Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse

Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse

«Du, Jehova, er god og rede til å tilgi, og din kjærlige godhet mot alle som påkaller deg, er stor.» – SAL 86:5.

1, 2. (a) Hvorfor setter vi pris på venner som er lojale og villige til å tilgi? (b) Hvilke spørsmål skal vi se på i denne artikkelen?

HVORDAN vil du beskrive en sann venn? En søster som heter Ashley, sier: «For meg er en sann venn en som alltid er der for deg, og som tilgir deg når du kommer til kort.» Vi setter alle pris på venner som er lojale og villige til å tilgi. De får oss til å føle oss trygge og til å føle at noen er glad i oss. – Ordsp 17:17.

2 Jehova er den mest lojale og tilgivende Venn vi kan ha. Det er som salmisten sa: «Du, Jehova, er god og rede til å tilgi, og din kjærlige godhet [eller: «lojale kjærlighet»] mot alle som påkaller deg, er stor.» (Sal 86:5) Hva innebærer det å være lojal og tilgivende? Hvordan viser Jehova disse fine egenskapene? Og hvordan kan vi etterligne ham? Svarene på disse spørsmålene vil hjelpe oss til å få dypere kjærlighet til vår beste Venn, Jehova. De vil også hjelpe oss til å styrke vårt vennskap med hverandre. – 1. Joh 4:7, 8.

JEHOVA ER LOJAL

3. Hva innebærer det å være lojal?

3 Lojalitet er en varm egenskap som innebærer hengivenhet, trofasthet og pålitelighet. En som er lojal, er en som på grunn av kjærlighet fortsetter å være knyttet til noen eller noe også i vanskelige situasjoner. Bibelen omtaler Jehova som «Den Lojale» – det finnes ingen som er så lojal som ham. – Åp 16:5.

4, 5. (a) Hvordan viser Jehova lojalitet? (b) Hvorfor blir vi oppmuntret når vi reflekterer over hvordan Jehova har vist lojalitet?

4 Hvordan viser Jehova lojalitet? Han svikter aldri  sine trofaste tilbedere. En av Jehovas tilbedere som kunne bekrefte at Han er lojal, var kong David. (Les 2. Samuelsbok 22:26.) Under Davids prøvelser var Jehova lojal ved å lede, beskytte og utfri ham. (2. Sam 22:1) David visste at Jehovas lojalitet innebærer mer enn bare tomme ord. Hvorfor handlet Jehova lojalt mot David? Fordi David selv var lojal. Jehova setter stor pris på den lojalitet som hans tilbedere viser, og han gjengjelder den ved å være lojal mot dem. – Ordsp 2:6–8.

5 Vi kan bli styrket og oppmuntret når vi reflekterer over hvordan Jehova har vist lojalitet. En trofast bror som heter Reed, sier: «Det er til stor hjelp for meg å lese om hvordan Jehova støttet David når han hadde det vanskelig. Selv da David var på flukt og bodde i den ene hulen etter den andre, holdt Jehova ham oppe hele tiden. Jeg synes det er veldig oppmuntrende! Det får meg til å huske at uansett hvilken situasjon jeg er i, eller uansett hvor mørkt det ser ut, vil Jehova være der for meg så lenge jeg er lojal mot ham.» Du føler det sikkert på samme måte. – Rom 8:38, 39.

6. På hvilke andre måter viser Jehova lojalitet, og hvordan er det til gagn for hans tilbedere?

6 På hvilke andre måter viser Jehova lojalitet? Han er tro mot sine normer. Han forsikrer oss: «Like til deres alderdom er jeg den samme.» (Jes 46:4) Alle de avgjørelsene han treffer, er basert på hans uforanderlige normer for rett og galt. (Mal 3:6) Jehova viser også at han er lojal, ved å holde sine løfter. (Jes 55:11) Jehovas lojalitet kommer derfor alle hans trofaste tilbedere til gode. På hvilken måte? Når vi gjør vårt beste for å følge Jehovas normer, kan vi være sikker på at han vil holde sitt løfte om å velsigne oss. – Jes 48:17, 18.

ETTERLIGN JEHOVAS LOJALITET

7. Hva er én måte vi kan etterligne Guds lojalitet på?

 7 Hvordan kan vi etterligne Jehovas lojalitet? Én måte vi kan gjøre det på, er å gjøre godt mot dem som opplever vanskeligheter. (Ordsp 3:27) Vet du for eksempel om en trosfelle som er nedtrykt, kanskje på grunn av helseproblemer, motstand fra familien eller personlige svakheter? Hvorfor ikke ta initiativet til å si noen «gode ord, trøstende ord» til ham eller henne? (Sak 1:13) * Hvis du gjør det, viser du at du er en lojal og sann venn, en som «henger fastere ved enn en bror». – Ordsp 18:24.

8. Hvordan kan de som er gift, etterligne Jehovas lojalitet?

8 Vi kan også etterligne Jehovas lojalitet ved å være trofaste mot dem vi er glad i. Hvis vi er gift, vet vi for eksempel at vi må være trofaste mot vår ektefelle. (Ordsp 5:15–18) Så vi vil ikke engang ta det første skrittet på en vei som kan føre til ekteskapsbrudd. (Matt 5:28) I tillegg viser vi at vi er lojale mot våre trosfeller, ved ikke å baksnakke dem og ikke engang høre på slikt negativt snakk. – Ordsp 12:18.

9, 10. (a) Hvem vil vi først og fremst være lojale mot? (b) Hvorfor er det ikke alltid lett å holde Jehovas bud?

9 Vi vil framfor alt være lojale mot Jehova. Hvordan kan vi være det? Ved å gå inn for å ha hans syn på tingene – å elske det han elsker, og hate det han hater – og så oppføre oss i samsvar med det. (Les Salme 97:10.) Jo mer vi tenker og føler slik Jehova tenker og føler,  desto lettere blir det å holde hans bud. – Sal 119:104.

10 Men det er ikke alltid lett å holde Jehovas bud. Det er kanskje en kamp for oss å forbli lojale. Noen kristne har for eksempel lyst til å gifte seg, men har ikke funnet en passende ektefelle blant Jehovas folk. (1. Kor 7:39) En ugift søster opplever kanskje at kollegene hennes stadig vekk prøver å introdusere henne for en de tror hun kan bli sammen med. Hun føler seg kanskje veldig ensom. Likevel er hun bestemt på å være lojal mot Jehova. Er vi ikke glad for at vi har slike flotte eksempler på lojalitet? Jehova vil uten tvil lønne alle som forblir trofaste mot ham til tross for vanskeligheter. – Hebr 11:6.

«Det finnes en venn som henger fastere ved enn en bror.» – Ordsp 18:24 (Se avsnitt 7)

‘Tilgi hverandre villig.’ – Ef 4:32 (Se avsnitt 16)

JEHOVA ER TILGIVENDE

11. Hva vil det si å tilgi?

11 En av Jehovas mest tiltalende egenskaper er hans villighet til å tilgi. Hva vil det si å tilgi? Det innebærer å la en urett som noen har begått mot en, være glemt hvis det er grunnlag for det. Det er ikke dermed sagt at en som tilgir, synes at det som har skjedd, er akseptabelt, eller benekter at uretten er begått. Men han bestemmer seg for ikke å bære nag. Bibelen sier at Jehova er «rede til å tilgi» dem som viser ekte anger. – Sal 86:5.

12. (a) I hvor stor grad tilgir Jehova? (b) Hva vil det si å få sine synder «strøket ut»?

12 I hvor stor grad tilgir Jehova? Når han tilgir, gjør han det «i rikt mål»; han tilgir både fullstendig og for godt. (Jes 55:7) Hvordan vet vi at Jehova tilgir fullstendig? Legg merke til den forsikringen vi finner i Apostlenes gjerninger 3:19. (Les.) Apostelen Peter oppfordret sine tilhørere til å ‘angre og vende om’. Når en person angrer oppriktig, er han dypt bedrøvet på grunn av det gale han har gjort. Han er også bestemt på at han ikke skal gjøre det samme om igjen.  (2. Kor 7:10, 11) Ekte anger får en synder til å ‘vende om’, det vil si å forlate den gale handlemåten og gå inn for å handle i samsvar med Guds vilje. Hva ville det føre til hvis Peters tilhørere viste en slik oppriktig anger? Peter sa at de ville få sine synder «strøket ut». Dette uttrykket er oversatt fra et gresk ord som også kan oversettes med «tørke bort» eller «viske ut». Så når Jehova tilgir, er det som om han visker ut syndene våre – han lar oss begynne med blanke ark. Han tilgir fullstendig. – Hebr 10:22; 1. Joh 1:7.

13. Hvilken forsikring ligger i ordene «deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu»?

13 Hvordan vet vi at Jehova tilgir for godt? Legg merke til hva Jehova sier i profetien om den nye pakt, som er inngått med salvede kristne, og som gjør det mulig for dem som tror på gjenløsningen, å oppnå sann tilgivelse. (Les Jeremia 31:34.) Jehova sier: «Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» Så Jehova forsikrer oss om at når han først har tilgitt våre synder, vil han ikke bruke dem mot oss i framtiden. Han trekker ikke fram våre synder for å anklage eller straffe oss igjen og igjen. Når han tilgir, legger han syndene bak seg – for godt. – Rom 4:7, 8.

14. Hvorfor kan vi bli trøstet når vi mediterer over Jehovas tilgivelse? Nevn et eksempel.

14 Vi kan bli trøstet når vi mediterer over Jehovas tilgivelse. Tenk på dette eksemplet: For mange år siden ble en søster vi kan kalle Elaine, ekskludert. Men noen år senere ble hun gjenopptatt. Hun sier: «Selv om jeg sa til meg selv og andre at jeg trodde at jeg var blitt tilgitt av Jehova, følte jeg alltid at det var avstand mellom meg og ham, eller at andre stod i et nærere forhold til ham, og at han var mer virkelig for dem.» Men Elaine fant trøst i å lese og meditere over noen språkbilder som Bibelen bruker for å beskrive Jehovas tilgivelse. «Jeg følte Jehovas kjærlighet og godhet på en måte som jeg aldri hadde gjort før», sier hun. Hun ble spesielt rørt av denne tanken: Når Jehova tilgir våre synder, trenger vi ikke å føle at vi vil være tilflekket av disse syndene resten av livet. * Elaine tilføyer: «Jeg innså at jeg ikke hadde vært overbevist om at Jehova kunne tilgi meg fullstendig, og at jeg hadde trodd at jeg kom til å bære denne byrden resten av livet. Jeg vet at det kommer til å ta tid, men jeg begynner å føle at jeg virkelig kan komme i et nærere forhold til Jehova, og jeg føler at en tung byrde er blitt løftet av skuldrene mine.» For en kjærlig og tilgivende Gud vi tjener! – Sal 103:9.

ETTERLIGN JEHOVA NÅR DET GJELDER Å TILGI

15. Hvordan kan vi etterligne Jehova når noen synder mot oss?

15 Vi kan etterligne Jehova ved å velge å tilgi hverandre hver gang det er grunnlag for det. (Les Lukas 17:3, 4.) Husk at når Jehova tilgir, glemmer han det gale vi har gjort, i den forstand at han ikke senere bruker det mot oss. Når vi tilgir andre, kan også vi glemme ved å legge saken bak oss og la være å ta den opp igjen i framtiden.

16. (a) Hva er det å tilgi ikke det samme som? (b) Hva må vi gjøre for å bli tilgitt av Gud?

 16 Det at vi tilgir andre som har begått en urett mot oss, betyr ikke at vi synes at det de har gjort, er akseptabelt, eller at vi lar dem utnytte oss. Nei, det betyr i bunn og grunn at vi velger å la være å føle sinne eller bitterhet. Og det er viktig  å huske at hvis vi skal bli tilgitt av Jehova, må vi etterligne ham ved å tilgi andre. (Matt 6:14, 15) Jehovas empati får ham til å huske at «vi er støv». (Sal 103:14) Så bør ikke empati også få oss til å bære over med andres feil og villig tilgi dem av hjertet? – Ef 4:32; Kol 3:13.

Våre bønner for dem som har såret oss, bør komme fra hjertet (Se avsnitt 17)

17. Hva kan hjelpe oss hvis vi er blitt såret av en trosfelle?

 17 Det er naturligvis ikke alltid lett å tilgi. Også noen salvede kristne i det første århundre syntes tydeligvis det var vanskelig å få uoverensstemmelser ut av verden. (Fil 4:2) Hva kan være til hjelp for oss hvis vi er blitt såret av en trosfelle? Tenk på Jobs eksempel. Han ble dypt såret da «vennene» hans – Elifas, Bildad og Sofar – kom med mange grunnløse beskyldninger mot ham. (Job 10:1; 19:2) Til slutt irettesatte Jehova disse falske anklagerne. Han sa at de skulle gå til Job og frambære et offer for sine synder. (Job 42:7–9) Men Jehova krevde også at Job skulle gjøre noe. Hva var det? Han påla Job å be for sine tidligere anklagere. Job gjorde som Jehova hadde sagt, og Jehova velsignet Job for at han var villig til å tilgi. (Les Job 42:10, 12, 16, 17.) Hva kan vi lære av dette? En oppriktig bønn for en som har såret oss, kan hjelpe oss til ikke å bære nag.

FORTSETT Å VERDSETTE JEHOVAS EGENSKAPER FULLT UT

18, 19. Hvordan kan vi fortsette å øke vår verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet?

18 Det har virkelig vært oppmuntrende og interessant å se nærmere på forskjellige trekk ved Jehovas personlighet. Vi har sett at han er imøtekommende, upartisk, gavmild, rimelig, lojal og tilgivende. Vi har selvfølgelig bare pirket litt i overflaten, men vi kan glede oss over å lære mer om Jehova i all evighet. (Fork 3:11) Vi sier oss enige med apostelen Paulus, som skrev: «Å dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap!» Vi kan si det samme om hans kjærlighet og de seks egenskapene vi har drøftet i disse artiklene. – Rom 11:33.

19 Måtte vi alle fortsette å øke vår verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet. Det kan vi gjøre ved å lære mer om hans egenskaper, reflektere over dem og etterligne dem i vårt eget liv. (Ef 5:1) Når vi gjør det, vil vi uten tvil i stadig større grad føle det som den salmisten som sang: «Det er godt for meg å nærme meg Gud.» – Sal 73:28.

^ avsn. 7 Noen nyttige forslag i denne forbindelse kan du finne i artiklene «Har du oppmuntret noen i det siste?», som stod i Vakttårnet for 15. januar 1995, og «Hvordan kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger?», som stod i Vakttårnet for 1. april 1995.