Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hva er bibliomanti, og hvordan bør de kristne se på det?

Bibliomanti er det å åpne Bibelen på måfå i den tro at det første verset blikket faller på, inneholder den hjelpen en trenger. Sanne kristne ser ikke etter varsler, men studerer Bibelen for å få nøyaktig kunnskap og på den måten få veiledning fra Gud. – 15.12., side 3.

Hvilken «verden» er det som skal forsvinne?

Det er den verden av mennesker som ikke lever i harmoni med Guds vilje. (1. Joh 2:17) Jorden skal bestå, og trofaste mennesker kommer til å overleve. – 1.1., sidene 5–7.

Hvordan er det Abel taler til oss i dag, selv om han er død? (Hebr 11:4)

Han gjør det ved sin tro. Vi kan lære av hans tro og gå inn for å etterligne den. Hans eksempel er fortsatt levende. – 1.1., side 12.

På hvilke områder må vi passe på at ikke noe skaper avstand mellom oss og Gud?

Noen slike områder er: vårt arbeid, den avkobling og underholdning vi velger, forholdet til en ekskludert slektning, bruken av moderne teknologi, bekymringer for helsen, synet på penger og synet på våre egne oppfatninger eller vår egen posisjon. – 15.1., sidene 12–21.

Hva kan vi lære av den ydmykhet Moses viste?

Moses lot ikke det at han hadde myndighet, gå ham til hodet, men satte sin lit til Gud og ikke til seg selv. Vi ønsker ikke å la den myndighet eller de evner vi måtte ha, gå oss til hodet, men heller sette vår lit til Jehova. (Ordsp 3:5, 6) – 1.2., side 5.

Hvor kommer de oppstandne til å være?

Et begrenset antall – 144 000 – skal bo i himmelen. Men de fleste som blir oppreist, vil bli brakt tilbake til et liv på jorden og få mulighet til å oppnå evig liv her. – 1.3., side 6.

Hva betydde det at israelittene hadde «et uomskåret hjerte»? (Jer 9:26)

De var gjenstridige og opprørske og trengte å fjerne det som gjorde hjertet deres uimottagelig – alt ved sin tenkemåte, sine tilbøyeligheter og sine motiver som var i strid med Guds bud. (Jer 5:23, 24) – 15.3., sidene 9–10.

Hvordan var Jesus et eksempel for oss når det gjelder å leve et meningsfylt liv?

Han hadde et mål i livet – å gjøre Guds vilje. Han hadde inderlig kjærlighet til sin Far, og han var glad i mennesker. Jesus visste derfor at hans Far elsket ham og godkjente ham. Dette er nøkler til et meningsfylt liv. – 1.4., sidene 4–5.

Hva omfatter den jordiske delen av Guds organisasjon?

Den omfatter det styrende råd, utvalgene ved avdelingskontorene, de reisende tilsynsmennene, eldsterådene, menighetene og de enkelte forkynnerne. – 15.4., side 29.

Hvorfor kan vi si at Gud ikke var grusom når han fullbyrdet sine dommer i fortiden?

Jehova har ikke behag i den ondes død. (Esek 33:11) Det han har gjort tidligere, viser at han i sin kjærlighet advarer menneskene før han fullbyrder en dom. Dette kan gi oss håp om å overleve når Jehova fullbyrder sine dommer i framtiden. – 1.5., sidene 5–6.

Henrettet israelittene lovbrytere ved pælfesting?

Nei, i hvert fall ikke i den tiden De hebraiske skrifter omhandler, selv om andre nasjoner gjorde det. Lovbrytere som ble hengt på en pæl i det gamle Israel, var allerede blitt henrettet, kanskje ved steining. (3. Mos 20:2, 27) Når et lik ble hengt på en pæl, var det til skrekk og advarsel for andre. – 15.5., side 13.

Hvorfor er det så vanskelig å skape fred i verden?

Selv om menneskene har utrettet mye, har de ikke evnen til å styre sine egne skritt. (Jer 10:23) Dessuten har Satan kontroll over verden, så menneskene vil ikke være i stand til å skape fred. (1. Joh 5:19) – 1.6., side 16.