Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Verdsett fullt ut Jehovas egenskaper

Verdsett fullt ut Jehovas egenskaper

«Bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn.» – EF 5:1.

1. (a) Hvilke egenskaper forbinder vi gjerne Jehova med? (b) Hvilket utbytte kan vi ha av å studere Guds egenskaper?

HVILKE egenskaper tenker du på når du reflekterer over Jehovas personlighet? Mange av oss tenker kanskje først og fremst på hans kjærlighet, rettferdighet, visdom og makt. Men vi vet at Jehova har mange flere fine egenskaper. I årenes løp er faktisk over 40 egenskaper som Jehova har, blitt drøftet i litteraturen vår. Tenk så mange verdifulle og fascinerende ting om Jehovas personlighet som vi kan lære gjennom vårt personlige studium eller familiestudium, og som bare venter på å bli oppdaget! Hvilket utbytte kan vi ha av et slikt studium? Det kan øke vår verdsettelse av vår himmelske Far. Og jo mer vi verdsetter Jehova, desto sterkere blir vårt ønske om å nærme oss ham og etterligne ham. – Jos 23:8; Sal 73:28.

2. (a) Illustrer hvordan vi kan øke vår verdsettelse av Jehovas egenskaper. (b) Hva skal vi drøfte i denne og de to neste artiklene?

2 Hva vil det si å verdsette noe? Det vil si å sette pris på noe, å sette noe høyt, og det innebærer ofte å være klar over den rette verdien av noe. En slik verdsettelse kan vokse gradvis. For å illustrere det: Vi kan få større verdsettelse av en ny matrett ved at vi først kjenner duften av den, så nyter smaken av hver bit og deretter lager retten selv. På lignende måte får vi større verdsettelse av en av Jehovas egenskaper ved at vi blir kjent med den, reflekterer over den og så etterligner den i vårt eget liv. (Ef 5:1) Formålet med denne og de to neste artiklene er å øke vår verdsettelse av noen av Guds egenskaper som vi kanskje ikke tenker på like ofte som hans hovedegenskaper. Når vi her skal drøfte disse egenskapene én for én, vil vi ta opp spørsmålene: Hva innebærer denne egenskapen? Hvordan viser Jehova den? Og hvordan kan vi etterligne Jehova når det gjelder å vise denne egenskapen?

 JEHOVA ER IMØTEKOMMENDE

3, 4. (a) Hvordan vil du beskrive en som er imøtekommende? (b) Hvordan forsikrer Jehova oss om at han er imøtekommende?

3 Vi skal først drøfte egenskapen imøtekommenhet. Hvordan vil du beskrive en som er imøtekommende? Du vil kanskje si at det er en som er vennlig, tilnærmelig og lett å snakke med. Du kan ofte merke om en person er imøtekommende eller ikke, på det han sier, og på kroppsspråket hans – gestene, ansiktsuttrykkene og andre ikke-verbale signaler.

4 Hvordan viser Jehova at han er imøtekommende? Selv om han er Den Allmektige og Skaperen av vårt enorme univers, forsikrer han oss om at han er villig til og ivrig etter å lytte til våre bønner og besvare dem. (Les Salme 145:18; Jesaja 30:18, 19.) Vi kan be til Gud så lenge vi vil, når som helst og hvor som helst. Vi kan fritt vende oss til ham og vite at han aldri vil bebreide oss for det. (Sal 65:2; Jak 1:5) Guds Ord beskriver Jehova som om han skulle ha menneskelige trekk, for å vise at han ønsker at vi skal vende oss til ham. Salmisten David skrev for eksempel at «Jehovas øyne er vendt til» oss, og at hans «høyre hånd [har] et fast grep» om oss. (Sal 34:15; 63:8) Profeten Jesaja sammenlignet Jehova med en hyrde og sa: «Med sin arm skal han samle lammene; og ved sin barm skal han bære dem.» (Jes 40:11) Tenk på det – Jehova vil at vi skal være like nær ham som et lite lam er nær sin omsorgsfulle hyrde når det ligger sammenkrøpet ved barmen hans. For en imøtekommende Far vi har! Hvordan kan vi etterligne Jehova når det gjelder dette?

EN EGENSKAP SOM BLIR SATT STOR PRIS PÅ

5. Hvorfor er det viktig at de eldste er imøtekommende?

5 For ikke så lenge siden fikk noen nidkjære brødre og søstre i forskjellige  deler av verden spørsmålet: «Hvilken egenskap setter du størst pris på hos en eldste?» De fleste svarte: «At han er vennlig og imøtekommende.» Alle kristne må selvfølgelig gjøre sitt beste for å være imøtekommende, men det er spesielt viktig at de eldste gjør det. (Jes 32:1, 2) En søster sa om en av grunnene til at hun mener at denne egenskapen er så viktig: «Det er bare hvis en eldste er imøtekommende, vi kan ha glede av de andre gode egenskapene han har.» Er ikke det logisk? Men hva er det som gjør en person imøtekommende?

6. Hva er viktig for å være imøtekommende?

6 For å være imøtekommende må en vise andre oppriktig interesse. Hvis en eldste bryr seg om andre og er villig til å gi av seg selv, vil hans brødre og søstre, også de unge, sannsynligvis føle at han er imøtekommende. (Mark 10:13–16) Carlos, som er tolv år, sier: «Jeg ser at de eldste i Rikets sal smiler og er hyggelige, og det liker jeg godt.» Det er selvfølgelig ikke nok at en eldste sier at han er imøtekommende; han bør vise at han er det. (1. Joh 3:18) Hvordan kan han gjøre det?

7. Hvorfor fører det ofte til samtaler å gå med stevnemerket, og hva kan vi lære av det?

7 For å illustrere det: For ikke så lenge siden tok en bror fly på vei hjem fra et områdestevne som han hadde vært på i utlandet, og han hadde stevnemerket på seg. Da flyverten så stevnemerket med ordene «La Guds rike komme!», sa han til broren: «Ja, la det komme – vi må snakke litt mer om dette.» Senere hadde de en samtale, og flyverten tok med glede imot bladene våre. Mange av oss har hatt lignende opplevelser. Hvorfor er stevnemerket noe som ofte fører til samtaler? Fordi det på en måte sier: «Du må gjerne snakke med meg. Spør meg hvor jeg skal.» Stevnemerket er et synlig tegn på at vi er villige til å fortelle andre om det vi tror på. På samme måte ønsker de eldste å gi sine trosfeller synlige tegn på at de er imøtekommende, som om det stod skrevet på dem: «Du må gjerne snakke med meg.» Hva slags tegn kan det være snakk om?

8. Hvordan viser de eldste at de er oppriktig interessert i andre, og hvilken virkning har det på menigheten?

8 Skikkene kan variere fra land til land, men når vi gir våre brødre og søstre et varmt smil, et vennlig håndtrykk eller en hyggelig hilsen, er det som regel et tegn på at vi er oppriktig interessert i dem. Hvem bør ta initiativet til dette? Legg merke til Jesu eksempel. Matteus skriver at en gang disiplene kom til et møte Jesus skulle ha med dem, «trådte [Jesus] fram og talte til dem». (Matt 28:18) På lignende måte tar de eldste i dag initiativet til å gå bort til sine trosfeller og snakke med dem. Hvilken virkning kan det ha på menigheten? En 88 år gammel pionersøster sier: «Det at de eldste smiler varmt til meg og sier oppmuntrende ting når jeg kommer inn i Rikets sal, gjør at jeg blir veldig glad i dem.» Og en annen trofast søster sier: «Det kan kanskje virke som en liten ting, men det betyr mye for meg når en av de eldste ønsker meg velkommen til møtet med et smil.»

IMØTEKOMMENDE OG TILGJENGELIG

9, 10. (a) Hvordan er Jehova et godt eksempel for oss? (b) Hvordan kan de eldste gjøre seg tilgjengelige for andre?

 9 Vi kan naturligvis ikke være imøtekommende hvis vi ikke er tilgjengelige. Jehova er et godt eksempel for oss i denne forbindelse. Bibelen sier at han «ikke er langt borte fra en eneste av oss». (Apg 17:27) Én måte de eldste kan gjøre seg tilgjengelige på, er å sette av tid før og etter møtene til å snakke med  brødrene og søstrene – både unge og gamle. En pionerbror sa: «Når en eldste spør hvordan det går med meg, og så stopper opp og hører på hva jeg svarer, føler jeg at jeg blir satt pris på.» En søster som har tjent Jehova i nesten 50 år, sa: «Eldste som tar seg litt tid til å snakke med meg etter møtet, får meg til å føle meg verdsatt.»

10 Kristne hyrder må forståelig nok også ta seg av andre ansvarsoppgaver. Men på møtene bør de ha som mål å prioritere å vise sauene oppmerksomhet.

JEHOVA ER UPARTISK

11, 12. (a) Hva innebærer det å være upartisk? (b) Hvordan viser Bibelen at Jehova er upartisk?

11 En annen av Jehovas egenskaper som vi setter pris på, er hans upartiskhet. Hva innebærer det å være upartisk? Det vil si å være fordomsfri og ikke favorisere noen, å være rettferdig. Virkelig upartiskhet involverer to ting: holdning og handlinger. Hvorfor begge deler? Fordi det bare er hvis man er upartisk, eller har en upartisk holdning, at man vil behandle alle på en upartisk måte. Et uttrykk i De kristne greske skrifter som er oversatt med «ikke er partisk», betyr bokstavelig «ikke tar imot ansikter». (Apg 10:34; fotn.) Tanken er at man ikke foretrekker eller favoriserer ett ansikt framfor et annet. En som er upartisk, legger altså ikke vekt på folks ytre eller omstendigheter, men bryr seg om alle slags mennesker.

12 Jehova er vårt største eksempel når det gjelder upartiskhet. Hans Ord sier at han «ikke er partisk», og at han «ikke behandler noen med partiskhet». (Les Apostlenes gjerninger 10:34, 35; 5. Mosebok 10:17.) En situasjon som oppstod på Moses’ tid, gir oss et eksempel på det.

Selofhads døtre verdsatte Guds upartiskhet (Se avsnittene 13, 14)

13, 14. (a) Hvilken situasjon befant Selofhads fem døtre seg i? (b) Hvordan viste Jehova upartiskhet?

 13 Like før israelittene skulle til å gå inn i det lovte land, befant fem ugifte søstre seg i en vanskelig situasjon. Hva var problemet? Faren deres, Selofhad av Manasse stamme, hadde dødd, men de kunne ikke få hans arvelodd. Hvorfor ikke? Ifølge skikken skulle retten til å arve en jordeiendom gå i arv til Selofhads sønner, men Selofhad hadde bare døtre. (4. Mos 26:33, 52–55) Ville familiens jordeiendom da bli gitt til slektninger, slik at Selofhads døtre ikke fikk noen arvelodd?

14 De fem søstrene gikk til Moses og spurte: «Hvorfor skulle vår fars navn bli tatt bort fra hans slekts midte fordi han ikke hadde noen sønn?» De bønnfalt ham: «Gi oss en eiendom midt iblant vår fars brødre.» Reagerte Moses ved å  si: «Det finnes ikke noe unntak fra regelen»? Nei, han «la . . . deres sak fram for Jehova». (4. Mos 27:2–5) Hva førte det til? Jehova sa til Moses: «Selofhads døtre har rett i det de sier. Du skal absolutt gi dem en eiendom som arv midt iblant deres fars brødre, og du skal la deres fars arv gå over til dem.» Og Jehova gikk lenger enn det. Han gjorde unntaket til en regel og sa til Moses: «Dersom en mann skulle dø uten å ha en sønn, skal dere la hans arv gå over til hans datter.» (4. Mos 27:6–8; Jos 17:1–6) Fra da av ville alle israelittiske kvinner som kom i samme situasjon, få en arvelodd og derved bli beskyttet.

15. (a) Hvordan behandler Jehova sitt folk, også dem som er i en sårbar posisjon? (b) Hvilke andre bibelske beretninger viser at Jehova er upartisk?

15 For en hensynsfull og upartisk avgjørelse dette var! Disse kvinnene var i en sårbar posisjon, og Jehova behandlet dem med verdighet, slik han også gjorde med de israelittene som var bedre stilt. (Sal 68:5) Dette er bare én av mange bibelske beretninger som illustrerer denne hjertevarmende sannheten: Jehova behandler alle sine tjenere på en upartisk måte. – 1. Sam 16:1–13; Apg 10:30–35, 44–48.

VI KAN ETTERLIGNE JEHOVA

16. Hvordan kan vi i større grad etterligne Jehovas upartiskhet?

16 Hvordan kan vi etterligne Jehovas upartiskhet? Husk at upartiskhet involverer to ting. Det er bare hvis vi er upartiske, vi vil behandle andre på en upartisk måte. Vi liker nok å tro om oss selv at vi er fordomsfrie og upartiske. Men du er sikkert enig i at det ikke alltid er lett å bedømme sine egne følelser på en objektiv måte. Så hvordan kan vi finne ut om vi blir sett på som fordomsfrie? Da Jesus ville vite hva folk sa om ham, spurte han sine nære venner: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» (Matt 16:13, 14) Hvorfor ikke gjøre som Jesus? Du kan spørre en venn som du regner med vil gi et ærlig svar, om du har ord på deg for å være upartisk. Hvis han eller hun sier at det ser ut til at du fortsatt har en viss tendens til å forskjellsbehandle folk på grunn av deres etniske bakgrunn, sosiale status eller økonomi, hva bør du da gjøre? Be oppriktig til Jehova om saken og be ham om hjelp til å forandre holdning, slik at du i større grad gjenspeiler hans upartiskhet. – Matt 7:7; Kol 3:10, 11.

17. Nevn noen måter vi kan vise upartiskhet på.

 17 I menigheten viser vi at vi ønsker å etterligne Jehovas upartiskhet, ved å behandle alle våre brødre og søstre med verdighet og kjærlig godhet. Når det for eksempel gjelder gjestfrihet, ønsker vi å invitere alle våre trosfeller, også dem som har en annen bakgrunn enn oss, og dem som er fattige eller foreldreløse eller har mistet ektefellen sin. (Les Galaterne 2:10; Jakob 1:27.) Og når vi går på feltet, forkynner vi upartisk det gode budskap om Riket for mennesker med en hvilken som helst bakgrunn, deriblant dem som kommer fra andre land. Vi er veldig glad for at vi har bibelsk litteratur på rundt 600 språk. Det er virkelig et tegn på upartiskhet!

18. Hvordan vil du personlig vise at du verdsetter Jehovas imøtekommenhet og upartiskhet?

18 Når vi tar oss tid til å reflektere over hvor imøtekommende og upartisk Jehova er, øker vår verdsettelse av ham. Det burde i sin tur motivere oss til å etterligne Jehovas egenskaper i så stor grad som mulig og vise disse egenskapene både når vi har med våre trosfeller å gjøre, og når vi deltar i forkynnelsesarbeidet.

«Jehova er nær hos alle som påkaller ham.» – Sal 145:18 (Se avsnitt 9)

«Jehova deres Gud er gudenes Gud . . . som ikke behandler noen med partiskhet.» – 5. Mos 10:17 (Se avsnitt 17)