Onsdag morgen den 5. september 2012 ble det opplyst for Betel-familiene i USA og Canada at Jehovas vitners styrende råd hadde fått et nytt medlem, Mark Sanderson. Han begynte å tjene i det styrende råd den 1. september 2012.

Bror Sanderson ble oppdratt av sine kristne foreldre i San Diego i California i USA og ble døpt den 9. februar 1975. Han begynte som pioner i Saskatchewan i Canada den 1. september 1983. I desember 1990 ble han uteksaminert fra den sjuende klassen ved tjenesteopplæringsskolen (nå kalt Bibelskolen for ugifte brødre) i USA. Bror Sanderson ble utnevnt til å tjene som spesialpioner på øya Newfoundland i Canada i april 1991. Etter å ha tjent som stedfortredende kretstilsynsmann ble han i februar 1997 invitert til å bli medlem av Betel-familien i Canada. I november 2000 ble han flyttet til avdelingskontoret i USA, hvor han jobbet i sykehusinformasjonstjenesten og senere i tjenesteavdelingen.

I september og oktober 2008 gjennomgikk bror Sanderson Skolen for avdelingskontorenes utvalgsmedlemmer, og han ble deretter utnevnt til medlem av utvalget ved avdelingskontoret på Filippinene. I september 2010 ble han invitert tilbake til USA, hvor han tjente som assistent for det styrende råds tjenesteutvalg.