ettersom foreldrene tar seg av barnet sitt åndelig sett, ønsker de naturligvis å passe på at han eller hun får så mye som mulig ut av møtene. Med tanke på det kan det være en fordel om de lar den unge sitte sammen med dem i stedet for å la ham eller henne sitte alene et annet sted.

Men hva om en ekskludert sønn eller datter ikke lenger bor sammen med foreldrene? Gjør dette saken annerledes? Tidligere har dette bladet tydelig forklart hvilken holdning en kristen bør ha når det gjelder å omgås et ekskludert familiemedlem som ikke bor hjemme. * Men det at en ekskludert sitter rolig ved siden av familiemedlemmer under et møte, er noe helt annet enn at familien unødig tar initiativet til å omgås ham eller henne. Hvis de trofaste i familien har den rette holdningen til sitt ekskluderte familiemedlem og går inn for å følge den bibelske veiledningen om det å omgås ekskluderte, er det sannsynligvis ingen grunn til bekymring. – 1. Kor 5:11, 13; 2. Joh 11.

Om en ekskludert sitter ved siden av et familiemedlem eller ved siden av et annet medlem av menigheten, burde ikke være årsak til bekymring så lenge han eller hun oppfører seg ordentlig. Å komme med restriksjoner med hensyn til hvor en person kan sitte, kan føre til forskjellige problemer, alt etter omstendighetene. Hvis alle som er til stede, deriblant trofaste slektninger av en ekskludert, går inn for å følge bibelske prinsipper angående eksklusjon, og hvis brødrene og søstrene ikke tar anstøt av hvor en ekskludert sitter, er det ikke nødvendig å gjøre et nummer av dette. *

^ avsn. 5 Se Vakttårnet for 15. november 1981, sidene 24 og 25.

^ avsn. 6 Dette er en justering av det som stod i Vakttårnet for 15. juni 1953, side 192.