Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bli aldri ‘rasende mot Jehova’

Bli aldri ‘rasende mot Jehova’

«Et jordmenneskes egen dårskap fordreier hans vei, og så er det mot Jehova hans hjerte blir rasende.» – ORDSP 19:3.

1, 2. Hvorfor må vi ikke anklage Jehova for menneskenes problemer? Illustrer.

TENK deg at du er en mann som har vært lykkelig gift i mange år. Men en dag når du kommer hjem, oppdager du at alt i huset ditt er rasert. Møblene er smadret, serviset er knust, og teppene er fullstendig ødelagt. Hjemmet ditt ser ut som et katastrofeområde! Ville du da utbryte: «Hvorfor har kona mi gjort dette?» Eller ville du heller ha spurt: «Hvem har gjort dette?» Du ville uten tvil ha stilt det siste spørsmålet. Hvorfor? Fordi du vet at din kjære kone aldri ville gjort noe så meningsløst.

2 I dag ser vi at menneskenes hjem, jorden, blir ødelagt av forurensning, vold og umoral. Vi som studerer Bibelen, vet at Jehova umulig kan være årsaken til disse problemene. Han skapte jorden for at den skulle være et vakkert paradis. (1. Mos 2:8, 15) Jehova er en kjærlig Gud. (1. Joh 4:8) Det at vi har studert Bibelen, har hjulpet oss til å se hvem som er den egentlige årsaken til mange av verdens problemer – nemlig Satan Djevelen, «verdens hersker». – Joh 14:30; 2. Kor 4:4.

3. Hvordan kan vi komme til å ha et galt syn på problemene våre?

3 Men vi kan ikke gi Satan skylden for alle problemene våre. Hvorfor ikke? Fordi noen av problemene skyldes våre egne feil. (Les 5. Mosebok 32:4–6.) Selv om vi sikkert er enige i det, kan vår ufullkomne natur forvrenge vår tankegang og få oss til å slå inn på en vei som til slutt ender med katastrofe. (Ordsp 14:12) Hvordan kan det skje? I stedet for å gi oss selv eller Satan skylden for et problem kan det være at vi begynner å skylde på Jehova. Det kan til og med være at vi blir ‘rasende mot Jehova’. – Ordsp 19:3.

4, 5. Hvordan kan en kristen komme til å bli ‘rasende mot Jehova’?

 4 Er det virkelig mulig at vi kan bli ‘rasende mot Jehova’? Det ville i så fall være nytteløst. For hva ville vi oppnå med det? (Jes 41:11) En dikter sa en gang: «Din arm er for kort til å bokse med Gud.» Vi går kanskje aldri så langt at vi kommer med en muntlig anklage mot Jehova. Men Ordspråkene 19:3 sier at et menneskes dårskap «fordreier hans vei, og så er det mot Jehova hans hjerte blir rasende». Ja, en person kan bli rasende eller bitter på Gud i sitt hjerte. Denne holdningen kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Den kan for eksempel føre til at man trekker seg bort fra menigheten eller ikke fullt ut støtter opp om det som har med tilbedelsen av Jehova å gjøre.

5 Hva kan få oss til å bli ‘rasende mot Jehova’? Og hvordan kan vi unngå å falle i denne snaren? Det er livsviktig for oss å vite svarene på disse spørsmålene, for det har med vårt forhold til Jehova Gud å gjøre.

HVA KAN FÅ OSS TIL Å BLI ‘RASENDE MOT JEHOVA’?

6, 7. Hvorfor begynte israelittene på Moses’ tid å anklage Jehova?

6 Hva kan få en trofast tjener til å begynne å anklage Jehova i sitt hjerte? La oss se på fem faktorer og se nærmere på bibelske eksempler som viser hvordan noen i fortiden falt i denne snaren. – 1. Kor 10:11, 12.

Hvis du lytter til negative uttalelser, kan det påvirke deg i dårlig retning (Se avsnitt 7)

7 Andres negative uttalelser kan påvirke oss. (Les 5. Mosebok 1:26–28.) Israelittene hadde akkurat blitt utfridd av slaveriet i Egypt. Jehova hadde på mirakuløst vis ført ti plager over denne undertrykkende nasjonen og tilintetgjort farao og hans militære styrke i Rødehavet. (2. Mos 12:29–32, 51; 14:29–31; Sal 136:15) Israelittene var klare til å gå inn i det lovte land. Men på dette viktige tidspunktet begynte de å anklage Jehova. Hva var det som gjorde at de manglet tro? Deres hjerte smeltet; de ble motløse fordi noen av dem som var sendt ut for å utspeide landet, kom tilbake med en negativ rapport. (4. Mos 14:1–4) Hva førte det til? En hel generasjon fikk ikke lov til å komme inn i dette «gode landet». (5. Mos 1:34, 35) Kan det være at vi noen ganger lar andres negative uttalelser svekke vår tro og få oss til å klage over Jehovas måte å lede oss på?

8. Hvorfor begynte Guds folk på Jesajas tid å anklage Jehova?

8 Motgang og vanskeligheter kan gjøre oss motløse. (Les Jesaja 8:21, 22.) På Jesajas tid var folket i Juda i alvorlige vanskeligheter. De var omgitt av fiender. Det var knapt med mat, og mange sultet. Men noe som var enda mer alvorlig, var den åndelige hungersnøden. (Am 8:11) I stedet for å be Jehova om hjelp i denne vanskelige tiden begynte de å ‘nedkalle ondt’ over kongen og over sin Gud. Ja, de gav Jehova skylden for problemene sine. Hvis vi opplever en tragedie eller får personlige problemer, kan det da være at vi på lignende måte sier i vårt hjerte: Hvor var Jehova da jeg trengte ham?

9. Hvorfor fikk israelittene på Esekiels tid et galt syn på tingene?

9 Vi kjenner ikke alle fakta. Fordi israelittene på Esekiels tid ikke hadde alle fakta, mente de at Jehovas vei ikke var «rett avpasset». (Esek 18:29) Det var som om de gjorde seg til dommere over Gud, for de satte sine egne normer for rettferdighet over Jehovas normer og dømte ham ut ifra sin egen begrensede forståelse. Hvis vi ikke helt forstår en bibelsk beretning eller grunnen til at noe skjer i livet vårt, kan det da være at vi i  vårt hjerte føler at Jehovas vei er urettferdig, at den «ikke er rett avpasset»? – Job 35:2.

10. Hvordan kan noen komme til å følge Adams dårlige eksempel?

10 Det kan være at vi gir Jehova skylden for våre egne synder og feil. Helt i begynnelsen av menneskenes historie la Adam skylden på Jehova for den synden han selv begikk. (1. Mos 3:12) Selv om Adam visste hvilke konsekvenser ulydighet ville få, og med overlegg brøt Guds lov, gav han Jehova skylden. Han sa i virkeligheten at Jehova hadde gitt ham en dårlig kone. Siden den tid har andre fulgt Adams eksempel og gitt Gud skylden for sine egne feil. Vi bør spørre oss selv: Kan det at jeg blir skuffet og frustrert over mine egne feil, få meg til å tenke at Jehovas normer er for strenge?

11. Hva kan vi lære av eksemplet med Jona?

11 Vi kan bli altfor selvsentrerte. Profeten Jona hadde vanskelig for å takle det at Jehova var barmhjertig mot ninivittene. (Jona 4:1–3) Hvorfor? Da det viste seg at det han hadde sagt om Ninives ødeleggelse, ikke ble oppfylt, ble han tydeligvis altfor opptatt av ikke å tape ansikt. Han tenkte på ryktet sitt og lot det overskygge den medfølelsen han burde hatt med de angrende ninivittene. Kan det være at vi på lignende måte blir så selvsentrerte at vi blir ‘rasende mot Jehova’ for at han ikke har latt enden komme tidligere? Hvis vi har forkynt i flere tiår at Jehovas dag er nær, kan det da være at vi begynner å bli utålmodige og synes at Jehova er sen med å gripe inn, når andre kritiserer oss for at vi forkynner det Bibelen sier? – 2. Pet 3:3, 4, 9.

HVORDAN VI KAN UNNGÅ Å BLI ‘RASENDE MOT JEHOVA’

12, 13. Hva må vi gjøre hvis vårt hjerte begynner å sette spørsmålstegn ved noen av Jehovas gjerninger?

12 Hva kan vi gjøre hvis vårt ufullkomne hjerte begynner å sette spørsmålstegn ved noen av Jehovas gjerninger? Vi bør huske at det er uklokt av oss å gjøre det. En annen oversettelse av  Ordspråkene 19:3 sier: «Mannens dumhet fører ham til fall, men i sitt hjerte er han bitter på Herren.» (NO 1978/85) Med dette i tankene skal vi nå se på fem ting som vil hjelpe oss til aldri å la livets problemer få oss til å anklage Jehova.

13 Bevar et sterkt forhold til Jehova. Hvis vi har et nært forhold til Jehova, vil vi unngå å bli bitter på ham, noe ufullkomne mennesker kan ha lett for å bli. (Les Ordspråkene 3:5, 6.) Vi må stole på Jehova. Vi må også unngå å bli vise i egne øyne og å bli selvsentrerte. (Ordsp 3:7; Fork 7:16) Da er det mindre sannsynlig at vi vil anklage ham når vi opplever vanskeligheter.

14, 15. Hvordan kan vi hindre at vi blir påvirket av andres negative uttalelser?

14 Ikke la negative uttalelser påvirke deg. Israelittene på Moses’ tid hadde god grunn til å stole på at Jehova ville hjelpe dem inn i det lovte land. (Sal 78:43–53) Men da de fikk den negative rapporten fra de ti troløse speiderne, «husket [de] ikke hans hånd». (Sal 78:42) Hvis vi mediterer over Jehovas gjerninger og husker alt det gode han har gjort for oss, vil det styrke vårt forhold til ham. Da vil ikke andres negative snakk skape avstand mellom oss og Jehova. – Sal 77:11, 12.

15 Hva om vi har en negativ holdning til våre trosfeller? Det kan gå ut over vårt forhold til Jehova. (1. Joh 4:20) Da israelittene drog Arons utnevnelse og stilling i tvil, så Jehova det slik at de murret mot Ham. (4. Mos 17:10) Hvis vi på lignende måte skulle begynne å klage på dem Jehova bruker til å lede den jordiske delen av sin organisasjon, kan det være at vi i virkeligheten murrer mot Jehova. – Hebr 13:7, 17.

16, 17. Hva må vi huske når vi har problemer?

16 Husk at det ikke er Jehova som er årsak til problemene våre. Selv om israelittene på Jesajas tid hadde vendt seg bort fra Jehova, ønsket han fremdeles å hjelpe dem. (Jes 1:16–19) Uansett hvilket problem vi måtte møte, kan vi finne trøst i å vite at Jehova har omsorg for oss og ønsker å hjelpe oss. (1. Pet 5:7) Han lover faktisk å gi oss den styrke vi trenger for å fortsette å holde ut. – 1. Kor 10:13.

17 Hvis vi blir urettferdig behandlet på en eller annen måte – i likhet med den trofaste Job – må vi minne oss selv om at det ikke er Jehova som er årsak til det vi gjennomgår. Jehova hater urettferdighet, og han elsker rettferdighet. (Sal 33:5) Måtte vi si oss enige med Jobs venn Elihu, som sa: «Det er fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» (Job 34:10) I stedet for å være årsak til problemene våre er Jehova den som gir oss «enhver god gave og enhver fullkommen gave». – Jak 1:13, 17.

18, 19. Hvorfor bør vi aldri tvile på at det Jehova gjør, er rett? Illustrer.

18 Tvil aldri på at det Jehova gjør, er rett. Gud er fullkommen, og hans tanker er høyere enn våre. (Jes 55:8, 9) Ydmykhet og beskjedenhet bør derfor hjelpe oss til å erkjenne at det ikke er alt vi forstår. (Rom 9:20) Det er sjelden vi har alle fakta i en bestemt sak. Du har sikkert erfart sannheten i dette ordspråket: «Den som er først til å legge fram sin sak, ser ut til å ha rett, helt til hans neste kommer og gransker ham.» – Ordsp 18:17, Bibelen – Guds Ord.

19 Hvis vi har en god venn som gjør noe som vi ikke forstår, eller som vi synes er uvanlig, vil vi da være raske til å tenke at han har gjort noe galt? Eller vil vi la tvilen komme vår venn til gode, spesielt hvis vi har kjent ham i mange  år? Hvis vi behandler våre ufullkomne venner på en slik kjærlig og tillitsfull måte, bør vi ikke da i enda større grad være innstilt på å ha tillit til vår himmelske Far, siden hans veier og tanker er mye høyere enn våre?

20, 21. Hvorfor er det viktig at vi legger skylden der den hører hjemme?

20 Legg skylden der den hører hjemme. Hvorfor bør vi gjøre det? Det kan være at vi selv er ansvarlige for noen av problemene våre. Hvis det er tilfellet, må vi innse det. (Gal 6:7) Vi må ikke prøve å legge skylden på Jehova, for det ville være urimelig. For å illustrere det: En bil er laget slik at den kan komme opp i høy fart. Men hvis en person kjører langt over fartsgrensen i en skarp sving og så krasjer, er det da bilprodusenten som er skyld i ulykken? Selvfølgelig ikke! Dette kan vi overføre på oss. Jehova har skapt oss med en fri vilje, men han har også gitt oss retningslinjer som kan hjelpe oss til å treffe kloke avgjørelser. Så hvorfor skulle vi gi vår Skaper skylden for de feilene vi gjør?

21 Det er selvfølgelig ikke slik at alle problemene våre skyldes egne feil eller at vi selv har gjort noe galt. Noen ting skjer som følge av «tid og uforutsett hendelse». (Fork 9:11) Og vi må aldri glemme at det er Satan Djevelen som er hovedårsaken til det onde. (1. Joh 5:19; Åp 12:9) Det er han som er fienden – ikke Jehova! – 1. Pet 5:8.

PASS GODT PÅ DITT DYREBARE FORHOLD TIL JEHOVA

Josva og Kaleb ble velsignet for at de stolte på Jehova (Se avsnitt 22)

22, 23. Hva bør vi huske hvis problemene våre gjør oss motløse?

22 Når du opplever motgang og vanskeligheter, så husk på Josva og Kaleb. I motsetning til de ti andre speiderne kom disse to trofaste mennene tilbake med en positiv rapport. (4. Mos 14:6–9) De viste tro på Jehova. Likevel måtte de vandre i ødemarken i 40 år sammen med de andre israelittene. Klaget Josva og Kaleb? Ble de bitre fordi de ikke fortjente å bli straffet? Nei. De stolte på Jehova. Ble de velsignet? Ja, det ble de! Selv om en hel generasjon døde i ødemarken, fikk begge disse mennene til slutt komme inn i det lovte land. (4. Mos 14:30) Vi vil på lignende måte bli velsignet av Jehova hvis vi ikke «går trett» når det gjelder å gjøre hans vilje. – Gal 6:9; Hebr 6:10.

23 Hva bør du gjøre hvis du blir motløs på grunn av problemer, andres ufullkommenheter eller dine egne ufullkommenheter? Fokuser på Jehovas fantastiske egenskaper. Se for deg det han har lovt deg i framtiden. Spør deg selv: Hvor hadde jeg vært uten Jehova? Hold deg alltid nær til ham, og la aldri ditt ‘hjerte bli rasende mot Jehova’!